مقیاس هویت ورزشی برور (AIMS)

مقیاس هویت ورزشی برور (AIMS)

لطفاً عبارات زیر را که میزان فعالیت ورزشی شما را نشان می دهد خوانده و دور عدد مناسبی را دایره بکشید. توجه داشته باشید که برای هر عبارات فقط دور یک عدد دایره بکشید.

 1. من خودم را ورزشکار می دانم.

۱          ۲          ۳          ۴          ۵          ۶          ۷

کاملاً مخالفم                     نظری ندارم                      کاملاً موافقم

 1. من اهداف زیادی در ارتباط با ورزش دارم.

۱          ۲          ۳          ۴          ۵          ۶          ۷

کاملاً مخالفم                     نظری ندارم                      کاملاً موافقم

 1. اکثر دوستان من ورزشکار هستند.

۱          ۲          ۳          ۴          ۵          ۶          ۷

کاملاً مخالفم                     نظری ندارم                      کاملاً موافقم

 1. ورزش مهم ترین بخش از زندگی من است.

۱          ۲          ۳          ۴          ۵          ۶          ۷

کاملاً مخالفم                     نظری ندارم                      کاملاً موافقم

 1. من بیش از هر چیز دیگری به ورزش فکر می کنم.

۱          ۲          ۳          ۴          ۵          ۶          ۷

کاملاً مخالفم                     نظری ندارم                      کاملاً موافقم

 1. برای اینکه احساس خوبی نسبت به خودم داشته باشم نیاز دارم در فعالیت های ورزشی شرکت کنم.

۱          ۲          ۳          ۴          ۵          ۶          ۷

کاملاً مخالفم                     نظری ندارم                      کاملاً موافقم

. عمدتاً مردم من را به عنوان ورزشکار می شناسند.

۱          ۲          ۳          ۴          ۵          ۶          ۷

کاملاً مخالفم                     نظری ندارم                      کاملاً موافقم

 1. زمانی که عملکرد ورزشی ضعیفی دارم نسبت به خودم احساس بدی دارم.

۱          ۲          ۳          ۴          ۵          ۶          ۷

کاملاً مخالفم                     نظری ندارم                      کاملاً موافقم

 1. ورزش تنها چیز مهم در زندگی من است.

۱          ۲          ۳          ۴          ۵          ۶          ۷

کاملاً مخالفم                     نظری ندارم                      کاملاً موافقم

 1. اگر آسیب ببینم یا نتوانم در مسابقه ورزشی شرکت کنم خیلی افسرده می شوم.

۱          ۲          ۳          ۴          ۵          ۶          ۷

کاملاً مخالفم                     نظری ندارم                      کاملاً موافقم

 

مقیاس هویت ورزشی در سال ۱۹۹۳ توسط برور و همکاران به منظور سنجش هویت ورزشی ورزشکاران ساخته شده است. این آزمون یک ابزار خودگزارشی ۱۰ عبارتی است که آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت ۷ درجه ای میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از عبارات آن را مشخص سازد.

 

مولفه ها و سوالات مربوط به هر مولفه در مقیاس هویت ورزشی برور

ردیف مولفه سوالات تعداد سوال
۱ هویت اجتماعی ۳-۷ ۲
۲ هویت خود ۱-۲ ۲
۳ انحصاری بودن ۴-۵-۹ ۳
۴ آسیب پذیری عاطفی منفی ۱۰-۸ ۲

نمره گذاری مقیاس هویت ورزشی برور

نمره گذاری مقیاس هویت ورزشی برور به صورت طیف لیکرت ۷درجه ای بوده و به صورت زیر امتیازبندی شده است:

۱        ۲        ۳        ۴        ۵        ۶        ۷

کاملاً مخالفم              نظری ندارم                کاملاً موافقم

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره  حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۰ ۴۰ ۷۰

امتیازات خود را از ۱۰ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۱۰ و حداکثر ۷۰ خواهد بود.

نمره بین  ۱۰ تا ۲۰ : فرد برای نقش ورزشی خود سرمایه گذاری اندکی کرده است.

نمره بین ۲۰ تا ۴۰ :  سرمایه گذاری فرد برای نقش ورزشی خود متوسط است.

نمره بالاتر از ۴۰   : آزمودنی به خوبی نقش خود به عنوان یک ورزشکار را پذیرفته است

روایی و پایایی مقیاس هویت ورزشی برور

ضریب آلفای کرونباخ زیر مقیاس های آزمون هویت ورزشی بدین شرح گزارش شده است:

زیرمقیاس هویت فردی = ۷۶/۰

زیرمقیاس هویت اجتماعی = ۶۲/۰

زیرمقیاس انحصاری بودن = ۷۸/۰

زیرمقیاس آسیب پذیری عاطفی منفی = ۶۱/۰

ضریب آلفای مقیاس کلی هویت ورزش = ۸۳/۰

پایایی بازآزمایی مقیاس هویت ورزشی نیز ۸۹/۰=r بوده است.

اعتبار همگرای مقیاس هویت ورزشی برور از طریق همبستگی متوسط آن با مقیاس نقش خود(کوری و ویز ۱۹۸۹ ۶۱/۰=r) و ۳ زیر مقیاس پرسشنامه جهت گیری ورزشی (گیل و دیتر ۱۹۸۸ ۵۳/۰ تا ۲۶/۰=r) به اثبات رسیده است. از طرف دیگر نتایج پژوهش حاکی از معنادار نبودن همبستگی میان مقیاس هویت ورزشی و مقیاس عزت نفس روزنبرگ (روزنبرگ ۱۹۶۸، ۰۱/۰-=r) و هر زیرمقیاس نیم رخ ادراک خود فیزیکی (فامس و کوربین ۱۹۸۹ ۰۳/۰- تا ۱۹/۰=r) است که این امر نشان دهنده روایی افتراقی مقیاس هویت ورزشی است.

 

 • منبع:

 

 1. Brewer, B.W.; Shelby, C.L.; Linder, D.E. & Petitpas, A.J. (1999). “Distancing oneself from a poor season: Divestment of athletic identity”. Journal of Personal and Interpersonal Loss, 4, 149-162.
 2. Martin, Jeffrey J.; Eklund, Robert C.; Mushett, Carol Adams.(1997). Factor Structure of the Athletic Identity Measurement Scale With Athletes With Disabilities. Journal of ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY QUARTERLY, 1997, 14, 74-82.
 3. Brewer, B.W.; Van Raalte, J.L. & Linder, D.E. (1993). “Athletic identity: Hercules’ muscles or Achilles heel?”, International Journal of Sport Psychology, 24, 237-254.
 4. حیدری،علیرضا. سید آسیابان،سمیرا. حربی،آزاده(۱۳۹۲). مقایسه میزان آسیب های اجتماعی (سلامت عمومی، هویت ورزشی ،انگیزه ورزشی و سازگاری اجتماعی – فردی) در بین معلولین ورزشکار و معلولین غیر ورزشکار اداره بهزیستی شهر اهواز

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *