پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات به همراه نمره گذاری

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات

 

آیا فردی هیجانی و تابع احساسات هستید؟

تا چه اندازه قوه تعقل و نیروی منطق بر ما حکم می راند و چه میزان آن هیجانات((حیوانی)) بر ما حاکم است؟ انسانها بر حسب میزان کنترلشان بر عواطف و احساسات خود و چیرگی احساسات بر آنان متفاوتند. نقطه تعادل این دو به عوامل مزاجی بستگی دا رد که (بیشترارثی هستند) و بخشی از آن بوسیله پدیده ای که روانشناسان آن را(( سطح بیداری)) می نامند تعیین می شود و بخشی با آموزش و بخش دیگری با تجربه مشخص می شود.

برای دستیابی به یک تعادل هیجانی، باید قدرت احساسات خود را بشناسید و بر آن کنترل داشتید باشید، بدین معنی که واکنش هیجانی شما نسبت به موقعیتهای ایجاد شده متنا سب باشد.

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات در تعیین نقطه تعادل شما کمک می کند که آیا احساسات به نفع یا علیه شما کار می کنند؟ پرسشها را با صداقت پاسخ دهید و در انتها با توجه به امتیاز خود، تحلیل مورد نظررا مطالعه فرمائید.

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات

۱- اگر در ارتباط با شرایط کاری خود، حق انتخاب با شما بود، کدام یک از موارد زیر را ترجیح می دادید ؟

الف- کار کردن در ارتباط نزدیک با تعداد زیادی از افراد؟

ب- کار کردن با تعداد کمی از افراد؟

ج- کار کردن به تنهایی؟

 

۲- وقتی برای استراحت مطالعه می کنید، آیا

الف- کتابهایی با مضمونهای واقعی، تاریخی، سفرنامه، زندگینامه یا اطلاعات عمومی را انتخاب می کنید؟

ب- رمانهای تاریخی یا اجتماعی را انتخاب می کنید؟

ج- بیش از همه از رمانهای عاشقانه یا تخیلی لذت می برید؟

 

۳- واکنش شما نسبت به فیلمهای ترسناک چیست؟

الف- از تماشای آنها حوصله ام سر می رود.

ب- وحشت وجودم را تسخیرمی کند.

ج- از تماشای آنها سرگرم می شوم.

 

۴- کدام یک از جمله های زیر بیشتر در مورد شما صدق می کند؟

الف- فکرم را مشغول زندگی و روابط دیگران نمی کنم.

ب- دوست دارم از زندگی افرادی که به خوبی انان را می شناسم، سر در آورم.

ج- به جزئیات زندگی دیگران بسیار علاقه مندم ودوست دارم آخرین خبرهای زندگی آنان را بشنوم.

 

۵- آیا با دیدارا ز نقاط ییلاقی ویا ساحل دریا:

الف- از سکوت وآرامش نسبی آنها خشنود می شوید؟

ب- ازتماشای مناظر طبیعی احساس نشاط می کنید؟

ج- پیش خود می گوئید چرا بیشتر به این نقاط نمی آئید؟

 

۶- آیا در سینماها گریه می کنید یا احساس گریه به شما دست می دهد؟

الف- اغلب                ب- گاهی                              ج- هرگز

 

۷- وقتی به دوستان خود خوش آمد می گوئید، آیا معمولا:

الف- سر تکان می دهید و سلام می کنید ؟

ب- لبخند می زنید، دست می دهید و سلام می کنید؟

ج- آنان را در آغوش می کشید؟

 

۸- اگر در هواپیما با غریبه ای ملال آور آشنا شوید وا و سعی کند شما را به شنیدن داستان زندگیش ترغیب کند، آیا:

الف- با تاسف می گوئید که همیشه با افرادی مانند او برخورد می کنید؟

ب- با علاقه به حرفهایش گوش فرا می دهید؟

ج- سخنش را قطع می کنید و به مطالعه کتابتان مشغول می شوید؟

 

۹- آیا در این مورد که ممکن است در  صفحه مربوط به مشکلات مردم در روزنامه ها مطلبی بنویسید، می اندیشید؟

الف- مطمئنا خیر              ب- شاید                     ج- بله

 

۱۰- در یک مصاحبه شغلی ، سوالاتی شخصی و خصوصی از شما می شود، آیا:

الف- نا راحت وخشمگین شده و از پاسخ دادن خودداری می کنید؟

ب- با آرامش، آنچه را که مناسب تشخیص می دهید، بیان می کنید؟

ج- با وجودی که از مطرح شدن چنین سوالاتی دلخور می شوید، اما به آنها پاسخ می دهید؟

 

۱۱- به رستوران هتل می روید تا با خیالی آسوده یک فنجان قهوه بنوشید. متوجه می شوید خانمی که کنار میز شما نشسته است، گریه می کند. آیا:

الف- می خواهید چیزی بگوئید تا تسلی خاطرش باشد اما خجالت می کشید؟

ب- از او می پرسید آیا برای کمک به وی کاری از دست شما ساخته است؟

ج- جای خود را تغییر می دهید؟

 

۱۲- برای صرف شام به منزل دوستتان دعوت شده اید. پس از صرف شام، او و همسرش به تندی با هم مشاجره می کنند. آیا:

الف- ناراحت می شوید و نمی توانید چه باید بکنید؟

ب- به سرعت آنجا را ترک می کنید؟

ج- سعی می کنید آنان را آشتی دهید؟

 

۱۳- آیا به دوستانتان هدیه می دهید ؟

الف- تنها به مناسب تولد و سال نو

ب- هر وقت که میلتان بکشد، به ویژه در زمانی که نسبت به آنها احساس صمیمت می کنید؟

ج- وقتی احساس گناه کرده یا نسبت به آنان غفلت ورزیده اید.

 

۱۴- فردی که تازه با او آشنا شده اید از شما تعریف و تمجید می کند ، آیا:

الف- از اظهارات او خجل و دست پاچه می شوید؟

ب- با احتیاط با او برخورد می کنید؟

ج- خشنود می شوید و نسبت به او مهر می ورزید؟

 

۱۵- اگر به خاطر مشکلات مربوط به خانه ، با حالتی گرفته و دمق در محیط کارتان حاضر شوید، آیا:

الف-همچنان ناراحت بوده و رنجش خود را نشان می دهید؟

ب- در محیط کار، مشکلات شخصی خود را فراموش می کنید؟

ج- سعی می کنید منطقی باشید اما خود را تحریک پذیر می یابید؟

 

۱۶- وقتی رابطه مهمی در زندگی شما مختل شده و به هم می خورد، آیا :

الف- ناراحت شده اما تا حد ممکن به زندگی معمولی خود ادامه می دهید؟

ب- لااقل برای مدتی کوتاه احساس درماندگی می کنید؟

ج- نسبت به آن بی اعننایی کرده و مانع احساسات غم و اندوه می شوید؟

 

۱۷- درب را به روی بچه گربه ای ولگرد باز می کنید، آیا :

الف- او را به داخل خانه برده و از او مواضبت می کنید؟

ب- بلافاصله درب را می بندید؟

ج- او را به داخل راه می دهید و سعی می کنید خانه ای برایش بیابید، اما در نهایت اگر نتوانستید جایی برایش پیدا کنید او را به موسساتی تحویل می دهید که بدون تحمل درد معدومش می کنند؟

 

۱۸- آیا شما :

الف- نامه ها و یادگارهای قدیمی را دور می اندازید؟

ب- آنها را برای سالیان دراز نگاه می دارید؟

ج- هر چند سال یک بار آنها را مرتب می کنید؟

 

۱۹- آیا از احساسات گناه و پشیمانی، رنج می برید؟

الف- بله ، حتی درباره وقایعی که مدتها از آن می گذرد.

ب- گاهی اوقات

خیر دلیلی برای افسوس و حسرت نمی بینید.

 

۲۰ – وقتی باید با کسی که خجالتی یا هیجان زده است، صحبت کنید، آیا:

الف- احساس پریشانی کرده و سعی می کنید او را از این حالت خارج کنید؟

ب- همدلی کرده و سعی می کنید او را از این حالت خارج کنید؟

ج- کمی عصبانی و ازرده می شوید.

 

۲۱- بچه ها در چه شرایطی دوست دارید؟

الف- وقتی که خیلی کوچک و بی دفاع هستند؟

ب- وقتی که بزرگ شده اند؟

ج- وقتی که می توانند حرف بزنند و شخصیت خود را نشان دهند؟

 

۲۲-همسر شما از اینکه وقت تان را در محیط کار می گذرانید، شکایت دارد. آیا:

الف- توضیح می دهید که این کار به خاطرهر دو نفر شماست و در نهایت روال سابق را ادامه می دهید؟

ب- سعی می کنید وقت بیشتری را در خانه صرف کنید؟

ج- احساس می کنید بین تقاضاهای متضاد خانه و محیط کار گرفتار شده اید و سعی می کنید پاسخگوی نیازهای هر دو باشید.

 

۲۳- در پایان یک نمایش بسیار خوب در تأتر شهر، آیا:

الف- با تمام و جود دست می زنید؟

ب- احساس می کنید که مجبورید دست بزنید؟

ج- شما هم به همراه دیگران دست می زنید اما کمی احساس حماقت می کنید؟

 

۲۴- وقتی خبر نامه مدرسه یا دبیرستان سابق شما به دستتان می رسد، آیا:

الف- قبل از دور انداختن آن، نگاهی اجمالی به آن می اندازید؟

ب- با دقت آن را مطالعه کرده و برای خود نگاه می دارید؟

ج- نخوانده آن را در سبد آشغال می اندازید؟

 

۲۵- کسی را در آن سوی خیابان می بینید که مطمئنید او را می شناسید ، آیا:

الف- به راهتان ادامه می دهید؟

ب- برای عرض سلام و احوالپرسی به آنسوی خیابان می روید؟

ج- دست تکان می دهید اما اگراو پاسخ نگفت و به راهتان ادامه می دهید؟

 

۲۶- به گوشتان می رسد که یکی از دوستانتان درباره شما دچار سوء تفاهم شده و از دستتان عصبانی است، آیا:

الف- بلافاصله با او تماس می گیرید تا توضیح دهید؟

ب- او را در حال خودش رها می کنید تا موضوع سوء تفاهم را خودش حل کند؟

ج- منتظر فرصتی مناسب می مانید تا با او تماس بگیرید اما درباره سوء تفاهم حرفی به میان نمی آورید؟

 

۲۷-با هدایای که خوشتان نمی آید چه کار می کنید؟

الف- بلافاصله آنها را سربه نیست می کنید؟

ب- با لطف و عنایت ویژه ای آنها را نگهداری می کنید؟

ج- آنها را پنهان می کنید و صرفا وقتی که هدیه دهنده برای دیدار شما می آید، آنها را بیرون می آورید؟

 

۲۸-  آیا تظاهرات، آئین های مذهبی یا مراسم ملی:

الف- هیچگونه احساساتی را در شما بر نمی انگیزند؟

ب- احساسات شما را براگیختته و اشک را در چشمانتان جاری می کنند؟

ج- موجب خجالت و شرمندگی شما می شوند؟

 

۲۹-  آیا بدون هیچگونه دلیل آشکار یا واقعی می ترسید؟

الف- اغلب                        ب- گاهی                              ج- هرگز

 

۳۰- کدام یک از جملات زیر بیشتر در مورد شما صدق می کند؟

الف- در اعتماد به احساساتم محتاط عمل می کنم.

ب- احساساتم راهنمای اصلی رفتارم هستند.

ج- احساسات مهم نیستند بلکه نتایج مهم اند.

امتیازات پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات

(امتیازات را جمع تا به تحلیل مورد نظر دست یابید)

 

۱) الف- ۳          ب- ۲           ج-۱

۲) الف- ۱          ب- ۲           ج- ۳

۳) الف-۱           ب- ۳           ج- ۲

۴) الف-۱          ب- ۲           ج- ۳

۵) الف-۱           ب- ۳           ج- ۲

۶) الف-۳           ب- ۲           ج-۱

۷) الف-۱           ب- ۲           ج- ۳

۸) الف- ۲         ب- ۳           ج-۱

۹) الف-۱           ب-۲          ج- ۳

۱۰) الف-۳         ب-۱          ج- ۲

۱۱) الف-۲         ب- ۳         ج- ۱

۱۲) الف- ۲        ب- ۱         ج- ۳

۱۳) الف-۱         ب- ۳         ج- ۲

۱۴) الف- ۲        ب- ۱         ج- ۳

۱۵) الف- ۳       ب- ۱         ج- ۲

۱۶)الف-۲          ب- ۳         ج- ۱

۱۷)الف-۳          ب-۱          ج- ۲

۱۸)الف-۱          ب- ۳         ج- ۲

۱۹)الف-۳          ب- ۳         ج-۱

۲۰)الف- ۲         ب- ۳         ج-۱

۲۱) الف- ۳        ب- ۱         ج-۲

۲۲)الف-۱          ب-۳          ج-۲

۲۳)الف-۳          ب-۱          ج-۲

۲۴)الف-۲          ب-۳          ج-۱

۲۵)الف-۱          ب-۳          ج-۲

۲۶)الف-۳          ب-۱          ج-۲

۲۷)الف-۱          ب-۳          ج-۲

۲۸)الف-۱          ب-۳          ج-۲

۲۹-الف-۳          ب-۲          ج-۱

۳۰-الف-۲          ب-۳          ج-۱

تحلیل پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات

امتیاز باید بین ۳۰  و  ۹۰  باشد. پس از محاسبه امتیاز، آن را بر روی دماسنج هیجانی کنترل کنید تا بطور تقریب از موقیعت آزمودنی در مقیاس هیجانی آگاهی یابید. امتیاز بدست آمده بر روی دماسنج تنها یک شاخص تقریبی است و جهت اطلاعات بیشتر، مطالب زیر را مطالعه فرمائید. البته می دانید که دستیابی به جزئیات دقیق و صریح در این باره با چنین پرسشنامه غیر ممکن است و به همین دلیل هم امتیازات در سه گروه طبقه بندی شده اند:

نوع مغزی : ( امتیاز بین ۳۰ و ۵۰ )

نوع متعادل : ( امتیاز بین ۵۱ و ۶۹)

نوع هیجانی: ( امتیازات بین ۷۰ و ۹۰ )

 

نوع مغزی : اگر امتیازات آزمودنی در این گروه جای  می گیرد، اساسا فردی خونسرد، آرام ، متین و خوددار می باشد. به ندرت درباره چیزی هیجان زده می شود و حتی دشوار ترین یا شاق ترین موقعیتها نیز وی را به اعمالی خشن وانمی دارد. حتی اگرعصبانی هم شود، خشم وی به صورت کنترل شده نمود پیدا می کند. شاید این امر آزمودنی را از درگیریهای کلامی یا فیزیکی دور نگه دارد اما معنای دیگرش این است که خشم وی انباشته شده و برای مدتی طولانی دوام می یابد . ضعف عمده آزمودنی در این است که نسبت به احساسات دیگران ناتوان می باشد. احتمالا زندگی عاطفی و عاشقانه محدودی برای خود درست کرده و ممکن است به ماهی آب سرد شهرت یافته باشد.

نوع متعادل : این یک امتیازات متوسط است. آزمودنی نیز مانند بقیه افراد بشر، فردی است که گاه احساسات بر او غلبه می کند و گاه او بر احساسات خود حاکم می شود . حتی در بدترین شرایط، اگر واقعا دندانهای خود را به هم فشار دهد، می تواند خشم را کنترل کرده و از کوره در نرود. بعید است  که هرگز با کسی دعوای آنچنانی کرده باشد البته کج خلقی های خانگی مورد نظرما نیست.احتمالا در روابط عاطفی و عاشقی، راحت و بی تکلف است و در برخی مواقع به سادگی دل می بازد و گهگاه نیز از اینکه تا چه اندازه می تواند (( واقع بین)) باشد ، موجب حیرت خودش می شود . آزمودنی از جمله افرادی است که مادام روابط عاطفی اش به خوبی جریان دارد،از آن لذت می برد اما در صورت لزوم می تواند آن را رها کند .

نوع هیجانی :  شکی نیست آزمودنی فردی بسیار احساساتی و اجازه می دهد احساسات در زندگی او یکه ازی کنند. بسیاری از اوقات شاید به خود گفته باشد” چرا این چنین کرده ام ؟ آیا ” چگونه  توانستم چنین چیزی بگویم؟”

اگر آزمودنی زن باشد، به آسانی تحت تأثیر قرار گرفته و گریه می کند ولی خیلی سریع بر خود مسلط میشود. اگر آزمودنی مرد است ، پرخاشگر و حکمران خواهد بود و تمایل به داد و بیداد خواهد داشت و می خواهد کارها به میل خودش صورت گیرد. همچنین ممکن است روابط عاشقانه طولانی و پر تب تابی داشته باشد که احتمالا با همان سرعتی که شکل گرفته، خاتمه می یابد و به همراه خود، مشکلات فراوانی به بار می آورد. نمی توان به سادگی به آزمودنی گفت که خونسرد باشد، صرفا در طبیعت او نیست، اما اگر بتواند “عمل خود را بر قلبش حاکم کند،”

 زندگی برایش آرام تر و دلنشین تر خواهد و همچنین برخی از دوستان یا افراد نزدیک به وی نیز نفسی آسوده خواهند کشید!

دماسنج هیجانی

شدیدا هیجانی- آزمودنی می تواند برای خود و دیگران خطرناک باشد.

بسیار هیجانی- و دیگران نیز این احساسات خود موضوع را می دانند!.

آزادانه اما عاقلانه احساسات خود را بیان می کند.

گاهی آزادانه احساسات خود را بر زبان می آورد و گاه آنها را سرکوب می کند.

در بیان احساسات خود مشکل دارد.

همیشه احساسات خود را در کنترل دارد و شاید از وجود احساسات در دیگران متنفر باشد .

ظاهرا آزمودنی کاملا بی احساس می باشد، شاید هم احساسات خود را سرکوب می کند.

 

مطالب مرتبط با پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات

مدیریت احساسات منفی

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *