عادت غذایی : آموزش ایجاد عادت های مناسب غذا خوردن به کمک خود هیپنوتیزم

عادت غذایی : ویدئوی آموزشی ایجاد عادت غذایی مناسب به کمک تکنیکهای خود هیپنوتیزم 

زبان این مجموعه انگلیسی است

Hypnosis- Develop Proper Eating Habits Now Using Powerful Self Hypnosis, Affirmations And Visualization Techniques

به کمک هیپنوتیزم می توان در حالت خلسه به ضمیر ناخودآگاه چنین القا کرد که بتواند کنترل مجدد عادات غذایی را به نحو صحیحی به دست بگیرد. بنابراین به جای اینکه غذا زندگی آنها را کنترل کند خودشان کنترل کننده خورد و خوراکشان هستند. عواملی که موجب تشویق فرد به خوردن زیاد می شود توسط هیپنوتیزم شناسایی و رفع می شوند و چیزهای دیگری جایگزین حس رضایت درونی ناشی از غذا خوردن می شود.

In this course titled ‘Hypnosis-Develop Proper Eating Habits Now With Self Hypnosis’ By Pradeep Aggarwal , you will learn
In today’s fast paced life many people don’t care whether their diet is healthy or not. They eat the unhealthy food from some pizza house or road side stalls. Most fast food is full of saturated fat, fatty acids, sugar and salt and contributes to numerous health problems. Unhealthy eating habits bring shortage of healthy minerals and vitamins in your body and your health status decreases gradually. All the functioning of stomach disturb, if you adopt bad eating habits. It can lead to heart problems, stroke, diabetes, cancer, gallbladder disease, skin problems, pregnancy complications, fatty liver diseases, high cholesterol, multiple sclerosis, memory loss, menstrual irregularities, poor sexdrive, osteoporosis, hair fall, oral problems and much more.

Some Of The Unhealthy Eating Habits Include
Eating in a hurry
Skipping breakfast
Overeating
Under eating
Psychological Reasons Why People Over-Eat
Unhealthy eating habits develop over time. There are many causes of unhealthy eating, such as
Boredom
Stress and Anxiety
Depression
Mood Swings
Loneliness
Dysfunctional family situation, such as divorce, single parent, or foster care.
Family not eating meals together
Poor eating habits modeled by parents/caretakers
Lack of knowledge about what is healthy to eat
Busy schedule
Extreme amounts of traveling
Lack of desire to eat healthy
Poverty
This course is ideal for people who want to stay healthy mentally and physically because of their stressful and hectic work life . They want to attract a healthy lifestyle and a peaceful mind to stay happy always by following proper eating habits,
By the end of the course you will be able to remove all the psychological factors that are causing improper eating habits.
It is also very helpful for people who want to get over depression , anxiety , insomnia , negativity and stress
This course contains a lot of exercises and more than 30 minutes of live video content designed over 8 lectures in English and a bonus e-book on positive affirmations
What are the requirements
PC with High Speed Internet
Quiet Room
High Level of Focus and Concentration
Notebook and Pen
Headphones
Works On Mobile Phones And Tablets
What am I going to get from this course
Over 9 lectures and 1 hour of content
By the end of the course you will be able to change your eating habits using powerful self hypnosis, affirmations and visualization techniques
You will understand your mind better and also remove myths about self hypnosis
You will be able to relax instantly using self hypnosis relaxation techniques
You will be able to reduce stress, depression , insomnia and negativity caused due to improper eating habits using powerful self hypnosis and affirmations
What is the target audience
This course is for everyone who want to stay healthy and fit in their life both mentally and physically and have peace of mind
This course is also very useful for people who are suffering from negative thoughts, lack of sleep , depression and stress to generate proper eating habits
It is ideal for people suffering from eating disorders and improper eating habits
Age group 16 and above

دانلود مجموعه ایجاد عادت غذایی مناسب با خود هیپنوتیزم در چهار قسمت


صفحه اصلی دانلود کارگاه ، کتاب ، پرسشنامه ، ویدئوهای آموزشی ، پاورپوینت و نرم افزار


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *