تقویت ارتباط در کودک اتیستیک ، راه کارهایی برای ایجاد و گسترش مهارت ارتباط

تقویت ارتباط در کودک اتیستیک

در کودکان با رشد معمول، درک خواسته های خود و دیگران و انتخاب را هکار مناسب جهت پاسخگویی، آنقدر طبیعی و خودکار است که ما متوجه پیچیدگی مراحل مختلف آن و تحلیل مغز از هر مرحله نخواهیم شد، مگر آنکه مجبور شویم هر مرحله را به دانش آموز دارای اوتیسم آموزش دهیم.
در نظر داشته باشید که این دانش آموزان قادر نیستند به طور خودکار و با توجه به رفتار دیگران،روش ارتباط برقرار کردن را درک کنند و لذا بیشتر از هر چیز دیگر نیازمند آموزش در این زمینه اند.
برخی پیشنهادهای کلی در این رابطه عبارتند از:
• روی ایجاد رابطه دان شآموز با دیگران و مکالمه با آنها در محیط های طبیعی )مثل کلاس، سالن ورزش، زمین بازی( تمرکز کنید. مثلا اگر در زمین بازی م یخواهد با توپ بازی کند به او یاد دهید که چگونه به کودک دیگر نزدیک شود و توپ را درخواست کند و او را حمایت و تشویق نمایید.
• هنگام صحبت با دانش آموز از جمله کامل استفاده کنید تا علاوه بر ارتباط، نحوه صحیح صحبت کردن را هم یاد بگیرد. مثلا اگر دانش آموز به هنگام تشنگی می گوید: آب، مربی بگوید: «من آب می خواهم » )از زبان او صحبت کنید تا جمله صحیح را یاد بگیرد(.

• از کلماتی استفاده کنید که در سطح فهم دان شآموز باشد. در رابطه با دانش آموزانی که مشکلشان شدیدتر است از کلمات آشنا و معینی استفاده کرده و در صورت لزوم تکرار کنید.
• زبان ساده، صریح، بدون استعاره، کنایه و مَثل به کار برید.
• به دانش آموز زمان لازم را برای تحلیل و درک اطلاعات بدهید. در صورت لزوم آهسته تر صحبت کنید و بین کلمات فاصله بگذارید

تقویت ارتباط در کودک اتیستیک : آموزش شنیدن

بیشتر دانش آموزان دارای اوتیسم، نیاز دارند که مهارت شنیدن و درک مطلب را فرابگیرند. درک گفت هها یا نوشته ها برای این دانش آموزان، نیازمند تلاش مضاعف است، لذا در صورت موفقیت، آنها را تشویق نمایید و آن را کاری عادی و خودکار تلقی نکنید.
شاید لازم باشد که درست شنیدن را به مراحل کوچک تر تجزیه و هر مرحله را جداگانه تقویت و تشویق نمایید. مثلا به دانش آموز یاد دهید که وقتی کسی با او حرف م یزند او باید صورتش را به طرف گوینده بگیرد، به یک نقطه خاص نگاه کند (ولو غیر از چشمان گوینده که معمولا برای آنها مشکل است)، دست هایش را در وضعیت مناسب بگذارد(نه اینکه آنها را
تکان دهد) و انجام هر مرحله را تشویق و تقویت کنید.

تقویت ارتباط در کودک اتیستیک : تقویت درک سخن

سخنان خود را با اشیاء، اشکال یا تصاویر مناسب همراه سازید تا به درک دانش آموز کمک کنید. جالب است بدانید که بعضی از دانش آموزان دارای اوتیسم، از خواندن برای تقویت درک سخنان شفاهی کمک می گیرند )حال آنکه بیشتر افراد از درک زبانی خود برای فهم مطالبی که می خوانند استفاده می کنند( لذا آموزش خواندن به این گروه، اهمیت ویژ ه ای دارد.
توجه داشته باشید که بعضی از دانش آموزان دارای اوتیسم، حافظه خوبی دارند، بنابراین با اینکه بعد از بیان دستورات شفاهی شما می توانند همه آن را به درستی بازگو کنند اما در عین حال متوجه منظور شما نشده اند. بنابراین همیشه اطمینان حاصل کنید که حرف های شما را «فهمیده »اند.

تقویت ارتباط در کودک اتیستیک : تقویت بیان

از هر دانشآموز دارای اوتیسم، در حد توانایی اش باید توقع داشت و باید به وی در به کارگیری زبان کمک کرد. در کودکانی که لغات محدودی را بلدند، مربی و خانواده باید تلاش های وی در بیان کلمات )هر چند ناقص( را بپذیرند و راه های ارتباط غیرکلامی را به وی آموزش داده و تقویت کنند.

دانش آموزانی که قادر به تکلم هستند نیز ممکن است در پذیرش لغات جدید مشکل داشته باشند.مربی و خانواده می باید لغت جدید را در مت نهای متفاوت و با کمک نشانه های تصویری به آنها آموزش دهند. دانش آموزان باید فرابگیرند که:
• هر چیزی در دنیا یک اسم دارد.
• برای گفتن یک مطلب، راه های متعددی وجود دارد.
• از کلمات می توان در متون متفاوتی استفاده کرد.
• استفاده از کلمات به آنها کمک می کنند که نیازها و خواسته های خود را به دیگران بفهمانند.
برنامه آموزشی باید بگونه ای باشد که دانش آموز، کاربردهای متفاوت زبان را درک و تمرین کند.
مانند:
• تقاضا کردن :برای به دست آوردن غذا، خوراکی، اسباب بازی یا کمک(
• رد کردن :نخواستن یک غذا یا اسباب بازی، اعتراض هنگامی که نم یخواهد کاری را انجام دهد(
• توصیف کردن :مثل گفتن نام تصاویر کتاب یا اشیاء داخل جعبه، سلام و خداحافظی(

تقویت ارتباط در کودک اتیستیک : تقویت مکالمه

تقریبا تمامی افراد دارای اوتیسم در به کارگیری زبان در موقعیت های اجتماعی، مشکل دارند حتی اگر قادر به سخن گفتن بوده و از ذخیره لغات خوبی نیز برخوردار باشند. باید موقعیتهای اجتماعی برنامه ریزی شده ای را برای این دانش آموزان فراهم آورد که بتوانند این مهارت را تعلیم دیده و تمرین نمایند.
مربی یا والدین از طریق فعالیتها و باز یهای مورد علاقه کودک باید به وی نزدیک شده، در آن درگیر شوند و در حالی که توجه و لذت کودک را در بازی ایجاد می کنند، اصول اولیه روابط اجتماعی مثل درخواست کردن، لذت بردن از حضور دیگری و نوبت بازی و قواعد رفتارهای اجتماعی را به آنها تعلیم دهند، سپس این مهارت با نظارت مربی )یا والدین( به بازی و ارتباط با برادر یا خواهر یا همکلاسی توسعه داده می شود و به تدریج مربی حضور و کمکهای خود را در تسهیل برقراری ارتباط کم می کند تا جایی که دانش آموز بتواند خود به طور مستقل این کار را انجام دهد.

تقویت ارتباط در کودک اتیستیک

استفاده از روشهای ارتباطی جایگزین یا کمکی

استفاده از روش های ارتباطی کمکی برای بسیاری از کودکان دارای اوتیسم، مفید است. این رو شها کمک میکند که دیگران بهتر بتوانند منظور کودک را متوجه شوند. به ویژه در مورد کودکانی که حرف نمی زنند یا اگرچه قادر به تکلم هستند اما نمی توانند از کلام برای بیان خواسته هایشان استفاده
کاربردی کنند. برخی از این روش ها عبارتند از:
• تکان دادن مستقیم شخص به منظور بیان خواسته )مثلا وقتی دانش آموز می خواهد از کلاس خارج شود، مربی را به طرف در ببرد(
• استفاده از حرکات و ژست های بدن مثلا تکان دادن سر هنگام نخواستن چیزی(
• استفاده از شیء برای انتقال مقصود )مثلا آوردن لیوان برای درخواست آب(
• استفاده از نمادهای تصویری  نشان دادن عکس چیزی که می خواهد. این تصاویر ابتدا عین موضوع مورد درخواست است و بعد به تدریج می توان از تصاویر مشابه و طرح های ساده استفاده کرد
• استفاده از اصوات به جای کلمات  مثلا دَدَ وقتی می خواهد از خانه خارج شود یا اِ برای نشان دادن نیاز به دستشویی(
• استفاده از نوشتار  به جای سخن گفتن )مثلا از جملات نوشته شده و آماده انتخاب می کند و خواسته اش را به شما نشان می دهد(
• استفاده از زبان اشاره همانند زبانی که برای افراد ناشنوا استفاده میشود(
تصمیم گیری در مورد نیاز دانش آموز به استفاده از رو شهای کمکی ارتباط و نوع آن باید به دقت و با توجه به توانایی و نیازهای دانش آموز اتخاذ شود. والدین در این تصمیم گیری نقش مهمی دارند چون روش انتخابی باید در خانه و مدرسه یکسان به کار رود تا موثر واقع شود.

تقویت ارتباط در کودک اتیستیک

توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *