تیپ درونگرا حسی فکری داوری کننده (تیپ شخصیتی ISTJ)

تیپ درونگرا حسی فکری داوری کننده را در روان راهنما مطالعه کنید

کارکردها : درونگرا – حسی – فکری – داوری کننده
عنوان : بازپرس
توصیف : عجله نکنید، ولی درست انجام دهید.
دسته بندی : محافظین، امنیت طلب ها، سنت گرایان

تیپ درونگرا حسی فکری داوری کننده (تیپ شخصیتی ISTJ)

ویژگیهای شخصیتی تیپ درونگرا حسی فکری داوری کننده

ISTJها افرادی به شدت با ثبات، متعهد، مسؤول و قابل اعتماد هستند و به تعهدات خود پایبند باقی می مانند. حرفشان در حکم یک قسم است. ISTJها کم حرف هستند، بیشتر در خودشان هستند.
این اشخاص عملگرا و واقع بین بوده و به واقعیتها و حقایق بهای زیاد می دهند. بسیار وقت شناس، دقیق و منظم هستند و از قدرت تمرکز فراوانی بهره مندند. می توانند به خوبی تمرکز کنند و پرت کردن حواس آنها دشوار است. همه کارهایشان را با نظم و ترتیب خاص انجام می دهند. در اقداماتشان سازمان یافته و منظم هستند. آنها در انجام امور نظم و دقت زیادی داشته و بر مبنای اصول خود عمل می کنند. به مرتب و منظم کردن و سازماندهی همه چیز اعم از کارشان، خانه شان و زندگیشان علاقمندند. بر انجام صحیح و به موقع کارها تاکید دارند و می خواهند کارهایشان را به موقع انجام دهند.
به لحاظ شخصیتی و رفتاری، آرام، جدی و سختکوش و با پشتکار هستند. جزئیات مسائل را در ذهن خود می سپارند و برای نقطه نظرهایشان دلایل و مدارک دقیق عرضه می کنند. بر استفاده از تجربیات گذشته خود تاکید زیادی دارند و از تجربیات گذشته خود، برای تصمیم گیری در لحظه اکنون استفاده می کنند. بسیار منطقی بوده و به منطق و تحلیلهای غیر شخصی بها می دهند. نقطه نظرهای حساب شده و تغییر نیافتنی دارند. وقتی به موضوعی باور پیدا کنند، تغییر دادن نظرات آنها دشوار می شود.
ISTJها محتاط و سنتی و بسیار وظیفه مندند. برای سنتها و ساختارها ارزش قائلند. خوب گوش می دهند و تمایل دارند در همه چیز، حقایق در نظر گرفته شود. در هر شرایطی آنچه به آن معتقدند را بیان می کنند و حرفی را که به آن اعتقاد دارند، می زنند. بر رعایت اصول و قوانین تاکید زیادی داشته و از رویه ها و مقررات پیروی می کنند و در صورت عدم رعایت دیگران، با آنها برخورد سختی می کنند. این تیپ شخصیتی حتی در زمان بحران آرام به نظر می رسد. در پس چهره به ظاهر آرام آنها، چه بسا جوش و خروش وجود داشته باشد، اما واکنشهای تند خود را به ندرت بروز می دهند.

نقاط ضعف شخصیتی تیپ درونگرا حسی فکری داوری کننده

یکی از مشکلات ISTJها این است که بیش از اندازه به جزئیات می پردازند. وقتی موضوعی را باور می کنند به دشواری می توان آنها را از تصمیمی که گرفته اند دور کرد. در قبول نقطه نظرهای جدید شکاک هستند، بخصوص اگر ایده ای بلافاصله قابل اجرا و عملی نباشد به زحمت آن را می پذیرند. این اشخاص لازم است وقت صرف کنند و به هدفهای کلی خود بیندیشند. باید به راه حلهایی که تا کنون به آن توجه نکرده اند، توجه بیشتری بکنند. این تیپ شخصیتی اگر اطلاعات بیشتری جمع آوری کند و اگر آگاهانه بخواهد کاربردهای آتی رفتار خود را بررسی کند، به موقعیتهای بیشتری دست پیدا می کند.
ISTJها گاه در درک نیازهای دیگران با دشواری روبرو می شوند، بخصوص اگر این نقطه نظرها با باورهای آنها تفاوت داشته باشد. از آنجایی که واکنشهای این اشخاص به ندرت بروز داده می شود، ممکن است موجوداتی سرد و نچسب ارزیابی شوند. این اشخاص لازم است که به راحتی از دیگران تشکر و سپاسگزاری نمایند.
از آن جهت که ISTJها اشخاصی منطقی هستند، انتظار دارند که دیگران هم مانند آنها رفتار کنند. در مواقعی آنان نظرات خود را به دیگران تحمیل می کنند و می توانند نظرات خود را به کسانی که از قاطعیت کمتری برخوردارند القاء کنند. ممکن است بخواهند دیگران، خود را با آنها تطبیق بدهند. اگر این تیپ شخصیتی نظرات بازتری داشته باشد، می تواند نظرات متفاوت اشخاص را بپذیرد و به راه حلهای موثرتر برسد.

روابط با دیگران

 • همسرانی به شدت وفادار و پایبند به تعهدات خود هستند. حرفشان قول است و می توانید روی آن حساب کنید.
 • عشقشان را عملاً نشان می دهند. اشخاصی مطمئن و قابل اتکا هستند. در مورد آنها، عملشان نشان می دهد که در چه شرایطی به سر می برند.
 • ممکن است در نشان دادن احساس صمیمیت خود با دشواری روبرو باشند، هر چند که محبتشان اغلب عمیق است.
 • می توانند معاشرتی و اجتماعی باشند.
 • متواضع و فروتن هستند.
 • به شدت عملگرا هستند.
 • در برابر تغییر مقاوم هستند و به راحتی نظر و عقیده خود را تغییر نمی دهند.
 • ممکن است به احساسات خود و دیگران بی توجه باشند و نتوانند به راحتی نیازهای متفاوت از نیاز های خود را درک کنند.
 • می توانند به سرعت از دیگران انتقاد و کارشان را داوری کنند.
 • دوست ندارند پولی را که به سختی بدست آورده اند، مفت از دست بدهند.

در محل کار

 • در به خاطر آوردن حقایق و واقعیتها عالی هستند.
 • برای دقت اهمیت فراوانی قائل هستند.
 • دقت می کنند که چیزی فراموش نشود. به شدت به جزئیات توجه دارند. کارکنانی سختکوش هستند.
 • با ماشینها، واقعیتها، حقایق و اعداد و ارقام بهتر از دیگران کار می کنند.
 • از به تنهایی کار کردن لذت می برند. از پرت شدن حواسشان ناراحت می شوند.
 • دوست دارند مقررات رعایت شود و کسانی را که از این قاعده منحرف شوند را تحمل نمی کنند.
 • روشها و مقررات را تحمل، اما نمی توانند افراد را تحمل نمایند.
 • تمایل دارند که سختگیر و بی انعطاف باشند.
 • از مشاغلی که لباس، محیط اطراف و ظواهر امر مهم نیستند، دوری می گزینند.
 • از بی حالی و رخوت و نابسامانی خوششان نمی آید.
 • به کمک کار سخت، بدست آوردن مدارک تخصصی و احترام به سازمان پیشرفت می کنند.

نقاط قوت کاری تیپ درونگرا حسی فکری داوری کننده

 • توجه به واقعیات و جزئیات
 • دقت بالا و انجام به موقع کارها
 • آمادگی برای اجرای قوانین و مقررات
 • مهارتهای سازمانی قوی
 • توانایی کار فردی
 • اعتقاد به ساختارهای سنتی و کار در آنها
 • مسؤولیت پذیری زیاد
 • اخلاق کاری
 • تلاش جدی برای رسیدن به اهداف خود
 • داشتن دیدگاههای واقع بینانه

نقاط ضعف کاری تیپ درونگرا حسی فکری داوری کننده

 • مقاومت در برابر تغییر
 • بی توجهی به تاثیر کارها و تصمیمات روی دیگران
 • نداشتن دید کلی نگر و جامع
 • نداشتن انعطاف کافی
 • عدم توجه کافی به نیازهای آتی
 • عدم تحمل فرآیندهای وقت گیر
 • عدم تمایل به پذیرش روشها و ایده های جدید
 • ریسک پذیری بسیار کم

رضایت شغلی تیپ درونگرا حسی فکری داوری کننده

برای یک ISTJ رضایت شغلی یعنی:

 • ماهیت فنی داشته باشد و به او امکان استفاده از توانمندی هایش را بدهد.
 • بتواند که یک محصول یا خدمت واقعی را ارائه دهد و ترجیحا از روشهای استاندارد در آن استفاده کند.
 • بتواند در کارها مستقل عمل کند. فرصت کافی برای انجام کار به تنهایی را داشته باشد و از نیروی عالی تمرکز خود، برای تکمیل و به انجام رساندن پروژه ها استفاده کند.
 • کار را در محیطی با ثبات و سنتی انجام دهد و مجبور نباشد اقدام به ریسکهای غیرضروری کند.
 • دارای نتایج ملموس و قابل اندازه گیری باشد.
 • کار دارای هدفهای عینی صریح و ساختار سازمانی مشخص و تعریف شده باشد.
 • فرصت کافی برای آماده کردن خود داشته باشد.
 • به وی مسؤولیت های بیش از پیش و فزاینده بدهد.
 • در محیط کار به داوری ها و تجربه های او بهای کافی داده شود.
 • این امکان را داشته باشد که به هدفهای تعیین شده برسد و نتایج کافی در اختیارش قرار گیرد.

مشاغل مناسب تیپ درونگرا حسی فکری داوری کننده

مشاغل گروه تجارت و بازرگانی

ISTJها اغلب از کارهای تجارتی و بازرگانی استقبال می کنند و در رده های مدیریتی می درخشند. آنان کار در شرایط با ثبات و ساختار یافته را دوست دارند و کارهایی را دوست دارند که نتایج ملموس داشته باشند. در نگهداری حساب هزینه ها و درآمدها از تبحر فراوان برخوردارند و اجازه نمی دهند اشتباهی صورت گیرد یا موردی از قلم بیفتد. آنها به عنوان یک مدیر، خط و مشی انجام امور را مشخص می سازند.

 • حسابدار
 • حسابرس
 • مدیر یا سرپرست
 • متخصص بیمه
 • متخصص آمار

مشاغل گروه فروش و خدمات

ISTJها از مشاغلی که به حفاظت از مردم مربوط هستند، استقبال می کنند. آنان به محیطهای کاری سازمان یافته و با ساختار علاقه دارند. از حافظه خوبی برخوردارند و از اطلاعات گذشته خود برای حل مسائل جاری استفاده می کنند. آنها از انجام کارهایی که در آن تجربه دارند لذت می برند.

 • کارآگاه
 • افسر پلیس
 • بازرس
 • خلبان هواپیما
 • ناخدای کشتی
 • مهندس پرواز
 • مامور مراقبت پرواز
 • مأمور ناظر
 • مهندس ایمنی و بهداشت صنعتی
 • سازنده وسایل و ادوات موسیقی

مشاغل گروه مالی 

کار در امور مالی اغلب ایجاب می کند که شخص بتواند به تنهایی کار کند، ارقام و آمار لازم را جمع آوری نموده و محاسبات دقیق انجام دهد. ISTJها با عدد و رقم رابطه خوبی دارند. آنان جزئیات و حقایق را به خاطر می سپرند، به راحتی حواسشان پرت نمی شود و با تمام وجود سعی دارند که کارشان را به طرزی عالی انجام دهند.

 • واسطه اوراق بهادار
 • مأمور مالیات
 • بازرس بانک
 • تحلیلگر مالی
 • خزانه دار، مدیر ارشد مالی

مشاغل گروه آموزش

مشاغل آموزشی اغلب با استقبال ISTJها مواجه می شود، به خصوص اگر در بخشهای مدیریتی و مسائل فنی باشد.

 • معلم
 • مدیر مدرسه
 • کتابدار
 • مسؤول بایگانی

مشاغل گروه حقوقی 

از آنجایی که این مشاغل نیاز به دقت زیاد دارد، مورد علاقه ISTJها می باشد.

 • حقوقدان
 • قاضی دادگاه
 • متخصص جنایی

مشاغل گروه فنی و تکنولوژی 

این مشاغل به ISTJها امکان می دهد که از مهارتهای فنی خود استفاده نمایند و با وسایلی سر و کار داشته باشند که نیازمند زمان و دقت فراوان است.

 • متخصص برق
 • مهندس مکانیک
 • مهندس کامپیوتر
 • نویسنده فنی
 • مکانیک هواپیما
 • مکانیک خودرو
 • برنامه نویس کامپیوتر
 • کارشناس سخت افزار
 • تحلیلگر و طراح نرم افزار
 • زمین شناس
 • هواشناس
 • تعمیر کننده لوازم الکترونیک

مشاغل گروه پزشکی و مراقبتهای بهداشتی 

ISTJها اغلب مشاغل پزشکی را دوست دارند، بخصوص مشاغلی که در ساختار سنتی بیمارستانها وجود دارد. آنان به بیماران و نیازهای آنها توجه خاص مبذول می دارند، خوب گوش می دهند و توصیه های حساب شده می کنند. ISTJها در زمینه های مدیریت امور بهداشتی و سلامتی مهارت زیاد دارند. این تیپ شخصیتی تلاش دارد تا به مسؤولیت های خود عمل کند. آنها از محیطهای کاری منظم استقبال می کنند و بخصوص از جنبه های فنی دندانپزشکی و داروسازی لذت می برند.

 • دندان پزشک
 • دامپزشک
 • جراح
 • داروساز
 • رئیس بخش پرستاری
 • کارشناس آزمایشگاه
 • بینایی سنج
 • متخصص شنوایی سنجی
 • کارشناس مدارک پزشکی

اوقات فراغت تیپ درونگرا حسی فکری داوری کننده

برای ISTJها آرام گرفتن و استراحت کردن دشوار است. در نظر آنها کارهای لذت بخش، مولد و سودآور نیست. آنها دوست دارند اوقات خود را صرف کاری سودمند کنند که درآمدی به دست دهد. مثلا کار با یک کامپیوتر برای آنها اسباب مسرت می شود. آنان از اینکه در دل طبیعت باشند لذت می برند و متوجه بسیاری از جزئیان واقع در پیرامون خود می شوند. سادگی را دوست دارند و از سرگرمیها و غذاهایی استقبال می کنند که اقتصادی و غیر تجملی باشد.

پیشنهادات

 • سعی کنید با دیگران مذاکره کنید و دنیا را از زاویه دید آنها نگاه کنید.
 • دست کم هفته ای یک بار “دوستت دارم” را به زبان بیاورید.
 • بیش اندازه محتاط و بی انعطاف نباشید. بدانید که تنها یک روش درست برای انجام کارها وجود ندارد.
 • از مباحثاتی که یک برنده و یک بازنده داشته باشد احتراز کنید.
 • گهگاه کارهای تکانه ای و از روی خود به خودی بکنید. گهگاه تنبل شوید.
 • بیشتر لطیفه بگویید.
 • به احساسات خود و دیگران بهای بیشتری بدهید.
 • به نیازها و احساسات دیگران توجه کنید.
 • از دیگران بیشتر تشکر کنید. حتی از کوچکترین کارهای آنها قدر شناسی کنید.
 • وقتی را صرف استراحت و بازی کنید. از مرخصی های خود غفلت نکنید.
 • از توانمندی خود که می توانید منطقی، مستقل، قابل اتکاء، وظیفه مند، منظم، دقیق، سختکوش و درک کننده باشید، سپاسگزار باشید.
 • رمز موفقیت یک ISTJ پذیرش تحولات، در نظر گرفتن تاثیر کارش روی دیگران و استقبال از تغییرات است.

مطلب مرتبط  : کدام تیپ با کدام تیپ ازدواج کند بهتر است؟ 


فهرستی از افراد مشهور دارای تیپ شخصیتی ISTJ 

سیاستمداران و رهبران جهانی تیپ درونگرا حسی فکری داوری کننده

سیاستمداران دارای تیپ شخصیتی ISTJ برای کار در سیستم ارزش و دفاع از سنت‎های کشور خود ارزش قائل می‎شوند. از جمله این افراد می‎توانیم اشخاص زیر را نام ببریم:

جرج واشنگتن: رئیس جمهور آمریکا
اندرو جانسون: رئیس جمهور آمریکا
بنجامین هریسون: رئیس جمهور آمریکا
هری ترومن: رئیس جمهور آمریکا
جرج اچ. دابلیو بوش: رئیس جمهور آمریکا
ملکه الیزابت دوم بریتانیا
ملکه رانیا اردن
فردریک کبیر: پادشاه پروس
آرتور، دوک ولینگتون: ژنرال بریتانیایی و نخست وزیر
روزالین کارتر: بانوی اول آمریکا
میت رامنی: شهردار آمریکایی و نامزد ریاست جمهوری
کاندولیزا رایس: وزیر امور خارجه آمریکا

کسب و کار

افراد دارای تیپ ISTJ به دلیل این که مجری و برنامه‎ریز هستند در محیط کسب و کار و تجارت عملکرد خوبی از خود به جا می‎گذارند. از جمله این افراد می‎توانیم اسامی زیر را نام ببریم:

هنری فورد: سرمایه‎گذار آمریکایی و بنیان‎گذار شرکت فورد موتور
جف بیزوس: بنیان‎گذار آمریکایی آمازون
جان دیویس راکفلر: هم‎بنیان‎گذار آمریکایی شرکت Standard Oil
اینگوار کمپراد: بنیان‎گذار سوئدی شرکت IKEA
پیتر تیل: هم‎بنیان‎گذار پی‎پل
الیزابت هولمز: بنیان‎گذار آمریکایی شرکت ترانوس

شخصیت‎های مذهبی تیپ درونگرا حسی فکری داوری کننده

طبق نتیجه تست مایرز بریگز افراد دارای تیپ ISTJ، پیرو و حافظ سنت هستند، در نتیجه به صورت ذاتی به سمت فعالیت‎های مذهبی کشانده می‎شوند. از جمله این افراد می‎توانیم اسامی زیر را نام ببریم:

توماس از حواریون مسیح
پاپ بندیکت شانزدهم

ورزشکاران تیپ درونگرا حسی فکری داوری کننده

افراد دارای تیپ ISTJ مربیان و نقش آفرینان عالی در میدان هستند.

از جمله آن‎ها می‎توانیم به اسامی زیر اشاره کنیم:

تام لاندری: مربی آمریکایی فوتبال
جان وود: مربی آمریکایی بسکتبال
مایکل کریزوسکی: مربی آمریکایی بسکتبال
ایواندر هالیفیلد: بوکسور آمریکایی
جک نیکلاس: گلف‎باز آمریکایی
کریستی متیوسون: بازیکن آمریکایی بیسبال
جکی جوینر-کرسی: ورزشکار آمریکایی رشته دو میدانی

بازیگران و سرگرم‎کنندگان تیپ درونگرا حسی فکری داوری کننده

افرادی که تیپ ISTJ دارند در حوزه سرگرمی ستارگانی محکم و قابل احترام هستند، افرادی که همیشه برای یک اجرای خود به آن‎ها مراجعه می‎کنند. از جمله آن‎ها می‎توانیم افراد زیر را نام ببریم:

رابرت دنیرو: بازیگر آمریکایی
کریستوفر لی: بازیگر انگلیسی
دنزل واشنگتن: بازیگر آمریکایی
ناتالی پورتمن: بازیگر آمریکایی
آنتونی هاپکینز: بازیگر ولزی
کرک داگلاس: بازیگر آمریکایی
جولیا رابرتز: بازیگر آمریکایی
گری سینایس: بازیگر آمریکایی
جان مالکوویچ: بازیگر آمریکایی
ژان کلود ون دام: بازیگر و ورزشکار هنرهای رزمی بلژیکی
جانی کارسون: کمدین آمریکایی و میزبان برنامه‎های گفتگو محور
مالکوم مک‎داول: بازیگر انگلیسی
جک وب: بازیگر آمریکایی
بیلی باب تورنتون: بازیگر آمریکایی
تونی شالهوب: بازیگر آمریکایی
جک پالانس: بازیگر آمریکایی
ایثن هاک: بازیگر آمریکایی
نیک آفرمن: بازیگر آمریکایی
جیمی هاینمن: مجری آمریکایی تلویزیون و مهندس جلوه‎های ویژه
دانیکا مک‌کلر: بازیگر و ریاضیدان آمریکایی
میشا کالینز: بازیگر آمریکایی
کریس کریستوفرسن: بازیگر آمریکایی

ارتش

افرادی که تیپ شخصیتی ISTJ دارند بنیاد یک یگان ارتشی منظم را تشکیل می‎دهند. از جمله این افراد می‎توانیم اسامی زیر را نام ببریم:

توماس جکسون ملقب به استون‎وال: ژنرال متفقین
کارل دونیتس: دریاسالار نازی
گزنفون: سرباز یونانی

موسیقیدانان تیپ درونگرا حسی فکری داوری کننده

موسیقیدانان دارای تیپ ISTJ سخت‎کوش و سنتی‎ هستند. از جمله این افراد می‎توانیم اسامی زیر را نام ببریم:

جرج استریت: خواننده آمریکایی موسیقی کانتری
ریورز کومو: موسیقیدان آمریکایی
گوردون سامر (استینگ): خواننده انگلیسی
آلن جکسون: خواننده آمریکایی موسیقی کانتری، ترانه‎سرا
مارتینا مک‎براید: خواننده آمریکایی موسیقی کانتری، ترانه‎سرا

فیلسوف‎های تیپ درونگرا حسی فکری داوری کننده

عشق افراد دارای تیپ شخصیتی ISTJ به نظم باعث می‎شود راه‎هایی برای دسته‎بندی اندیشه و تجربه انسانی پیدا کنند. از جمله آن‎ها می‎توانیم به شخصیت‎های زیر اشاره کنیم:

فروید: عصب‎شناس و روانشناس اتریشی
مارتین هایدگر: فیلسوف آلمانی
توماس هابز: فیلسوف سیاسی انگلیسی

شخصیت‎های خیالی تیپ درونگرا حسی فکری داوری کننده

در پایان به تعدادی از شخصیت‎های خیالی از دنیای سینما، تلویزیون و ادبیات اشاره می‎کنیم که در دسته شخصیتی ISTJ قرار می‎گیرند.

شخصیت الکسی کارنین در داستان آنا کارنینا تولستوی
شخصیت Vegete در انیمه Dragonball Z
شخصیت ادوارد کولن در مجموعه فیلم‎های گرگ و میش
شخصیت ابنزر اسکروج در کتاب سرود کریسمس
شخصیت ریک گریمز در سریال مردگان متحرک
شخصیت لروی گیبز در سریال NCIS
شخصیت ادمود دانتس در رمان کنت مونت کریستو
شخصیت سوروس اسنیپ در داستان‎های هری پاتر
شخصیت ریک بلانی در فیلم کازابلانکا
شخصیت اوون لارس در مجموعه فیلم‎های جنگ ستارگان
شخصیت کارگاه ژاور در داستان بینوایان
شخصیت آقای کارسون در سریال دانتون ابی
شخصیت تام هیگن در فیلم پدرخوانده
شخصیت سام عقاب در فیلم ماپت‎ها
شخصیت پلی اولسن در سریال مد من
شخصیت کمیسر گوردن در بتمن
شخصیت هنک هیل در مجموعه تلویزیونی King of the Hill
شخصیت مارتا جونز در سریال دکتر هو
شخصیت استنیس براتیون در سریال بازی تاج و تخت
شخصیت Gele در فیلم‎های بازی‎های گرسنگی

 

توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل ارسال نمیشود. در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *