پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

مقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵) عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می سنجد. به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه های روان شناختی درباره «خود» استفاده می کند. SESبه منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹؛ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).این مقیاس ضریب همبستگی بالاتری نسبت به پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت (SEI) دارد و در سنجش سطوح عزت نفس روایی بالاتری دارد.

شیوه نمره گذاری پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ از ۱۰ ماده تشکیل شده است که در آن از آزمودنی خواسته می شود تا براساس مقیاس لیکرت چهار درجه ای از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف به دقت به آنها پاسخ دهد. دامنه نمرات این مقیاس از ۱۰ تا ۴۰ بوده که نمرات بالاتر نشان دهنده عزت نفس بالاتر است.

۵ عبارت آن به شکل مثبت (گویه های شماره ۱ تا ۵) و ۵ عبارت دیگر به صورت منفی (گویه های شماره ۶ تا ۱۰) ارائه شده است.

شیوه نمره گذاری این مقیاس به این ترتیب است: سوالات ۱ الی ۵، کاملاً مخالفم = صفر، مخالفم= ۱، موافقم=۲ و کاملاً موافقم دارای نمره ۳ می باشد. همچنین در سؤالات ۶ الی ۱۰، کاملاً موافقم = صفر، موافقم= یک، مخالفم=۲ و کاملاً مخالفم دارای نمره ۳ می باشد.

اعتبار و روایی پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

روزنبرگ باز پدیدآوری مقیاس را ۹/۰ ومقیاس پذیری آن را ۷/۰ گزارش کرده است. ضرایب آالفای کرونباخ برای این مقیاس در نوبت اول ۸۷/۰ برای مردان و ۸۶/۰ برای زنان و در نوبت دوم ۸۸/۰ برای مردان و ۸۷/۰ برای زنان محاسبه شده است (ماکیکانگاس و همکاران، ۲۰۰۴). همبستگی آزمون مجدد در دامنه ۸۸/۰-۸۲/۰ و ضریب همسانی درونی یا آلفای کرونباخ در دامنه ۸۸/۰-۷۷/۰ قرار دارد. این مقیاس از روایی رضایت بخشی (۷۷/۰) برخوردار است. همچنین همبستگی بالایی با پرسشنامه ملی نیویورک و گاتمن در سنجش عزت نفس دارد، لذا روایی محتوای آن نیز مورد تأیید است.

آیتمهای پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

 

عبارات مخالف موافق
۱. احساس می کنم انسان با ارزشی هستم
۲.احساس می کنم چند ویژگی خوب دارم.
۳.می توانم به خوبی اکثر مردم کارها را انجام دهم.
۴.نسبت به خودم نگرش مثبت دارم.
۵.به طور کلی، از خودم راضی هستم.
۶.احساس می کنم چیز زیادی ندارم که به آنها افتخار کنم.
۷.با در نظر گرفتن همه چیزها، فکر می کنم که شکست خورده ام.
۸.ای کاش می توانستم احترام بیشتری به خود قائل می شدم.
۹.گاهی احساس می کنم بی فایده هستم.
۱۰.گاهی فکر می کنم اصلا نمی توانم کاری انجام دهم.

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *