دسته: مقالات

درمان رفتارهای ضداجتماعی ۰

درمان رفتارهای ضداجتماعی

درمان رفتارهای ضداجتماعی روش مشاوره و درمان رفتارهای ضداجتماعی ویژه مشاورین ۱. درمان رفتارهای ضداجتماعی : از طریق برقراری تماس چشمی، گوش دادن فعال، احترام مثبت غیرمشروط و پذیرش صمیمانه فرد در جلسات باعث ایجاد...

مشاوره انتخاب رشته تحصیلی ۰

مشاوره انتخاب رشته تحصیلی ویژه روانشناسان و مشاورین

مشاوره انتخاب رشته تحصیلی راهکارهای مشاوره انتخاب رشته تحصیلی و رهایی از سردرگمی در انتخاب رشته  ۱)  مشاوره انتخاب رشته تحصیلی: میزان دانش و اطلاعات فرد درباره محتوا و راه های دسترسی به سایر...

درمان افت تحصیلی ۰

درمان افت تحصیلی : روش مشاوره دادن برای حل مشکل تحصیلی

درمان افت تحصیلی شیوه مداخله در درمان افت تحصیلی  درمان افت تحصیلی : باورهای فرد را درباره توانمندی ها و عملکردهای تحصیلی بررسی کنید و پیشینه وی را در این خصوص (مثلاً ریزنمرات یا تعداد...

حل مشاجرات خانوادگی ۰

حل مشاجرات خانوادگی : روش مشاوره برای حل تعارضات در روابط خانوادگی

حل مشاجرات خانوادگی راهکارهای مشاوره برای حل مشاجرات خانوادگی و تعارضات در روابط  ۱.   حل مشاجرات خانوادگی : از مراجع بخواهید درباره مشکلات خاص خانواده که به توجه فوری نیاز دارد، توضیح بدهد. ۲.  ...

آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان مبتلا به اتیسم ۰

اوتیسم : آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان مبتلا به اتیسم

اوتیسم آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان مبتلا به اتیسم : بیشتر دانش آموزان دارای اوتیسم، مانند دیگر همسالان خود دوست دارند با دیگران بازی کنند، حرف بزنند و بخشی از جامعه اطرافشان باشند؛ با این حال...