تیپ درونگرا شهودی احساسی داوری کننده (تیپ شخصیتی INFJ)

تیپ درونگرا شهودی احساسی داوری کننده (تیپ شخصیتی INFJ) را در روان راهنما مطالعه کنید

کارکردها : درونگرا – شهودی – احساسی – داوری کننده
عنوان : محرم راز
توصیف : تسریع کننده تغییرات مثبت
دسته بندی : کمال گرایان، معنا طلب ها، آرمان گرایان

تیپ درونگرا شهودی احساسی داوری کننده (تیپ شخصیتی INFJ)

ویژگیهای شخصیتی تیپ درونگرا شهودی احساسی داوری کننده

INFJها در دنیایی از ایده ها زندگی می کنند. آنها اشخاصی مستقل، متفکر و اندیشمند، همراه با احساسات قوی، اصول محکم و همیت مشخص هستند. آنها به نقطه نظرها و تصمیمات خود اعتماد دارند، از پنداره های درونی خود انگیزه می گیرند و برای آنها به شدت احترام و توجه قائل اند. این تیپ شخصیتی از تصور و تخیل غنی برخوردار است و به احساسات و انگیزه های دیگران بها می دهد. معمولاً در موقعیتهای مختلف به عمق آنها توجه دارند و معانی عمیق تر را می بینند و در برخورد با موقعیتها از شمّ قوی برخوردارند. به الهامات و ایده آلهای خود وابسته اند و به دیگران نیز رشد و فراست می بخشند. برای الهامات، آرزوها و استنباط های خود ارزش زیادی قائل اند، حتی اگر دیگران آنها را تایید نکنند.
INFJها صمیمی، وفادار، متعهد و آرمان گرا هستند. دوست دارند که نقطه نظرهایشان مورد پسند قرار گیرد و به اجرا درآید. آنان برای انسجام و تمامیت ارزش فراوان قائل اند، بسیار مصمم بوده و ممکن است گاه به قدری مصصم رفتار کنند، که سماجت به خرج دهند. INFJها به سبب اعتقاد بارزشان به پنداره های روشن و اینکه می دانند چه چیزی به صلاح مردم و جامعه است رهبران و تصمیم گیرندگان خوبی می شوند. اغلب مردم به این اشخاص احترام می گذارند.
از آنجا که INFJها به رسیدن به توافق و هماهنگی با دیگران علاقه دارند، دوست دارند اعتبار نقطه نظرهایشان را به دیگران بقبولانند. آنان با تصدیق کردن و با تعریف و تمجید از دیگران همکاری آنها را برای خود می خرند. علاقه ای به اختلاف نداشته و تمایل به رسیدن به توافق با دیگران دارند. این تیپ شخصیتی سعی می کند که تا حد امکان از اختلاف و تعارض فاصله بگیرد.
INFJها اغلب تصمیم گیرندگانی فکور و اندیشمند هستند. آنان مساله را جالب ارزیابی کرده و اغلب قبل از اینکه دست به کار شوند، خوب فکر می کنند. آنها ترجیح می دهند که در هر زمان تنها به یک موضوع بیندیشند.
INFJها ساکت، مهربان و همدل و مردم شناس هستند. به منافع دیگران اهمیت می دهند و دوست دارند که به رفاه و حال خوش دیگران توجه کنند. از احساسات و علایق دیگران خبر دارند و اغلب اوقات با اشخاص سختگیر به راحتی کنار می آیند. INFJها معمولاً افرادی با شخصیتی پیچیده هستند، و می توانند در ضمن آنکه با احساس هستند، سختگیر نیز باشند. شناخت آنها گاهی سخت است و شخصیت پیچیده آنها اغلب اسباب حیرت دیگران را فراهم می سازد. آنان دوستانی دیرینه دارند و در شرایط مناسب می توانند بر شمار دوستان خود بیفزایند.

نقاط ضعف شخصیتی تیپ درونگرا شهودی احساسی داوری کننده

از آنجا که این اشخاص به شدت به ایده ها و نقطه نظرها توجه دارند، گاه کارهایشان عملی نیست و به بسیاری از کارهای روزانه که محتاج توجه است نمی رسند. آشنا شدن بیشتر با آنچه پیرامونشان می گذرد و تکیه بیشتر بر اطلاعات به اثبات رسیده، به INFJها کمک می کند تا از ایده های خلاق خود در دنیای واقعیت ها استفاده کنند.
INFJها ممکن است به قدری به اصول خود پای بند باشند که گرفتار گسسته بینی شوند. آنها ممکن است در زمینه تغییر، سمج و مصر باشند و پس از گرفتن یک تصمیم نخواهند آن را به سادگی عوض کنند. گاه آنان از کنار واقعیت های مهمی که از موضع آنها حمایت نکند، به راحتی می گذرند و یا در برابر ایده هایی که با ارزش های آنها در تعارض باشد مقاومت می نمایند. ممکن است اعتراضات دیگران را نشنوند، زیرا به نظرشان برسد که موضعشان کمترین اشکالی ندارد. INFJها باید به خود و به کارشان با عینیت بیشتری توجه کنند.
INFJها به این دلیل که بسیار به پنداره خود توجه دارند، ممکن است بیش از اندازه به وضع قوانین و مقررات بپردازند. آنان اغلب کمال طلب هستند و می توانند نسبت به انتقاد به شدت حساس باشند. گرچه آنها از اراده قوی برخوردارند، در برخورد با تعارض و اختلاف در روابطشان دشواری هایی دارند. هر چه INFJها بیشتر بتوانند درباره خود و روابطشان عینی تر به مسائل نگاه کنند، آسیب پذیری شان کمتر می شود.

روابط با دیگران

 • آرام و دل نازک هستند.
 • دوست دارند خانه راحتی داشته باشند.
 • می توانند بسیار صمیمی باشند. ممکن به خاطر نیازهای شریک زندگیشان تن به هر کاری بدهند.
 • شنونده خوبی هستند.
 • احساسات، عواطف و محبتهای خود را با شمار کوچکی از دوستانشان در میان می گذارند.
 • اغلب خود را در قبال احساسات دیگران مسؤول می دانند و نمی توانند حد و مرز سالمی را رعایت کنند.
 • می توانند روحیه ای متلون داشته باشند.
 • نسبت به انتقاد بسیار حساس هستند و اگر آنها را درک نکنند، به شدت رنجش به دل می گیرند.
 • در بیان اندیشه های خود با دشواری روبرو هستند.
 • نیازمند هماهنگی هستند و اگر به این هماهنگی نرسند، رنجش به دل می گیرند.
 • وقتی لازم باشد که با افراد برخورد کنند، مودبانه رفتار می کنند.

در محل کار

 • به شدت بکر و خلاق هستند.
 • برای دستیابی به اهداف بلند مدت خود کار می کنند. می خواهند ببینند که نقطه نظرهایشان صورت تحقق پیدا می کند و به کار بسته می شود.
 • می توانند از خود و دیگران به شدت متوقع باشند. اغلب کمال طلب هستند.
 • در دفاع از ارزشها و باورهای خود بسیار راسخ هستند.
 • از ایده آلها و هدفهایشان حمایت می کنند.
 • اغلب به رفاه مردم کمک می کنند.
 • ناکامیها را مسائلی می دانند که باید حل و فصل شوند.
 • در استفاده از کلمات بسیار دقیق هستند.
 • درباره مسائل به طور دقیق فکر می کنند. در تمرکز قوی هستند و از پرت شدن حواسشان خوششان نمی آید.
 • ترجیح می دهند در مکانهایی بی سر و صدا و سازمان یافته کار کنند.
 • خواهان تحسین و احترام هستند، اما دوست ندارند که توجه دیگران را به خود جلب کنند.
 • می توانند رهبرانی مجاب کننده و الهام بخش باشند.
 • دوست دارند اوقات خود را سازماندهی کنند و روی فرایند محصول کنترل داشته باشند.

نقاط قوت کاری تیپ درونگرا شهودی احساسی داوری کننده

 • داشتن تمرکز و توجه کافی به پروژه هایی که برایشان جالب است
 • داشتن قاطعیت و مهارتهای سازمانی قوی
 • خلاقیت بالا
 • داشتن همدلی و توان پیش بینی نیازهای دیگران
 • داشتن دید جامع و همه جانبه نسبت به کارها و مسائل
 • توانایی درک مسائل پیچیده
 • علاقه فراوان به کمک به رشد و تعالی دیگران
 • میل به مولد بودن و رسیدن به اهداف خود
 • تعهد عمیق به کاری که به آن اعتقاد دارند

نقاط ضعف کاری تیپ درونگرا شهودی احساسی داوری کننده

 • قضاوت و داوری بیش از حد
 • دشواری در برخورد با تعارضات و اختلافات
 • عدم تمایل به کار در پروژه های مخالف با ارزشهایشان
 • عدم تمایل به کار در شرایط رقابتی و چالشی
 • نداشتن انعطاف و چابکی کافی
 • دشواری در ایجاد نظم و ترتیب در نیروهای زیردست
 • دشواری در انتقال ایده های پیچیده و نو
 • نداشتن دید واقع بینانه در خصوص زمان و مدت انجام کارها

رضایت شغلی

برای یک INFJ رضایت شغلی یعنی:

 • بتواند روی ایده ها و نقطه نظرهایی کار کند که به رشد و تعالی دیگران کمک کند.
 • امکان تولید محصولات و خدماتی را که به آنها اعتقاد دارد و به خاطرشان احساس افتخار می کند، داشته باشد.
 • به حرفه نویسندگی و مالکیت وی و تلاشهای منحصر به فردی که می تواند داشته باشد توجه شود و به آن بها داده شود.
 • بتواند خودش را ابراز کند و نتیجه پنداره خود را ببیند.
 • به وی اجازه داده شود از ایده های خود برای یاری رسانی به دیگران استفاده کند.
 • بتواند کارش را در محیطی دوستانه و عاری از تنش انجام دهد.
 • بتواند به طور مستقل کار کند، اما نظراتش را با دیگران در میان بگذارد و از محیطی دوستانه برخوردار باشد.
 • این امکان وجود داشته باشد که اوقات و محیط کار خودش را سازماندهی کرده و روی جریان و نتیجه کار کنترل کافی داشته باشد.
 • به وی فرصت کافی داده شود که نقطه نظرهایش را صورت بندی و پردازش نماید، به طوری که در شرایط آمادگی مطلوب قرار گیرد.
 • کار با ارزشها و باورهای شخصی وی هماهنگی داشته باشد و بتواند از نظر شخصی و حرفه ای به کمال برسد.

مشاغل مناسب تیپ درونگرا شهودی احساسی داوری کننده

مشاغل گروه مشاوره و آموزش 

این مشاغل به INFJها امکان می دهد تا از دانش و نقطه نظرهای خود برای کمک به دیگران استفاده کنند. زمینه های مشاوره و آموزش نیاز به ارتباط نزدیک و خصوصی با دیگران دارند و این به INFJها امکان می دهد تا با دیگران ارتباط عمیق پیدا کنند.

 • روانشناس
 • مشاور
 • مشاور شغلی
 • مشاور تحصیلی
 • معلم دبیرستان
 • مددکار اجتماعی
 • کتابدار
 • جامعه شناس

مشاغل گروه مذهب 

کارهای دینی مستلزم تعهد عمیق شخصی است. باید فلسفه کاری در میان باشد که بتوان آن را یک مأموریت دانست. INFJها از اینکه بتوانند فلسفه و باورهای خود را با دیگران در میان بگذارند لذت می برند.

 • روحانی
 • کشیش
 • راهب و راهبه
 • مددکار مذهبی

مشاغل گروه کارهای خلاق 

علاقه INFJها به هنر ناشی از توانایی شان در خلق آثار منحصر به فرد، با استفاده از ایده هایشان است. آنها به کمک هنر می توانند خود را ابراز کنند و بر دیگران تاثیر بگذارند. کار در بسیاری از این مشاغل به صورت مستقل و فردی است و به آنان این امکان را می دهد که محیط را کنترل و سازماندهی کنند.

 • نقاش
 • شاعر
 • نمایشنامه نویس
 • رمان نویس
 • ناشر
 • طراح صحنه
 • طراح لباس
 • طراح داخلی
 • طراح آگهی های تجاری
 • گرافیست
 • فیلمساز مستند
 • تدوین گر
 • سردبیر

مشاغل گروه مراقبتهای بهداشتی و خدمات اجتماعی

افرادی که در زمینه خدمات اجتماعی کار می کنند متعهدند که به دیگران کمک کنند. اغلب INFJها کار کردن در این زمینه را دوست دارند، به خصوص اگر جمع محدودی به این کار بپردازند. خدمات اجتماعی به INFJها فرصت می دهد تا به دیگران کمک کنند.

 • متخصص تغذیه
 • متخصص گفتار درمانی
 • متخصص ستون فقرات
 • متخصص ماساژ درمانی
 • مددکار اجتماعی

مشاغل گروه بازرگانی و تجارتی

اگر چه INFJها در مجموع به کارهای بازرگانی و تجارتی علاقه نشان نمی دهند، اما به زمینه هایی از تجارت و بازرگانی علاقه مندند. منابع انسانی، امور پرسنلی، مشاوره در مورد بهسازی سازمانی، موضوعاتی است که این تیپ شخصیتی ممکن است به آن علاقه مند گردد.

 • کارشناس و مدیر منابع انسانی
 • کارشناس و مدیر بازاریابی
 • مترجم
 • مشاور توسعه و بهسازی سازمانی
 • متصدی کتابخانه

مشاغل گروه تکنولوژی 

INFJها به دلیل داشتن دید کلی نگر می توانند به خوبی روی پروژه ها و فرآیندها نظارت داشته و آنها را مطابق برنامه تعیین شده پیش ببرند.

 • مدیر پروژه
 • مشاور تکنولوژی

اوقات فراغت تیپ درونگرا شهودی احساسی داوری کننده

INFJها اعتقاد به تعادل بین صرف وقت به تنهایی(به منظور رسیدگی به پروژه های خلاق) و صرف وقت با دوستان و افراد خانواده دارند. برای آنها وجود یک خانواده خوشایند بسیار مهم است. بسیاری از INFJها از شرکت در مناسبتهای فرهنگی و هنری لذت می برند. INFJها کارهای ذهنی را بیش از کارهای جسمانی دوست دارند.

پیشنهادات

 • به زمانی که برای تنها بودن، در خیال فرو رفتن، بررسی تئوریها و خواندن و خلق کردن احتیاج دارید، احترام بگذارید.
 • نقطه نظرها، پنداره ها، احساسات و غنای درون خود را با نزدیکانتان سهیم شوید.
 • در ارتباط خود صریح و مستقیم باشید.
 • سعی کنید به دیگران زمانی که نیاز دارند، محبت کنید.
 • در اینکه به چه اندازه می توانید از دیگران قبولی و پذیرش بطلبید، واقع بین باشید.
 • بیش از اندازه، خود را تحلیل نکنید. احساسات خود را از طریق نوشتن یا صحبت کردن ابراز نمایید.
 • روحیه خود را گذرا در نظر بگیرید. بدانید که روحیه تان تغییر خواهد کرد.
 • بی جهت وقت خود را صرف جزئیات بیش از اندازه نکنید. تصمیم بگیرید چه کارهایی مفید است و چه فعالیت هایی را باید کنار بگذارید.
 • نخواهید که زندگی را کنترل کنید. بگذارید عالم هستی کار خودش را بکند.
 • از سرعت زندگی خود بکاهید. بیش از اندازه خودتان را تحت فشار قرار ندهید.
 • با کم و کاستهای زندگی کنار بیایید. امور را به شکلی که هستند بپذیرید و نخواهید که همه چیز براساس ایده آل شما باشد.
 • دوستانی را انتخاب کنید که نظرات شما را درک کنند و شما را تشویق کنند که خودتان باشید.
 • به نقاط قوت خود یعنی بینش فراوان، کمالگرایی، بکر بودن، خلاقیت، مهربانی، صمیمیت، حساسیت، وفاداری، سازمان یافتگی، نو آوری و قاطعیت. توجه داشته باشید.
 • رمز موفقیت یک INFJ توجه به جزئیات، انعطاف پذیر بودن و دست به کار شدن است.

مطلب مرتبط  : کدام تیپ با کدام تیپ ازدواج کند بهتر است؟ 


فهرستی از افراد مشهور دارای تیپ شخصیتی INFJ 

موسیقیدانان تیپ درونگرا شهودی احساسی داوری کننده

موسیقیدانان INFJ می‎توانند مبتکرانی باشند که کار آن‎ها یک سبک جدید به وجود بیاید و آن‎ها از طریق موسیقی خود نگرانی‎های اجتماعی‎شان را بیان می‎کنند. از این دست افراد می‎توانیم اسامی زیر را نام ببریم:

تیلور سوئیفت: خواننده و ترانه‎سرای آمریکایی
پیت تاونزند: موسیقیدان انگلیسی
جورج هریسون: موسیقیدان انگلیسی
پیتر گابریل: موسیقیدان انگلیسی
مریلین منسون: موسیقیدان آمریکایی
آلیس کوپر: موسیقیدان آمریکایی
آلانیس موریست: ترانه‎سرا و خواننده کانادایی
راجر واترز: موسیقیدان انگلیسی
لئونارد کوهن: ترانه‎سرا و خواننده کانادایی
ایمی من: موسیقیدان آمریکایی
ترنت رزنر: ترانه‎سرا و خواننده آمریکایی
جان ویلیامز: آهنگ‎ساز استرالیایی

دانشمندان تیپ درونگرا شهودی احساسی داوری کننده

برخی از افراد دارای تیپ INFJ از کاوش علمی به عنوان راهی برای تاثیرگذاری روی دنیا استفاده می‎کنند و سایرین به واسطه کشفیات خود به سمت فعالیت اجتماعی کشانده می‎شوند. از جمله این افراد می‎توانیم اسامی زیر را نام ببریم:

کارل یونگ: روانشناسی و روان‎درمانگر سوئیسی
جین گودال: نخستین شناس بریتانیایی

نویسندگان و فیلسوف‎ها تیپ درونگرا شهودی احساسی داوری کننده

نویسندگان دارای تیپ شخصیتی INFJ از طریق آثار خود نگرانی‎های اجتماعی و عدالت اجتماعی‎شان را بیان می‎کنند. آن‎ها می‎توانند منتقدانی سرسخت یا خیال‎پرورانی شاد باشند.

از جمله آن‎ها اسامی زیر را نام می‎بریم:

افلاطون: فیلسوف یونانی
جفری چاسر: نویسنده انگلیسی
دانته آلیگبری: شاعر ایتالیایی
لئو تولستوی: نویسنده روسی
جی.کی. رولینگ: نویسنده انگلیسی
آریستوفان: نمایشنامه‎نویس یونانی
سیمون دو بووار: فمینیست و فیلسوف فرانسوی
ناتانیل هاوثورن: نویسنده آمریکایی
نوآم چامسکی: منتقد اجتماعی و زبانشناس آمریکایی
آلکساندر سولژنیتسین: زندانی سیاسی و نویسنده روسی
گری ترودو : کارتونیست آمریکایی
فئودور داستایوفسکی: نویسنده روسی
مری ولستون‌کرافت: نویسنده انگلیسی
باروخ اسپینوزا: فیلسوف هلندی
جیمز رستون: روزنامه‎نگار آمریکایی

سیاستمداران و رهبران جهانی تیپ درونگرا شهودی احساسی داوری کننده

افراد دارای تیپ شخصیتی INFJ دوست ندارند با روند کند و سازش‎های کار سیاسی خود را وفق دهند. برخی از آن‎ها رهبران انقلابی می‎شوند. از جمله این افراد می‎توانیم اسامی زیر را نام ببریم:

مارتین ون بیورن: رئیس جمهور آمریکا
النور روزولت: بانوی اول آمریکا
ران پال: سناتور آمریکا
شرلی تمپل بلک: سفیر آمریکایی و بازیگر خردسال
مهاتما گاندی: رهبر حقوق مدنی هند
ملکه نور الحسین همسر پادشاه سابق اردن
آدولف هیتلر: دیکتاتور نازی
لئون تروتسکی: رهبر انقلابی روسیه
اسامه بن لادن: تروریست سعودی
رابرت موگابه: دیکتاتور زیمباوه‎ای

هنرمندان و سرگرم‎کنندگان تیپ درونگرا شهودی احساسی داوری کننده

بازیگران دارای تیپ شخصیتی INFJ خود را عمیقا وقف کارشان می‎کنند. از جمله آن‎ها می‎توانیم اسامی زیر را نام ببریم:

آل پاچینو: بازیگر آمریکایی
کیت بلانشت: بازیگر استرالیایی
شرلی مک‎لین: بازیگر آمریکایی
مل گیبسون: بازیگر آمریکایی
دنی دی- لوئیس: بازیگر بریتانیایی
تیلدا سوئینتن: بازیگر انگلیسی
مایکل لندون: بازیگر آمریکایی
ادوارد نورتون: بازیگر آمریکایی
سلا وارد: بازیگر آمریکایی
سیدنی پویتیر: بازیگر باهامیایی
هیلاری سوانک: بازیگر آمریکایی
الک گینس: بازیگر انگلیسی
رونی مارا: بازیگر آمریکایی
بیلی کریستال: کمدین و بازیگر آمریکایی
کری مولیگان: بازیگر انگلیسی
کلودیا شیفر: مدل آلمانی
نیکول کیدمن: بازیگر استرالیایی
میشل فایفر: بازیگر آمریکایی
مارک هارمون: بازیگر آمریکایی
تام سلک: بازیگر آمریکایی
کری فیشر: بازیگر آمریکایی
درن براون: شعبده‎باز آمریکایی
هیلاری داف: بازیگر آمریکایی
سوفیا کاپولا: کارگردان آمریکایی

شخصیت‎های خیالی تیپ درونگرا شهودی احساسی داوری کننده

در پایان به فهرستی از شخصیت‎های خیالی دنیای سینما، تلویزیون و ادبیات می‎رسیم که از نظر تیپ شخصیتی در گروه INFJ قرار می‎گیرند.

شخصیت اتیکاس فینچ در کتاب کشتن مرد مقلد
شخصیت عروسی والتر در فیلم ماپت‎ها
شخصیت شاهزاده کاسپین در سری کتاب‎های نارنیا
شخصیت جان اسنو در سریال بازی تاج و تخت
شخصیت میلیساندر در سریال بازی تاج و تخت
شخصیت لیز لمون در سریال تلویزیونی ۳۰ Rock
شخصیت ویل گراهام تعقیب‎کننده هانیبال لکتر در فیلم اژدهای سرخ و هانیبال
شخصیت نیک استوکس در سریال CSI
بانوی گالادریم در سری فیلم‎های ارباب حلقه‎ها
شخصیت Splendid Angharad در فیلم مکس دیوانه: جاده خشم
شخصیت شاه مونگ‎کوت در فیلم آنا و پادشاه
شخصیت ایمی پوند در سریال دکتر هو
شخصیت ریموس لوپین در داستان‎های هری پاتر
شخصیت آقای بیتس در سریال دانتون ابی
شخصیت Rue در فیلم‎های بازی‎های گرسنگی
شخصیت اوبی وان کنوبی در سری فیلم‎های جنگ ستارگان
شخصیت هرشل در سریال مردگان متحرک
شخصیت Trunks در انیمه Dragonball Z
شخصیت Eponine در بینوایان

 

دانلود تست مایرز بریگز برای شناسایی تیپ شخصیتی

توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *