برچسب گذاری توسط: کتابهای زبان اصلی

دانلود کتاب نظریه های شخصیت مدی Salvatore R. Maddi ۱

دانلود کتاب نظریه های شخصیت مدی Salvatore R. Maddi

دانلود کتاب نظریه های شخصیت مدی Personality Theories : A Comparative Analysis ۶th Edition Salvatore R. Maddi دانلود کتاب نظریه های شخصیت مدی کتابی مناسب برای داوطلبان کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی بالینی Highly regarded...

دانلود کتاب شخصیت در بزرگسالی (چشم اندازی به تئوری پنج عاملی شخصیت)  ۰

دانلود کتاب شخصیت در بزرگسالی (چشم اندازی به تئوری پنج عاملی شخصیت)

دانلود کتاب شخصیت در بزرگسالی (چشم اندازی به تئوری پنج عاملی شخصیت) مک کری و کاستا Personality in Adulthood Second Edition A Five-Factor Theory Perspective دانلود کتاب شخصیت در بزرگسالی   درباره ابعاد شخصیتی افراد،...

کتاب روش آموزش و پرورش ۰

کتاب روش آموزش و پرورش (به سوی آموزش و پرورش) جروم برونر

کتاب روش آموزش و پرورش (به سوی آموزش و پرورش) جروم برونر  نظریه پرداز یادگیری اکتشافی The Process of Education Jerome Bruner   در نظریه برونر می خوانیم که برونر سمیناری بین المللی تشکیل داد...

کتاب پایه های اتیولوژی ۰

کتاب پایه های اتیولوژی (کردار شناسی) – کنراد لرنز – دانلود رایگان

کتاب پایه های اتیولوژی (کردار شناسی) – کنراد لرنز foundations of ethology by Konrad Z. Lorenz فرمت فایل این کتاب DjVu است   فهرست مطالب کتاب پایه های اتیولوژی (کردار شناسی) – کنراد لرنز...

کتاب روان درمانی اگزیستانسیال ۰

کتاب روان درمانی اگزیستانسیال (درمان وجودی) اروین یالوم

کتاب روان درمانی اگزیستانسیال (درمان وجودی) اروین یالوم Existential Psychotherapy by Irvin D. Yalom فهرست مطالب کتاب روان درمانی اگزیستانسیال CHAPTER 1 I Introduction Existential Therapy: A Dynamic Psychotherapy ۶ The Existential Orientation: Strange...

دانلود رایگان کتاب اریک اریکسون ۲

دانلود رایگان کتاب اریک اریکسون – کودکی و جامعه

دانلود رایگان کتاب اریک اریکسون – کودکی و جامعه Childhood and Society by Erik Erikson مهم‌ترین اثر اریکسون کتاب “دوران کودکی و جامعه”(۱۹۵۰) است. او در این کتاب به شرح مراحل هشت‌گانه رشد پرداخته...