مقیاس صمیمیت زناشویی تامپسون و والکر (MIS)

مقیاس صمیمیت زناشویی تامپسون و والکر (MIS)
صمیمیت توجه و اهمیت اعضای خانواده برای یکدیگر تعریف شده است و عوامل نزدیکی عاطفی در قالب مهر و محبت، از خود گذشتگی، خرسندی و رضایت را شامل می‌شود و احساسی است مبنی بر این که رابطه مهم، باز، توأم باعزت، همبستگی و تعهد متقابل است. نیاز به صمیمیت و ارتباط نزدیک با دیگری، از نیازهای اساسی هر فرد است.

صمیمیت بخش مهمی از یک ازدواج پرشور و هیجان است. مفهوم صمیمیت یعنی رسیدن به یک یگانگی و ایجاد هماهنگی بین دو نفر. صمیمیت یعنی داشتن روابط عمیق و پروراندن روابط عمیق هم در سطح جسمانی و هم در سطح روابط معنوی. به عبارتی دیگر صمیمیت یعنی این که فرد در رابطه با همسر خود به لحاظ عاطفی، معنوی و فکری و بسیاری از زمینه‌های دیگری احساس نزدیکی داشته باشد.

مقیاس صمیمیت زناشویی

یک ابزار ۱۷ سوالی است که برای سنجیدن مهر و صمیمیت تنظیم شده است. این پرسش­نامه توسط اعتمادی برای تعیین میزان اعتبار مورد ارزیابی قرار گرفت. این مقیاس توسط ثنایی ( ۱۳۷۹) ترجمه شد. برای تعیین روایی محتوی و صوری ابتدا پرسش نامه توسط ۱۵ نفر از اساتید مشاوره و ۱۵ نفر زوج بررسی شده و روایی صوری و محتویی آن تأیید شد.( اعتمادی، ۱۳۸۴). هم چنین خزاعی (۱۳۸۶) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود از طریق اجرای همزمان با پرسش نامه باگاروزی و برآورد ضریب همبستگی آن ها ۸۲ درصد محاسبه کرده است و در سطح ۰۱/۰ معنی­دار بود که نشان دهنده روایی ملاکی برای این مقیاس است.

اعتمادی در  پایان نامه دکتری روی ۱۰۰ زن و شوهر در اصفهان که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند اجرا کرد. ضریب پایایی کل مقیاس با روش آلفای کرونباخ ۹۶/۰ به دست آمد و حاکی از پایایی قابل قبول پرسش­نامه بود. خزاعی (۱۳۸۶) نیز پایایی کل را ۸۵/۰  به دست آورد.

 نمره آزمودنی در این پرسش­نامه از طریق جمع نمرات سوالات و تقسیم آن بر عدد ۱۷ حاصل می شود. دامنه نمرات بین ۱ تا ۷ است که نمره بالاتر نشانه صمیمیت بیشتر است. قبل از اجرای پژوهش، این پرسش­نامه توسط پژوهش­گر به مدت دو هفته به ۳۰ زن و شوهر برای تعیین پایایی ارائه شد. پایایی این پرسش نامه توسط پژوهش­گر با استفاده از آلفای کرونباخ ۸۹/۰ بدست آمد.

پرسشنامه صمیمت زناشویی تامپسون واکر

لطفا جملات زیر را با دقت بخوانید و با استفاده از اعداد زیر نظرتان را درباره ی رابطه خود با همسرتان مشخص کنید. لطفا نظر خود را با استفاده از اعداد زیر در سمت راست هر سوال بنویسید. توجه داشته باسید برای هر جمله فقط یک عدد را بنویسید. پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما سپاسگزاریم.

 ۱= هرگز

 ۲= بندرت

۳ = گاهی

۴ = اغلب

۵ = اکثرا

 ۶ = تقریبا همیشه

۷ = همیشه

۱. ما دلمان می خواهد اوقات خود را با هم بگذرانیم.

۲. او نشان می دهد که مرا دوست دارد.

۳. ما با یکدیگر رو راست و صادق هستیم.

۴. ما می توانیم انتقاد دیگری را از اشتباهات و خطاهای خود بپذیریم.

۵. ما از یکدیگر خوشمان می آید.

۶. ما به یکدیگر عزت و احترام می گذاریم.

 ۷. زندگی ما به خاطر با هم بودن خوب است.

۸. از رابطه خودمان لذت می بریم.

 ۹. او به احساس های من اهمیت می دهد.

۱۰. ما احساس می کنیم که با هم یکی هستیم.

۱۱. میزان خود خواهی در رابطه ما بسیار کم است.

۱۲. او همیشه به فکر منفعت و مصلحت من است.

۱۳. بودن او در زندگیم از خوشبختی های من است.

۱۴. همیشه در کنار او احساس بهتری به من دست می دهد.

۱۵. او برای من مهم است.

۱۶. ما یکدیگر را دوست داریم.

۱۷. من به این رابطه اطمینان دارم و روی آن حساب می کنم.

مقیاس صمیمیت زناشویی

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *