پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند

پاسخگوی گرامی با عرض سلام و خسته نباشید:

احتراماً در زیر عباراتی در باره نحوه برخورد والدین با فرزندانشان آورده شده است . لطفا جملات زیر را به دقت بخوانید و  با توجه به مقیاس زیر  میزان موافقت خود را با هر کدام از آنها مشخص کنید. لطفا تا جایی که ممکن است هیچ موردی را بدون پاسخ نگذارید.

پرسشنامه سبکهای فرزندپروری بامریند

عبارات پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند

 

کاملا مخالفم مخالفم تقریبا مخالفم موافقم کاملا موافقم
۱-     والدین باید به بچه های خود اجازه دهند تا هر آن چه را که می خواهند، انجام دهند.
۲-     بچه ها باید فقط از آن چه والدینشان می گویند، پیروی کنند، در غیر اینصورت بادی آنها را تنبیه کرد.
۳-     اگر به مشکلات بچه ها توجه شود، این دردسر را به دنبال داردکه آنها گستاخ تر شده و انتظارات بیشتری از والدین خواهند داشت.
۴-     هرگاه والدین تصمیمی برای بچه ها بگیرند، باید دلایل آن را به آن ها بگویند.
۵-     اگر بچه ها نسبت به محدودیت های ایجاد شده در خانواده اعتراضی داشتند، والدین باید با صحبت کردن، آن ها را قانع کنند.
۶-      والدین نباید در کارهای مربوط به بچه ها دخالت کنند، چون بچه ها به طور ذاتی راه خودشان را پیدا می کنند.
۷-     اگر بچه ها کاملا مطابق میل والدین خود رفتار کنند، در آینده افراد موفقی خواهند شد.
۸-      بچه ها باید کاری را که والدین از آن ها انتظار دارند، انجام دهند. اما اگر انتظارات والدین غیر قابل قبول بود، باید بتوانند آن را آزادانه با والدین خود مطرح کنند.
۹-     وقتی والدین از بچه ها می خواهند تا کاری را انجام دهند، بچه ها باید بدون چون و چرا آن را انجام دهند.
۱۰- والدین نباید بچه ها را در منزل محدود کنند، بلکه باید آن ها را آزاد بگذارند تا تمام لوازم اطراف خود را دستکاری کنند.
۱۱- هرگاه بچه ها بر خلاف میل والدین رفتار کردند، والدین باید به جای تنبیه آنها را راهنمایی کنند.
۱۲-  والدین خیلی زود باید به بچه ها بفهمانند که رئیس خانواده کیست.
عبارات کاملا مخالفم مخالفم تقریبا مخالفم موافقم کاملا موافقم
۱۳-  والدین باید در تصمیم گیری های مربوط ب خانواده فقط آن چه را که خواست بچه ها است، انجام دهند.
۱۴- اگر والدین رفتار و خواست های بچه ها را محدود نکنند، بیشتر مشکلات حل می شود.
۱۵- والدین باید هنگام تصمیم گیری در مورد مسائل و برنامه های خانواده نظر بچه ها را دخالت دهند و از آنها نیز نظر خواهی کنند.
۱۶-   والدین باید با بچه هایی که با نظر آنها مخالفت می کنند، به شدت برخورد نمایند.
۱۷-  والدین باید به بچه ها اجازه دهند تا خودشان در کارها تصمیم گیرنده باشند.
۱۸-  شوخی و بازی کردن بچه ها در حضور والدین، توهین به آنهاشت.
۱۹-  بچه ها به بازی و تفریح نیاز دارند، برای این کار والدین باید به آن ها اجازه دهند تا هروقت که دلشان خواست از منزل خارج شوند.
۲۰-  باید به بچه ها اجازه داده شود که اگر فکر می کنند نظرشان از نظرات والدین خود بهتر است، آن را ابراز کنند.
۲۱-  وقتی بچه ها مرتکب اشتباهی می شوند، هیچ گاه نباید آن ها را سرزنش کرد.
۲۲-  اگر والدین تصمیمی برخلاف میل بچه ها گرفتند، باید با بچه ها گفتگو کنند و حتی اگر در تصمیم خود اشتباه کرده بودند، آن را بپذیرند.
۲۳-  گاهی اوقات والدین باید با بچه ها سازش کنند، نه این که همیشه انتظار داشته باشند که بچه ها با آنها سازش نمایند.
۲۴-  بچه ها را باید آزاد گذاشت تا خودشان تجربه کنند.
۲۵-  بعضی از بچه ها ذاتا بد هستند و باید طوری تربیت شوند که از والدین خود بترسند.
۲۶-   بچه ها وقتی بزرگ شوند، از سخت گیری والدین خود سپاسگزاری خواهند کرد.
۲۷-  وقتی بچه ها دچار مشکل و دردسر می شوند (کار خطایی انجام می دهند) باید بدانند که با مطرح کردن آن مشکل برای والدین خود، تنبیه نمی شوند.
۲۸-  در مجالس و میهمانی ها باید بچه ها را آزاد گذاشت تا محیط اطراف خود را دستکاری کنند تا حس کنجکاوی آن ها ارضا شود.
۲۹-  بچه ها جدی و کوشا نخواهند بود، مگر این که درباره کارهای آنها سخت گیری کنیم.
۳۰-  هر چند بچه ها تجربه کمی دارند، اما گاهی اوقات نظر آن ها بهتر از نظر والدین است.

نمره گذاری پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند

 پرسشنامه ۳۰سوالی شیوه های فرزندپروری بامریند که فرم اولیه این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه است که توسط دیانا بامریند (۱۹۷۳) طراحی وساخته شد . پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند توسط حسین پور (۱۳۸۱)،ترجمه شده است.  این پرسشنامه شیوه های فرزندپروری والدین را در سه عامل اندازه گیری می کند.

جمله های شماره ۲۸، ۲۴،۲۱،۱۹،۱۷،۱۴،۱۳،۱۰،۶، ۱به شیوه ی سهل گیرانه و جمله های شماره های ،۲۹،۲،۳،۷،۹،۱۲،۱۶،۱،۲۵،۲۶  به شیوه ی استبدادی و جمله های،۴،۵،۸،۱۱،۱۵،۲۰،۲۲،۲۳،۲۷،۳۰ به شیوه ی قاطع واطمینان بخش مربوط می باشد.که در مقابل هر عبارت ۵ ستون (کاملا موافقم ، تاحدودی موافقم ، تاحدوی مخالفم ، مخالفم ،کاملا مخالفم )به ترتیب از ۰تا ۴ نمره گذاری شده است که  با جمع نمره های سوال های مربوط به هر شیوه و تقسیم آن بر تعدا د سوالات نمره مجزا بدست می آید.

پایایی و روایی پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند

روایی وپایایی این پرسشنامه تایید شده است بورای (۱۹۹۱)برای بررسی اعتبار وروایی این  پرسشنامه از روش ((افتراقی )) استفاده نمود ومشاهده کرد که شیوه استیدادی رابطه منفی با سهل گیریr=0/38)) واقتدار منطقی (r=0/48)دارد.و شیوه سهل گیری رابطه معنی داری با شیوه اقتدارمنطقی او نداشت (r=0/7)   ( مهرافروز،۱۳۷۸).

بورای (۱۹۹۱)برای محاسبه پایایی از روش ((باز آزمایی )) استفاده کرد ونتایج زیررا بدست آورد

۸۱/۰برای شیوه سهل گیرانه ،۸۶/۰برای شیوه استبدادی ،۷۸/۰برای شیوه اقتداری .او همچنین ((ثبات درونی)) را بااستفاده از فرمول ((آلفای کرونباخ))محاسبه نمود که ۷۵/۰برای شیوه سهل گیری ۸۵/۰برای شیوه استبدادی و۸۲ /۰برای شیوه اقتدارمنطقی بدست اورد(مهرافروز ،۱۳۷۸).

در انستیتیو روان پزشکی ایران نیز اسفندیاری (۱۳۷۴) فرم اصلی پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند را ترجمه و اصلاحات لازم را درآن صورت داد. سپس از تعداد ۱۰نفر صاحب نظر در زمینه روان شناسی و روان پزشکی (۲ نفر دکترای روان شناسی ، یک نفر روان پزشک ،۲ نفر کارشناسی ارشد روان شناسی ،۲نفر دانشجوی دوره کارشناسی ارشد و۳ نفر کار شناس روان شناسی )خواسته شد تا میزان اعتبار هر جمله را بازدن علامت مشخص نمایند ودر صورت لزوم نظر اصلاحی خود را نیز بیان نموده و جمله پیشنهادی خود را اضافه نمایند نتایج بدست آمده نشان دادکه پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند دارای روایی (اعتبار)صوری است.

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *