روان شناسی سایت

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (SEI) ۰

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (SEI)

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (SEI) پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (۱۹۶۷) به منظور سنجش میزان احساس ارزشمندی دانش آموزان و دانشجویان در زمینه های اجتماعی و تحصیلی ساخته شده است. او با این...

آزمون اضطراب بک BAI ۰

آزمون اضطراب بک BAI

آزمون اضطراب بک داراى ٢١ سوال و هر سوال داراى ۴ گزینه مى ‌باشد که بصورت ابداً، خفیف، متوسط و شدید نمره‌گذارى مى ‌شوند. این پرسشنامه وضعیت اضطرابى افراد را در طى هفته گذشته مورد...

پرسشنامه اضطراب زانگ (SAS) ۰

پرسشنامه اضطراب زانگ (SAS)

پرسشنامه اضطراب زانگ (SAS) که گاهاً پرسشنامه اضطراب زانک نیز خوانده می‌شود دارای معادل انگلیسی Self Rating anxiety scale است و توسط زونگ (Zung) در سال ۱۹۷۰ طراحی شده است. مقیاس اضطراب زونگ جهت...

پرسشنامه اضطراب کتل (CAQ) ۰

پرسشنامه اضطراب کتل (CAQ)

پرسشنامه اضطراب کتل (CAQ) برای اندازه گیری میزان اضطراب آشکار و پنهان افراد ۱۴سال به بالا بکار می رود . شاید کمتر کسی را بتوان یافت که اضطراب را تجربه نکرده باشد. اضطراب به عنوان...

پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ ۰

پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ مقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵) عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس...

پرسشنامه هوش معنوی کینگ SISRI ۰

پرسشنامه هوش معنوی کینگ SISRI

هوش معنوی از مفاهیمی است که در سال‌های اخیر پژوهش‌های بسیاری را به خصوص در ایران موجب شده است. در یک تعریف ساده هوش معنوی به معنی داشتن حس معنا در زندگی است و...

پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا PSWQ ۰

پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا PSWQ

پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا PSWQ مقیاس نگرانی (PSWQ)، مقیاسی ۱۶ سوالی است که از سوی مایر[۱] و همکاران (۱۹۹۰) و مولینا و بروک وک[۲] (۱۹۹۴) به جهت سنجش تمایل عمومیِ فرد به نگرانی تهیه شده...

پرسشنامه معنویت ۰

پرسشنامه معنویت

پرسشنامه معنویت واژه “Spirituality” (معنویت) از کلمه لاتین “Spiritus” به معنای “نفس” مشتق شده که آن نیز خود از “Spirare” به معنای “دمیدن” یا “نفس کشیدن” مشتق می‌شود. در ترجمه‌های لاتین عهد جدید “Spiritualis”...

پرسشنامه معنا در زندگی استگر و همکاران MLQ ۰

پرسشنامه معنا در زندگی استگر و همکاران MLQ

پرسشنامه معنا در زندگی انسان، موجودی است کمال گرا و هدفمند که از بیهودگی، بی معنایی و بی هدفی، سخت گریزان است. بیهودگی و پوچی، چنین موجودی را ارضا نمی کند و از این...

پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (۱۹۹۸) ۰

پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (۱۹۹۸)

پرسشنامه هوش هیجانی شوت کاملاً موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملاً مخالفم سوالات پرسشنامه هوش هیجانی شوت (شات) ردیف           من می­دانم چه موقع با دیگران درباره مشکلات شخصی­ام صحبت...