مهارتهای زناشویی : مهارتهایی برای یک ازدواج موفق

مهارتهای زناشویی را با سایت روانشناسی روان راهنما همراه باشید.

تکالیف نه گانه والرشتاین 

۱- از خانواده اصلی جدا شوید( دید و بازدید بیش ازحد، اقامت بسیار طولانی در منزل والدین، تلفن مکرر، پیشنهاد و توصیه گرفتن).
۲– حس با هم بودن به وجود آورید( حس ما بودن) .
۳-  وارد دنیای والدینی شوید.
۴ – بحران ها را پشت سر بگذارید.
۵ – مدیریت تعارض (یعنی خشم ، تعارض و اختلافات را با مهارت حل کردن)
۶ – رابطه عاطفی خود را حفظ کنید .
۷ -علائق مشترک و متقابل را با یکدیگر در  میان بگذارید.
۸- بپذیرید که رشد می کنید .
۹ – حفظ یک نگرش مطلوب و عاشقانه (با توجه به اینکه هر دو طرف بزرگتر می شوید و هیچگاه جوان نخواهید ماند).

سه رفتار مهم که تعیین سرانجام زندگی زناشویی هستند ( گاتمن ) :

الف ) داشتن مدیریت تعارض.
ب ) نسبت مثبت به منفی ( مهم سبک مورد استفاده شما نیست بلکه باید حد اقل لحظات مثبتی که با هم هستید ۵ برابر بیشتر از لحظات منفی که با هم به سر می برید) .
ج ) تعادل با ثبات ( باید تعامل مثبت داشت، باید نشان دهید که به همسرتان علاقه مند هستید و توجه می کنید بطور مثال : شما دیشب نخوابیدی مگه نه ؟، عواطف خود را نشان دهید ، قدر دانی کنید، در مورد مشکلات و ناراحتی ها ازاو بپرسید و علاقه نشان دهید ، ازحرفهای ناراحت کننده ای که زدید معذرت خواهی کنید، همدلی نشان دهید و  بطور کلی در منزل محل امنی بوجود آورید).

چهار مهارت  مدیریت تعارض زناشویی( از دیدگاه گاتمن):

.۱وقتی دچار تعارض هستید ۱۵ دقیقه را برای بحث در باره آن اختصاص دهید.
.۲به خود آرامش دهید و از عصبانیت بپر هیزید .
.۳بدون داشتن حالت دفاعی حرف بزنید و گوش کنید ( همدلی ، قدر دانی،بیان شکایت اختصاصی، تمرکز روی مشکلهای فرد).
.۴به شریک زندگیتان بها دهید (من می توانم بفهمم ، شما خوب برخورد کردید،متاسفم که این کار انجام دادم) .

عوامل مخرب ازدواج از نظر گاتمن :

۱ – انتقاد کردن:( حمله به شخصیت و منش یا حرکاتی که با سرزنش همراه است ، تفاوت گلایه با انتقاد این است که گلایه بر عمل خاصص تاکید می کند اما انتقاد سرزنش آمیز تر و کلی تر است و با تصمیم پذیری همراه است مثل شما همیشه یا شما هیچوقت…).

۲ – تحقیر کردن: ( تحقیر یعنی نیت و قصد سوء استفاده روانی و توهین به شریک زندگی که شامل پاسخهای رفتاری ( کلامی یا غیرکلامی است که حاکی از بی احترامی است. این رفتار
می تواند شامل توهین،رویا رو کردن، لقب گذاشتن و …باشد ) .

۳– حالت تدافعی داشتن:( این رفتار خطر ناک است وبه تشدید مشکل کمک می کند و مانع حل مشکل می شودبعنوان مثال:انکار مسؤ لیت مثل من این کار انجام ندادم ، عذر خواهی کردن مثل ، این کار از عهده من بر نمی آمد، نادیده گرفتن حرفهایی که شریک زندگیتان می زند، گلایه و شکایت مثل خوب منم مثل تو، برگرداندن نگاه یا چهره، نالیدن یا نق زدن).

۴- دیوار مخرب کشیدن 🙁 یعنی بیرون راندن شریک زندگی ، اجتناب از برقراری ارتباط ، طوفانی کردن جو خانه و هر نوع عقب نشینی، اجتناب از مشارکت..)

پست مرتبط با مهارتهای زناشویی : هفت عادت مخرب در ازدواج و زندگی زناشویی

برای برقراری ارتباط با همسر به چه مهارتهایی نیاز داریم؟ (مهارتهای زناشویی)

۱- مهارت توجه به خود شامل:

– استفاده از چرخه آگاهی
– حرف زدن با خود
– بلد بودن مهارتهای حرف زدن (به جای خود حرف زدن ، توصیف اطلاعات حسی ، بیان افکار ، بیان احساسات ، بیان خواسته ها ، مطرح کردن اقدامات )

۲-مهارت توجه به همسر(شریک زندگی ).

– گوش دادن به قصد فهمیدن.
– آشنایی با حلقه گوش دادن.
– آشنایی با دلایل اینکه چرا به حرفهای یکدیگر گوش نمی دهیم؟
–  بلد بودن مهارتهای گوش دادن .

۳- انتخاب کردن سبکهای ارتباطی

• سبک اول : حرف زدن دوستانه( گپ زدن) .
• سبک دوم : ۳ حالت را شامل می شود:
حرف زدن سلطه جویانه ،

حرف زدن خصمانه ،

حرف زدن مغرضانه و موذیانه .

• سبک سوم : حرف زدن کاوشگرانه و جستجو گرانه
• سبک چهارم : حرف زدن صریح و روشن .

۴– مهارت حل تعارضات و بر نامه ریزی برای مشکلات

.۱سبک اجتناب
.۲سبک ترغیب
.۳سبک نزاع
.۴سبک بلا تکلیفی
.۵سبک مصالحه ( سازش)
.۶سبک همکاری و انطباق

مهارتهای زناشویی : مهارتهایی برای یک ازدواج موفق

اولین مهارتهای زناشویی : مهارت توجه به خود

۱ – استفاده از چرخه آگاهی شامل : * اطلاعات حسی

* افکار * احساسات * خواسته ها * اقدامات

۲ – حرف زدن با خود ( با خود حرف زدن یک باز تاب خصوصی و تک گویی درونی است که شما راجع به جنبه های قبلی ، فعلی یا بعد مشکل دارید . شما از خود می پرسید چه اتفاقی افتاده است و الآن چه اتفاقی دارد می افتد، برای گسترش آگاهی خود از چرخه آگاهی تان استفاده کنید) .

۳ – مهارتهای حرف زدن * بجای خود حرف بزنید * اطلاعات حسی را توصیف کنید * افکارتان را بیان کنید * احساسات خود را در میان بگذارید * خواسته هایتان را بیان کنید * اقدامات خود را مطرح کنید

دومین مهارتهای زناشویی : مهارت توجه به همسر

•گوش دادن به قصد فهمیدن
•آشنایی با حلقه گوش دادن
•بلد بودن مهارتهای گوش دادن
•مهارتهای گوش دادن حاکی از نگرش ” من… به شما…توجه می کنم”است.
استفاده از مهارتهای حرف زدن و گوش دادن موجب کاهش سؤبرداشت ها می شود .

مطالب مرتبط با مهارتهای زناشویی

پست مرتبط با مهارتهای زناشویی : کتاب مهارت گفتگو برای همسران

دلایل ضعف در گفتگوهای زناشویی :

اکثرا توجه زن و شوهرها به یکدیگر کامل نیست .
گاهی مواقع ، هنگام گوش دادن به ارزیابی سخنان شریک زندگیمان می پردازیم و قضاوت می کنیم.
به مقایسه نظر خود با نظر همسر می پردازیم.
رفتار ممکن است واکنشی باشد( مبتنی بر احساس و هیجان باشد)
حرفهای همسر را قطع می کنیم ( با اظهار نظر یا سؤال کردن یا…)
ترس از بیان اطلاعات بیشتر .
کمبود وقت از نظر شما .
اینکه طرف مقابل شما را ناد یده می گیرد .
ترس از اینکه مبادا بخواهید تغییر کنید .

مهارتهای زناشویی و سبکهای حل تعارضات

۱- سبک اجتناب:

در این سبک زوجها از کنار موضوع می گذرند،یا آن را نادیده می گیرند.

پیامد :

تصمیمی برای حل مشکل  گرفته نمی شود و حل موضوع به شانس و اقبال  باز می گردد و نسبت به یگدیگر بلاتکلیف می ماند .

 

۲ – سبک ترغیب :

بعضی از زوجها تلاش می کنند دیگری را ترغیب کنند که مسئله را به نحوی حل و فصل کند و حل مسئله را به عهده دیگری می گذارند.

پیامد:

بالاخره یکی از زوجها موضوع را حل و فصل می کند ولی همیشه احساس می کند که مورد سوء استفاده واقع شده است .

۳ – سبک نزاع :

در این سبک هیچکدام تسلیم نشده و اختلاف شدید می شود و بتدریج به جر وبحث شدید تبدیل می شود .

پیامد:

بالاخره یکی از زوج ها کنار می آید  ولی دچار یک خشم درونی می شود که سعی می کند به شکلهای مختلف و در گوشه و کنار زندگی در ارتباط با همسرش آن را نشان می دهد . در ظاهر مسئله حل شده و یکی غاتح است اما در باطن خشم و کینه ای بوجود آمده است که مسائل زناشویی را در ارتباط با خود قرار خواهد داد و در دراز مدت هر دو بازنده  هستند .

۴- سبک بلا تکلیفی ( سر گردانی):

در این سبک زوجها راجع به راه حلها بحث می کنند و بدنبال راه حل می گردند اما هیچگاه به جواب نمی رسند و خود را ملزم به حل مسئله به صورت هماهنگ نمی دانند .

پیامد سبک بلاتکلیفی

مشکل همیشه باقی و تعارض به جای خود باقی است.

۵ – سبک مصالحه (سازش):

در این سبک از طریق سبک و سبک سنگین کردن موضوع به راه حلهایی می رسند و سعی می کنند به یکدیگر امتیازاتی بدهند و از هم امتیازا تی بگیرند تا تعارض را حل کنند.

پیامد:

در این سبک هیچکدام رضایت کامل ندارند و احساس آرامش نمی کنند چون مجبور شده اند جهت حل تعارض علیرغم میل باطنی خود امتیازاتی بهم بدهند .

۶ – سبک همکاری و انطباق:

در این سبک با یکدیگر توافق می کنند . با هم بدنبال یافتن و ابداع راه حل می گردند. نگرش “ من برای خود اهمیت قائل هستم و برای تو نیز اهمیت قائل هستم” ایجاد می شود و بدان نیز عمل می کنند . در این سبک بد نبال مقصرسازی  نیستند بلکه بدنبال مؤثر سازی

هستند،در موثرسازی سهم هر فرد مشخص می شود . در این سبک هر دو با هم همدل هستند و احساس آرامش می کنند .

بعنوان مثال :

اگر تو بیکار شدی فقط مشکل تو نیست، مشکل من ، مشکل شما و مشکل خانواده ماست .
من هم مانند تو نگران وضعیت ایجاد شده هستم.

مهارتهای زناشویی

توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل ارسال نمیشود. در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *