دسته: مقالات

گفتگوی درونی ۵

خودگویی منفی

  خود­گویی چیست؟ خود­گویی گفته‌هایی است که افراد با صدای بلند یا در ذهن خود به خودشان می‌گویند (تئودورآکیس[۱] و همکاران، ۲۰۰۰). خود گویی، گفتگوی درونی است که ما برای تبیین موقعیت‌ها و ارتباط...

خواب ۰

خواب

خواب یک حالت منظم به تکرار شوند و به آسانی برگشت پذیر ارگانیسم است که با بی حرکتی نسبی و بالا رفتن قابل توجه آستانه واکنش به محرکهای خارجی در مقایسه با حالت بیداری...

۲

ترس چیست؟

ترس ماهیت  ترس ترس هیجانی بنیادی است که از ما محافظت می کند. وقتی فکر می کنیم در خطر هستیم احساس ناخوشایندی برانگیخته شده و ترس غیر قابل انکار است. خطر ممکن است واقعی...