مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی

مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS)[۱]

تاریخچه و نمره گذاری مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی

تست سنجش عاطفه مثبت و منفی در سال ۱۹۸۸ توسط واتسون و تلگن، برای اندازه گیری دو بعد «عاطفه منفی» و «عاطفه مثبت» ساخته شده و دارای ۲۰ گویه است که در مقابل هر گویه، طیف ۵ گزینه ای از بسیار کم (نمره ۱) و بسیار زیاد (نمره ۵) قرار دارد که توسط آزمودنی رتبه بندی می‌شود و دامنه نمرات برای هر خرده مقیاس ۱۰ تا ۵۰ است (به نقل از بخشی پور و دژکام، ۱۳۸۴).

پایایی و روایی مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی

ضریب سازگاری درونی (آلفا) برای خرده مقیاس عاطفه مثبت، ۸۸/۰ و برای خرده مقیاس عاطفه منفی، ۸۷/۰ است در اعتبار آزمون از راه باز آزمایی با فاصله ۸ هفته ای برای خرده مقیاس عاطفه مثبت، ۶۸/۰ و برای خرده مقیاس عاطفه منفی، ۷۱/۰ گزارش شده است (واتسون، کلارک و تلگن، ۱۹۸۸؛ به نقل از بخشی پور و دژکام، ۱۳۸۴). در این پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی روایی سازه استفاده شد. برازش مدل با دو عامل و ۲۰ ماده بررسی شد. با توجه به مقادیر به دست آمده برای شاخص ۹۲/۰ = CFIو ۰۵/۰ =RMSEA  برای ۱۰۰ دانش آموز، می‌توان نتیجه گرفت، با حذف ۶ ماده از عواطف مثبت و منفی، مدل دو عاملی از برازش خوبی برخوردار است. نتایج تحلیل‌های بدست آمده نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ برای عاطفه مثبت (۸۲/۰) و برای عاطفه منفی (۷۷/۰) می‌باشد.

آیتم های مقیاس ارزیابی عواطف مثبت و منفی (PANAS)

۱ علاقمندم. ۱۱ زودرنج و تحریک پذیرم.
۲ پریشان و مضطربم. ۱۲ هوشیار و زیرکم.
۳ ذوق زده‌ام. ۱۳ شرمسار و سرافکنده‌ام.
۴ آشفته و ناراحتم. ۱۴ خوش ذوق و با انگیزه‌ام.
۵ محکم و نیرومندم. ۱۵ نا آرام و بی قرارم.
۶ مقصر و گناهکارم. ۱۶ مصمم و بااراده‌ام.
۷ وحشت زده‌ام. ۱۷ آدم دقیقی هستم.
۸ احساس خصمانه ای نسبت به دیگران دارم. ۱۸ عصبی هستم.
۹ مشتاقم و شور و شوق دارم. ۱۹ فعال و پر جنب و جوشم.
۱۰ احساس سربلندی، غرور و افتخار می‌کنم. ۲۰ هراسان هستم.

پاسخ نامه مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS)

ردیف بسیار زیاد

«۵»

زیاد

«۴»

متوسط

«۳»

کم

«۲»

خیلی کم

«۱»

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰

 

[۱]. Positive Affect and Negative Affect Scales

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


bookh این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *