برچسب گذاری توسط: ویژگیها

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه تمایزیافتگی خود (DSI)

پرسشنامه تمایزیافتگی خود (DSI) تمایزیافتگی خود عبارت است از توانایی به دست آوردن کنترل عاطفی و در عین حال، ماندن در جو عاطفی خانواده. این مفهوم بیانگر میزان توانایی فرد برای تفکر واقع‌بینانه راجع...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه خودکارآمدی دانش آموز

پرسشنامه خودکارآمدی دانش آموز جینک و مورگان خودکارآمدی(Self-efficacy) از نظریه شناختی- اجتماعی(Social cognition Theory) آلبرت باندورا (۱۹۹۷) روان‌شناس مشهور، مشتق شده است که به باورها یا قضاوتهای فرد به توانائیهای خود در انجام وظایف...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس

پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس هرمنس (۱۹۷۰) بر مبنای  دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی بیشتر پژوهشهای مربوط به موضوع  نیاز به پیشرفت پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس را...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه استفاده آسیب زا از تلفن همراه (COS) جنارو

پرسشنامه استفاده آسیب زا از تلفن همراه (COS) جنارو تلفن های همراه امروزه به بخش جدایی ناپذیری از زندگی نه تنها افراد بالغ و بلکه کودکان نیز تبدیل شده است. بر اساس آمار موجود...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه مقیاس عشق نورس ایسترن بوسترن

پرسشنامه مقیاس عشق عشق چیست؟ عشق یکی از عمیق ترین هیجانات است، آرمانی که فداکاری زیادی برای آن میکنیم . شعرا هزاران سال است که به دنبال بیان کردن عشق در قالب کلمات هستند. عشق پرشور...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه شخصیت جامعه پسند

پرسشنامه شخصیت جامعه پسند پرسشنامه (انگلیسی: questionnaire) یکی از ابزار پژوهش بوده که از مجموعه‌ای از سؤالات تشکیل شده‌است و هدف جمع‌آوری اطلاعات از پاسخ دهندگان را دنبال می‌کند. اگرچه اغلب آن‌ها را برای...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

مقیاس صمیمیت زناشویی تامپسون و والکر (MIS)

مقیاس صمیمیت زناشویی تامپسون و والکر (MIS) صمیمیت توجه و اهمیت اعضای خانواده برای یکدیگر تعریف شده است و عوامل نزدیکی عاطفی در قالب مهر و محبت، از خود گذشتگی، خرسندی و رضایت را...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ : تست اعتیاد به اینترنت یکی از معتبرترین تست های مربوط به سنجش اعتیاد اینترنتی است که توسط دکتر کیمبرلی یانگ ابداع شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سؤال...