دسته: مقالات

مدیریت زمان ۰

مدیریت زمان

مدیریت زمان یا Time Management،‌ یکی از دغدغه های مهم بسیاری از ماست. البته گاهی اوقات هم اشتباهاً مشکلات دیگر خود را ناشی از مدیریت زمان می‌دانیم. همه ما به یک دلیل واحد دچار کمبود...

هوش هيجانی ۰

هوش هیجانی

هوش هیجانی تاریخچه هوش هیجانی ازمنظر تاریخی هیجان همیشه از جایگاهی در پس شناخت برخوردار بوده است .بسیاری از فلاسفه وروانشناسان هیجان وشناخت را واجد اهداف متضادی تلقی می کردند ۰(برای مثال گیل مر ،شؤن۱۹۴۰به...

پول توجیبی ۰

پول توجیبی کودکان روشی برای ایجاد مسولیت در آینده

پول توجیبی : در خانواده های امروزی، پول توجیبی کودک را، همچون پوشاک و غذا، تامین می کنند چرا که او عضوی از خانواده است.  خرجی یا پول توجیبی کودک پاداشی برای رفتار خوب یا حق الزحم های برای...