دسته: تشخیص اختلالات و شناخت ویژگی ها

تست یا مقیاس افسردگی بک نسخه ۲۱ سوالی ۰

تست یا مقیاس افسردگی بک نسخه ۲۱ سوالی

ویراست دوم مقیاس افسردگی بک (بک، استیر و براون،[۱] ۱۹۹۶ ) مقیاس افسردگی بک دربرگیرنده ۲۱ پرسش است و یکی از پرکاربردترین ابزارهای سنجش افسردگی است که برای سنجش بازخوردها و نشانه‌های بیماران افسرده...