برچسب گذاری توسط: DSM5

بی‌اختیاری مدفوع ۰

بی‌اختیاری مدفوع بر اساس راهنمای آماری تشخیص اختلالات روانی

بی‌اختیاری مدفوع مهم‌ترین ویژگی بی‌اختیاری مدفوع، دفع مکرر مدفوع در محل‌های نامناسب (مانند درون لباس، اتاق و غیره) است. این کار اغلب به صورت غیرارادی رخ می‌دهد، ولی گاه چه بسا عمدی باشد. این...

اختلال ساختگی ۰

اختلال ساختگی بر اساس راهنمای آماری تشخیصی اختلالات روانی

اختلال ساختگی  Factitious Disorder دراختلالات ساختگی بیماران به قصد گرفتن نقش بیمار به خود، به‌طور عمدی و آگاهانه علایم جسمی یا روان‌شناختی را تقلید می کنند. در این اختلال، بیمار به‌طور ارادی علایم اختلالات طبی...

پراشتهایی عصبی ۰

پراشتهایی عصبی (بولیمیا نروزا) بر اساس راهنمای آماری تشخیصی اختلالات

پراشتهایی عصبی Bulimia Nervosa مانند آنورکسیا ،  پراشتهایی عصبی یا بولیمیا نروزا (bulimia nervosa) یا به اختصار، بولیمیا، اختلالی است که در آن فرد از افزایش وزن می ترسد و درباره اندام خود تصورات...