دسته: مقالات

خواب ۰

خواب

خواب یک حالت منظم به تکرار شوند و به آسانی برگشت پذیر ارگانیسم است که با بی حرکتی نسبی و بالا رفتن قابل توجه آستانه واکنش به محرکهای خارجی در مقایسه با حالت بیداری...

۰

ترس چیست؟

ماهیت  ترس   ترس هیجانی بنیادی است که از ما محافظت می کند. وقتی فکر می کنیم در خطر هستیم احساس ناخوشایندی برانگیخته شده و ترس غیر قابل انکار است. خطر ممکن است واقعی...