تیپ برونگرا شهودی فکری ادراکی (تیپ شخصیتی ENTP)

تیپ برونگرا شهودی فکری ادراکی (تیپ شخصیتی ENTP) را در روان راهنما مطالعه کنید

کارکردها : برونگرا – شهودی- فکری –  ادراکی (ملاحظه کننده)
عنوان : مبتکر
توصیف : کارآفرینان مادرزاد
دسته بندی : منطق گرایان، مفهوم پردازان، دانش طلبان

تیپ برونگرا شهودی فکری ادراکی (تیپ شخصیتی ENTP)

ویژگیهای شخصیتی تیپ برونگرا شهودی فکری ادراکی

ENTPها عاشق هیجان و مبارزه اند. افرادی پر انرژی، با پشتکار و مطمئن هستند. عملگرا بوده و به کار کردن علاقه زیاد دارند. این اشخاص پرشور و شوق، باهوش و اهل صحبت هستند، در بسیاری از کارها خوب و قوی ظاهر می شوند و پیوسته برآنند که بر صلاحیت و قدرت شخصی خود بیفزایند. همواره به دنبال رشد فکری، دانشی و مهارتی خود هستند و ارزش زیادی برای افکار و باورهای خود قائل اند.
ENTPها نوآور و مبتکرند و شیفته ایده های نو هستند. از قدرت ابتکار فراوان برخوردار بوده و خلاقیت زیادی از خود نشان می دهند. در پی جذب و پیاده سازی ایده های جدید هستند و می توانند راههای جدیدی برای انجام کارها پیدا کنند. آنان گوش به زنگ بوده تا با امکانات و احتمالات روبرو شوند. به الهامات خود بیش از هر چیز دیگری بها می دهند و می خواهند ایده های خود را به واقعیت تبدیل کنند. آنها از انجام کارهای تکراری خسته می شوند، به ندرت یک کار را به روش قبلی انجام می دهند و به راحتی سراغ علاقمندیهای جدید می روند.
این تیپ شخصیتی از توانمندی تحلیلی فراوانی برخوردار بوده، می تواند مسائل مختلف را حل و فصل کند و در حل مسائل و مشکلات جدید و از میان برداشتن چالشها، از قدرت فراوانی برخوردار است. ENTPها می توانند به راحتی به اشکالات پی ببرند. آنان در ایجاد فرصتها مهارت دارند، اندیشمندانی استراتژیک در سطح عالی هستند که از توانمندی تحلیلی قدرتمندی برخوردارند و برای خواسته های خود همیشه می توانند منطقی ارائه دهند.
آنها توانایی مقابله با هر نوع محدودیت و مانعی را در جهت رسیدن به اهدافشان دارند. محدودیتهای اطراف خود را مورد آزمایش قرار می دهند و معتقدند قوانین و محدودیتها می تواند انعطاف پذیرتر باشد. به تنوع و تغییر بها می دهند و در برابر آنچه آنها را کسل کند، مقاومت می کنند. این تیپ شخصیتی به تفریح و سرگرمی و تنوع در فعالیتهای روزانه علاقه مند است.
ENTPها دیگران را به خوبی درک کرده و در زندگی، دوستان و آشنایان فراوانی دارند. برای دیگران ارزش قائل بوده و به آنها کمک می کنند. اشخاصی خوشرو و خوش صحبت هستند و می توانند خلق و خوی خوش و خوشبینی فراوانی را به نمایش بگذارند. توانایی خوبی برای متقاعدسازی و بکارگیری دیگران در پروژه های خود دارند. این اشخاص دوست دارند به جای داوری کردن دیگران را درک کنند.

نقاط ضعف شخصیتی

از آنجایی که ENTPها برای خلاقیت و نوآوری بیش از هر کار دیگری بها و ارزش قائل هستند، گاه راه استاندارد انجام دادن کارها را فراموش می کنند. به این علت که به کارهای روزمره و عادی توجه و علاقه ندارند، ممکن است به جزئیات امر، آن توجهی را که لازم است نداشته باشند. آنها در مواقعی تدارک مورد نیاز را فراموش می کنند و به محض اینکه از برنامه ای خوششان آمد، بی صبرانه به آن هجوم می برند. این اشخاص به محض حل یک مساله به ماجرای هیجان بخش بعدی می پردازند. این تیپ شخصیتی باید به پروژه های محدودتری توجه کند.
اغلب اوقات ENTPها زیاد و به سرعت حرف می زنند، از این رو به دیگران فرصت کافی برای صحبت کردن نمی دهند. آنها اشخاصی صادق و منصف هستند، اما می توانند بیش از حد رک و صریح حرف بزنند و از دیگران انتقاد کنند. ENTPها باید به احساسات دیگران توجه داشته باشند. باید بدانند احساسات آنها هم به اندازه احساسات خودشان معتبر است.
اکراه ENTPها برای متعهد شدن به یک چیز از آن روست که می ترسند فرصتهای بهتر و جالب تر را از دست بدهند. این تیپ شخصیتی ممکن است به برنامه های دیگران بی توجه باشد و حال آن که اگر این اشخاص بیاموزند که چگونه می توانند به خواسته های دیگران هم بها بدهند، موفق تر ظاهر می شوند.

روابط با دیگران

افرادی خوشبین، جذاب و جالب هستند و خوب صحبت می کنند.
برای آزادی و استقلال خود بهای فراوان قائلند.
سعی می کنند به جای داوری درباره اشخاص، آنها را بشناسند.پیوسته در اندیشه آزمایشات جدید هستند. به محض اینکه ایده جدیدی مطرح می شود، می توانند دست به کار آن شوند.
دوست دارند شریک زندگیشان جالب و به لحاظ ذهنی تحریک کننده باشد و از تجربیات جدید و از ماجرا لذت ببرد.
می خواهند روابطشان پیوسته رشد کند.
می توانند خود بین، اهل بحث و مباحثه و فاقد حساسیت باشند.
از بحث کردن لذت می برند.
میان تنها با خود کار کردن و معاشرت با دیگران تاب می خورند.
ممکن است منکر تالمات احساسی و عاطفی شوند. ممکن است سرشان را شلوغ نگه دارند تا احساسات خود را نا دیده بگیرند.
می توانند فاصله بگیرند و روابط خود را در شرایط سطحی حفظ کنند.

در محل کار

از نبوغ و فکر بکر خود برای حل مسائلشان استفاده می کنند.
اشخاصی با هوش و با تخلیل فراوان هستند و می توانند دیگران را متقاعد کنند تا نقطه نظر آنها را باور نمایند.
به روشهای سنتی انجام کارها بی علاقه اند.
اشخاصی الهام بخش هستند و به خاطر سریع الانتقال بودن، اعتماد به نفس و اطمینانی که دارند و نیز به خاطر مهارتهایشان هواداران زیادی دارند.
به روشهای سنتی انجام پروژه ها بی توجهند، آنها دنبال روشهای بدیع می گردند.
دوست دارند چند کار را با هم انجام دهند. اگر کار جالب نباشد خیلی زود مکدر می شوند.
دوست دارند با آدمهای مختلف در ارتباط باشند.
نمی توانند توجه خود را محدود کنند، زیرا موضوعات عدیده ای برای آنان جالب است

نقاط قوت کاری تیپ برونگرا شهودی فکری ادراکی

مهارتهای عالی ارتباطی
مهارت عالی در حل مساله
کنجکاوی و توانایی یادگیری بالا
داشتن دید کلی و جامع نسبت به امور
سازگاری و انعطاف پذیری بالا
توان پیش بینی نیازها و خواسته های دیگران
توان پرداختن به چند پروژه به صورت همزمان
اعتماد به نفس بالا
ریسک پذیری و توان غلبه بر موانع و مشکلات
توانایی در نظر گرفتن تمامی احتمالات و امکانات موجود

نقاط ضعف کاری تیپ برونگرا شهودی فکری ادراکی

عدم تحمل شرایط ساختار یافته
عدم علاقه به پروژه های ساده و غیر پیچیده
گرایش به خسته و کسل شدن در کار، به خصوص زمانی که بخش جذاب و خلاق آن تمام شده باشد.
عدم علاقه به کارهای تکراری و روشهای سنتی
توجه زیاد به آنچه که امکان پذیر است و عدم توجه به آنچه که انجام آنها مشکل است.
اعتماد به نفس زیاد از حد
دشواری در اولویت بندی و تصمیم گیری
عدم تحمل افراد انعطاف ناپذیر
بی صبری در مقابل افرادی که صلاحیتهای آنان را زیر سوال می برند.

رضایت شغلی

برای یک ENTP رضایت شغلی یعنی:

فرصت دست زدن به اقدامات خلاق را داشته باشد و راه حلهای بدیع و مبتکرانه برای مسائل پیدا کند.
بتواند راه حلهای خلاق خود را برای ایجاد سیستمهای عملکردی کاراتر مورد استفاده قرار دهد.
خلاقیت وی تشویق و تأیید شود.
این امکان را داشته باشد که موقعیتهای مختلفی را تجربه کند که پر از لذت و تفریح و هیجان باشد.
کاری را انجام دهد که از نظمی منطقی برخوردار بوده و از معیارها و استانداردهای منصفانه استفاده کند.
این امکان را داشته باشد که توانایی های شخصی و شغلیش را بالا برده و تا حد زیادی با اشخاص توانمند در ارتباط باشد.
بتواند با اشخاص مختلف به خصوص افرادی که به آنها احترام می گذارد، ملاقات و تبادل نظر داشته باشد.
کاری را انجام دهد که در شرایط دنیای به سرعت متغیر و متحول، مؤثر واقع شود.
محل کار، محیطی دوستانه و سازمان نیافته باشد. جایی که بتواند در آن آزادی عمل فراوان داشته باشد.
این امکان را داشته باشد که پروژه های جدید طراحی کند، اما مجبور نباشد به جزئیات مسائل بها دهد

مشاغل مناسب تیپ برونگرا شهودی فکری ادراکی

مشاغل گروه تجارت و کارفرمایی 

ENTPها کارآفرین های مادرزاد هستند. آنان می توانند محیطی فراهم آورند که جدید، انعطاف پذیر و متحول باشد. این مشاغل اغلب دخالت و حضور و تبادل نظر بسیاری از اشخاص را می طلبد، نیازمند مفاهیم و روشهای جدید است و اندیشیدن به شکل مبتکرانه را لازم دارد. این پروژه ها اغلب حجم وسیع دارند و محتاج بودجه های کلان هستند و لازم است که اشخاص قدرتمند و صاحب نفوذ در آنها مشارکت داشته باشند.

کارفرما و کارآفرین
مخترع
مشاور مدیریت
عکاس
روزنامه نگار و خبرنگار
بازیگر
وکیل
مدیر هتل
مدیر رستوران
کارشناس و مدیر منابع انسانی

مشاغل گروه بازاریابی و امور ابتکاری 

زمینه های بازاریابی، تبلیغات و روابط عمومی به ENTPها امکان می دهد که با سایر اشخاص خلاق در ارتباط و همکار باشند. آنان از دنیای به سرعت در حال تحول روابط عمومی و تبلیغات لذت می برند و می توانند به کمک جذبه و مهارتهایی که در برخورد با اشخاص دارند برای فروش کالاها و نظرات خود استفاده کنند.

کارشناس و مدیر بازاریابی
کارشناس و مدیر روابط عمومی
روزنامه نگار، گزارشگر و خبرنگار
کارگردان
مجری رادیو و تلویزیون
تهیه کننده
تحلیلگر اخبار

مشاغل گروه برنامه ریزی و توسعه 

مشاغل موجود در برنامه ریزی و رشد و توسعه مستلزم استفاده از ایده های شخصی، پیش بینی شرایط آتی و فراهم آوردن برنامه های خلاق است. ENTPها از مشاغل برنامه ریزی استراتژیک استقبال می کنند، بخصوص اگر به آنان امکان داده شود تا راه حلهایی مبتکرانه برای حل مسائل فراهم آورند.

برنامه ریز استراتژیک
مدیر طراحی صنعتی
مشاور لجستیکی
تحلیلگر مالی
تحلیلگر نرم افزار

مشاغل گروه سیاست 

این مشاغل به ENTPها امکان می دهد که از دانش و اطلاعات شخصی خود در دنیای به شدت متحول سیاست استفاده کنند. آنان می توانند از توانمندیهای خود برای دیدن روندهای آتی استفاده کرده و خود را با تغییرات تطبیق دهند. ENTPها از کار با اشخاص مختلف و صحبت برای جمع لذت می برند و دنیای سیاست ایجاب می کند که اشخاص بتوانند با یکدیگر ارتباط مؤثر برقرار کنند.

سیاستمدار
تحلیلگر سیاسی
کارشناس سیاسی

مشاغل متفرقه :

پژوهشگر محیط زیست
مربی ورزش

اوقات فراغت تیپ برونگرا شهودی فکری ادراکی

با توجه به علایق ENTPها، ممکن است برنامه ها و ماجراهای زندگی از نظر آنها خیلی کوتاه باشد. آرامش و استراحت برای آنان انجام کارهای جدید است. آنها از خنده و از در میان گذاشتن نظرات خود با دیگران لذت می برند، در خانه شان به روی همه گشوده است، از اینکه به نقاط مختلف و جالب سفر کنند لذت می برند و از هر چه برایشان تفریحی باشد استقبال می کنند.

پیشنهادات

نیروی خود را در آن واحد صرف کارهای بیش از اندازه متنوع نکنید. فعالیت هایی را انتخاب کنید که برای شما از هر کار دیگری ارزشمندتر است.
زمانی را که اتمام یک پروژه به آن احتیاج دارد حدس بزنید. هر زمانی را که بدست آوردید، آن را دو برابر کنید.
سعی کنید با کسی متحد و دوست شوید که از پروژه مورد نظر شما لذت ببرد.
وقتی می خواهید ایده ای را ارائه دهید، پیشاپیش خودتان را آماده کنید. این کار سبب می شود که برای پروژه های خود حمایت بیشتری بدست آورید.
توجه داشته باشید که نقطه نظرهای بیش از اندازه زیاد شما می تواند دیگران را خسته کند. بعضی از آنها را برای خود حفظ کنید.
بیاموزید که در محدوده سیستم کار کنید.
کاری نکنید که فرصت و حواس شما در کارهای مختلف پخش شود. به فعالیت هایی که می تواند از شدت استرس شما بکاهد توجه کنید.
به خاطر داشته باشید که بحث کردن و مشاجره نمودن برای بعضی ها تفریح به شمار می آید، اما دیگران را می آزارد.
از قطع کردن صحبت دیگران خودداری ورزید. به مزایای گوش دادن توجه داشته باشید.
پاسخگو باشید. ضرب الاجل ها را جدی بگیرید. به زمان و وقت دیگران احترام بگذارید. به زمان دیگران و برنامه ریزی آنها بها بدهید.
آرام بگیرید و به واقعیت های ساده و لذتهای زندگی که در پیرامون شماست توجه کنید. وقتی کار دیگری ندارید انجام دهید، برای خودتان وقت بگذارید.
بیاموزید که تالم عاطفی و احساسات منفی خود را بپذیرید. اینها بخشهای طبیعی از زندگی هستند.
به توانمندی های خود یعنی پشتکار، شایستگی، صلاحیت، سازگاری، نوآوری، ابتکار، کنجکاو و جدیت بها دهید.
رمز موفقیت یک ENTP اولویت بندی، توجه، پیگیری و پایبندی به تعهدات دیگران است.


مطلب مرتبط  : کدام تیپ با کدام تیپ ازدواج کند بهتر است؟ 


فهرستی از افراد مشهور با تیپ شخصیتی ENTP

سیاستمداران تیپ برونگرا شهودی فکری ادراکی

صحنه سیاست و قانون محیط کامل و طبیعی برای یک فرد ENTP است تا مهارت‎های بحث و مجادله خود را به نمایش بگذارد. از جمله سیاستمداران دارای این تیپ شخصیتی می‎توانیم اسامی زیر را نام ببریم.

رادرفورد بیرچارد هیز: رئیس جمهور آمریکا
جیمز گارفیلد: رئیس جمهور آمریکا
تئودور روزولت: رئیس جمهور آمریکا
کاترین کبیر: رهبر روسیه
ادموند برک: فیلسوف و سیاستمدار انگلیسی
سر والتر رالی: مقرب دربار و جهانگرد انگلیسی

دانشمندان و مهندسان تیپ برونگرا شهودی فکری ادراکی

افراد دارای تیپ شخصیتی ENTP در علم درخشان ظاهر می‎شوند جایی که تشویق به بحث خردمندانه می‎شوند.

از جمله این افراد می‎توانیم به اسامی زیر اشاره کنیم:

توماس ادیسون: مخترع آمریکایی
لئوناردو داوینچی: هنرمند و مخترع الیتایی
بنجامین فرانکلین: بحر العلوم (دانشمند همه چیز دان) آمریکایی
استیو وازنیک: مخترع و برنامه‎نویس آمریکایی
ریچارد فاینمن: فیزیکدان آمریکایی
جیمز دایسون: مخترع و طراح انگلیسی

ارتش

افراد دارای تیپ شخصیتی ENTP ممکن است همیشه در نقش‎های فرماندهی خوب عمل نکنند ولی طبیعت تحلیلگر آن‎ها می‎تواند در برنامه‎ریزی مفید واقع شود.

از جمله این افراد می‎توانیم به شخصیت‎های زیر اشاره کنیم:

جیمز ایول براون استوارت: ژنرال آمریکایی
الکساندر کبیر: ژنرال و شاه مقدونیه

نویسندگان و فیلسوف‎های تیپ برونگرا شهودی فکری ادراکی

افرادی دارای تیپ ENTP در نوشته‎های خود یک سبک تحلیلی و شفاف را به کار می‎برند. از جمله این نویسندگان می‎توان افراد زیر را نام برد:

سقراط: فیلسوف یونانی
فرانسوا آروئه (ولتر): هجونویس و فیلسوف فرانسوی
فرانسوا رابله: هجونویس فرانسوی
دیوید هیوم: فیلسوف اسکاتلندی
مرلین واس ساوانت: مقاله‎نویس آمریکایی روزنامه
دوروتی ال. سایرز: نویسنده رمان‎های کارآگاهی انگلیسی
ساموئل باتلر: رمان‎نویس انگلیسی

بازیگران، کمدین‎ها و سرگرم‎کنندگان

تنوع شخصیتی افرادی دارای تیپ ENTP و لذت از شکستن تابوها می‎تواند از آن‎ها بازیگران خوبی بسازد. از جمله آن‎ها می‎توانیم به افراد زیر اشاره کنیم:

تام هنکس: بازیگر آمریکایی
بندیکت کامبربچ: بازیگر انگلیسی
نیل پاتریک هریس: بازیگر و سرگرم‎کننده آمریکایی
جان استوارت: کمدین و میزبان برنامه‎های گفتگو محور آمریکایی
اشتون کوچر: بازیگر آمریکایی
امی پولر: بازیگر و کمدین آمریکایی
کریس راک: کمدین آمریکایی
آلفرد هیچکاک: کارگردان افسانه‎ای انگلیسی
جان کلیز: کمدین انگلیسی
متیو پری: بازیگر آمریکایی
مارتین اسکورسیزی: کارگردان آمریکایی
جین وایلدر: بازیگر آمریکایی
جیلین اندرسون: بازیگر آمریکایی
روآن اتکینسون: کمدین انگلیسی
لیلی تاملین: بازیگر آمریکایی
استفان کولبرت: کمدین و میزبان برنامه‎های گفتگو محور آمریکایی
جان کندی: بازیگر آمریکایی
استفان فری: کمدین و نویسنده انگلیسی
ساشا بارون کوهن: کمدین و بازیگر انگلیسی
سارا سیلورمن: کمدین آمریکایی
لری دیوید: نویسنده و بازیگر آمریکایی
بیل هیکس: کمدین آمریکایی
بیل مار:  کمدین و میزبان برنامه‎های گفتگو محور آمریکایی
آدام ساواج: میزبان تلویزیونی و طراح جلوه‎های ویژه آمریکایی
فدریکو فلینی: کارگردان ایتالیایی
دیابلو کودی: فیلمنامه‎نویس آمریکایی
تاکر کارلسون: مفسر سیاسی، گزارشگر، نویسنده و مقاله‎نویس آمریکایی

طراحان تیپ برونگرا شهودی فکری ادراکی

طراحان دارای تیپ شخصیتی ENTP در حوزه خود ایده‎های جدیدی را به کار می‎گیرند و کلیشه‎ها و سنت را به چالش می‎کشند.

از جمله آن‎ها می‎توانیم به فرد زیر اشاره کنیم:

کارل لاگرفلد: طراح مد آلمانی

موسیقیدانان تیپ برونگرا شهودی فکری ادراکی

موسیقیدانان دارای تیپ ENTP در مورد سبک و ژانر موسیقی خود کاملا فکر می‎کنند و با ملاحظه عمل می‎کنند. از جمله آن‎ها می‎توانیم به اشخاص زیر اشاره کنیم:

ویرد ال یانکوویچ: ترانه‎سرا آمریکایی
فرانک زاپا: موسیقیدان آمریکایی
هری کانیک: خواننده آمریکایی
دیوید ایوانز (با لقب اج): گیتاریست بریتانیایی
تام ویتس: ترانه‎نویس و خواننده آمریکایی
لس پال: گیتاریست آمریکایی
دیو متیوس: ترانه‎نویس و خواننده آمریکایی

کسب و کار

طبق تست شخصیت‎شناسی MBTI افراد دارای تیپ ENTP عاشق بحث هستند و می‎توانند در محیط یک کسب و کار قاطع عمل کنند ولی آن‎‌ها در پیدا کردن فرصت‎های جدید بی‎ نظیر ظاهر می‎شوند.

از جمله آن‎ها می‎توانیم به فرد زیر اشاره کنیم:

مارک کوبان: کارآفرین و سرمایه‎گذار آمریکایی

ورزشکاران تیپ برونگرا شهودی فکری ادراکی

افراد دارای تیپ شخصیتی ENTP بازیکنان متفکری هستند که می‎توانند از بنیاد یک بازی آن را تحلیل کنند و همچنین مشتاق رقابت هستند.

از جمله آن‎ها می‎توانیم به ورزشکاران زیر اشاره کنیم:

بیب روث: مشهورترین بازیکن تاریخ بیسبال آمریکا
رد آورباخ: مربی آمریکایی بسکتبال
اندرو لاک: کوارتربک آمریکایی
کرت شیلینگ: بازیکن آمریکایی بیسبال
لاری فیتز جرالد: بازیکن فوتبال آمریکایی
بیل راسل: بازیکن آمریکایی بسکتبال

شخصیت‎های خیالی تیپ برونگرا شهودی فکری ادراکی

در نهایت به تعدادی از شخصیت‎های خیالی می‎رسیم که براساس آزمون MBTI در تیپ ENTP قرار می‎گیرند:

شخصیت تیریون لنیستر در سریال بازی تاج و تخت
شخصیت ساول گودمن در سریال برکینگ بد و بهتر است با ساول تماس بگیرید
تونی استارک، شخصیت مرد آهنی در جهان سینمایی مارول
شخصیت ریچارد کسل در سریال Castle
شخصیت آنی هال در فیلم آنی هال
شخصیت نیک وایلد در کارتون زوتوپیا
شخصیت استار لرد، پیتر کوییل در فیلم محافظان کهکشان
شخصیت مارک واتنی در فیلم مریخی
دکتر دهم در سریال دکتر هو
شخصیت توماس بارو در سریال دانتون ابی
شخصیت سیریوس بلک در سری فیلم‎های هری پاتر
شخصیت بارنی استینسون در سریال آشنایی با مادر
شخصیت پلوتارچ در سری فیلم‎های بازی‎های گرسنگی
شخصیت مری در سری فیلم‎های ارباب حلقه‎ها
شخصیت Dr. Julius Strangepork در فیلم ماپت‎ها
ربات R2-D2 در سری فیلم‎های جنگ ستارگان
شخصیت مرل در سریال مردگان متحرک

توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *