برچسب گذاری توسط: کتاب

کتابخانه

کتاب ارزشیابی شخصیت دکتر اخوت ۱

کتاب ارزشیابی شخصیت دکتر اخوت

کتاب ارزشیابی شخصیت دکتر اخوت سنجش دقیق و عینی پدیده ها و متغیرهایی که تفاوتهای فردی را مشخص می‌سازند میسر نیست نحوه ارائه تعریف عملی برای شخصیت، تعریفی که بتواند ما را در سنجش...

کتاب مکتب روانکاوی ملانی کلاین ۰

کتاب مکتب روانکاوی ملانی کلاین

کتاب مکتب روانکاوی ملانی کلاین Introduction to the work of melanie klein مولف هانا سگال Segal، Hanna ترجمه احمد اردوبادى   کتاب مکتب روانکاوی ملانی کلاین توجه : برای استفاده از این کتاب در...

کتاب از فروید به حافظ ۰

کتاب از فروید به حافظ : اسپرتییسم،هیپنوتیسم، روانشناسی فروید، حافظ

کتاب از فروید به حافظ مانیه‌تیسم،اسپرتییسم،هیپنوتیسم، روانشناسی فروید، روانشکافی حافظ . فهرست کتاب از فروید به حافظ از خرافات به حقایق مغناطیس حیوانی مرابطه با ارواح هیپنوتیسم فروید و روانشناسی او مشکل اودیپ وارونه...

کتاب کارآفرینی ۰

کتاب کارآفرینی : فصل اول کتاب ابزار سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان ایرانی

کتاب کارآفرینی: فصل اول کتاب ابزار سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان ایرانی ماهیت و اهمیت کارآفرینی نوشته دکتر کردنائیج و همکاران برای تهیه نسچه چاپی (کاغذی)  کتاب کارآفرینی به انتشارات دانشگاه تربیت مدرس مراجعه نمایید...