مقیاس افسردگی بک نسخه ۲۱ سوالی ، تست افسردگی بک فرم ۲۱ آیتمی

مقیاس افسردگی بک

ویراست دوم مقیاس افسردگی بک (بک، استیر و براون،[۱] ۱۹۹۶ )

مقیاس افسردگی بک دربرگیرنده ۲۱ پرسش است و یکی از پرکاربردترین ابزارهای سنجش افسردگی است که برای سنجش بازخوردها و نشانه‌های بیماران افسرده ساخته ­‌شده است. ماده‌های آن بر پایه پایش نگرش‌ها و نشانه‌های فراگیر در میان بیماران افسرده فراهم شده‌اند. محتوای این پرسشنامه، نشانه‌شناسی افسردگی است، اما بیشتر بر درون‌مایه شناختی تأکید دارد. پرسشنامه افسردگی بک از گونه آزمون‌های خودسنجی است و آزمودنی‌ها باید روی یک مقیاس چهاردرجه‌ای از صفر تا سه به آن پاسخ دهند. این ماده‌ها در زمینه‌هایی همچون غمگینی، بدبینی، احساس ناتوانی و شکست، احساس گناه، آشفتگی خواب، از دست دادن اشتها و از خود بیزاری هستند. کمینه نمره در این آزمون صفر و بیشینه آن ۶۳ است. با جمع‌کردن نمرات فرد در هر یک از ماده‌ها، نمره او به‌طور مستقیم به دست می‌آید. آرنااو[۲] و همکاران (۲۰۰۱) نشان دادند که با نمره برش ۱۸ می­توان تا ۹۲ درصد از بیماران دچار اختلال افسردگی اساسی را به درستی تشخیص داد. نمره‌های زیر را می‌توان برای نشان دادن اندازه کلی افسردگی به­کار بست:

  ۰ تا ۱۳: هیچ یا کمترین افسردگی؛

 ۱۴ تا ۱۹: افسردگی خفیف؛

 ۲۰ تا ۲۸: افسردگی متوسط

 و ۲۹ تا ۶۳: افسردگی شدید

این پرسشنامه (مقیاسافسردگی بک) در بیشتر کشورها و فرهنگ­ها به‌کاررفته و روایی و پایایی آن مورد پذیرش قرار گرفته است (گروث[۳] و همکاران،۲۰۰۵؛ ­کاپسی[۴] و همکاران، ۲۰۰۸). بک و همکاران (۱۹۹۶) پایایی بازآزمایی ۹۳/۰ را برای مقیاس افسردگی بک به ­دست آوردند وآرنااو و همکاران (۲۰۰۱) همسانی درونی ۸۹/۰ تا ۹۴/۰ را گزارش دادند. در ایران نیز این مقیاس افسردگی بک فراوان به کار بسته شده و ویژگی­های روان‌سنجی آن تایید شده است. برای نمونه دابسون و محمدخانی (۱۳۸۶) پایایی باز­آزمایی ۹۳/۰ را گزارش کردند و روایی همگرای آن را در همبستگی میان نمرات مقیاس افسردگی بک با نمرات مقیاس­های ناامیدی بک، افکار خودکشی و مقیاس هامیلتون برای افسردگی نشان دادند. قاسم­زاده و همکاران (۲۰۰۵) آلفای کرونباخ ۸۷/۰ را برای همسانی درونی، ضریب همبستگی ۷۴/۰ را برای پایایی بازآزمایی و ضریب همبستگی ۷۷/ با پرسش­نامه افکار خودآیند منفی[۵]  را برای روایی این مقیاس گزارش دادند.

سوالات پرسشنامه افسردگی بک

لطفاً جمله‌های هر گروه از پرسش‌ها را به‌دقت بخوانید و جمله‌ای را که بهتر از جمله‌های دیگر احساس شما را در طی هفته گذشته و در حال حاضر بیا ن می‌کند مشخص کنید و سپس دور شماره‌ آن جمله یک دایره بکشید. عدد کنار هر جمله نمره آن سوال را نشان می دهد.

اگر جمله‌های مختلف در برخی از پرسش‌ها به گونه یکسانی درباره شما صدق می‌کند جمله‌ای را انتخاب کنید که بیشترین شماره را داشته باشد. در مورد پرسش ۱۶ (تغییر در میزان خواب) و پرسش ۱۸ (تغییر در اشتها) دقت کنید که دور بیش از یک شماره را دایره نکشید

۱

۰- من احساس غمگینی نمی‌کنم

۱- بیشتر اوقات احساس غمگینی می‌کنم.

۲- همیشه غمگینم

۳- به‌اندازه‌ای غمگین و بی‌نشاطم که تاب تحملش را ندارم

۲

۰- نسبت به آینده‌ام بد­بین نیستم.

۱- بیش از گذشته نسبت به آینده احساس بدبینی می‌کنم.

۲- انتظار ندارم که وضعیتم بهتر شود.

۳- امیدی به آینده‌ام ندارم فقط می‌دانم که وضعیت هرچه‌بدتر خواهد شد.

۳

۰- احساس می‌کنم که شخص شکست‌خورده‌ای باشم.

۱- بیش از آنچه سزاوار بودم شکست خورده‌ام.

۲- هنگامی‌که به زندگی گذشته‌ام نگاه می‌کنم جز شکست چیزی نمی‌بینم.

۳- احساس می‌کنم که شخص کاملأ شکست‌خورده‌ای هستم.

۴

۰- به‌اندازه گذشته از چیزهایی که از آن‌ها لذت می‌بردم، لذت می‌برم.

۱- دیگر به‌اندازه گذشته از چیزهای اطرافم لذت نمی‌برم.

۲- از چیزهایی که گذشته برایم لذت‌بخش بودند، کمتر لذت می‌برم.

۳- از چیزهایی که گذشته لذت می‌بردم، هیچ لذت نمی‌برم.

۵

۰- احساس گناه خاصی ندارم.

۱- درباره بسیاری از چیزها که در گذشته انجام داده‌ام و یا باید انجام می‌دادم احساس گناه می‌کنم.

۲- بیشتر اوقات خود را کاملأ گناهکار می‌دانم.

۳- همیشه خود را گناهکار می‌دانم.

۶

۰- احساس نمی‌کنم که دارم مجازات می‌شوم.

۱- احساس می‌کنم که ممکن است مجازات شوم.

۲- انتظار مجازات دارم.

۳- احساس می‌کنم که دارم مجازات می‌شوم.

۷

۰- احساسم درباره خودم، مانند همیشه است.

۱- اعتمادبه‌نفسم را از دست داده‌ام.

۲- از خودم مأیوسم.

۳- از خودم خوشم نمی‌آید.

۸

۰- بیش‌ازحد معمول خود را مورد انتقاد یا سرزنش قرار نمی‌دهم.

۱- بیش از گذشته از خودم عیب‌جویی می‌کنم.

۲- در مورد همه اشتباهاتم خود را مورد انتقاد قرار می‌دهم.

۳- برای هر اتفاق بدی که می‌افتد خود را سرزنش می‌کنم.

۹

۰- اصلاً به فکر خودکشی نیستم.

۱- به خودکشی فکر می‌کنم اما به آن عمل نمی‌کنم.

۲- دلم می‌خواهد خودم را بکشم.

۳- اگر می‌توانستم خودم را می‌کشتم.

۱۰

۰- بیش از گذشته گریه نمی‌کنم.

۱- بیش از گذشته گریه می‌کنم.

۲- سر هر چیز کوچکی به گریه می‌افتم.

۳- احساس می‌کنم که می‌خواهم گریه کنم اما نمی‌توانم.

۱۱

۰- بیش‌ازحد معمول بی‌تاب یا برآشفته نیستم.

۱- احساس می‌کنم بیش‌ازحد معمول، بی‌تاب یا برآشفته هستم.

۲- به‌اندازه‌ای بی‌تاب و برآشفته‌ام که نمی‌توانم آرام بگیرم.

۳- به‌اندازه‌ای بی‌تاب و برآشفته‌ام که باید این طرف و آن‌طرف بروم و یا خود را به کاری مشغول کنم.

۱۲

۰- علاقه‌ام را به مردم و چیزها از دست نداده‌ام.

۱- کم‌تر از گذشته به مردم و چیزها علاقه دارم.

۲- بیشتر علاقه‌ام را به مردم و چیزها از دست داده‌ام.

۳- بسیار دشوار است که آدم بتواند به چیزی علاقه پیدا کند. (… که بتوانم به چیزی علاقه پیدا کنم)

۱۳

۰- من مانند همیشه می‌توانم تصمیم بگیرم.

۱- تصمیم گرفتن برایم دشوارتر از حد معمول است.

۲- بیش از گذشته در تصمیم‌گیری مشکل دارم.

 ۳- درباره گرفتن هر تصمیمی با اشکال روبرو می‌شوم.

۱۴

۰- احساس نمی‌کنم که آدم بی‌ارزشی هستم.

۱- خودم را مثل گذشته آدم ارزشمند یا مفید احساس نمی‌کنم.

۲- در مقایسه با دیگران خود را کم‌ارزش‌تر احساس می‌کنم.

۳- احساس می‌کنم اصلاً ارزشی ندارم.

۱۵

۰- میزان انرژی من مانند همیشه است.

۱- نسبت به گذشته انرژی‌ام کمتر شده است.

۲- انرژی لازم برای انجام کارهای زیاد را ندارم.

۳- انرژی انجام هیچ کاری را ندارم.

۱۶

۰- در میزان خواب من تغییری ایجاد نشده است.

۱- (الف ) کمی بیش‌ازحد معمول می‌خوابم.

۱- (ب) تااندازه‌ای کمتر از حد معمول می‌خوابم

۲- (الف ) خیلی بیش‌تر ا ز حد معمول می‌خوابم.

۲- (ب ) خیلی کمتر از حد معمول می‌خوابم.

۳-(الف ) بیشترین قسمت روز را می‌خوابم.

۳- (ب ) صبح‌ها ۱ تا ۲ ساعت زودتر از خواب بیدار می‌شوم و دیگر نمی‌توانم بخوابم.

۱۷

۰-بیش‌ازحد معمول تحریک‌پذیر نیستم.

۱- بیش‌ازحد معمول تحریک‌پذیر هستم.

۲- خیلی بیش‌ازحد معمول تحریک‌پذیر هستم.

۳- همیشه تحریک‌پذیر هستم.

۱۸

۰- اشتهایم تغییری نکرده است.

۱- (الف ) اشتهایم تااندازه‌ای کم‌تر از حد معمول است.

۱- (ب ) اشتهایم کمی بیش‌تر از قبل است.

۲- (الف ) اشتهایم خیلی کمتر از قبل است.

۲- (ب ) اشتهایم خیلی بیشتر از حد معمول است.

۳- (الف ) اصلاً اشتهایی ندارم.

۳- (الف ) همیشه میل شدیدی به غذا خوردن دارم.

۱۹

۰- تمرکزم به‌خوبی گذشته است.

۱- نمی‌توانم در حد معمول تمرکز داشته باشم.

۲- نمی‌توانم برای مدت طولانی ذهنم را روی موضوعی متمرکز سازم.

۳- احساس می‌کنم نمی‌توانم روی هیچ چیزی تمرکز پیدا کنم.

۲۰

۰- بیش‌ازحد معمول خسته یا ناتوان نیستم.

 ۱- بیش‌ازحد معمول احساس خستگی یا ناتوانی می‌کنم.

۲- خسته‌تر یا ناتوان‌تر از آن هستم که بتوانم بسیاری از کارهایی را که قبلاً انجام می‌دادم، انجام دهم.

۳- خسته‌تر یا ناتوان‌تر از آن هستم که بتوانم بیشتر کارهایی را که قبلاً انجام می‌دادم، انجام دهم.

۲۱

۰- تغییر تازه‌ای در علاقه من به امور جنسی پدید نیامده است.

۱- علاقه‌ام به امور جنسی کم‌تر از گذشته شده است.

۲- علاقه‌ام به امور جنسی در حال حاضر خیلی کمتر شده است.

۳- علاقه‌ام را به امور جنسی کاملأ از دست داده‌ام.

[۱] – Beck, Steer & Brown

[۲] – Arnau

[۳] – Grothe

[۴] – Kapci

[۵] -automatic thought questionnaire

مقالات متنوع روانشناسی در روان راهنما

مطالب مرتبط با تست افسردگی بک

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *