نگارش علمی (Scientific Writing) و انواع آن با هدف پذیرش در نشریات انگلیسی

نگارش علمی (Scientific Writing)

 انواع نگارش علمی (Types of Scientific Writing)

 مقالات علمی (scientific articles)

مقالات علمی- تحقیقی (scientific research papers)

پروپوزال (proposals)

پایان نامه و یا رساله (Thesis)

برای مطالعه این مطلب با سایت روانشناسی روان راهنما همراه باشید.

مقالات علمی (scientific articles): یکی از انواع نگارش علمی مقالات علمی و تکنیکی هستند که در ژورنالها، مجلات و روزنامه ها چاپ می شوند و طیف وسیعی از افراد جامعه را به خود جذب می کنند. این مقالات از بخشهای زیر تشکیل شده اند:

 • عنوان(Title)، ۲- مقدمه (Introduction)، ۳- متن (Main body)، ۴- نتیجه گیری (Conclusion) و ۵- منابع (References).

البته ممکن است بطور پیوسته نوشته شوند و بخشهای آن بصورت مجزا تفکیک نشوند. چگونگی نگارش این مقاله بستگی به نویسنده و ژورنال یا مجله ای که مقاله در آن چاپ می شود دارد. بر این اساس، نویسنده، خوانندگان خود را انتخاب می کند. همچنین تصمیم می گیرد که به چه مقدار کلمات تخصصی بکار ببرد.

مقالات علمی- تحقیقی (scientific research papers): این نوع نگارش علمی برای دانشمندان در آن زمینه علمی نوشته می شود. بنابراین محدودیت های خاصی نسبت به مقالات علمی دارد و معمولا” در ژورنالهای ویژه و کاملا” تخصصی منتشر می شوند و یا در کنفرانسهای تخصصی ارائه می شوند. این مقالات به دو گروه براساس محتوا تقسیم می شوند: مقالات علمی- تحقیقی مروری (Review) و مقالات علمی- تحقیقی تحقیقی (research).

مقالات علمی – تحقیقی مروری به سبک مقالات علمی نوشته می شود با این تفاوت که حاوی نکات تحصصی بیشتری از حالت قبل است و برای هر مورد گزارش شده اسناد و مدارک تایید کننده آن آورده می شود.

مقالات علمی- تحقیقی تحقیقی معمولا” گزارش یک تحقیق انجام شده می باشند که در بخشهای آن، توجیه تحقیق، شرح تحقیق و روش انجام آن، نتایج و تفسیر نتایج بیان می شود. این مقالات از ۸ بخش تشکیل شده اند. البته بسته به ماهیت تحقیق ممکن است تغییراتی در آن اعمال شود. این بخشها عبارتند از:

 • عنوان (Title): باید بطور آشکار و ساده ای محتوای گزارش را نشان بدهد.
 • خلاصه (Abstract): مرور مختصر گزارش (A brief overview of the report).
 • مقدمه (Introduction): شامل هدف از تحقیق، وضعیت فرضیه مورد بحث، اطلاعات ضروری موجود، و بررسی منابع مربوط قبلی

Includes the purpose of the research

States the hypothesis

Gives any necessary background information

Provides a review of pertinent literature

 • مواد و روشها (Methods and materials): توضیح مواد (materials)، تجهیزات (equipments) و روشهایی (methods) که در تحقیق استفاده شده است.
 • نتایج (Results): شرح وضعیت نتایج بدست آمده از تحقیق. هر گونه نتیجه مستقیم بدست آمده از تحقیق را شامل می شود که معمولا” در قالب نوشتار، جدول، عکس، نمودار و … بیان می شود.
 • بحث (Discussion): ارزیابی و تفسیر (Evaluation and interpretation) نتایج بدست آمده.

Was the hypothesis supported? If so, how? If not, why not? Relevant results are cited in support.

 • نتیجه گیری(Conclusion): شامل قسمتی از نتایج، نتیجه فرضیه، مفهوم نتایج و پیشنهادات برای تحقیقات بعدی.

Conclusions to be drawn from the results

Conclusions about the hypothesis

Implications of the research and results

Additional research proposed

 • منابع (References cited): لیستی از منابع ذکر شده. شامل منابع استفاده و ذکر شده در مقدمه و بحث و سایر بخشها.

 

پروپوزال (proposals) در نگارش علمی:

هدف از پروپوزال: هدف اصلی پروپوزال برای پیدا کردن منابع مالی (ask for funding) برای انجام تحقیق است. زیرا منابع مالی محدودی برای تحقیقات وجود دارد. همچنین هر ایده ای شایسته هزینه کردن نیست. علاوه بر این پروپوزال نشان می دهد که تحقیق پیشنهادی ارزش صرف وقت، کار کردن و هزینه کردن را دارد.

A proposal persuades.

A proposal requests.

A proposal promises that the project will be completed.

A proposal states the researcher’s commitment to doing the work.

A proposal presents a detailed plan to accomplish the research.

محتوای پروپوزال: اگرچه تنوع زیادی بین فرمهای پروپوزال وجود دارد و هر موسسه و یا دانشگاهی دارای فرمت خاصی برای نوشتن پروپوزال می باشند اما بطور کلی یک پروپوزال از قسمتهای زیر تشکیل شده است:

۱-  A cover letter. این قسمت معمولا” یک صفحه طول دارد و از بخش اصلی پروپوزال جداست و حاوی موارد زیر می باشد:

 • the researchers –(you)
 • the reason for your research, the needs and the problems that the research is to meet.
 • the cost of the research
 • the length of the research
 • the benefits of the research (including to the prospective donors)
 • صفحه عنوان: صفحه عنوان یک برگه کاغذ می باشد که شامل موارد زیر است:
 • عنوان پروژه
 • the recipient of the proposal, that is, the organization, and if possible the individual
 • تاریخ
 • فرد یا افرادی که پروپوزال را ارائه می دهند به همراه امضاء
 • شخصی که با او تماس گرفته شود (اسم، عنوان، آدرس، شماره تلفن و فاکس و ای میل)
 • the project budget total
 • the project time span

۳-  فهرست مطالب

زمانی ضروری است که حجم پروپوزال از ۱۵ صفحه بیشتر باشد. در این صورت باید در صفحه جداگانه ای نوشته شود.

۴- خلاصه (summary)

بسته به ماهیت پروپوزال باید نگارش شود. باید بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ کلمه و حداکثر در ۲ پاراگراف نوشته شود و نکاتی را که در نامه cover letter آورده شده است را نیز شامل شود.

۵- مقدمه(Introduction)

در مقدمه، دلایل نیاز به انجام تحقیق و مقبولیت محققین برای انجام آن بیان می شود. مقدمه شامل :

پس زمینه نیاز به تحقیق با توجه به اطلاعات موجود

پس زمینه محققین و سازمان آنها شامل درجه علمی، عناوین و موفقیتهای قبلی آنها.

۶- تخمین نیاز(A needs assessment): این قسمت باید سوالات زیر را جواب دهد.

 • What is the need motivating the research?
 • How is the research expected to meet the need?
 • Why should you be the one to do the research? What are your qualifications for it?

۷- اهداف(Objectives):این قسمت باید سوالات زیر را جواب دهد.

 • What is the goal of the research?
 • What are the expected results?
 • What are the expected benefits and applications resulting from the research?
 • How do the objectives meet the needs?

۸- روشها (Methods): این قسمت باید سوالات زیر را جواب دهد.

 • How will the research specifically be conducted? Justify the methods proposed.
 • What is the time-frame for the research project? Justify the schedule proposed.

۹- ارزیابی اولیه (Pre-evaluation): این قسمت باید سوالات زیر را جواب دهد.

 • How will the project be evaluated? Internally or externally?
 • What data will be gathered? How will it be gathered?
 • What is the expected extended length of the project, beyond the scope of the immediate proposed funding?
 • How will the results be disseminated?

۱۰- Long-term financial plans. The answers in this section should be specific and detailed. This section should answer these questions:

 • If the project extends beyond the length of the grant, how will it be funded?
 • Will the project be able to be wholly or partially self-supporting?

۱۱- Budget. This section should answer these questions:

 • What materials are needed for the project and what will they cost? This must be temised, specific and detailed.

۱۲- Personnel. This section should answer these questions:

 • Who will be involved in the research, and why? (Be specific)
 • What specifically are the duties and responsibilities of the researchers involved?

۱۳- ضمیمه ها (Appendices): هر ضمیمه باید بصورت بخش جدایی آورده شود. ضمیمه ها می توانند شامل:

 • Resume of the researchers
 • References
 • Board members of applying organizations, or body of researchers
 • Charts of the organization
 • Letters of support
 • Applicable charts, graphs and tables
 • Applicable bibliographies

پایان نامه و یا رساله (Thesis):

در واقع گزارش نهایی دوره های آموزشی دانشگاهی است  که همراه با تحقیق برگزار می شود و برای ارزیابی دانشجویان در حال فارغ التحصیلی در آن دوره استفاده می شود و معمولا” بر اساس فرمت آن دانشگاه یا موسسه نوشته می شود.

بخشهای یک مقاله علمی تحقیقاتی

۱- عنوان (Titles): عنوان باید اطلاعات را به صورت واضح ومختصر بیان کند به طوری که به راحتی قابل فهم باشد. معمولا” عناوین قدیمی با طرح سئوال بیان می شدند. البته عناوین جدید معمولا” به این صورت بیان نمی شوند.

برای مثال عنوان Honeybees fly over the fruit garden بیان کننده تاثیر زنبورها بر روی گرده افشانی و تشکیل میوه در باغات سیب نیست. در واقع این عنوان بیشتر جنبه روزنامه ای دارد تا یک عنوان علمی. در صورتی که اگر عنوان به صورت زیر تغییر کند نشان دهنده معنی و مفهوم واقعی عنوان مقاله علمی است.

Fruit Set and the Effective Pollination Period in Apple pollinated by honeybees.

عناصر یک عنوان عبارتند از:

۱- The topic(موضوع) : that is, the main, general subject you are writing about

۲- The focus(تمرکز) ; a detailed narrowing down of the topic into the particular, limited area of research

۳- The purpose  (هدف)(optional); include a word such as the following, which tells the reader what kind of argumentation to expect.

An analysis of An assessment of A comparison of A description of
A discussion of An evaluation of An explanation of An outline of

مثالهایی از عنوان:

Purpose Topic Focus
An analysis of carp culture management as a tool for Mexican crayfish conservation.
An overview of nutritional needs before, during and after an endurance event.
A mutation that allows endosperm development without fertilization
Short communication Chromosome Identification in Haploid Clementine
Effects of Ethylene and  ۲-Chloroethylphosphonic Acid on the Ripening of  Grapes

نکات مفید:

 • استفاده از حروف بزرگ انگلیسی (capital letters) برای اول عنوان و هر کدام از کلمات عنوان به غیر از کلمات کوتاه مانند حروف تعریف (a, an, the)، حروف ربط (of, in, to ,at) و (and, or, nor, but, for). (البته در صورتی که این حروف یا کلمات در اول جمله قرار نگیرند).
 • از کلماتی که معانی مختلف دارند و در عنوان باعث ایجاد اشتباه در فهم موضوع می شوند خودداری شود.
 • از کلمات تکنیکی و تخصصی استفاده کنید. ولی به یاد داشته باشید استفاده زیاد از کلمات تکنیکی در عنوان جذابیت موضوع را از بین می برد. بهتر است عنوان طوری انتخاب شود تا توجه گروه بیشتری از خوانندگان را به خود جلب کند.
 • عنوان باید کاملا” جدا و مستقل باشد و قسمتی از متن و یا شروع یک پاراگراف نباشد.

۲- مقدمه (Introduction): این بخش دو شکل از مقدمه را شامل می شود. مقدمه برای مقاله و مقدمه برای یک مقاله تحقیقاتی.

مقدمه برای یک مقاله معمولا” بیش از اینکه به خواننده بگویید مقاله در مورد چیست توجه خواننده را باید جذب کند تا خواننده به خواندن مقاله ادامه دهد.

نکاتی که در مقدمه باید آورده شوند:

ابتدا موضوع به صورت کلی آورده می شود و بعد روی موضوع مورد نظر تخصصی می شود.

Your thesis statement expresses the central idea of your paper. Everything else you write flows from this and depends on it. The thesis statement needs to be clear, and concisely and precisely stated.

Topic, Topic Sentence, Thesis, Hypothesis

غالبا” اکثر این ترم ها در پاراگراف معرفی آورده می شود. البته ممکن است همه این موارد در یک مقاله آورده نشوند.

موضوع (Topic)

جمله موضوع (Topic sentence): هر پاراگرافی دارای یک جمله موضوع می باشد. و کل مقدمه نیز دارای موضوع خاصی می باشد که در طول پاراگرافهای مختلف جنبه های مختلف آن بررسی می شود.

فرض (Thesis): در این قسمت موضوع اصلی که نویسنده در مورد آن در حال بحث می باشد به صورت یک جمله واضح و روشن بیان می شود.

فرضیه (Hypothesis): یک حدس، یا تئوری موقتی، پیشنهاد یا توضیح به عنوان قضیه ثابت شده برای بیان و استدلال و بررسی بکار می رود.  یک قضیه که چیزی را نقض می کند به همان اندازه قضیه تائید کننده آن اهمیت دارد.

آنالیز مقدمه (Analysis of the introduction)

مقدمه با موضوعی به صورت کاملا” عمومی که اغلب خواننده ها از آنها اطلاع دارند شروع می شود. موضوع در قسمتهای بعدی به مشکل ویژه ای تخصصی می شود. مرحله بعد باریک و تخصصی شدن موضوع و رسیدن به یک قضیه می باشد که برای آن راه حل هایی ارایه می شود. دیگر

همیشه نیاز نیست که قسمت مقدمه با عنوان “مقدمه: Introduction” مشخص شده باشد.

مقدمه بهتر است بدون مثال و تصویر باشد.

مقدمه یک مقاله تحقیقی باید به سئوالات زیر پاسخ دهد:

 • دلیل شما برای انجام این تحقیق چیست و به طور کلی تحقیق چه چیزی مقصود است؟
 • فرضیه و یا فرض شما چیست؟
 • اطلاعات قبلی مربوط برای فهمیدن مقاله کاف
 • چه مرور منابعی مربوط است؟

جملات نمونه که در قسمتهای مختلف مقدمه آورده می شود:

مربوط ساختن کار به کارهایی که اخیرا” صورت می گیرد بیان هدف از مقاله:
In recent years, ……has become a topic of lively debate. In this paper, it will be shown that
The issue of ….. has become controversial recently. In this article, we report on
The question of…….has been thoroughly researched over the last few years. Our / My intention here is to highlight
بیان اینکه مقاله از چه قسمتهایی تشکیل شده است: In the following pages, we shall propose
The article has (6) main sections.

Firstly, we shall examine the question of

The next section briefly outlines

After a short discussion of an overview of will be given.

This will be followed by

The final section will present

I / We shall then go on to suggest

This article will concentrate/focus on the arguments
The key question that this article will address is whether
This paper will report on work already carried out in this area.
The present paper examines / presents
In this paper, will be discussed / are considered.

نوشتن و نوشتن و باز هم نوشتن.

به خاطر داشته باشید که با هر بار بازنویسی نویشته شما بهتر خواهد شد. معمولا” اولین نوشته به اندازه کافی خوب نیست. با بازنویسی مشکلات و ایرادها از بین می رود.

نکات ضروری در نگارشها (در واقع در بازنویسی ها):

پاراگرافهای اول و آخر را در نظر بگیرید. آیا خواننده با خواندن آنها جان همه مطلب همه را خواهد فهمید.

Is your thesis statement clear and understandable?

Are the tone and vocabulary suitable for the intended audience?

نکات ضروری:

 • آیا موضوع بیان شده است و هدف از تحقیق بیان شده است.
 • آیا فرضیه شما بصورت واضح، مختصر و دقیق بیان شده است.
 • آیا مرور کافی از منابع پس زمینه و نوشته های مربوطه انجام شده است.
 • آیا همه مطالب ضروری بیان شدهخ است.
 • سرانجام، پس از پایان مقدمه آن را دوباره بخوانید و مرور کنید. آیا فرمت نگارش رعایت شده است.

مواد و روشها (Methods and Materials)

در این بخش، محقق جنبه های ویژه انجام کار تحقیق را شرح می دهد. همه جزئیات باید آورده شود تا اگر محقق دیگری خواست این کار را در جای دیگری تکرار کند و مطالعه ای مشابه انجام دهد روش کار را برای بدست آوردن نتایج یکسان  دنبال کند. همچنین در بعضی موارد برای بحث و نتیجه گیری دانستن روش کار ضروری است.

بخش مواد و روشها به سئوالات زیر جواب می دهد:

کجا؟ (Where?) محل انجام تحقیق در صورت ربط.

چه؟ (What?) چه تجهیزات و موادی در تحقیق استفاده شدند. باید کاملا” شرح داده شوند.

چگونه؟ (How?) روش انجام تحقیق با جزئیات بیان شود.

نتایج (Results):  این بخش بعد از مواد و روشها آورده می شود.

در این بخش داده ها و یافته ها بصورت دقیق و مختصر آورده می شود . داده ها می توانند بصورت نمودار، دیاگرام، عکس و … ارایه شوند. به همراه بیان دیداری (visual) داده ها، بیان آنها به صورت متن های توضیحی برای تاکید و تفسیر مکات معنی دار ضروری است.

بحث (Discussion): این بخش بعد از نتایج آورده می شود.

در این بخش یافته ها تفسیر می شوند و به طور کلی تحقیق ارزیابی می گردد. بخصوص در مورد پذیرش فرضیه و مقبولیت آن بحث و بررسی می شود. همچنین می توان در این بخش در مورد موفقیت و شکست روشهای مختلف تحقیق و اینکه تحقیق به چه صورتی باید انجام شود تا مشکل را بهتر بررسی کند کاوش کرد.

سئوالاتی که باید در  بخش بحث جواب داده شوند عبارتند از:

 • آیا تحقیق فرضیه را ساپورت کرد؟ اگر نه، چرا؟ (بیان توضیح و آوردن مثال).
 • چه تفسیری از نتایج می توان داشت؟ منابع تایید کننده تفسیر باید ذکر شوند.
 • آیا روش تحقیق کافی است؟ اگر نه چرا نه؟ منابع تایید کننده ذکر شوند.
 • چگونه باید تحقیق به روش دیگری انجام شود تا cross check یافته ها شود.

در مقالات مروری به جای بخشهای مواد و روشها، نتایج و بحث متن اصلی (Main Body) آورده می شود که می تواند بسته به موضوع دارای عناوین داخلی باشد.

نتیجه گیری (Conclusions)

این قسمت در بسیاری از مقالات به صورت پاراگرافی جدا بیان نمی شود. بلکه با کلماتی مانند In conclusion شروع می شود و در واقع نتیجه گیری کلی از نتایج و بحث را در خود می گنجاند.

مقدمه خوب خواننده را تشویق به خواندن مطلب می کند. به همین خاطر نتیجه گیری نیز مانند لنگری باید باشد که در ذهن خواننده قرار می گیرد. پایان ضعیف، ارزش مقاله و نتایج را از بین می برد و باعث فراموشی سریع آنها می شود.

پاراگراف آخر نتیجه گیری است که به مقاله پایان می دهد. البته نمی تواند قسمتهای مقدمه را تکرار کند اما می تواند از قسمتهای نتایج و بحث گرفته شود. باید در نظر گرفت که این قسمت خلاصه نتایج مهم نیست. بنابراین شما باید نکات بیشتری به آن اضافه کنید که کار را کامل کند.

نکاتی که در نتیجه گیری باید آورده شود:

خلاصه ای از نکات مهم، اما نگارش شده به صورت دیگر که خواننده برداشت دیگری از آن داشته باشد.

ارزیابی شما از موضوع که ممکن است

چه چیزهایی نباید در نتیجه گیری آورده شود:

 • بیان وضعیت فرض شما
 • بیان مطالب تایید کننده و نکات کاملا” جدید برای تایید فرض شما
 • شروع موضوع جدید
 • هر چیزی که نیاز به شرح جزئیات دارد.
 • استدلال مخالف که خواننده را در ابهام می گذارد.

عبارات نمونه که در قسمتهای مختلف نتیجه گیری آورده می شود:

بیان نا کافی بودن کار خلاصه کردن نتایج
This article has only been able to touch on the most general features of …. In conclusion, we can say that ….
Even a preliminary study, such as the one reported here, has highlighted the need for …. In this paper, we have seen that ….
به دنبال آینده و تحقیقات بعدی بودن This research paper has clearly shown that ….
Clearly, further studies are needed to understand / prove …. The discussion in this article has given an overview of ….
In order to validate the work we have carried out, a more in-depth investigation into … is needed. This paper has provided a systematic study of ….
The results of this research could assist policy makers to …. From the research that has been carried out, we can conclude that ….
The aim of the present paper was to examine whether …・and … has now been achieved.
Finally, it is worth pointing out that ….

نکات مهم برای بررسی در نوشته:

آیا خواننده با خواند فقط دو بخش مقدمه و نتیجه گیری اصل مطلب را خواهد فهمید؟ اگر نه، باید دوباره نوشته شود.

منابع (References):

همه مطالب مقاله نیازی به ذکر منبع ندارند. حقایق و ایده هایی که به عنوان دانش شناخته شده هستند، فکر، نظرات و نتیجه گیری ها نیازی به ذکر منابع ندارند. به هر حال اگر شما از نوشته کس دیگری برای تایید نوشته خود استفاده کنید (چه برای تایید و چه به صورت عکس) باید به نوشته اصلی ارجاع بدهید. در صورت عدم رعایت این نکته به دزدی ادبی (plagiarism) محکوم می شوید.

انواع منبع نویسی نگارش علمی :

در صورت مراجعه به منابع دیگر برای نوشتن و یا استفاده از هر قسمت از کار دیگران، منبع باید به روشهای زیر مشخص شود:

 • زیر نویس (Footnote): در ته صفحه آورده می شود.
 • پایان نویس یا ته نویس (Endnote):در پایان مقاله آورده می شود.
 • فهرست کتابشناسی (Bibliography): لیست کاملی از منابع شامل کتابها، مقالات و منابع دیگر بکار رفته در متن به ترتیب حروف الفبای (alphabetical) اسم نویسندگان. در آخر مقاله آورده می شود.

فرمت منبع نویسی بستگی به ژورنال و مجله دارد و معمولا” هر جایی فرمت خاص خود را دارند. اما شکلهای خاص و استانداردهایی هم وجود دارد که بعضی از مجلات از این استاندارد ها پیروی می کنند مانند APA style.

منبع نویسی یک کتاب (Reference to a book):

اطلاعات ضروری: اسم یا اسامی نویسندگان (name of the author(s))، سال انتشار (year of publication)، عنوان کتاب (title of book) به صورت ایتالیک و بدون هیچ تغییری فقط حرف اول جمله با حرف بزرگ، شهری که کتاب در آن منتشر شده، انتشاراتی که کتاب رامنتشر کرده است.

authors year title place publisher
Kellogg, R.T. (۱۹۹۴) The psychology of writing New York: Oxford University Press
Barzun, J and Graff, H.F. (۱۹۹۲) The modern researcher 5th ed Orlando: Harcourt Brace Jovanovich
In your bibliography, if there are two or more works by the same author, they should be listed chronologically. If there are two by the same author in the same year, the date is followed by a, b,  etc.
Fitzgerald, R. F. (۱۹۹۰a) Water purification systems
Fitzgerald, R. F. (۱۹۹۰b) Water waste today

منبع نویسی یک مقاله از یک ژورنال (Reference to an article from a journal):

اطلاعات ضروری: اسم یا اسامی نویسندگان (name of the author(s))، سال انتشار (year of publication)، عنوان مقاله (title of the article) بدون هیچ تغییری فقط حرف اول جمله با حرف بزرگ، نام ژورنال (name of the journal) به صورت ایتالیک که حروف اول همه کلمات اصلی بصورت بزرگ نوشته می شود، شماره ژورنال و شماره صفحات.

author(s) date title journal volume pages
Hartley, J. (۱۹۹۱) Tabling information American Psychologist ۴۶,۶: ۶۵۵-۶
Eklundh, K.S. (۱۹۹۴) Linear and non-linear strategies in computer-based writing Computers and Composition ۱۱: ۲۰۳-۱۶

منبع نویسی یک مقاله منتشر نشده (Reference to an unpublished work)

author date (if known) title source / availability
Reese, R.A. (unpublished) Survey of postgraduate student writers’ use of computer software. Paper available from the author, Computer Centre, Hull University

منبع نویسی منابع الکترونیک و اینترنتی(Reference to material from electronic media and the Internet.):

اطلاعات ضروری: اسم یا اسامی نویسندگان در صورت مشحص بودن، عنوان کار، عنوان کامل کار در صورت مشخص بودن به صورت ایتالیک،

برای CD-ROM: نام تولید کننده CD-ROM و تاریح انتشار.

برای اینترنت: نام تولید کننده وب سایت آنلاین و تاریخ استقاده از منبع اینترنتی.

author title producer address date accessed
Middlebury Citing electronic sources MLA <http://www.middlebury.edu/~lib/citing.mla.html> (July 1999)

نگارش علمی

توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل ارسال نمیشود. در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *