تیپ درونگرا شهودی فکری داوری کننده (تیپ شخصیتی INTJ)

تیپ درونگرا شهودی فکری داوری کننده را در روان راهنما مطالعه کنید

کارکردها : درونگرا – شهودی – فکری – داوری کننده
عنوان : برنامه ریز
توصیف : شایستگی + استقلال = کمال
دسته بندی : منطق گرایان، مفهوم پردازان، دانش طلبان

تیپ درونگرا شهودی فکری داوری کننده (تیپ شخصیتی INTJ)

ویژگیهای شخصیتی تیپ درونگرا شهودی فکری داوری کننده

INTJها افرادی مستقل، با انگیزه و کمال طلب اند. نیاز شدید آنان به استقلال و صلاحیت شخصی و نیز باور بی چون و چرای نقطه نظرهای خود، انگیزه ای قدرتمند است که به خواسته های خود برسند. آنان به باورها و افکار خود اطمینان کامل دارند.
INTJها می توانند با توجه به لحن منطقی و انتقادی خود، نتایج کاربردی ایده های جدید را دریابند. الگویی ذهنی دارند که می گوید در شرایط مختلف چگونه باید باشند. این تیپ شخصیتی از خود و از دیگران توقع بالایی دارد، در ایجاد انگیزه در دیگران توانمند بوده و سعی می کند که به دیگران به اندازه خودش انگیزه بدهد. پیوسته برای بهبود خود، دیگران و هر چیزی که در پیرامون آنها قرار دارد تلاش می کنند. این اشخاص انتقاد پذیرند و از بی تفاوتی و یا از انتقاد چندان ناراحت نمی شوند.
INTJها نیاز فراوانی به استقلال دارند و در میان انواع گونه های شخصیتی بسیار مستقل عمل می کنند. آنها در انجام کارها روش مخصوص خودشان را داشته و به آن اطمینان دارند. این اشخاص اغلب کنجکاو، قاطع و مصمم هستند. آنها تحت تأثیر رفتار مقامات بالا دست قرار نمی گیرند. در جهت رسیدن به اهدافشان حداکثر تلاش خود را می کنند و در صورتی از قواعد و مقررات پیروی می کنند که آن را موافق رسیدن خود به اهدافشان بدانند.
INTJها با افکاری بزرگ، ذهنی مبتکرانه و انگیزه بالا برای پیاده سازی ایده هایشان و رسیدن به اهدافشان هستند. در زمینه های نظری بسیار قوی بوده، با مفاهیم پیچیده به راحتی کنار می آیند و در حل مسائل پیچیده متبحرند. این اشخاص، اندیشمندان استراتژیک خوبی هستند و به آسانی می توانند امتیازات و اشکالات همه موقعیت ها را درک کنند. آنها در موضوعاتی که علاقه شان را به خود جلب کند، سازمان دهندگان بسیار خوبی هستند. اگر پروژه یا ایده و نقطه نظر متعلق به خود آنها باشد، می توانند روی آن تمرکز فراوان داشته باشند و انرژی و انگیزه فراوان به خرج دهند. زمانی که متعهد انجام کاری می شوند، آن را سازماندهی و برنامه ریزی کرده و مصرانه آن را به انجام می رسانند.

نقاط ضعف تیپ درونگرا شهودی فکری داوری کننده

INTJها که افرادی با پنداره و معیارهای بیش از اندازه بالا هستند ممکن است از خود و از دیگران انتظارات بیش از اندازه داشته باشند. آنها به این توجه ندارند که در برخورد با استانداردهای دیگران در چه سطح و اندازه ای ظاهر می شوند. برای آنها مهم معیارهایی است که خود در نظر می گیرند. این اشخاص در مواقعی رک و صریح انتقاد می کنند و متوجه این نیستند که رفتارشان روی دیگران چه تأثیری بر جای می گذارد. آنها معمولاً دیگران را تشویق نمی کنند تا در برابر ایده هایشان اظهار نظر بکنند. چون این تیپ شخصیتی روش خیلی غیر مشخصی دارد، چه بسا به اشتباه فرض را بر این بگذارد که دیگران هم مایلند با آنها این گونه برخورد شود. این تیپ شخصیتی لازم است که احساسات به ظاهر غیر منطقی دیگران را درک کند و بپذیرد که آنها هم منطقی و بااعتبارند. این امر سبب می شود که آنها از توهین به دیگران خودداری ورزند.
از آن جا که INTJها برای پنداره ها و نقطه نظرهای خود در آینده بهای قابل ملاحظه ای قائل هستند، ممکن است برخی از واقعیتهای مهم و حقایق زمان حاضر را از دست بدهند. از آن گذشته چه بسا متوجه ضعفهای عملی نقطه نظرهای خود نشوند. آنها با جمع آوری اطلاعات لازم می توانند از عملی بودن نقطه نظرهایشان آگاه شوند. این تیپ شخصیتی لازم است نقطه نظرهای پیچیده خود را به شکل ساده تری ارائه دهد تا دیگران با راحتی بیشتری از آنها سر در بیاورند.
چون INTJها اغلب مایلند تنها باشند، ممکن است به اندازه کافی از تجربیات دیگران استفاده نکنند، در حالی که مشاوره کردن با دیگران پیشاپیش غیر عملی بودن برخی از برنامه های آنها را ثابت می کند.

روابط با دیگران

 • محتاط هستند.
 • بسیار صمیمی و باوفا هستند و بیشتر به روابط سنتی بها می دهند.
 • محبت خود را تنها به نزدیکان خود نشان می دهند.
 • به معاشرتهای دو نفری علاقمندند.
 • به تیپهای معاشرتی علاقمندند تا کمی از حالت جدی خود بیرون آیند.
 • به تبادل نظر و تبادل افکار علاقمندند.
 • از صحبتهای خودمانی خوششان نمی آید. آنها دوست دارند از هر کاری که می کنند مطلبی بیاموزند.
 • نسبت به رد شدن و مورد بی اعتنایی قرار گرفتن حساس هستند، اما رنجش خود را از دیگران پنهان می دارند. نمی خواهند کسی از آسیب پذیری آنها مطلع شود.
 • جذب و شیفته کارشان هستند و ممکن است به روابط خود بهای لازم را ندهند.
 • ممکن است روی نظرهای خود سماجت به خرج دهند.

در محل کار

 • از توانمندیهای مفهومی و تصوری فراوان برخوردارند.
 • اطمینان فراوانی به بینشهای شمّی خود دارند و می توانند آنها را به واقعیت برسانند.
 • اغلب به مقام رهبری و یا مدیریت در موسسه و شرکت می رسند و به سازمان خود احساسی از هدفمندی، پنداره یا ماموریت می دهند.
 • به شکلی منطقی و منظم کار می کنند تا راه حلهایی نوآور و مبتکرانه برای مسائل ایجاد کنند.
 • سیستمها و راهکارهایی تدارک می بینند که برای کاری که در دست دارند جالب است.
 • برای رسیدن به مقصود همان اندازه که به خود فشار می آورند، به دیگران هم فشار می آورند.
 • وقتی واقعیت با الگوی آنها همخوانی ندارد، از خود انتقاد می کنند.
 • دوست دارند مستقل کار کنند، دوست ندارند کسی در کار آنها دخالت کند.
 • دوست دارند بر اجرای عقاید خود کنترل داشته باشند.

نقاط قوت کاری تیپ درونگرا شهودی فکری داوری کننده

 • اعتماد به افکار و اندیشه های خود
 • انگیزه بالا برای رسیدن به صلاحیت و شایستگی
 • توجه و تمرکز بالا روی موضوعات
 • توانایی در دیدن و در نظر گرفتن کلیه احتمالات و امکانات
 • لذت از چالشها و مسائل پیچیده
 • توان حل مساله و بررسی منطقی و عینی آن
 • توان رسیدن به هدف با وجود همه موانع و مشکلات
 • توانایی کار فردی
 • اخلاق کاری بالا
 • ایجاد سیستمها و الگوهای لازم برای رسیدن به هدف
 • مهارتهای سازمانی بالا
 • راحت بودن با تکنولوژی

نقاط ضعف کاری تیپ درونگرا شهودی فکری داوری کننده

 • عدم علاقه به جزئیات
 • عدم تحمل افراد دارای صلاحیت کم و یا با سرعت کاری کمتر از خود آنها
 • عدم قدردانی کافی از همکاران و کارکنان
 • عدم تمایل به صحبت و بحث درباره تصمیمات اتخاذ شده قبلی
 • عدم توجه کافی به واقعیات و تاکید زیاد بر نظریه ها و فرضیات
 • عدم انعطاف کافی برای تغییر در ایده های خود
 • کار کشیدن از دیگران به حد افراطی
 • توجه زیاد به زندگی کاری و کم توجهی به زندگی خانوادگی
 • کسل و دلسرد شدن مکرر در صورت نبودن شرایط خلاق کاری

رضایت شغلی تیپ درونگرا شهودی فکری داوری کننده

برای یک INTJ رضایت شغلی یعنی:

 • بتواند راه حلهای مبتکرانه برای حل مسائل موجود پیدا کند تا سیستمهای موجود را بهبود بخشد.
 • انرژی خود را صرف به عمل در آوردن ایده های خوب کرده و به شکلی منطقی فعالیت داشته باشد.
 • با اشخاصی آگاه و با وجدان کار کند، افرادی که او به تخصص، هوش و صلاحیتهایشان احترام می گذارد
 • به خاطر نقطه نظرهایش به او اعتبار بدهند و در به اجرا در آوردن کار، اختیار کامل داشته باشد.
 • به طور مستقیم کار کند و بتواند گهگاه با گروههای کوچکی از اشخاص روشنفکر و آگاه تبادل نظر داشته باشد.
 • در جریان اطلاعات جدید قرار گیرد و شرایطی فراهم باشد که بتواند بر توانمندیها و صلاحیتهای خود بیفزاید.
 • این امکان را داشته باشد که محصولی فراهم آورد که با معیارهای بالای وی همخوانی داشته باشد.
 • کار حالت تکراری نداشته باشد.
 • استقلال و اختیار فراوان داشته باشد تا بتواند تغییراتی ایجاد کند و به رشد اشخاص و سیستمها کمک کند.
 • کار با معیارهای بالا و منصفانه انجام شود و به طور منصفانه ای زحمات او را جبران نماید.

مشاغل مناسب تیپ درونگرا شهودی فکری داوری کننده

مشاغل گروه تجارت و امور مالی 

حرفه های تجارتی و مالی به توانایی های تحلیلی بالایی احتیاج دارند که بسیاری از INTJها دارای آن هستند.

 • مشاور مدیریت
 • مدیر مالی
 • تحلیلگر مالی
 • اقتصاددان
 • کارشناس بورس و سرمایه گذاری
 • برنامه ریز استراتژیک
 • خزانه دار

مشاغل گروه تکنولوژی 

رشته های تکنیکی با روحیه منطقی INTJها سازگار است. گاه آنها می توانند با استفاده از خلاقیت خود روشها و سیستمهای بدیع و جدید بوجود آورند.

 • دانشمند
 • پژوهشگر علمی
 • مدیر و کارشناس شبکه
 • متخصص امنیت اطلاعات
 • مهندس کامپیوتر
 • طراح و تحلیلگر سیستمهای نرم افزاری
 • برنامه نویس کامپیوتر
 • سرپرست بانک اطلاعاتی
 • مدیر وب سایت
 • ستاره شناس
 • آرشیتکت

مشاغل گروه آموزش 

تحصیلات عالی به مراتب بیش از آموزشهای دبستان و دبیرستان مورد توجه INTJها قرار دارد، زیرا تدریس در دانشگاه اغلب در زمینه نظریه های پیچیده با دیدگاههای فراگیرتر است. فراهم آوردن سیستمها و برنامه های درسی و اطمینان از کاربردی بودن آنها به INTJها امکان می دهد که صلاحیت و دانش خود را افزایش دهند.

 • استاد دانشگاه
 • مدیر مدرسه
 • ریاضیدان
 • متصدی کتابخانه

مشاغل گروه مراقبتهای بهداشتی و پزشکی 

INTJها در زمینه های فنی تر مربوط به حرفه های پزشکی به موفقیتهای شایان توجه دست پیدا می کنند. در این زمینه ها INTJها می توانند با حداقل دخالت دیگران به طور مستقیم کار کنند.

 • روانپزشک
 • روانشناس
 • مهندس پزشکی
 • داروساز
 • متخصص اعصاب
 • متخصص قلب و عروق
 • پژوهشگر دارویی
 • پاتولوژیست
 • میکروب شناس
 • متخصص ژنتیک
 • جراح

مشاغل گروه حرفه ای 

INTJها به مشاغل حرفه ای که از تنوع فراوان برخوردارند، علاقه مند هستند. تمامی این رشته ها به غیر از کار مدیریت نیازمند پژوهش و برنامه ریزی مستقل است. به وجود آوردن راهکارها، سیستمها و برنامه های بلند مدت شمّی بودن INTJها را به کار می گیرد. INTJها با توجه به قابلیتهای خود می توانند به شکلی منطقی به خواسته های خود برسند. مدیر INTJ وقتی در سازمانهای کوچک کار کند، از کارش لذت می برد. او ترجیح می دهد که کارکنانش به او شباهت داشته باشند.

 • وکیل
 • قاضی
 • مدیر
 • مشاور مدیریت
 • مهندس
 • مهندس مواد
 • مهندس هوا فضا
 • آرشیتکت
 • برنامه ریز استراتژیک
 • روانپزشک
 • خلبان
 • متخصص امور جنایی
 • نویسنده
 • تحلیلگر خبری
 • تحلیلگر مالی و سرمایه گذاری

مشاغل گروه خلاق 

INTJها از کارهای خلاق و بکر لذت می برند. نویسنده ها و نقاشان از شمّ خود برای خلق آثار استفاده می کنند. مخترعین می توانند سیستمها و طرحهای جدید خلق کنند که بر کیفیت زندگی جاری می افزاید.

 • نویسنده
 • سردبیر
 • روزنامه نگار
 • نقاش
 • مخترع
 • گرافیست
 • آرشیتکت

اوقات فراغت تیپ درونگرا شهودی فکری داوری کننده

دوست دارند که به تنهایی صرف وقت کنند، به تنهایی فکر کنند و موضوعات جدید را مطالعه کنند. بسیاری از آنها سعی می کنند بدنشان را شاداب و سرحال نگه دارند تا بهتر بتوانند فکر کنند. آنها از ورزشهای انفرادی مانند دویدن و شنا کردن خوششان می آید. از نظم و ترتیب خاصی برخوردارند. اوقات فراغت آنها برنامه ریزی شده و هدف دار است. آنها از فعالیتهایی خوششان می آید که با آن بتوانند چیز یاد بگیرند.

پیشنهادات

 • با دیگران صحبت کنید و از آنها نظر بخواهید.
 • حق به جانب و تدافعی نباشید. نقطه نظرهای دیگران را رد نکنید.
 • به نشانه های جسمانی استرس، قبل از این که حالت بحران پیدا کند توجه کنید. به محدودیتهای خود توجه کنید و از سرعت گام خود بکاهید.
 • با توجه به توانمندی های دیگران از آنها تعریف و تمجید کنید.
 • اگر می خواهید با دیگران رابطه داشته باشید، مراقب عدم حساسیت ها و انتقادها باشید.
 • در یک موقعیت منفی، مسؤولیت قسمت خود را بپذیرید.
 • بیاموزید که انعطاف پذیر باشید.
 • به کار کردن برای خود بها بدهید. بسیاری از INTJها به قدری مستقل هستند که نمی توانند برای دیگران کار کنند.
 • نخواهید که همه چیز زندگی را کنترل کنید.
 • به توانمندی های خود یعنی نوآور بودن، سازمان یافته بودن، مصمم بودن، اعتماد به نفس، استقلال و خودمختاری و توانایی درک پیچیدگی ها بها دهید.
 • رمز موفقیت یک INTJ توجه به واقعیات عملی، توجه به ارزش کار دیگران و متعادل سازی زندگی کاری و خانوادگی است.

مطلب مرتبط  : کدام تیپ با کدام تیپ ازدواج کند بهتر است؟ 


فهرستی از افراد مشهور دارای تیپ شخصیتی INTJ 

سیاستمداران تیپ درونگرا شهودی فکری داوری کننده

سیاستمداران دارای تیپ شخصیتی INTJ به جای این که رهبرانی الهام‎بخش باشند افرادی متخصص در زمینه وضع سیاست و استراتژی هستند. حداقل ۷ نفر از رئیس‎جمهوران آمریکا این تیپ شخصیتی را داشته‎اند. یعنی:

چستر آلن آرتور
وودرو ویلسون
دوایت دی آیزنهاور
جان اف کندی
توماس جفرسون
جیمز ناکس پولک
کالوین کولیج
سایر سیاست‎مداران قدیمی و فعلی با تیپ شخصیتی INTJ عبارتند از:

ال گور، سناتور آمریکا و معاون رئیس جمهور.

کالین پاولف، ژنرال ارتش آمریکا و وزیر خارجه.

هیلاری کلینتون، سناتور آمریکا و وزیر خارجه.

دونالد رامسفلد، وزیر دفاع آمریکا.

جولیا گیلارد، نخست وزیر استرالیا.

ابیگیل آدامز، بانوی اول ایالات متحده.

سوزان بی آنتونی، از اولین رهبران جنبش فمینیست

سی. اورت کوپ: رئیس سابق نظام پزشکی آمریکا.

مایکل دوکاکیس، شهردار ماساچوست و کاندیدای رئیس جمهوری.

ولادیمیر لنین، رهبر انقلابی روسیه.

آگوستوس سزار، امپراتور رم.

هانیبال بارکا: ژانرل کارتاژیان.

ورزشکاران تیپ درونگرا شهودی فکری داوری کننده

ورزشکاران دارای تیپ شخصیتی INTJ بازیکنان تیمی نیستند ولی در ورزش‎‌های فردی مانند تنیس و گلف بهترین هستند. آن‎ها همچنین در موقعیت‎هایی خوب عمل می‎کنند که به آن‎ها اجازه می‎دهد از استعداد ذهنی خود استفاده کنند مانند انداختن توپ در بیسبال و می‎توانند مربیان موفقی باشند.

از جمله ورزشکاران معروف با این تیپ شخصیتی می‎توانیم افراد زیر را نام ببریم:

لانس آمسترانگ: دوچرخه‎سوار مشهور آمریکایی
آرتور اش: بازیکن تنیس آمریکایی
مارتینا ناوراتیلووا: بازیکن چک و آمریکایی تنیس
ایوان لندل: بازیکن چک و آمریکایی تنیس
Orel hershisher: بازیکن بیسبال آمریکا
بیل بلیچیک: مربی فوتبال آمریکایی
Nick Saban: مربی آمریکایی، دانشگاه آلاباما
Tom Kite: گلف‎باز معروف آمریکایی
بابی فیشر: استاد شطرنج افسانه‎ای آمریکا

دانشمندان تیپ درونگرا شهودی فکری داوری کننده

طبیعتا فعالیت به عنوان یک دانشمند بسیاری از افراد با تیپ INTJ را به خود جلب می‎کند، به ویژه علوم سختی مانند ریاضیات و فیزیک.

از جمله دانشمندان با این تیپ شخصیتی می‎توانیم افراد زیر را نام ببریم:

اسحاق نیوتن: فیزیکدان انگلیسی.
استفان هاوکینگ: اخترشناس انگلیسی.
نیکولا تسلا: فیزیکدان و مخترم صربستانی.
چارلز داروین: زیست‎شناس انگلیسی.
جان نش: ریاضیدان آمریکایی.
جان مینارد کینز: اکونومیست آمریکایی.
لیزه مایتنر: فیزیکدان اتریشی.
نوربرت وینر: ریاضیدان آمریکایی.

نویسندگان تیپ درونگرا شهودی فکری داوری کننده

نویسندگی کاری است که با تکیه به هوش و به تنهایی انجام می‎شود، بنابراین این کار نیز بسیاری از افراد دارای تیپ شخصیتی INTJ را به خود جلب می‎کند.

چارلز لاتویج دادسون با نام مستعار لویی کارل: ریاضیدان انگلیسی و نویسنده سری کتاب‎های آلیس در سرزمین عجایب.

سی.اس. لوئیس: نویسنده انگلیسی کتاب‎های «وقایع‎نگاری نارنیا».

آین رند: نویسنده آمریکایی اطلس شورید و سایر کتاب‎ها.

آیزاک آسیموف: بیوشیمی‎دان آمریکایی و نویسنده کتاب‎های علمی تخیلی.

جین آستن: نویسنده مشهور انگلیسی.

سیلویا پلات: شاعر آمریکایی.

اچ.ال. منکن: روزنامه‎نگار آمریکایی.

امیلی برونت: نویسنده انگلیسی.

سون تزو: استراتژیست ارتش چین و نویسنده.

ویلیام اف. بوکلی: روزنامه‎نگار و نویسنده آمریکایی.

فیسلوف‎ها ی تیپ درونگرا شهودی فکری داوری کننده

از فیلسوف‎های معروف دارای تیپ شخصیتی INTJ می‎توانیم افراد زیر را نام ببریم:

فردریک نیچه : نویسنده و فیلسوف آلمانی.
جی.دبلیو.اف. هیگل: فیلسوف آلمانی.
ژان پل سارتر: نویسنده و فیلسوف فرانسوی.
هراکلیتوس: فیلسوف یونان باستان.
مارتین لوتر: بنیانگذار مذهب پروتستان.

موسیقی‎دانان تیپ درونگرا شهودی فکری داوری کننده

افراد INTJ ترجیح می‎دهند علایق و شور شخصی خود را دنبال کنند تا این که بخواهند عموم مردم را راضی کنند و به وجد آورند.

از موسیقی‎دانان مشهور دارای تیپ شخصیتی INTJ می‎توانیم افراد زیر را نام ببریم.

لودویگ وان بتهوون: آهنگساز آلمانی.
گلن گولد: پیانیست کانادایی.
اریک ساتی: آهنگساز و پیانیست فرانسوی.
Jay-Z: رپر، تهیه‎کننده و کارآفرین.
الویس کاستلو: موسیقیدان ایرلندی.
راجر واترز: خواننده راک انگلیسی.

کسب و کار

افراد دارای تیپ شخصیتی INTJ در محیط‎های شرکتی سنتی عملکرد خوبی دارند ولی می‎توانند کارآفرینان و مبتکران موفقی باشند. از این نمونه افراد می‎توانیم شخصیت‎های زیر را نام ببریم:

مارک زاکربرگ: بنیانگذار فیس‎بوک.
ایلان ماسک: بنیان‎گذار پی‎پال، Space-X و تسلا موتورز.

حوزه سرگرمی

نبود مهارت‎های ارتباطی و دلسوزی به این معنا است که افراد INTJ بازیگر می‎شوند. برخی از آن‎ها پشت دوربین راحت‎تر هستند. از جمله این افراد می‎توانیم به نمونه‎های زیر اشاره کنیم:

جودی فاستر: بازیگر، تهیه‎کننده و کارگردان آمریکایی.
استنلی کوبریک: کارگردان آمریکایی.
دن اکروید: بازیگر آمریکایی و کانادایی.
راسل کرو: بازیگر نیوزلندی.
جیمز کامرون: کارگردان کانادایی.

مجرمان تیپ درونگرا شهودی فکری داوری کننده

تیپ‎های شخصیتی INTJ به قدری منطقی هسند که از خطرات زندگی مجرمانه آگاه باشند ولی برخی از آن‎ها با این حال زندگی مجرمانه را در پیش می‎گیرند. از این دست افراد می‎توانیم مجرمان زیر را نام ببریم:

تد کزینسکی: معروف به یونابامبر.
میر لانسکی: گانگستر و قمارباز آمریکایی.
آدام وورث: دزد آمریکایی – آلمانی آثار هنری مشهور به «ناپلئون جنایت.»
Anders Breivik: قاتل معروف نروژی.

شخصیت‎های خیالی تیپ درونگرا شهودی فکری داوری کننده

شخصیت‎های خیالی که تیپ شخصیتی INTJ را دارند معمولا افراد شروری هستند ولی آن‎ها همچنین می‎توانند قهرمانان قدرتمندی باشند. از بین آن‎ها می‎توانیم شخصیت‎های زیر را نام ببریم:

شرلوک هولمز : کارآگاه.
پروفسور موریاتی: رقیب هولمز و همچنین فردی با تیپ شخصیتی INTJ.
هانیبال لکتر: قاتل سریالی.
کلاریس استارلینگ شخصیت پلیسی که با هانیبال لکتر سر و کار دارد.
والتر وایت : شیمیدانی که به دلال مواد مخدر تبدیل شد.
گاس فرینگ: دشمن والتر وایت.
دکتر گرگوری هاوس: آسیب‎شناس معروف سریال دکتر هاوس.
لایت یاگامی: دانش‎آموز دبیرستانی انیمه Death Note و یک قاتل جمعی.
بروس وین که با نام بتمن شناخته می‎شود.
ویکتور فرانکشتاین: دانشمند سری فیلم‎های فرانکشتاین.

 

دانلود تست میرز و بریگز برای شناسایی تیپ شخصیتی

توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *