دسته: مقالات

تیپ برونگرا شهودی فکری ادراکی (تیپ شخصیتی ENTP) ۰

تیپ برونگرا شهودی فکری ادراکی (تیپ شخصیتی ENTP)

تیپ برونگرا شهودی فکری ادراکی (تیپ شخصیتی ENTP) را در روان راهنما مطالعه کنید کارکردها : برونگرا – شهودی- فکری –  ادراکی (ملاحظه کننده) عنوان : مبتکر توصیف : کارآفرینان مادرزاد دسته بندی : منطق گرایان، مفهوم...