پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز

پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز (AHI)

پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز را کیامرثی، نجاریان و مهرابی زاده هنرمند با هدف تهیه مقیاسی برای سنجش «سرسختی روان شناختی» با تحلیل عوامل روی نمونه ای به حجم ۵۲۳ دانشجوی دختر و پسر در دانشگاه شهید چمران اهواز ساخته اند.

نمره گذاری پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز

پرسشنامه سرسختی روانشناختی دارای ۲۷ ماده است و هر ماده دارای چهار گزینۀ «هرگز»، «به ندرت»، «گاهی اوقات» و «بیشتر اوقات» است. در نمره گذاری برای هر ماده به ترتیب مقادیر ۰، ۱، ۲، ۳ در نظر گرفته شده است. به استثنای عبارات ۶، ۷، ۱۰، ۱۳، ۱۷، ۲۱ که دارای بار عاملی منفی هستند و به شیوه معکوس نمره گذاری می شوند. دامنه نمره در پرسشنامه سرسختی روانشناختی عدد ۰ تا ۸۱ است. کسب نمره بالا در پرسشنامه سرسختی روانشناختی نشان دهندۀ سرسختی روان شناختی بالا در فرد است.

اعتبار و روایی پرسشنامه سرسختی روانشناختی

در پژوهش کیامرثی و همکاران (۱۳۷۷) برای سنجش همسانی درونی پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز، ضریب آلفای کرونباخ به کار برده شد و بر پایۀ یافته ها ضرایب آلفا برای کل نمونه، آزمودنی های پسر و آزمودنی های دختر به ترتیب، ۷۶/۰، ۷۶/۰ و ۷۴/۰ بدست آمد. برای سنجش پایایی “مقیاس سرسختی اهواز” این آزمون دوباره پس از شش هفته به ۱۱۹ دانشجو (۵۳ پسر و ۶۶ دختر) ارائه شد. ضرایب همبستگی بین نمره های آزمودنی ها در دو نوبت یعنی پیش آزمون و پس آزمون دوباره برای کل آزمودنیها ۸۴/۰، آزمودنی های پسر ۸۴/۰ و آزمودنی های دختر ۸۵/۰ به دست آمد.
غفوری ورنو سفادرانی، کمالی و نوری (۱۳۸۷) روایی این آزمون را به روش روایی همزمان با سه ملاک، مقیاس اضطراب عمومی، پرسشنامه افسردگی و خودشکوفایی مزلو محاسبه کردند. ضرایب بدست آمده به ترتیب ۶۵/۰، ۶۷/۰ و ۶۲/۰ بود که کلیۀ ضرایب در سطح (۰۰۱/0p<) معنادار بودند. در ضمن روایی همزمان با تعریف سازه ی «سرسختی روانشناختی» نیز محاسبه شد که روایی بدست آمده رضایت بخش بود.

سوالات پرسشنامه سرسختی روانشناختی

عبارات زیر را به دقت بخوانید و یکی از چهارگزینه که با خصوصیات شما انطباق دارد را انتخاب نمایید. هرگز بندرت گاهی اوقات بیشتر اوقات
۱. خوب می دانم که چه عقاید و افکاری دارم.
۲. احساس می کنم عمرم صرف انجام کارهایی شده است که با معنا و ارزشمند است.
۳.تلاش من در نتایج و پیامدهای زندگیم موثراست.
۴. تصمیم گیری درمورد مسائل برایم آسان است.
۵. از شرکت کردن در بحث ها وگفتگوهای اجتماعی استقبال می کنم
۶. در مقابل مسائل زندگی دچار سردرگمی می شوم.
۷. حوادث فشارزای زندگی برایم تعهدآمیزند.
۸. اگر فردی سعی کند مرا آزار دهد حقش را کف دستش می گذارم.
۹. واقعیات برای من جالبتر از رویاها هستند.
۱۰. هر قدر هم که سخت تلاش می کنم در هر حال کوشش هایم بدون ثمر هستند.
۱۱. زندگی روزانه من پر از چیزهایی است که برایم جالبند.
۱۲. هر چقدر سخت کوش تر باشم، در رسیدن به هدف های خود موفق ترم.
۱۳. پرشورترین و مهیج ترین چیز برای من خیالبافی است.
۱۴. زندگی کاری من جالب است.
۱۵. در برقراری تماس چشمی با دیگران راحت هستم.
۱۶. از قرار گرفتن در موقعیت های نا آشنا استقبال می کنم.
۱۷. تغییرات زندگی را به عنوان تهدیدی برای امنیت و آسایش خود تلقی می کنم.
۱۸. به سختی تسلیم تقدیر و سرنوشت خود می شوم.
۱۹. در هنگام بیماری تحمل بالایی دارم.
۲۰. در تغییر دادن عقیده نزدیکانم موفق هستم.
۲۱. این سیاستمداران هستند که بر زندگی ما حکومت می کنند.
۲۲. هنگام رویارویی با مشکلات تمرکز حواس خود را حفظ می کنم.
۲۳. از موقعیت های مبهم و غیرقابل پیش بینی استقبال می کنم.
۲۴. از کارکردن لذت می برم و به شور و هیجان می آیم.
۲۵. بخوبی به شرایط و موقعیت های رقابت جویانه پاسخ نشان می دهم.
۲۶. خواسته ها و احساسات خود را به راحتی بروز می دهم.
۲۷. در برخورد با اشخاص غریبه راحت هستم.

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل ارسال نمیشود. در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *