ارزیابی و مدیریت خودکشی : کتابچه راهنمای مشاوران و درمانگران

ارزیابی و مدیریت خودکشی

۱ میزان شیوع خودکشی و اقدام به آن

۲ افسانه های رایج درباره رفتارهای خودکشی

۳  تبیینهای روانشناختی و جامعه شناسی ازخودکشی

۳-۱ تبیین روانشناختی از خودکشی

۳-۱-۱ رویکرد زیستی شناختی

۳-۱-۲ رویکرد آسیب شناسی روانی

۳-۱-۳ رویکرد شناختی

۳-۱-۴ خانواده و رویکرد سیستمی

۳-۲ تبیین جامعه شناختی از خودکشی

۳-۲-۱ دورکهایم و خودکشی

۳-۲-۲ رویکرد جدید جامعه شناختی به خودکشی

۴ عوامل خطرزای خودکشی و محافظت کننده در برابر آن

۴-۱  عوامل محافظ تکننده خودکشی

۴-۲  عوامل خطرزای خودکشی

۴-۲-۱ عوامل جمعیت شناختی

۴-۲-۲ خودکشی گرایی

۴-۲-۳ علایم و اختلالات روانپزشکی

۴-۲-۴ اختلالات شخصیت

۴-۲-۵ تاریخچه شخصی

۵  ارزیابی خطر خودکشی

۵-۱ راهنمای ارزیابی خطر خودکشی و نحوه برقراری ارتباط با افراد

۵-۲ چه کسی به ارزیابی نیاز دارد؟

۵-۳ نحوه ارزیابی بیمار

۵-۳-۱ قدم اول: ارزیابی خودکشی گرایی

۵-۳-۲ قدم دوم: ارزیابی عوامل خطر

۵-۳-۳ قدم سوم: چه اتفاقی روی داده است؟

۵-۳-۴  قدم چهارم: مداخله

۶ پیشگیری از خودکشی

۶-۱ تحلیل وضعیت موجود

۶-۲ طراحی مداخله

۶-۳ انجام مداخله

۶-۴ ارزیابی

منابع

پیوستها

پیوست ۱: راهنمای ارزیابی خطر خودکشی

پیوست ۲: ابزار ارزیابی خطر خودکشی

 

دانلود کتابچه ارزیابی و مدیریت خودکشی

دانلود

 

مطالب مرتبط با ارزیابی و مدیریت خودکشی

bookh این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *