پرسشنامه سبکهای دلبستگی هزن و شیو

پرسشنامه سبکهای دلبستگی دارای ۱۸ ماده است که به هر یک از سه سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا پنج طیف تعلق می گیرد. نمره گذاری آن در مقیاس لیکرت از هرگز(نمره صفر) تا تقریباً همیشه(نمره ۴) تعلق می گیرد. نمره های خرده مقیاس های دلبستگی از طریق محاسبه میانگین نمرات پنج سوال هرخرده مقیاس به دست می آیند. بدین صورت که برای تعیین سبک دلبستگی هر فرد ارزش های عددی گویه های مرتبط با هر سطح با یکدیگر جمع و بر ۵ تقسیم می شود.

اعتبار و روایی پرسشنامه سبکهای دلبستگی

این مقیاس توسط هزن و شیو(۱۹۸۷) ساخته شده و در ایران بر پرستاران بیمارستان های دولتی شهر اصفهان هنجاریابی شده است(رحیمیان بوگر، نوری، عریضی،‌مولوی و فروغی مبارکه، ‌۱۳۸۳). هزن و شیور پایایی بازآزمایی کل این پرسشنامه را ۸۱/۰ و پایایی با آلفای کرونباخ را ۷۸/۰ به دست آوردند. کولینز و رید هم در مورد این ابزار پایایی آلفای کرونباخ را ۷۹/۰ به دست آوردند. پایایی آلفای کرونباخ این ابزار در پژوهش رحیمیان بوگر و همکاران(۱۳۸۳) برای کل آزمون سبک دوسوگرا، سبک اجتنابی،‌ سبک ایمن به ترتیب ۷۵/۰،‌ ۸۳/۰، ‌۸۱/۰، ۷۷/۰ به دست آمد که پایایی مطلوبی را نشان می دهد. به علاوه اعتبار محتوایی آن به وسیله چند تن از متخصصان روان شناسی (اساتید دانشگاه اصفهان) مورد تائید قرار گرفت. برای بررسی روایی همزمان این پرسشنامه از برنامه مصاحبه ساختارمند مین برای دلبستگی بزرگسالی استفاده شد. مصاحبه ساختارمند مین دربردارنده سوال های از پیش مشخص شده ای است که سه سبک دلبستگی بزرگسالی را می سنجد. در اجرای همزمان این مصاحبه با پرسشنامه دلبستگی بر ۱۰۰ پرستار روایی همزمان این دو سنجیده شده و این نوع روایی برای کل آزمون ،‌سبک دو سوگرا ،‌سبک اجتنابی و سبک ایمن به ترتیب ۸۰/۰ ، ۸۷/۰ ، ۸۴/۰ ، ۷۹/۰ به دست آمد که رابطه مثبت و معنادار آن دو را با هم نشان می دهد.

سوالات پرسشنامه سبکهای دلبستگی

عبارات کاملا موافقم- موافقم- بینابین- مخالفم- کاملا مخالفم
۱. برای من صمیمی شدن با دیگران کار راحتی است.
۲. من اغلب درباره ترک شدن نگران نیستم.
۳. برای من سخت است که به خودم اجازه دهم، به دیگران وابسته باشم.
۴. مردم هرگز زمانی که به آنها نیاز دارید، حضور ندارند.
۵. در روابطم، من غالباً نگران این هستم که نکند دیگران واقعاً عاشق من نباشند.
۶. من متوجه شده ام که دیگران نسبت به علاقه من به صمیمیت بی میل هستند.
۷. من به راحتی به دیگران وابسته می شوم.
۸. من اغلب از اینکه کسی بسیار به من نزدیک (صمیمی) شود نگران نمی شوم.
۹. من تا حدی از صمیمی شدن با دیگران احساس ناراحتی می کنم.
۱۰. هنگامی کسی به من زیاد نزدیک شود، عصبانی می شوم.
۱۱. در روابطم، من اغلب نگران این هستم که دیگران نخواهند با من بمانند.
۱۲. من می خواهم کاملاً با فرد دیگری یکی شوم.
۱۳. گاهی اوقات تمایل من به یکی شدن افراد را از من فراری می دهد.
۱۴. من در مورد اینکه دیگران به من وابسته شوند، راحت هستم.
۱۵. من می دانم که زمانی که به دیگران نیاز داشته باشم، آنها حضور دارند.
۱۶. برای من سخت است که کاملاً به دیگران اعتماد کنم.
۱۷. اغلب، دیگران از من می خواهند بیش از اندازه ای که راحت هستم، به آنها نزدیک شوم.
۱۸. من مطمئن نیستم که بتوانم همیشه به دیگران وابسته باشم و در مواقعی که به آنها نیاز دارم، حاضر باشند.

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل ارسال نمیشود. در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *