تست هوش ریون کودکان

تست هوش ریون کودکان

تست هوش تصویری ( IQ ) ریون ( Raven ) از شناخته شده ترین تست های سنجش نمره بهره هوشی است که از آن با عنوان تست هوش تصویری نیز یاد می شود. آزمون تست هوش ریون تشکیل شده است از ماتریس ها یا سری تصاویر انتزاعی که یک توالی منطقی را به وجود می آورند و با درجه دشواری فزاینده ای چیده شده اند که ضریب هوشی افراد را به خوبی به چالش می کشند. سوالات تست هوش ریون بدین شکل می باشند که می بایست از میان ۶ تا ۸ تصویر جداگانه، تصویری را انتخاب کنید که تصویر ماتریس هر سوال را تکمیل کند. معمولا در دوره های مختلف سنی این آزمون از افراد گرفته می شود.

روش اجرای تست هوش ریون کودکان

در جریان یک مصاحبه اولیه،نام،سن وسایر اطلاعات مربوط به آزمودنی را روی برگ نمره گذاری می نویسند. آنگاه دفترچه تصاویر را باز می کنند. اولین تصویر یعنی A1 را به آزمودنی نشان می دهند. به او می گویند: این تصویر را خوب نگاه کنید(تصویربالایی). قسمتی از آن برداشته شده است(نشان می دهند). قسمت برداشته شده دربین تصاویرپایینی است. هر یک از تصاویرپایینی شکل قسمت برداشته شده بالا را دارند. یعنی تصاویر پایینی می توانند قسمت برداشته شده تصویر بالا را پرکنند. اما همه آنها نمی توانند تصویربالا را تکمیل کنند. فقط یکی از آنها می توانند تصویر بالایی را تکمیل کند. مثلا تصویر۱ ، شکل بالا را دارد اما طرح آن را ندارد. تصویر۲ هم خوب نیست. تصویر۳ کاملا غلط است. تصویر۶ تقریبا خوب است اما خود آن ناقص است. به نظر شما کدامیک پاسخ است. پاسخ صحیح را نشان بدهید. اگر آزمودنی نتواند پاسخ صحیح را نشان دهد، آزماینده توضیحات بالا را ادامه می دهد تا این که ماهیت مسئله درک شود. آنگاه آزماینده به تصویر A2 می پردازد. او می گوید: حال قطعه ای را نشان بده که می تواند تصویر بالایی را تکمیل کند. اگر آزمودنی نتواند پاسخ درست را پیدا کند، آزماینده به تصویر A1 بر می گردد وبعد آزمودنی می خواهد تا A2 را حل کند. اما اگر  را A2 درست پاسخ دهد به A3 می پردازد و شیوه بالا را بکار می برد. بین تصاویر A1  تا A5 هر وقت لازم شد آزماینده به تصویر A1 برمی گردد اما پس از تصویر  A5 کوچکترین کمکی را در حق او به عمل نمی آورد. آزماینده پاسخهای آزمودنی را روی برگ نمره گذاری می نویسد. او مواظبت می کند تا صفحات دوتادو ورق نخوردند. در شروع سریهای B,Ab  کافی است که توجه آزمودنی روی مسئله جلب شود. کمکهای اضافی لازم نخواهد بود.

  نمره گذاری تست هوش ریون کودکان  

به هر پاسخ صحیح یک نمره داده می شود. با در نظرگرفتن جمع کل نمرات و سن آزمودنی، رتبه درصدی اوبراساس جدول نرم معلوم می شود.

جدول نرم آزمون ریون کودکان

سن تقویتی بر حسب نیمسال

رتبه درصدی

۹/۵

۹ ۸/۵ ۸ ۷/۵ ۷ ۶/۵ ۶

۵/۵

۳۲

۳۰

۲۷

۲۴

۲۱

۱۸

۱۶

۳۱

۲۹

۲۶

۲۳

۲۰

۱۷

۱۵

۳۰

۲۸

۲۵

۲۲

۱۹

۱۶

۱۴

۲۸

۲۶

۲۴

۲۱

۱۸

۱۵

۱۳

۲۶

۲۴

۲۲

۱۹

۱۶

۱۴

۱۲

۲۵

۲۳

۲۰

۱۸

۱۵

۱۲

۱۱

۲۴

۲۲

۱۸

۱۶

۱۳

۱۱

۱۰

۲۳

۲۱

۱۷

۱۴

۱۲

۱۰

۹

۲۱

۱۹

۱۵

۱۲

۱۰

۹

۸

۹۵

۹۰

۷۵

۵۰

۲۵

۱۰

۵

 

کلید تصحیح آزمون ریون کودکان

سئوال جواب سئوال جواب
۱ ۴ ۱۹ ۳
۲ ۵ ۲۰ ۴
۳ ۱ ۲۱ ۶
۴ ۲ ۲۲ ۳
۵ ۶ ۲۳ ۵
۶ ۳ ۲۴ ۲
۷ ۶ ۲۵ ۲
۸ ۲ ۲۶ ۶
۹ ۱ ۲۷ ۱
۱۰ ۳ ۲۸ ۲
۱۱ ۴ ۲۹ ۱
۱۲ ۵ ۳۰ ۳
۱۳ ۴ ۳۱ ۵
۱۴ ۵ ۳۲ ۶
۱۵ ۱ ۳۳ ۴
۱۶ ۶ ۳۴ ۳
۱۷ ۲ ۳۵ ۴
۱۸ ۱ ۳۶ ۵

 

جدول  رتبه درصدی برای نمره های هوش بهر تست هوش ریون کودکان

رتبه در صدی هوش بهر رتبه در صدی هوش بهر رتبه در صدی هوش بهر رتبه در صدی هوش بهر رتبه در صدی هوش بهر
۹۰ ۱۲۱ ۶۵ ۱۰۸ ۳۸ ۹۵ ۱۳ ۸۲ ۱ ۵۸تا
۹۱ ۱۲۲ ۷۱ ۱۰۹ ۴۰ ۹۶ ۱۴ ۸۳ ۱ ۶۵تا۵۹
۹۲ ۱۲۳ ۷۳ ۱۱۰ ۴۳ ۹۷ ۱۶ ۸۴ ۲ ۶۷و۶۶
۹۳ ۱۲۴ ۷۳ ۱۱۱ ۴۵ ۹۸ ۱۷ ۸۵ ۳ ۶۹و۶۸
۹۴ ۱۲۵ ۷۵ ۱۱۲ ۴۸ ۹۹ ۱۹ ۸۶ ۴ ۷۲و۷۱
۹۵ ۱۲۷و۱۲۶ ۷۷ ۱۱۳ ۵۰ ۱۰۰ ۲۱ ۸۷ ۵ ۷۴و۷۳
۹۶ ۱۲۹و۱۲۸ ۷۹ ۱۱۴ ۵۲ ۱۰۱ ۲۳ ۸۸ ۶ ۷۵
۹۷ ۱۳۱و۱۳۰ ۸۱ ۱۱۵ ۵۵ ۱۰۲ ۲۵ ۸۹ ۷ ۷۶
۹۸ ۱۳۴و۱۳۲ ۸۳ ۱۱۶ ۵۷ ۱۰۳ ۲۷ ۹۰ ۸ ۷۷
۹۹ ۱۴۰و۱۳۵ ۸۴ ۱۱۷ ۶۰ ۱۰۴ ۲۹ ۹۱ ۹ ۷۸
بالاتر از ۹۹ بیشتر از ۱۴۰ ۸۶ ۱۱۸ ۶۲ ۱۰۵ ۳۱ ۹۲ ۱۰ ۷۹
۸۷ ۱۱۹ ۶۵ ۱۰۶ ۳۳ ۹۳ ۱۱ ۸۰
۸۸ ۱۲۰ ۶۷ ۱۰۷ ۳۵ ۹۴ ۱۲ ۸۱
۸۹

 

برگ نمره گذاری آزمون ریون کودکان

  

نام و نام خانوادگی……………………..تاریخ تولد……….. سن……….

تحصیلات………………… آزماینده………….. تاریخ اجرا…………….

 

 نظر روانشناس :

سئوال جواب سئوال جواب
۱ ۱۹
۲ ۲۰
۳ ۲۱
۴ ۲۲
۵ ۲۳
۶ ۲۴
۷ ۲۵
۸ ۲۶
۹ ۲۷
۱۰ ۲۸
۱۱ ۲۹
۱۲ ۳۰
۱۳ ۳۱
۱۴ ۳۲
۱۵ ۳۳
۱۶ ۳۴
۱۷ ۳۵
۱۸ ۳۶
یادداشت :

 

نمونه تصاویر ریون رنگی

مطالب مرتبط با تست هوش ریون کودکان در روان راهنما

دانلود همه ۳۶ تصویرآزمون ریون کودکان (تست هوش ریون) با کیفیت بالا


مقاله مرتبط : آزمون موزائیک ژیل برای سنجش هوش کودکان دبستانی


با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

۴ پاسخ‌ها

  1. سارا گفت:

    من پرسشنامه رو میخام چیکار کنم

  2. مهدی گفت:

    پسر من ۵.۵ داره تو ۱۵ دقیقه ۲۷ تا سوال درست جواب داد بدون راهنمایی من بسیار خلاقه و دقت عجیب به نظر شما عملکردش چطور بوده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *