برچسب گذاری توسط: اختلالات افسردگی

اختلال افسردگی ناشی از مواد ۰

اختلال افسردگی ناشی از مواد / دارو در راهنمای آماری تشخیصی اختلالات

اختلال افسردگی ناشی از مواد / دارو Substance/Medication-Induced Depressive Disorder ملاک­های تشخیصی اختلال افسردگی ناشی از مواد / دارو  در DSM5 A. اختلال برجسته و مداوم در خلق که در تصویر بالینی غالب است و...