اداره کلاس دارای کودک اتیسم ، راه کارهای عملی برای دانش آموزان مبتلا به اتیسم

اداره کلاس دارای کودک اتیسم

منظور از اداره کلاس دارای کودک اتیسم ، استفاده از روشهایی است که محیط آموزشی را به گونهای ساماندهی کند که دانش آموزان دقیقا بدانند که در هر موقعیتی چه وظایفی را باید انجام دهند، جای هر چیز را در کلاس بیابند و از برنامه یا وظیفه بعدی مطلع باشند. روشهای زیر می تواند کمک مؤثری در این رابطه باشند :

اداره کلاس دارای کودک اتیسم :استفاده از برنامه روزانه تصویری

جهت اطلاع دانش آموز دارای اوتیسم از برنامه اش، برنامه روزانه وی را با تصاویر مربوط روی میز کارش یا کنار آن بگذارید، به گونه ای که هر زمان نیاز داشت به راحتی و بدون بر هم زدن نظم کلاس به آن دسترسی داشته باشد.

در برنامه ریزی روزانه، سعی کنید که وظایف را متنوع انتخاب کرده و بین فعالیتهای مطلوب و غیرمطلوب دانش آموز، تناوب ایجاد کنید تا از بی حوصلگی، نگرانی یا رفتارناپسند وی پیش گیری شود.
در نظر گرفتن فعالیت های بدنی روزانه نیز در این راستا مفید است.به دانش آموزتان آموزش دهید که چگونه به طور مستقل از برنامه روزانه اش جهت درک وظایف و اتفاقات آتی استفاده کند. قبل از پایان یک برنامه و شروع برنامه بعدی، دانش آموز را به سمت برنامه اش هدایت کرده و او را آگاه سازید تا تغییر بین برنامه ها را راحت تر تحمل کند.

اداره کلاس دارای کودک اتیسم :

توجه به نوع درک دانش آموز از محر کهای محیطی

همان گونه که قبلا اشاره شد، واکنشهای این دانش آموزان به محرک های حسی و محیطی، ممکن است متفاوت با انتظارات ما باشد. بنابراین لازم است که فعالی تهای آموزشی و غیرآموزشی دانش آموز را به دقت مد نظر قرار دهید و موارد مختلفی را امتحان کنید تا دریابید چه موضوعات یا کارهایی به آنها آرامش می دهد و چه اموری آزارآور است.
هنگامی که لازم است دانش آموز یک تکلیف مشکل را انجام دهد، این امکان را برایش فراهم آورید که بتواند از چیزی که به او آرامش می دهد استفاده کند. )مثلا موقع حل مساله، خمیر بازی اش را در دست فشار دهد( و تا جایی که امکان دارد از ابزار آموزشی یا تکالیفی استفاده کنید که مشارکت موفق دان شآموز را به همراه داشته باشد. محر کهایی را که مشک لساز است تا حد امکان از کلاستان حذف کرده و اگر فعالیتی سبب گیجی یا عصبانیت دانش آموز و مانع یادگیری وی است، میزان آن را کاهش دهید. برخی از مشکلات مرتبط با ادراک حسی در جدول زیر آمده است:

حس شنوایی

رفتارهای افراد بیش حساس

با هر صدایی در پس زمینه، حواسش پرت میشود.
• عکس العمل شدید نسبت به اصوات
• عکس العمل غیرقابل پیش بینی به صداها
• گذاشتن دس تها بر روی گوش ها برای نشنیدن صدا
• گریه کردن یا جیغ کشیدن با شنیدن صداهای اطراف
• عکس العمل فیزیکی نسبت به صدا، انگار که صدا، تهدید محسوب م یشود.

رفتار افراد غیرحساس

• عکس العمل نشان ندادن هنگامی که او را صدا می کنید.
• بی توجهی به صداهای اطراف
• دائما سر و صدا درم یآورد تا خود را از این حیث تحریک کند.
• به دلیل بیتوجهی به صداهایی که نشانه خطر احتمالی است )مانند بوق ماشین( در معرض خطر قرار می گیرد.

حس بینایی  

رفتارهای افراد بیش حساس

• نور شدید برایش آزاردهنده است.
• اجتناب از نور خورشید
• هر حرکتی در اتاق را با چشم دنبال می کند.
• گستره میدان دید خود را با چشم محدود می کند.
• بخشی از میدان دید را می پوشاند )مثلا دستش را روی قسمتی از کتاب می گذارد(.
• نسبت به بعضی از اشیاء یا رن گها، عکس العمل فیزیکی نشان می دهد.

رفتار افراد غیرحساس

• ناآگاهی از حضور سایر افراد
• ناتوانی در پیدا کردن اشیاء مورد علاقه یا افراد
• ندیدن افراد یا اشیائی که حرکت می کنند

 حس لامسه

رفتارهای افراد بیش حساس

• حساس بودن به لمس شدن. دوست ندارند که به آنها دست زده شود.
• از فعالیت هایی که ارتباط زیادی با لامسه دارند اجتناب می کنند )مانند بازی با گِل یا خمیر، رنگ و آماده کردن غذا(.
• شکایت از راحت نبودن لباسشان
• اجتناب از پوشیدن بعضی لبا سها
• عکس العمل منفی به برخی غذاها یا اسباب بازیها یا مبلمان

رفتار افراد غیرحساس

• به نظر می رسد که مفهوم حریم شخصی را متوجه نمیشود.
• به نظر می رسد که به لمس شدن از سوی دیگران توجهی ندارد.
• مدام اشیاء مختلف را در دهان می گذارد.
• لباس ها را از حالت آزاردهنده اش خارج نمی کند.
• آستانه تحمل دردش بالا است و چون درد را کم حس می کند متوجه خطر کارهایش نمیشود.

اداره کلاس دارای کودک اتیسم :

ایجاد محلی برای استراحت و کسب آرامش

لازم است که در کلاس، گوشه دنج و آرامی در نظر گرفته شود که دانش آموز بتواند در آنجا خود را آرام سازد. آرامش بعضی از دانش آموزان ممکن است با ورق زدن یا نگاه کردن به کتاب یا بازی با اسبا ب بازی مورد علاقه شان حاصل شود اما در بعضی موارد، فرد نیاز دارد برای آرام سازی خود حرکات بدنی متناوبی را انجام دهد. در هر حال باید زمان و مکان مناسب در اختیار دانش آموز قرار گیرد.

اداره کلاس دارای کودک اتیسم :

ایجاد موقعیت هایی برای ارتباط با سایر دانش آموزان

ایجاد ارتباط با دیگران برای دانش آموزان دارای اوتیسم، مشکل است. از سوی دیگر کودکانی هم که مشکل برقراری ارتباط ندارند، چون علت رفتارهای عجیب این دانش آموزان را درک نمی کنند، ترجیح میدهند با آنها ارتباط نداشته باشند و این امر آموزش رفتارهای اجتماعی مناسب را با مشکل مضاعف مواجه میسازد.

نقش شما به عنوان معلم در این راستا بسیار مهم و کارساز است. این شما هستید که باید موقعیت مناسب را جهت ارتباط این دانش آموزان با یکدیگر ایجاد کنید و تا جایی که می شود دیگر دانشآموزان را در ارتباط با هم تشویق و مشوق ها و امتیازات ویژه برای دانش آموزان در این رابطه در نظر بگیرید.
برخی از راه کارها در این رابطه عبارتند از:
• قرار دادن دانش آموزان با یکدیگر در گروههای آموزشی
• انتخاب یک دانش آموز جهت همراهی دانش آموز دارای اوتیسم در راهرو یا زنگ تفریح
• تغییر دادن دوستان همراه یکننده جهت احتراز از وابستگی به شخص خاص
• ایجاد ارتباط با دانش آموزان بزرگتر، با انتخاب دانش آموز کلاس بالاتر به عنوان مراقب و معاون دانش آموز دارای اوتیسم
• تسهیل برقراری ارتباطهای بعد از مدرسه

اداره کلاس دارای کودک اتیسم :

آماده سازی دانش آموز برای تغییر در برنامه

امکان دارد با تمام دقت شما در برنامه ریزی، برنامه به دلیلی با تغییر مواجه شود. تفهیم این موضوع به دانش آموز دارای اوتیسم که خود را برای یک برنامه یا روتین خاص آماده ساخته، بسیار مشکل است.
استفاده از برنامه تصویری که نشان دهنده تغییر پیش آمده باشد و آموزش از طریق «داستانهای اجتماعی » مصور می تواند به آنها در درک موقعیت و رفتار مناسب کمک کند.

اداره کلاس دارای کودک اتیسم

توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *