پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد پرسشنامه ای ۱۴سوالی است برای سنجش خودتنظیمی که بر اساس نظریه شناختی –اجتماعی بندورا طراحی شده است. سوالات این پرسشنامه در مقیاس لیکرت بوده و دو عامل راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی خودتنظیمی را می­سنجد.

روایی و پایایی پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد 

ضریب پایایی کلی پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد بر اساس آلفای کرانباخ ۷۱/۰ بدست آمده است پایایی خرده مقیاس راهبردهای شناختی ۷۰/۰ و خرده مقیاس فراشناختی ۶۸/۰ گزارش شده است. پایایی آزمون فوق در پژوهشی که درسال (۱۳۸۲) توسط غلامی انجام گرفت ۶۳/۰ گزارش شده است. همچنین پایایی آزمون فوق در پژوهشی که توسط نیکدل (۱۳۸۵)، عربزاده (۱۳۸۷) انجام گرفته است به ترتیب ۶۷/۰ و ۶۹/۰گزارش شده است.

همچنین پایایی پرسشنامه خود تنظیمی بوفارد در پژوهشی که توسط طالب زاده وهمکاران (۱۳۹۱) انجام شد. از طریق اجرای آزمایشی بر روی ۳۰ دانشجو با استفاده از آلفای کرونباخ ۷۶/. به دست آمده است. نتایج عاملی نشان داد که ضریب همبستگی بین سوال­ها مناسب بوده و بار ارزشی مربوط به عامل­ها در حد قابل قبول است و روایی آن نیز در حد مطلوب می باشد.

کدیور (۱۳۸۰) نیز روایی و پایایی پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد را مورد مطالعه قرار داده است. روایی سازه این پرسشنامه با بهره­گیری از ضرایب همبستگی و تحلیل عوامل ضرایب همبستگی تفکیکی میان سوالات پرسشنامه در حد مطلوب گزارش شده است. و ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش همسانی درونی ۰۸/۰ بوده است. بر این اساس می­توان گفت که این پرسشنامه قادر به پیش­بینی نمره­های و اقعی آزمودنی­ها   می­باشد.

نمره گذاری پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد

در پرسشنامه خود تنظیمی بوفارد برای هر سوال ۵ گزینه در نظر گرفته می­شود که شامل: کاملاًموافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کاملاً مخالفم می­باشد. شیوه نمره­گذاری با استفاده از مقیاس طیف لیکرت از گزینه کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، و کاملاً مخالفم، می­باشد که به ترتیب نمرات از ۵ تا ۱ داده می­شود. سوالات ۵-۱۳-۱۴ به صورت معکوس نمره گذاری می­شوند مجموع نمرات هر فرد می­تواند ۱۴ الی۶۰ باشد. نمره بالاتر در هر مولفه گرایش فرد به کاربرد آن مولفه را نشان می­دهد.

سوالات شامل دو بعد می­باشد شناختی و فراشناختی. تفکیک سوالات به ترتیب زیر می­باشد:

سوالات شناختی ۳،۵،۸،۹،۱۰،۱۲،۱۳

سوالات فراشناختی ۱،۲،۴،۶،۷،۱۱،۱۴

آیتمهای پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد

 ۱-برای برنامه ریزی زمان مطالعه وقت صرف می کنم.

۲- زمانی که مطالعه می کنم اهداف خود را دقیقا بررسی می کنم.

۳-  وقتی در حال مطالعه هستم سعی می کنم بین مطالب ارائه شده در کلاس و مطالب کتاب ارتباط برقرار کنم.

۴- وقتی مشغول درس خواندن هستم بیش از انکه فقط ماده درسی را بخوانم سعی می کنم مشخص کنم که چه چیزی از درس یاد می گیرم .

۵-  زمانی که مطالب یا کارهای درخواست شده مشکل هستند ، یا از خواندن آن ها صرف نظر می کنم یافقط قسمت های آسان آن را مطالعه می کنم .

۶- من قادرم حتی موقعی که مطالب درسی برایم جالب نیستند کارها و تکالیف ضروری را انجام دهم .

۷- من روش های خاصی را برای خلاصه کردن مطالب درسی به کار می برم.

۸- غالب اوقات تا آخرین دقایقی که وقت دارم مشغول خواندن مطالب برای امتحان هستم .

۹- سعی می کنم بین آنچه که در حال مطالعه آن هستم و آن چیزهایی که از قبل می دانستم پیوند برقرار کنم .

۱۰- گاهی اوقات هنگام درس خواندن مکثی می کنم تابفهمم چگونه بخش های مختلف درس را باهم ارتباط دهم .

۱۱- من ساعات خاصی را برای امتحان در نظرگرفته ام .

۱۲- در موقع درس خواندن مسائل تمرین های مختلف راحل می کنم یا سوالات متععدی از درس بیرون می کشم و به آن هاجواب می دهم .

۱۳- یادگیری  از طریق حفظ کردن بهترین وسیله ای است که من برای آمادگی یک امتحان می شناسم .

۱۴-زمانی که یک مطلب را نمی فهمم  نمی دانم چگونه خودم را از مخمصه نجات دهم

 

تستهای ۱-۲-۴-۶-۷-۱۱-۱۴فراشناخت هستند

تستهای۳-۵-۸-۹-۱۰-۱۲-۱۳شناختی هستند.

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *