برچسب گذاری توسط: مقالات

شیشه یا کریستال ۰

شیشه یا کریستال چیست ؟

شیشه یا کریستال نوعی آمفتامین (AMPHETAMINES) است. اسامی عامیانه: SPEED ،WHIZZ ،METH ،CRANK، GLASS ،CHALK ،UPPERS ،FAST – شیشه ، یخ ، کریستال شکل ظاهری: گرد سفید رنگ و یا خاکستری، کپسول، قرص. بـرای...

درمان افکار خودکشی ۰

درمان افکار خودکشی : روش مشاوره با افرادی که افکار خودکشی دارند

درمان افکار خودکشی ۱.  درمان افکار خودکشی :  برای افزایش توان تشخیص و بیان افکار و احساسات مراجع، با برقراری تماس چشمی مداوم ، گوش دادن فعال، احترام مثبت غیرمشروط، و پذیرش صمیمانه، اعتماد مراجع...

تنهایی ۰

تنهایی : روش مشاوره و حل مشکل احساس تنهایی

تنهایی حل مشکل احساس تنهایی ۱.    از مراجع بخواهید تاجایی که ممکن است درباره برداشت خود از علل تنهایی اش(مانند رفتار دیگران دوستانه نیست، هم اتاقی او سرد و خشک است، اضطراب اجتماعی مانع...

کراک ۰

کراک چیست ؟

کراک کراک را نیز از کوکایین تهیه و در اواخر تابستان و اوایل پاییز سال ۱۹۸۵ به بازار شهر نیویورک عرضه کردند. کراک خطرناکترین ماده اعتیاد آوری است که تا کنون به بازار آمده...