پرسشنامه سبکهای هویتی برزونسکی

پرسشنامه سبکهای هویتی برزونسکی (تست سبکهای هویتی)

۱ – نسبت به اعتقادات دینی خود علم و آگاهی دارم.

۲- درباره آنچه باید در زندگی انجام دهم ساعت ها فکر کرده ام.

۳ – به آنچه در زندگی انجام می دهم آگاه نیستم.

۴ – براساس ارزش هایی که با آنها تربیت شده ام عمل می کنم.

۵ – ساعات زیادی را به خواندن و بحث با افراد درباره اعتقادات دینی ام می گذرانم.

۶ –  وقتی با شخصی مسأله ای را مطرح می کنم، سعی می کنم نقطه نظرات او را درک کنم.

۷ – می دانم در آینده چه کاری می خواهم انجام دهم.

۸ – در باره ارزشهایی که در پیش دارم نگران نیستم، هرچه پیش آید خوش آید.

۹ –  درباره ی اعتقادات دینی ام اطمینان واقعی ندارم.

۱۰- طوری بزرگ شده ام که می دانم چه کار می کنم.

۱۱- مطمئن نیستم که چه ارزش هایی را واقعاً حفظ کنم.

۱۲- می دانم که دولت و کشور به چه سمتی باید پیش بروند.

۱۳- اگر نسبت به مشکلات خود نگران نباشم، معمولاً خود به خود حل می شوند.

۱۴ – مطمئن نیستم که در آینده چه می خواهم چه کاری را انجام دهم.

۱۵- احساس می کنم کاری را که انجام می دهم ( یا انجام داده ام ) مناسب من است.

۱۶ – زمان زیادی را صرف خواندن و یا سعی در فهم مسایل سیاسی کرده ام.

۱۷ – هم اکنون درباره آینده فکر نمی کنم، تا آن موقع هنوز وقت بسیار است.

۱۸ –  زمان زیادی را صرف صحبت با مردم کرده ام تا اعتقاداتی پیدا کنم که بکارم آید.

۱۹ – هرگز شک جدی درباره اعتقادات دینی خود نداشته ام.

۲۰- مطمئن نیستم چه شغلی برای من مناسب است.

۲۱ – از زمان جوانی می دانستم می خواهم چه کار شوم.

۲۲- دارای مجموعه ای از اعتقادات قوی هستم که در موقع تصمیم گیری از آنها استفاده می کنم.

۲۳- بهتر است یک سری اعتقادات محکمی داشته باشیم تا اینکه به عقاید مختلفی رو آوریم.

۲۴ – وقتی مجبور می شوم تصمیم بگیرم، تا آنجا که امکان دارد منتظر می شوم ببینم چه رخ می دهد.

۲۵ –  وقتی  مسأله ای دارم برای فهم آن بسیار فکر می کنم.

۲۶ – بهتر است در مواقع مشکل از متخصصین ( پزشک، وکلی، معلم و . . .) نظر خواهی کنیم.

۲۷ – زندگی را جدی نمی گیرم فقط سعی دارم از آن لذت ببرم.

۲۸ – بهتر است مجموعه ای از ارزشها را در اختیار داشته باشیم تا اینکه بخواهیم گزینه های ارزشی دیگر را مورد ملاحظه قرار دهیم.

۲۹ – تا آنجا که ممکن است به مشکلات فکر نمی کنم.

۳۰- می تواند مشکلات من یک مبارزه جالبی باشند.

۳۱ – از مشکلاتی که مرا به فکر فر می برند دوری می کنم.

۳۲- وقتی راه حل مشکل را می یابم دوست دارم همان را دنبال کنم.

۳۳- وقتی تصمیم می گیرم زمان زیادی را صرف تا درباره انتخاب خود فکر کنم.

۳۴ – دوست دارم کارها را همان طور که والدین اصرار به انجام آن دارند، انجام دهم.

۳۵- دوست دارم به مشکلات خود فکر کنم و به روش خود آن را حل نمایم.

۳۶ – اگر از مشکل بالقوه ای چشم پوشی کنم، کرها معمولاً حل می شوند.

۳۷ – وقتی مجبور شوم تصمیم بزرگی بگیرمف دوست دارم تا آنجا که ممکن است درباره ی آن اطلاعات کسب کنم.

۳۸ – وقتی متوجه شوم مشکلی باعث نگرانی من می شود از آن دوری می کنم.

۳۹ – مردم نیاز دارند که به یک سری ارزش ها جهت زندگی کامل پایبند باشند.

۴۰ – بهتر است هنگام مشکل با دوستان و آشنایان مشورت کنیم.

پرسشنامه سبکهای هویتی (ISI-6G)

پرسشنامه سبک هویت ابتدا توسط برزونسکی (۱۹۸۹) در آمریکا ساخته شد و دارای ۴۰ سوال است و سه سبک هویت و میزان تعهد فرد را هنگام اجرای پرسشنامه مورد سنجش قرار می دهد.

    وایت و همکارانش در سال ۱۹۹۸ به تجدید نظر در این آزمون پرداخته اند، در پژوهش حاضر از فرم تجدید نظر شده(ISI-6G) استفاده شده است

پرسشنامه سبک های هویتی ( برزونسکی، ۱۹۹۲) یک مقیاس ۴۰ سئوالی است که ۱۱ سئوال آن مربوط به مقیاس اطلاعاتی و ۹ سئوال آن مربوط به مقیاس هنجاری و ۱۰ سئوال آن مربوط به مقیاس سردرگم یا اجتنابی و ۱۰ سئوال دیگر مربوط به مقیاس تعهد است که برای تحلیل ثانویه استفاده می شود و یک سبک هویتی محسوب نمی شود. پاسخ آزمودنی ها به سئوالات به شکل طیف لیکرت ۵ درجه ای می باشد که شامل کاملاً مخالف=۱ تا کاملاً موافق= ۵ می باشد. جدول شماره ۱ شماره سئوالات مربوط به هر مقیاس پرسشنامه سبکهای هویت را نشان می دهد.

 

مقیاس سئوالات
اطلاعاتی ۲-۵-۶-۱۶-۱۸-۲۵-۲۶-۳۰-۳۳-۳۵-۳۷
هنجاری ۴-۱۰-۱۹-۲۱-۲۳-۲۸-۳۲-۳۴-۴۰
سردرگم یا اجتنابی ۳-۸-۱۳-۱۷-۲۴-۲۷-۲۹-۳۱-۳۶-۳۸
تعهد ۱-۷-*۹-*۱۱-۱۲-*۱۴-۱۵-*۲۰-۲۲-۳۹

*سئوالات ستاره دار معکوس نمره گذاری می شوند.

برزونسکی (۱۳۹۲) پایایی درونی ( ضریب آلفا) مقیاس اطلاعاتی را ۶۲/.= آلفا، مقیاس هنجاری ۶۶/.= آلفا و مقیاس سردرگم اجتنابی را ۷۳/.=آلفا گزارش کرده است.

مطالب مرتبط با پرسشنامه سبکهای هویتی برزونسکی

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


bookh این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *