کتاب روان درمانی اگزیستانسیال (درمان وجودی) اروین یالوم

کتاب روان درمانی اگزیستانسیال (درمان وجودی) اروین یالوم

Existential Psychotherapy
by Irvin D. Yalom

فهرست مطالب کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

CHAPTER 1 I Introduction

Existential Therapy: A Dynamic Psychotherapy ۶

The Existential Orientation: Strange But Oddly Familiar 11

The Field of Existential Psychotherapy ۱۴

Existential Therapy and the Academic Community 21

PART I I Death

CHAPTER 2 I Life, Death, and Anxiety

Life-Death Interdependence 30

Death and Anxiety 41

The Inattention to Death in Psychotherapy Theory and Practice 54

Freud: Anxiety without Death 59

CHAPTER 3 I The Concept of Death in Children

Pervasiveness of Death Concern in Children 76

Concept of Death: Developmental Stages 78

Death Anxiety and the Development of Psychopathology 103

The Death Education of Children 107

CHAPTER 4 I Death and Psychopathology

Death Anxiety: A Paradigm of Psychopathology 112

Specialness 117

The Ultimate Rescuer 129

Toward an Integrated View of Psychopathology 141

Schizophrenia and the Fear of Death 147

An Existential Paradigm of Psychopathology: Research Evidence 152

CHAPTER 5 I Death and Psychotherapy

Death as a Boundary Situation 159

Death as a Primary Source of Anxiety 187

Problems of Psychotherapy 204

Life Satisfaction and Death Anxiety: A Therapeutic Foothold 207

Death Desensitization 211

PART II I Freedom

CHAPTER 6 I Responsibility

Responsibility as an Existential Concern 218

Responsibility Avoidance: Clinical Manifestations 223

Responsibility Assumption and Psychotherapy 231

Responsibility Awareness American-Style-Or, How to Take

Charge of Your Own Life, Pull Your Own Strings,

Take Care of Number One, and Get “It” 253

Responsibility and Psychotherapy: Research Evidence 261

Limits of Responsibility 268

Responsibility and Existential Guilt 276

CHAPTER 7 I Willing

Responsibility, Willing, and Action 286

Toward a Clinical Understanding of Will: Rank, Farber, May 293

The Will and Clinical Practice 301

Wish 303

Decision-Choice 314

The Past versus the Future in Psy~hotherapy 346

PART III I Isolation

CHAPTER 8 I Existential Isolation

What Is Existential Isolation? 355

Isolation and Relationship 362

Existential Isolation and Interpersonal Psychopathology 373

CHAPTER 9 I Existential Isolation and Psychotherapy 392

A Guide to Understanding Interpersonal Relationships 392

Confronting the Patient with Isolation 397

Isolation and the Patient-Therapist Encounter 401

PART IV I Meaninglessness

CHAPTER 10 I Meaninglessness

The Problem of Meaning 422

Meanings of Life 423

Loss of Meaning: Clinical Implications 447

Clinical Research 455

CHAPTER 11 I Meaninglessness and Psychotherapy 461

Why Do We Need Meaning? 462

Psychotherapeutic Strategies 470

دانلود کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود فایلهای روانشناسی

 

 

مطالب مرتبط

نظریه رولومی


صفحه اصلی دانلود کارگاه ، کتاب ، پرسشنامه ، ویدئوهای آموزشی ، پاورپوینت و نرم افزار


 

bookh این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *