دسته: مقالات

اعتیاد به فضای مجازی ۰

اعتیاد به فضای مجازی

اعتیاد به فضای مجازی دسترسی به فضای مجازی، پدیه ای رو ی گسترش است و هر روز تعداد بیشتری از افراد در زمره استفاده کنندگان از این فضاها قرار می گیرند. اینترنت در همه...

موفقیت ۰

موفقیت و روش رسیدن به آن

موفقیت لباسی نیست که تنها به قامت دیگران برازنده باشد گیاهی نیست که فقط درسرزمین های دیگر برویید بارانی نیست که تنها درفصل بهارببارد.ماهرکس که هستیم ودر هر کجا وبا هر شرایطی که زندگی...

عقب ماندگی ذهنی ۰

عقب ماندگی ذهنی

عقب ماندگی ذهنی مروری برتاریخ عقب ماندگی ذهنی نشان می دهد که در هر دوره ازتاریخ درهر فرهنگ وتمدنی ودرهمه طبقات اجتماعی افرادی وجود داشته اندکه ازنظر فعالیت اجتماعی پایین تر ازحد طبیعی بود...

۰

دلبستگی ایمن به مادر

دلبستگی ایمن به مادر دلبستگی ایمن افرادی که دلبستگی ایمن دارند با جملات زیر موافق می‌باشند: «برای من تقریباً آسان است با دیگران رابطه عاطفی برقرار کنم» «من می‌توانم به راحتی دیگران را دوست...