تیپ درونگرا حسی فکری ملاحظه کننده (تیپ شخصیتی ISTP)

تیپ درونگرا حسی فکری ملاحظه کننده را در روان راهنما مطالعه کنید

کارکردها : درونگرا – حسی – فکری – ملاحظه کننده
عنوان : صنعتگر
توصیف : با امکانات موجود بهترین کار را انجام می دهم.
دسته بندی : خالقین، تجربه گرایان، هیجان طلب ها

تیپ درونگرا حسی فکری ملاحظه کننده (تیپ شخصیتی ISTP)

ویژگیهای شخصیتی تیپ درونگرا حسی فکری ملاحظه کننده

ISTPها رک، صریح، صادق و اهل عمل هستند. آنها عمل را به گفتگو ترجیح می دهند. دارای توانایی مکانیکی بسیار خوبی هستند و معمولاً در به کار بردن ابزارها و کارکردن با دستهایشان از تبحر فراوان برخوردارند.
از آنجایی که این تیپ شخصیتی منطقی و تحلیلگر است، به موضوعات غیر شخصی بهای بیشتری می دهد. آنها امور مختلف را به خوبی تحلیل می کنند و معمولا برداشتهای شخصی خود را در آن وارد نمی کنند. تصمیمات منطقی می گیرند و مسائل را به خوبی توضیح می دهند. انعطاف پذیر بوده و با شرایط مختلف می توانند خود را سازگار کنند.
ISTPها افرادی ساکت و کنجکاو هستند که عقب می ایستند و تماشا می کنند، ولی زمانی که مشکلی پدیدار شود به سرعت وارد عمل می شوند تا راه حلهایی کاربردی بیابند. آنها به حقایق احترام فراوان می گذارند، آنچه عینی بوده و واقعیت دارد را می پذیرند و تنها در معرض واقعیتهای کاملاً مسلم متقاعد می گردند.
این اشخاص برای همه اسرارآمیز هستند. غالبا ساکت و آرام به نظر می رسند و ممکن است به همین دلیل سرد ارزیابی گردند. آنها تنها در معرض دوستان خوب و نزدیک خود از این حالت بیرون می آیند و بسیار پرشور و شاد می شوند.
ISTPها افرادی مستقل هستند و بر اساس انتظارات دیگران رفتار نکرده، بلکه با توجه به انگیزه های خود عمل می کنند. و به همین دلیل می توانند خود را با چالشهای زندگی فردی تطبیق دهند. این تیپ شخصیتی از ورزش و محیطهای بیرون از خانه لذت می برد و علاقمند به فعالیتهای ورزشی و اجتماعی است. ISTPها اشخاصی عملگرا بوده که دست به ریسک می زنند و از اینکه به استقبال چالش ها می روند به خود می بالند.

نقاط ضعف شخصیتی تیپ درونگرا حسی فکری ملاحظه کننده

از آن جهت که ISTPها قضاوتهای شخصی می کنند، حتی مهمترین مباحث را نزد خود نگه می دارند و در نتیجه اشخاصی که در زندگی آنها حضور دارند، نمی دانند که در ذهن آنان چه می گذرد. برای این اشخاص در میان گذاشتن احساسات، واکنشها و نگرانی ها با دیگران، کار دشواری است، زیرا در نظر آنها انجام این کار ضرورتی ندارد. آنان باید به این حقیقت توجه داشته باشند که دیگران هم می خواهند در جریان امور باشند و بدانند که در زندگیشان چه می گذرد.
ISTPها به قدری واقع بین هستند که می توانند در هر زمینه ای تلاشهای خود را به حداقل برسانند. این اشخاص به سبب میلی که به آزاد بودن دارند، بیش از حد لازم چیزی را تدارک نمی بینند. این اقدام ممکن است سبب شود که آنها از گوشه های کار بزنند. از این رو داشتن یک برنامه دقیق با تمام جزئیاتش می تواند به آنان کمک کند تا از این بی تفاوتی ظاهری فاصله بگیرند.

روابط با دیگران

 • نیاز چندانی به صحبت کردن و اجتماعی شدن ندارند. بیشتر ترجیح می دهند با عمل خود و نه صحبت، ارتباط برقرار سازند.
 • عشق خود را به طور عملی نشان می دهند. آنان با کمک کردن، لطف کردن و حل کردن مسائل دیگران توجه خود را به آنها نشان می دهند.
 • در برابر الزامات، وظایف یا قول و قرارها مقاومت نشان می دهند.
 • دوست دارند با اشخاصی صرف وقت کنند که با علایق آنها سهیم باشند و یا به آنان آزادی عمل بدهند که مطابق خواسته های خود عمل کنند.
 • اغلب تنها هستند، اما با اشخاصی که برای آنها مهم اند، بسیار صمیمی و وفادارند.
 • می توانند غیر قابل پیش بینی باشند.
 • ممکن است در زمینه مهارتهای میان فردی با دشواری هایی روبرو باشند.
 • می توانند انتقاد کننده به نظر برسند، زیرا به منطق و واقعیت ها توجه خاص دارند.

در محل کار

 • به واقعیت های ملموس واقع در پیرامون خود بها می دهند.
 • به زمان توجه دارند. روی چیزهای غیر ضروری وقت صرف نمی کنند.
 • ابهام را دوست ندارند. حوصله گوش دادن به جزئیات غیر ضروری را ندارند.
 • دوست دارند مسائل را به شکلی منظم و بر اساس نظم و ترتیب حل و فصل نمایند.
 • تمایل دارند از کناره رویه و مقررات عبور کنند و به نتیجه برسند.
 • به اعتقاد آنان مقامات و سلسله مراتب در سازمانهای کاری ضرورتی ندارند و در برابر آنها به شدت مقاوم هستند.
 • از سرپرستی کردن و سرپرستی شدن دل خوشی ندارند.
 • ترجیح می دهند به تنهایی کار کنند، مگر این که کسی باشد که توانمندی اش به مراتب از آنها بیشتر باشد تا تمایل به همکاری با او نشان دهند.
 • ترجیح می دهند در بحران آرام باشند.
 • می توانند با ابزار به راحتی کار کنند.
 • در زمینه های مورد علاقه به جزئیات بها می دهند. می توانند به سرعت از داده های آماری به طور منطقی سود جویند.
 • اگر کارشان با چالش پیوسته روبرو نباشد، از آن مکدر می شوند.

نقاط قوت کاری تیپ درونگرا حسی فکری ملاحظه کننده

 • قدرت مشاهده فراوان و حافظه بسیار قوی
 • توانایی حفظ آرامش در شرایط بحرانی
 • توانایی کار بهتر با وظایف تعریف شده و محصولات ملموس
 • توانایی زیاد در کار با دست
 • توانایی کار به تنهایی یا در کنار افراد مورد احترامشان
 • توانایی نظم دهی به داده های اطلاعاتی
 • انعطاف پذیری خوب
 • توجه به واقعیات و داشتن عقل و منطق در کارها
 • توانایی استفاده درست از امکانات موجود
 • ریسک پذیری

نقاط ضعف کاری تیپ درونگرا حسی فکری ملاحظه کننده

 • نداشتن دید بلند مدت و عدم تشخیص فرصتها
 • دشواری در تصمیم گیری صحیح در برخی موارد
 • عدم علاقه به مقررات و قوانین شدید
 • بی حوصله شدن سریع
 • بی علاقگی در سازمان دهی و آمادگی قبلی در کارها
 • عدم علاقه به نظریه های پیچیده و انتزاعی
 • عدم توجه به احساسات دیگران
 • علاقمند به ارتباطات کلامی
 • دشواری در انجام کارها در موعد مقرر

رضایت شغلی تیپ درونگرا حسی فکری ملاحظه کننده

برای یک ISTP رضایت شغلی یعنی:

 • بتواند منابعی را شناسایی کرده و به کاراترین شکل ممکن از آنها بهره برداری نماید.
 • مهارتهایی را بیاموزد که بتواند در آنها به استادی رسد و از آنها استفاده نماید.
 • این امکان را داشته باشد که از علم و آگاهی فنی که از جهان خارج به دست آورده است، استفاده کرده و با آن مشکلات دیگران را برطرف نماید.
 • کار روشن و واضح باشد و او بتواند با محصولات واقعی و حقیقی در تماس باشد.
 • کار تفریحی و پویا باشد و فرصت آن را داشته باشد که از محیط بسته کار خارج شده و قدمی در دل طبیعت بگذارد.
 • در محیطی که عاری از مقررات زیاد و دست و پاگیر باشد، کار کند.
 • به طور مستقل کار کند و در کارش نیاز به سرپرستی و نظارت دیگران نباشد.
 • فرصت کافی داشته باشد که به علایق و سرگرمی هایش برسد.
 • کاری را انجام دهد که به او شادی و لذت دهد و پیوسته چالش داشته باشد.
 • کار تکراری و روزمره و با مقررات زیاد نباشد.

مشاغل مناسب تیپ درونگرا حسی فکری ملاحظه کننده

مشاغل گروه تکنولوژی 

ISTPها اغلب به رشته های فنی علاقه مندند، زیرا برای آنها مهم است که اشیاء چگونه و چرا کار می کنند. این اشخاص در رشته های مکانیکی خوب پیشرفت دارند. زیرا قدرت مشاهده خوبی دارند و به جزئیات و واقعیتها هم توجه دارند. ISTPها از اینکه با دستهای خود کار کنند، لذت می برند و وقتی با واقعیتها برخورد داشته باشند، از تحلیلهای منطقی به خوبی استفاده می نمایند.

 • مهندس برق
 • مهندس مکانیک
 • مهندس کامپیوتر
 • برنامه نویس
 • تحلیلگر و طراح نرم افزار
 • متخصص شبکه
 • مهندس ایمنی
 • زمین شناس

مشاغل گروه خدمات بهداشتی 

زمینه مراقبت های بهداشتی و سلامتی بخصوص مورد توجه ISTPهاست، زیرا این اشخاص به ماهیت فنی امور توجه دارند.

 • تکنسین اتاق عمل
 • تکنسین رادیولوژی
 • پزشک اورژانس
 • دستیار داندانپزشک
 • فیزیولوژیست ورزشی

مشاغل گروه تجارت و امور مالی 

ISTPها با اعداد رابطه خوبی دارند و می توانند از مشاغل مالی و تجارتی لذت ببرند. محیط کار برای این اشخاص بسیار مهم است و ISTPها دوست دارند که به طور مستقل کار کنند.

 • مهندس مکانیک
 • مهندس کشاورزی
 • کارشناس بیمه
 • اقتصاددان
 • رئیس بانک

مشاغل گروه تجارت و صنایع دستی 

ISTPها کارهای دستی را دوست دارند. آنان مشاغل حقیقی و منسجم را ترجیح می دهند از جمله رشته های مورد علاقه این تیپ شخصیتی مربی ورزش است.

 • مربی ورزش
 • مسؤول تعمیر کامپیوتر
 • مکانیک هواپیما
 • افسر ارتش
 • کشاورز
 • نجار
 • جنگلبان
 • فیلمبردار
 • ناخدای کشتی
 • مهندس راه آهن
 • خلبان
 • مدرس پرواز
 • مهندس پرواز
 • مسؤول مراقبت از پرواز
 • بازرس جنایی
 • مامور بیمه
 • جواهر ساز
 • اسلحه ساز

مشاغل گروه خدمات 

 • پلیس
 • کارآگاه
 • افسر ارتش
 • پلیس مخفی
 • متخصص جنایی
 • آتش نشان
 • نقشه بردار
 • عکاس
 • خلبان
 • مربی ورزش دبیرستان و دانشگاه

اوقات فراغت تیپ درونگرا حسی فکری ملاحظه کننده

ISTPها از فعالیتهای خطرناک و پراضطراب مانند مسابقات اسب دوانی، پاراگلایدینگ، صخره پیمایی، اسکی یا موج سواری لذت می برند. بسیاری از آنها از راهکارهای رقابت آمیز استقبال می نمایند. دوست ندارند که تکدر خاطر پیدا کنند و کسل شوند. آنان نقاطی را که دوست نداشته باشند، به حال خود رها می کنند، اما نقاطی را که دوست دارند، به شدت مرتب و منظم می کنند

پیشنهادات برای تیپ درونگرا حسی فکری ملاحظه کننده

 • تنها به نتایج فردی فکر نکنید، به هدفهای بلندمدت تر هم بها دهید.
 • به این توجه کنید که نقطه نظرهای دیگران می تواند امکاناتی فراهم آورد که تا کنون به آن فکر نکرده بودید.
 • به این فکر کنید که هر کس کاری را به شکلی انجام می دهد و راههای ساختار دادن به زندگی بسیار متعدد و متنوع است. به فراسوی اندیشه سیاه و سفید دیدن بروید.
 • قبل از این که اختلاف نظرهای خود را با دیگران مطرح کنید به وجود توافقاتی که با آنها دارید، اشاره نمایید.
 • به نکات خوب دیگران اشاره کنید. تنها در مقام اصلاح دیگران نباشید و در صورت امکان از آنها تحسین و تقدیر کنید.
 • گهگاه حرفهای محبت آمیز بزنید. بگذارید دیگران بدانند که آنها هم برای شما مهم هستند.
 • برای روابط مهم خود وقت کافی در نظر بگیرید.
 • بیاموزید که احساسات خود را با دیگران در میان بگذارید. در برقراری ارتباط گشوده تر باشید. نظرات خود را به لحن آشکارتری مطرح سازید.
 • به جنبه های قوت خود یعنی منطقی بودن، خود به خودی داشتن، عملگرا بودن، مستقل بودن، ماجراجو بودن، عینی بودن، واقع بین بودن و پر انرژی بودن توجه داشته باشید و قدر آنها را بدانید.
 • رمز موفقیت یک ISTP برقراری ارتباط، توجه به احساسات دیگران و پایبندی به تعهدات است.

مطلب مرتبط  : کدام تیپ با کدام تیپ ازدواج کند بهتر است؟ 


فهرستی از افراد مشهور با تیپ شخصیتی ISTP 

بازیگران و سرگرم‎کنندگان

بازیگران دارای تیپ شخصیتی ISTP تیپ شخصیتی با توانایی همدردی را بازی نمی‎کنند بلکه بیشتر از آن دست افرادی هستند که در هر فیلم یک شخصیت را تکرار می‎کنند. ولی می‎توانند بازی‎های به یادماندنی از خود به جا بگذارند. از جمله این افراد می‎توانیم اشخاص زیر را نام ببریم:

کلینت ایستوود: بازیگر آمریکایی
وودی آلن: بازیگر و کارگردان آمریکایی
کریستین بیل: بازیگر ولزی
جیمز دین: بازیگر آمریکایی
تام کروز: بازیگر آمریکایی
اسکارلت یوهانسون: بازیگر آمریکایی
الن پیج: بازیگر کانادایی
بروس لی: بازیگر هنک‎کنگی و مربی هنرهای رزمی
بیل مورای: بازیگر آمریکایی
همفری بوگارت: بازیگر آمریکایی
برت رینولدز: بازیگر آمریکایی
دانیل کریگ: بازیگر انگلیسی
سایمن کاول: تهیه‎کننده انگلیسی و قاضی تلویزیونی
دمی مور: بازیگر آمریکایی
چارلز برانسون: بازیگر آمریکایی
کریستن استوارت: بازیگر آمریکایی
جینا جیمسون: بازیگر و مدل آمریکایی
دیوید بلین: شعبده‎باز آمریکایی
استیون رایت: کمدین آمریکایی
کارل پیلکینگتون: کمدین انگلیسی

سیاستمداران، رهبران کسب و کار و جهانی

سیاستمداران دارای تیپ شخصیتی ISTP اهل فن‎هایی با درک دقیق از اهرم‎های قدرت هستند. از جمله این افراد می‎توانیم اسامی زیر را نام ببریم:

زکری تیلور: رئیس جمهور آمریکا
دالایی لاما: رهبر عرفانی
ولادیمیر پوتین: رئیس جمهور روسیه
اروین رومل: ژنرال آلمانی
یولیا تیموشنکو: نخست وزیر اکراین
جک دورسی: کارآفرین آمریکایی
ملینا ترامپ: بانوی اول آمریکا

موسیقیدانان تیپ درونگرا حسی فکری ملاحظه کننده

موسیقیدانان دارای تیپ شخصیتی ISTP سخت روی مهارت فنی خود در دنیای موسیقی کار می‎کنند تا جایی که آن‎ها می‎توانند به موفقیت‎ در زمینه‎های دست پیدا کنند که حتی سایرین در آن زمینه تلاش نکرده‎اند.

از جمله این افراد می‎توانیم اشخاص زیر را نام ببریم:

مایلز دیویس: موسیقیدان بزرگ آمریکایی سبک جاز
فرانک سیناترا: خواننده آمریکایی
کیت ریچاردز: گیتاریست انگلیسی
جو والش: موسیقیدان آمریکایی
ویلی نلسون: موسیقیدان آمریکایی
مارشال مترز (ملقب به امینم): رپر آمریکایی
لمی کیلمستر: گیتاریست انگلیسی
جو استرامر: موسیقیدان آمریکایی
اسنوپ داگ: رپر آمریکایی
انگس یانگ: گیتاریست اتریشی – اسکاتلندی
گلن دانتزیگ: موسیقیدان و تهیه‎کننده آمریکایی
Easy-E: رپر آمریکایی

هنرمندان تیپ درونگرا حسی فکری ملاحظه کننده

هنرمندان دارای تیپ شخصیتی ISTP به واسطه مهارت فنی بی نقص‎شان مشهور هستند.

از جمله آن‎ها می‎توانیم به اسامی زیر اشاره کنیم:

فریدا کالو: نقاش مکزیکی

ورزشکاران تیپ درونگرا حسی فکری ملاحظه کننده

ورزشکاران دارای تیپ ISTP تعدادی از رقابت‎جوترین و مصمم‎ترین افراد برای تکمیل عالی حرفه خود هستند. از جمله آن‎ها می‎توانیم افراد زیر را نام ببریم:

شکیل اونیل: بسکتبالیست آمریکایی
لاری برد: بسکتبالیست آمریکایی
تد ویلیامز: بازیکن آمریکایی بیسبال
آیرتون سنا: راننده مسابقات فرمول یک
وین گرتسکی: مربی کانادایی و بازیکن ورزش هاکی
جان مک‎انرو: بازیکن آمریکایی تنیس
Bill Cowher: مربی آمریکایی
موزس مالون: بسکتبالیست آمریکایی
ونوس ویلیامز: بازیکن آمریکایی تنیس
Phil Ivey: قهرمان پوکر
بری سندرز: بازیکن فوتبال آمریکایی
ماگنوس کارلسن: استاد بزرگ نروژی شطرنج

نویسندگان و فیلسوف‎های تیپ درونگرا حسی فکری ملاحظه کننده

طبیعی است شخصیت‎های ISTP به دنیای نویسندگی علاقه ذاتی نداشته باشند چون آن‎ها افراد صبوری نیستند، چیزی که نویسندگی به آن نیاز دارد. گرچه، برخی از آن‎ها با این حال می‎توانند در این زمینه موفق شوند. از جمله این افراد می‎توانیم به افراد زیر اشاره کنیم:

دیوگنس: فیلسوف یونانی
ارنست همینگوی: نویسنده آمریکایی

ماجراجویان تیپ درونگرا حسی فکری ملاحظه کننده

افراد دارای تیپ شخصیتی ISTP اشخاصی شجاع و مطمئن از مهارت‎های خود هستند، بنابراین طبیعی است کارهای خطرناک را قبول کنند. از جمله آن‎ها می‎توانیم به افراد زیر اشاره کنیم:

چاک ییگر: افسر نیروی هوایی آمریکا
آلن شپارد: فضانورد آمریکایی
سالی راید: فضانورد آمریکایی
سر ادموند هیلاری: کوهنورد انگلیسی
میاموتو موساشی: شمشیرزن و نویسنده ژاپنی
املیا ارهارت: خلبان آمریکایی

شخصیت‎های خیالی تیپ درونگرا حسی فکری ملاحظه کننده

تعدادی از شخصیت‎های خیالی که ظاهرا براساس نتیجه تست مایرز بریگز شخصیت ISTP دارند به شرح زیر است:

شخصیت اسکات مونتگومری در پیشتازان فضا
خانم هیوز در سریال دانتون ابی
شخصیت بیمکس در کارتون Big Hero 6
شخصیت آریا استارک در سریال بازی تاج و تخت
شخصیت برون در سریال بازی تاج و تخت
شخصیت سندور کلگین در سریال بازی تاج و تخت
شخصیت هیمیچ ابرناتی در مجموعه فیلم‎های بازی‎های گرسنگی
شخصیت ملیندا می در مجموعه تلویزیونی ماموران شیلد
شخصیت دیو در داستان دیو و دلبر
شخصیت گارنت در مجموعه تلویزیونی جهان استیون (Steven Universe)
بسیاری از قهرمانان فیلم‎های ماجراجویی اکشن در دسته ISTP قرار می‎گیرند از جمله:

جیمز باند
ایندیانا جونز
مکس دیوانه
آراگورن در فیلم‎های ارباب حلقه‎ها
ولورین: شخصیت کتاب‎های کمیک

پرسشنامه مایرز بریگز برای سنجش تیپ شخصیتی

توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *