نه تیپ شخصیتی اناگرام (انیاگرام) – تیپ شخصیتی شما چیست؟

نه تیپ شخصیتی اناگرام (انیاگرام) را در روان راهنما بخوانید

انیاگرام Enneagram حاصل کارهای عرفانی گورجیف است که توسط فیلسوف معتقد به تصوف گورجیف تهیه شده است. انیاگرام نیز یکی از مدل‌های تیپ‌شناسی مورد استقبال در محیط حرفه‌ای است، درحالی‌که هیچ پایه علمی و آکادمیکی ندارد. اما بنابر  قول معروف در فلسفه شما در مقام شکار (نظریه پردازی) آزاد هستید ولی در مقام دفاع باید به متد (علمی-فلسفی) وفادار بمانید. در تیپ‌های نه‌گانه انیاگرام یا انیاتایپ هر تیپ شخصیتی دچار تثبیت در یک موضوع یا همان ترس نهادین است

اناگرام واژه‏ای است لاتین، به معنی ۹ وجهی که گاهی انیاگرام نیز خوانده می‏شود. اناگرام روشی است برای شخصیت‏ شناسی که خصوصیات افرادرا به ۹ گروه یا ۹ نوع شخصیت طبقه‏ بندی می ‏کند. این مدل می تواند در آزمون های روانشناختی کارکنان و شناسایی ویژگی های کارآفرینانه به کار رود.  اگرچه شخص خاصی را نمی‏ توان به عنوان بینانگذار این روش معرفی کرد، با این حال می ‏توان گفت گورجیف، دانشمند روسی این مکتب را به صورت منظم و هماهنگ گردآوری کرده است و اشخاصی چون “اسکار ایچازو” و “کلودیو نارن‏جو” روش اناگرام را با علم روان‏شناسی تلفیق کرده و به ‏وسیله یافته ‏های جدید قرن بیستم، ساختار علمی ‏تری به این روش داده ‏اند.

در این مدل ارزیابی شخصیت انسانها به نه گروه متفاوت تقسیم می‏ شوند (نه تیپ شخصیتی اناگرام) . نه تیپ به یک دایره تشبیه شده، از آنجایی که دایره رأس و قاعده ندارد فاصله هر تیپ تا مرکز دایره برابر است، بدین معنا که هیچ تیپی و هیچ موقعیتی از نظر مکانی به تیپ های دیگر برتری ندارد. اناگرام را  می توان برای خودشناسی و شناخت دیگران؛ کمک به ارتقای توانایی های افراد در سازمان و یا آزمون های استخدامی بکار برد. در این مدل خصوصیات هر نوع شخصیت، ارتباطی به جنسیت افراد ندارد و ثابت است.ارزش عددی هر یک از انواع نه گانه شخصیت هیچگونه اهمیت خاصی ندارد و اعداد بزرگتر بهتر از اعداد کوچکتر نیستند. هر یک از انواع شخصیت های ۹ گانه دارای خصوصیات منحصر به خود و نقاط ضعف و قوت مختص خود هستند و از این حیث هیچ نوع برتری بر یکدیگر ندارند.

نه تیپ شخصیتی اناگرام (انیاگرام)

نه تیپ شخصیتی اناگرام (انیاگرام) عبارتند از 

شخصیت نوع اول (reformer): معتقد به اصول، منظم، کمال‏گرا (مقید به انجام بی‏عیب و ایراد کارهایی که بر عهده می‏گیرد)
شخصیت نوع دوم (helper) : مهربان، سخاوتمند ، هدایت دیگران به سمت خواسته‏های خود
شخصیت نوع سوم (motivator): سازگار با محیط، بلندپرواز، نگران محبوبیت خود
شخصیت نوع چهارم (romantic): فردگرا، افسرده روان
شخصیت نوع پنجم (thinker): بافراست، دارای افکار بدیع و نو
شخصیت نوع ششم (skeptic): مسئولیت‏پذیر، دارای حالت تدافعی توأم با پرخاشگری، دارای وحشت بی‏مورد (شکاک)
شخصیت نوع هفتم (enthusiast): با شور و شوق، موفق، مجنون
شخصیت نوع هشتم (leader): دارای اعتمادبه ‏نفس، قاطع، سلطه‏ گر، جنگجو
شخصیت نوع نهم (peacemaker): باشعور و آگاه، خوشبین

نه تیپ شخصیتی اناگرام (انیاگرام)

تیپ یک اناگرام :

تیپ شخصیتی دسته یک انیاگرام، به دنبال دنیای کاملی هستند و برای پیشرفت خودشان و اطرافیانشان تلاش می کنند.

آشنایی بیشتر با تیپ یکم از نه تیپ شخصیتی اناگرام

تیپ شخصیتی دسته یک، در واقع به دنبال تعالی و تکامل هستند و از اشتباه خودداری می کنند. این افراد کسانی هستند که به روشهای مختلفی تلاش می کنند؛ از روی احتیاط، افراد خودداری هستند و بیشتر از اینکه افرادی منعطف باشند، ساختار یافته اند. آنها اهل قضاوتند، روی کیفیت و مسئولیت پذیری متمرکزند، سازمان یافته و متعصبانه دنیای خود را می سازند و اعمال خود کنترلی می کنند تا تضمین کنند خودشان، محیط و اطرافیانشان تا جای ممکن با ایده ال ها و استانداردهای بالا، دقیق و اصلاح یافته شان هم سو هستند. این افراد در واقع باور ندارند که تعالی و تکامل حقیقی ممکن است، اما حداقل بر این باور هستند که آنچه چیزی که بیشتر اهمیت دارد این است که افراد پیوسته در جهت پیشرفت این ایده ال ها کار می کنند.
تمامی افراد با تیپ شخصیتی یک در اینیاگرام ، مجموعه درونی شده ای از استانداردهای بالا، دسته ای طویل از انتظارات در مورد بایسته های رفتار خود، دیگران و نحوه ساختار یافتن و اجرا شدن فعالیت ها هستند. اما تمامی این افراد الزاما همان استانداردهای دقیق را به اشتراک نمی گذارند. علاوه برآن برخی از این افراد از قبل در مورد تحقق استانداردهایشان و انجام درست هر چیزی نگران هستند؛ برخی خود را نسبت به بقیه نزدیک تر به متعالی شدن یا مدل های آن می دانند؛ و تعدادی هم استانداردهای کمال و تعالی خویش را با تلاش برای بهبود دادن به سمت دیگران، سوق می دهند.
سبک بین فردی افراد دارای تیپ شخصیتی یک ایناگرام ، آشکار، دقیق، مستقیم و سختگیر است، به دقت از کلمات و عبارات منتخبی استفاده می کنند که به روش مودبانه ای بیان شده اند. آن ها همزمان، هم خودکنترلی دارند و هم ممکن است واکنشی عمل کنند، همچنین مسرت بخش، شکاک و بازیگوشند اما به طور قاطعانه ای هم جدی اند و در عین حال در معرض شعله های عصبانیت یا طغیان خشم نیزهستند.
در حالی که همه ما می توانیم گاهی اوقات با استانداردهای سطح بالا و با انتقاد از خود و دیگران، کمال گرا باشیم، اما جستجوی کمال و اجتناب از اشتباهات در افراد دارای تیپ شخصیتی یک در اینیاگرام ، انگیزه اولیه و محرک اصلی آن ها به شمار می رود.

نقاط ضعف و قوت :

این افراد در سطوح سلامتی و روانی پایینتر ممکن است تبدیل به فردی سرکوبگر، انتقادی و کمالگرا شوند و دیدگاهی سیاه و سفید پیدا کنند. هنگامی که برای خوب بودن تلاش می کنند، با رفتاری سختگیرانه و وسواس گونه با دنیای پیرامون خود برخورد می کنند. هنگامی که مورد انتقاد قرار می گیرند، شروع به داوری می کنند و واقعیات را با معیارهای خود می سنجند و نه خود واقعیت.

نه تیپ شخصیتی اناگرام  : تیپ دو انیاگرام

افراد دارای تیپ شخصیتی دو در اینیاگرام می خواهند توسط کسانی که دوستشان دارند دوست داشته شوند، تلاش می کنند نیازهای دیگران را تحقق بخشند و درصدد آن هستند که افراد و رویدادها را در زندگی خویش سازماندهی کنند.

نه تیپ شخصیتی اناگرام (انیاگرام)

آشنایی بیشتر با تیپ دوم  از نه تیپ شخصیتی اناگرام

افراد با تیپ شخصیتی دو، به دنبال تحسین و اجتناب از احساس بی ارزشی هستند. آن ها پیوسته می خواهند چیزی را که بطور نمادینی هدیه است به دیگران بدهند، هدایایی که این تیپ های شخصیتی عرضه می کنند همان چیزی است که معتقد است فرد به آن نیاز دارد، مانند: توجه، منابع، زمان، چیزی که برای دیگران پذیرفتنی است، شعر یا کلمه محبت آمیز، نصحیت یا حتی سوپرایز می تواند نمونه ای از این هدایا باشد.
تیپ شخصی دو ایناگرام با ویژگی های خوش بینی، بخشندگی و همدردی بر نیازها و رفتارهای دیگران بیش از نیازها و خواسته های خویش تمرکز می کنند؛ آن ها توانایی شهودی خود را توسعه می دهند تا بدانند که چگونه به بهترین نحو از دیگران در دستیابی به رویاها یا کم کردن رنجشان حمایت کنند. البته افراد دارای تیپ شخصیتی دو در واقع نمی خواهند همه کسانی هم که با آن ها در تماس هستند، دوستشان داشته باشند و این طرز فکر می تواند گمراه کننده باشد.
دقیق تر این است که بگوییم تیپ های شخصیتی دو انتظار دارند افرادی که آن ها را دوست دارند به طور مطلوبی پاسخ دهند و به این خیلی کم اهمیت می دهند که آیا برای کسانی که دوستشان ندارند جذاب هستند یا نه. آنچه بیشتر از هر چیزی برای تیپ های شخصیتی دو صدق می کند آن است که وقتی نظر کسی که برایشان اهمیت دارد، منفی باشد به شدت دلواپس می شوند.
بسیاری از افراد تیپ شخصیتی دو انیاگرام خونگرم ظاهر می شوند، شنوندگان خوبی هستند، و توصیه هایی می دهند که امیدوارند و انتظار دارند دیگران بپذیرند. برخی از تیپ های شخصیتی دو به گونه ای آسسیب پذیر و حتی کودک سان، ظاهر می شوند گویی که به مراقبت احتیاج دارند. سایر افراد این تیپ جسارت بیشتری نشان می دهند، تلاش خود را صرف کمک به گروه ها یا موسسات یا پیشروی آن ها می کنند؛ و سایر آن ها حس ارزشمندی و اهمیت خود را با مطلوب نگه داشتن و اجتناب ناپذیر بودنشان برای افراد خاص زندگی خود، برمی انگیزند.
تیپ های شخصیتی دو تمایل دارند به طور مستمر به صورت خونگرم با دیگران مشارکت کنند، معمولا به جای صحبت در مورد خود، سوالاتی از دیگران می پرسند. در حالی که بسیاری از تیپ های شخصیتی ۲ اناگرام مهارت های بین فردی را به خوبی توسعه داده اند، اما وقتی روی آنها تمرکز زیادی می شود، معمولا تحت الشعاع قرار می گیرند و احساس راحتی ندارند.
در حالی که همگی می توانیم مراعات کننده ی حال دیگران باشیم و از آن ها بخواهیم برای ما ارزش قائل باشند، تحسین و ارزش قائل شدن برای تیپ شخصیتی دو، محرک و انگیزه ی اولیه است.

نقاط ضعف و قوت

در حالت اغراق شده این تیپ دارای نگرانی فداکارانه و عاری از نفس پرستی است. هنگام که در سطح ناسالم خود باشد نیازهای واقعی خود را سرکوب می کند و به چاپلوسی، فریب و اغوا می پردازد.


 مطلب مرتبط با نه تیپ شخصیتی اناگرام : کدام تیپ با کدام تیپ ازدواج کند بهتر است؟


نه تیپ شخصیتی اناگرام  : تیپ سه انیاگرام

افراد با تیپ شخصیتی سه زندگی خود را برای رسیدن به موفقیت و اهداف خاصی، سازماندهی می کنند تا مورد توجه و احترام دیگران واقع شوند.

آشنایی بیشتر با تیپ سه از نه تیپ شخصیتی اناگرام

افراد با تیپ شخصیتی سه ایناگرام به دنبال موفقیت و اجتناب از شکست به هر قیمتی می باشند. تیپ های شخصیتی سه، هدف راسخی را اتخاذ می کنند، برنامه ای را برای انجام کارها توسعه می دهند و سپس هر کاری از دستشان برآید انجام می دهند تا به هدفشان دست یابند.
تیپ های شخصیتی سه دارای ویژگی های اعتماد به نفس، انرژی بالا و موفقیت مداری هستند، بر نتایجی تمرکز می کنند که معتقدند منجر به احترام دیگران و برنامه های کارامد و موثر برای دستیابی به این هداف خواهند شد. در نتیجه آن ها شخصیتی با اعتماد به نفس و موفق به وجود می آورند اما این اغلب به بهای واقعی بودن است. آن ها رابطه خود با احساسات عمیق ترشان را از دست می دهند و خود واقعی شان را گم می کنند، و بین خود واقعی و چهره عمومی شان سردرگم می شوند.
گرچه تمامی تیپ های شخصیتی دسته سوم اینیاگرام، موفقیت مدار هستند و همواره به اهداف و برنامه نیاز دارند، اما تفاوت هایی نیز در میان آن ها وجود دارد. برخی از تیپ های شخصیتی سه اناگرام به شدت به خود متکی هستند، تلاش می کنند مدلی از انسان خوب باشند و تصویری از قابل اعتماد بودن به وجود آورند؛ سایر آنها تصویری به وجود می آورند که در مقام بالایی هستند، اعتبار دارند و در نتیجه توانایی عملکردی و اعتباراتشان و نیز از نظر موقعیت و دوستان با تاثیرگذاری بالا، افرادی مهم به شمار می آیند. برخی از تیپ های شخصیتی سه بیشتر بر ایجاد تصویری از خود به شکل فرد بسیار جذاب به صورت مردانه یا زنانه تمرکز می کنند، که نیاز کمتری به دیده شدن و علاقه زیادی به پشتیبانی از موفقیت افراد مهم در زندگی خویش دارند.
سبک بین فردی تیپ شخصیتی سه ایناگرام از حضوری قوی، اندیشمند و با اعتماد به نفس بهره مند است. آن ها ایده های خود را به خوبی و با اطمینان انتقال می دهند، بجز در مواقعی که استرس دارند -که گاهی می توانند مانع باشد- مهارت های اجتماعی قوی دارند و گاهی به گونه ای ظاهر می شوند که گویی به دنیا آمده اند تا سخرانی های عمومی ارائه دهند.
در حالی که همگی می توانیم نتیجه مدار باشیم و در تمییز میان آنچه انجام می دهیم یا چگونه ظاهر می شویم با آنچه که در حقیقت هستیم دچار مشکل شویم، اما جستجوی موفقیت و اجتناب از شکست برای تیپ های شخصیتی سه، انگیزه ی اولیه و محرک اصلی به شمار می رود.

نقاط ضعف و قوت

یکی از نقاط ضعف این تیپ اگر در سطح ناسالم خود باشد، این است که ارزش های درونی خود را با دستاوردهای خارجی می سنجد. ترس زیادی از بی ارزشی دارند و خواستار حس ارزشمند بودن در زندگی هستند.


 مطلب مرتبط با نه تیپ شخصیتی اناگرام : دانلود کتاب اناگرام تیپهای نه گانه شخصیت


نه تیپ شخصیتی اناگرام  : تیپ چهار انیاگرام

افراد با تیپ شخصیتی چهار به ارتباطات عمیق با دنیای درونی خویش و سایرین علاقه دارند و هنگامی که احساسات و تجارب خود را به صورت حقیقی بیان می کنند احساس سرزندگی بیشتری می کنند.

آشنایی بیشتر با تیپ چهارم از نه تیپ شخصیتی اناگرام

تیپ شخصیتی چهار آناگرام به دنبال تجارب عمیق، ارتباط عاطفی و اجتناب از انکار واحساسات بد است. نماد این تیپ شخصیتی قطعه ای از پازل است، که افراد دارای این تیپ شخصیتی خود را به عنوان پازل درک می کنند، و سعی می کنند پی ببرند که چرا احساس متفاوتی از دیگران دارند و چه چیزی آن ها را منحصر به فرد می سازد.
تیپ های شخصیتی چهار انیاگرام با ویژگی فردیت گرایی، احساس عاطفی و خلاقیت به دنبال معنای عمیق و روابط حقیقی هستند و قصد ایده ال سازی دارند که ظاهرا چنین چیزی غیرقابل دسترس است. آنها به آنچه که در دنیای پیچده خویش از دست داده اند آشنا هستند. همچنین با تمرکز بر تجارب درونی خویش به عنوان روشی برای یافتن معنا به دنبال درک عمیق هستند و می خواهند منحصر به فرد، خاص یا متفاوت درک شوند.
گرچه تمامی افراد دارای تیپ شخصیتی چهار انیاگرام با رنج ارتباط خاصی دارند و زندگی درونی قوی و پیچیده ای دارند که مملو از تفاوت های جزئی و نمادین است، اما برخی از آن ها بیش فعال و ریسک پذیر هستند، در سکوت رنج خود را به عنوان نشانه ای از فضیلت تحمل می کند؛ برخی از تیپ های شخصیتی دسته چهار، بسیار حساس و ناامید هستند؛ می خواهند بی قید و شرط بخاطر آن چه که هستند پذیرفته شوند؛ و برخی از آن ها نسبت به درام ذوق دارند و به امید برنده شدن در رقابت شدید با دیگری شرکت می کنند، از این رو حس خوب نبودن را در خود به حداقل می رسانند.
سبک بین فردی تیپ شخصیتی چهار آناگرام ترکیبی از سخنرانی با ارجاع به خود – یعنی استفاده مفرط از کلماتی مانند من، مرا، مال من و همچنین داستان های شخصی- است و اغلب از زبان احساسی و استعاری استفاده می کنند. این تیپ شخصیتی به گونه ای است که دنیای درونی این افراد، مرکز جهان آنهاست.
در حالی که همگی گاهی اوقات دچار رنجش می شویم و تقریبا همه می خواهند دیگران درکشان کنند، اما جستجوی تجارب و ارتباط عمیق و اجتناب از انکار یا حس خوب نبودن، در واقع انگیزه اصلی و محرک این تیپ های شخصیتی به شمار می رود.

نقاط ضعف و قوت

در بسیاری از موارد خواهان ابراز خود و فردیتشان هستند و دیدگاه اصیلی دارند. در حالت ناسالم افرادی پر از ناله و انتقادی هستند.


 مطلب مرتبط : شخصیت آرکیتایپی آفرودیت ( ونوس ) بر اساس تیپ‌های کهن الگویی شینودا بولن


نه تیپ شخصیتی اناگرام  : تیپ پنج انیاگرام

تیپ های شخصیتی دسته پنجم، به دنبال اطلاعات و دانش هستند و از کناره گیری عاطفی به عنوان روشی برای در حداقل نگه داشتن ارتباط با دیگران استفاده می کنند.

آشنایی بیشتر با تیپ پنجم از نه تیپ شخصیتی اناگرام

تیپ های شخصیتی پنج اینیاگرام به دنبال دانش، خرد، اجتناب از نفوذ و از دست دادن انرژی هستند. نماد این تیپ شخصیتی نور دانش ذهنی است؛ یعنی تیپ های شخصیتی پنج تلاش می کنند اطلاعاتی را گردآوری کنند که می توانند از آن به بینشی دست یابند.
برای این تیپ های شخصیتی، ویژگی های عدم وابستگی عاطفی، استقلال شخصی، خود کنترل شده – خودمختار ممکن است توصیف دقیق تری باشد- نیاز تمام نشدنی به دانستن، به ویژه در مورد زمینه های مورد علاقه یا نگران کننده شان، را دارند. درک کامل از نحوه کار همه چیز و تناسب آن ها با یکدیگر به این افراد کمک می کند تا به این باور برسند که در مسیر خرد قرار دارند، اما به همان اندازه گردآوری دانش به آن ها کمک می کند تا برای سوپرایزهای اجتناب ناپذیری که ترجیح می دادند تجربه نکنند احساس آمادگی داشته باشند. علی رغم اینکه حریم خصوصی در تیپ پنج ویژگی ثابتی است اما زمینه هایی که آنها آن را خصوصی در نظر می گیرند تفاوت گسترده ای دارند. برخی از افراد تیپ شخصیتی پنج دوست دارند دانش خود را به اشتراک بگذارند، در حالی که سایرین این عمل را متعلق به خود فرد می پندارند. برخی از آن ها گفتن یا نگفتن در مورد اوقات فراغتشان را شخصی تلقی می کنند، در حالی که برخی دیگر سن، وضعیت تاهل، و سایر اطلاعات از این قبیل را در زمره اطلاعات شخصی و محرمانه می پندارند.
تمامی تیپ های شخصیتی پنج ایناگرام در لحظه حقیقی تجربه عاطفی از احساسات خویش جدا می شوند، برخی از این احساسات را بعدها دوباره در زمانی راحت تر و خصوصی تر شعله ور می کنند. این افراد همچنین بخش هایی از زندگی خویش را از سایر بخش ها جدا می کنند. با این حال محتوای آنچه را که تیپ های شخصیتی تفکیک می کنند می تواند تفاوت گسترده ای داشته باشد. برخی از این افراد کار خود را از زندگی روزمره تفکیک می کنند؛ برخی دیگر دوستانشان را از هم دیگر و برخی از این تیپ های شخصیتی، خود را از سایر افراد مجزا می کنند.
علاوه برآن بسیاری از تیپ های شخصیتی پنج اناگرام نسبت به ورود سایرین به فضای فیزیکی، زمان و انرژی و نیاز به تعاملات بین فردیشان به شدت محتاط هستند. برخی به شدت مرزهای کنترل شده را حفظ می کنند و وابسته به انزوای خویش هستند، در زمان های خاص برای مشارکت از خلسه خود بیرون می آیند؛ برخی دیگر بیشتر اجتماعی و اهل مباشرت هستند- گرچه سمت و سوی مکالمه آن ها به اطلاعات و حقایقی که علاقه مند هستند گرایش دارد- و بنابراین بسیار مجذوب ایده ال های دست نایافتنی می شوند که می توانند علاقه به زندگی روزانه را از دست دهند؛ و برخی از تیپ های شخصیتی پنج، عمدتا با افراد اندکی که به آن ها اعتماد کامل دارند و احساس ارتباط خاصی با آن ها می کنند، مشارکت می کنند.
سبک بین فردی تیپ های شخصیتی پنج بسیار خوددار، با اندکی جان بخشی در تن صدا یا زبان بدن است. آن ها ممکن است در مورد ارائه اطلاعات آماده باشند درحالی که سایرین آمادگی کمی داشته باشند، اما تمامی تیپ های شخصیتی پنج ایناگرام تا حدودی دیرتر ظاهر می شوند. برخی از تیپ های شخصیتی پنج ممکن است به صورتی مشارکت کنند که دیگران را جذب کنند بر خلاف سایرین، اما تمامی تیپ های شخصیتی پنج در مورد چیزی که بحث خواهند کرد و چگونگی آن، با مرزهای روشنی شفاف سازی می کنند.

در حالی که تمامی ما می توانیم وابسته به احساساتمان نباشیم و از طرفی بسیاری از مردم از کسب اطلاعات جذاب لذت می برند، اما جستجوی دانش و خرد، اجتناب از ورود بدون اجازه به حریم فردی و از دست دادن انرژی در تیپ های شخصیتی پنج انگیزه اولیه و محرک اصلی آن ها به شمار می رود.

نقاط قوت و ضعف

باتوجه به اینکه اینگونه افراد بیشتر در ذهن زندگی می کنند، در مقایسه با تیپ ۴ اناگرام در تصورات عاطفی خود زندگی می کنند. در سطح سالم اغلب توانایی زیادی برای تجزیه و تحلیل دانش و مسائل پیرامون دارند.


 مطلب مرتبط با نه تیپ شخصیتی اناگرام : تیپهای شخصیتی بر اساس الگوی رفتاری DISC


نه تیپ شخصیتی اناگرام  : تیپ شش انیاگرام

تیپ های شخصیتی دسته شش اینیاگرام ، ژرف اندیش و نگرانند. اهل پیش بینی کردن هستند تا در صورت بروز اشتباه احساس آمادگی داشته باشند و برخی هم ریسک می کنند تا بی باکی خود را ثابت کنند.

آشنایی بیشتر با تیپ شش اناگرام

تیپ های شخصیتی ششِ اینیاگرام به دنبال مفهوم، اطمینان، و اعتماد و اجتناب از وقوع سناریوهای منفی هستند. این تیپ شخصیتی در مورد هر چیزی به عنوان روشی برای آمادگی در برابراحتمالات، در ذهنشان سوال مطرح می کنند.
تیپ های شخصیتی شش اناگرام با ویژگی های تیزبینی، ژرف اندیشی و وفاداری، شناسایی کننده مسائل و حلال مشکلات هستند، و آنتن ذهنی- عاطفی دارند که به طور کامل تنظیم شده است تا مشکلات را پیش از وقع پیش بینی کند به طوری که مسیرهای جایگزین و برنامه های احتمالی را می توان به وجود آورد. این کار بدان منظور انجام شده است که بهترین نتیجه احتمالی را تضمین و از وقوع بدترین نتیجه احتمالی اجتناب کنیم. گرچه توصیف فوق برای تمامی تیپ های شخصیتی شش صدق می کند، اما معمولا آنها افراد پیچیده ای هستند که طیفی از تیپ های شخصیتی آشکارا ترسو را تا ضد ترس شامل می شوند. این افراد اغلب با ریسک پذیری های درام، ترس خود را پشت نقاب بی باکی ریسک پذیری پنهان می کنند- اما همیشه ریسک فیزیکی نیست- که آدرنالین آن ها را افزایش دهد و حداقل برای لحظه ای به خودشان و دیگران ثابت کند که ترسو نیستند. بسیاری از تیپ های شخصیتی شش ویژگی هایی مانند ترس و ضدترس را نشان می دهند.
تمامی تیپ های شخصیتی شش اناگرام بنا به عادت ذهنشان نگران هستند، گرچه برخی آن را نوعی برنامه ریزی برای پیش بینی کردن فوری یا حل مشکل می نامند، و برخی دیگر این کار را چنان طبیعی انجام می دهند که دیگران متوجه نمی شوند. همچنین تفاوت های کلیدی بین تیپ های شخصیتی شش وجود دارند. برخی از این افراد با گرم گرفتن، دعوت و با توسعه ی ائتلاف های اجتماعی، متعهدانه به عنوان روشی برای احساس امنیت با نگرانی های خود مقابله می کنند. سایر تیپ های شخصیتی شش به طور خارق العاده ای مسئول می شوند و سعی می کنند قوانین را بدانند و پیروی کنند تا به مشکل بر نخورند؛ برخی دیگر از تیپ های شخصیتی شش- تیپ های به شدت ضد ترس- به طور ناخودآگاه با نشان دادن قدرت به عنوان روشی برای اثبات شجاعتشان برای خود و دیگران در مقابل ترس خویش قرار می گیرند. در واقع بسیاری از تیپ شخصیتی های شش دارای برخی از کیفیت های ضدترس هستند- برای مثال می توانند نسبت به مقام قدرتی یا شخص صاحب مقامی حالت خصمانه ای بگیرند- و بسیاری از این افراد ترس و نگرانی خود را با افراد مطمئن یا از طریق رفتار غیرکلامی به اشتراک می گذارند.
تیپ های شخصیتی شش ایناگرام سبک بین فردی متنوعی دارند، اما بسیاری از آن ها خونگرم، وفادار هستند، وقتی ظاهر می شوند، کمتر ظلم و ستم را نشان می دهند، داوطلبند و در ابراز نگرانیها، چابکند و می خواهند صادقانه در مورد خود سخن بگویند.
در حالی که همگی می توانیم نگران و ژرف اندیش باشیم و بخواهیم برای سناریوهای مختلف زندگی احساس آمادگی خوبی داشته باشیم، اما برای تیپ شخصیتی شش، در جستجوی معنا بودن، کسب اطمینان، اعتماد و اجتناب از وقوع سناریوهای منفی، انگیزه و محرک اصلی این تیپ است.

نقاط قوت و ضعف

کوشا و مسئولیت پذیر هستند و شجاعانه از ود و دیگران حمایت می کنند. اما در سطح ناسالم ممکن است چالشگر و پرخاشگر شوند.

نه تیپ شخصیتی اناگرام  : تیپ هفت انیاگرام

تیپ های شخصیتی دسته هفت، مشتاق ایده گیری و آشنایی با افراد و تجارب جدید هستند و از درد اجتناب می کنند و در برنامه ریزی هایی با برآوردهایی مثبت مشارکت می کنند تا در تصمیم گیری عجله نکنند.

آشنایی بیشتر با تیپ هفت از نه تیپ شخصیتی اناگرام

نه تیپ شخصیتی اناگرام (انیاگرام)

تیپ های شخصتی هفت ایناگرام به دنبال خشنودی و شوق و ذوق و اجتناب از درد و ناراحتی هستند. نماد این تیپ شخصیتی یک گیلاس شامپاین است، یعنی این تیپ های شخصیتی پرجوش و خروش و سرزنده هستند، تلاش می کنند از خشنودی های زندگی و احتمالات مثبت لذت ببرند.
تیپ شخصیتی هفت اینیاگرام ، دارای ویژگی های خود انگیخته، مشغول، پرکار، با خوشبینی مفرط، پرانرژی هستند و باید احساس کنند که همه گزینه ها را پیش رویشان دارند. این افراد، برنامه ریزی کنندگانی دقیق برای آینده و رویا پردازانی هستند که با خلق ایده های جدید، در فعالیت های هیجان انگیز شرکت می کنند و تجارب منفی را از طریق چارچوب بندی دوباره ی رویدادها، سپری و مرزبندی می کنند و از تجارب دردناک اجتناب می ورزند.
تقریبا تمامی افراد تیپ شخصیتی هفت با تمرکز فوری روی چیزی، مشکل دارند، زیرا توجه آن ها از یک ایده، فعالیت یا فرد به چیز بعدی که مورد علاقه آنهاست، جلب می شود و همچنین حس خوشایندی از خوش بینی دارند که ناشی از ممکن الوقوع بینی هر چیزی است. برخی ازتیپ های شخصیتی هفت شبکه های اجتماعی گسترده ای، نوعی خانواده جانشین جمعی، را به وجود می آورند که از هر فرصت به بهترین نحو استفاده کنند؛ سایر تیپ های شخصیتی هفت از علاقه خود به قربانی شدن بخاطر گروه بازداری می کنند؛ و برخی دیگر از آنها رویاپردازان صریحی هستند که هر چیز جدیدی که آنها را هیجان زده کند، دنبال می کنند.
سبک بین فردی آن ها می تواند صحبتی سریع با فرآیندی ذهنی توصیف شود که سرعت آن ۱۰۰۰ مایل در ساعت است و از موضوعی به موضوع دیگر می پرد. در حالی که برخی تیپ های شخصیتی هفت آرام هستند، اما بسیاری آن ها به محض آنکه فکری از ذهنشان گذشت را به زبان می آورند. و گرچه به نظر می رسد ایده آن ها شاید ارتباط کمی با ما داشته باشد، اما تیپ های شخصیتی هفت آناگرام فورا این ارتباط را به وجود می آورند و با صدایی مملو از شوق و انرژی آن ها را به اشتراک می گذارند.
در حالی که همگی می توانیم متفکران خلاقی باشیم، از هجوم آدرنالین لذت ببریم و خشنودی را به درد ترجیح دهیم، اما جستجوی خشنودی، انگیختگی و اجتناب از درد و ناراحتی، برای تیپ های شخصیتی هشت انگیزه و محرک اصلی به شمار می رود.

نقاط ضعف و قوت

آنها ترس خود را با تمرکز بر گزینه های مختلف و برنامه های مثبت کنترل می کنند. اما در سطح ناسالم ممکن است به مواد مخدر و پرخوری روی بیاورند. همچنین میتوانند در مواقعی مغرور و خود بزرگ بین باشند.


 مطلب مرتبط با نه تیپ شخصیتی اناگرام : دانلود رایگان پرسشنامه تیپهای نه گانه شخصیت (اناگرام)


نه تیپ شخصیتی اناگرام  : تیپ هشت انیاگرام

تیپ های شخصیتی هشت حقیقت و عدالت را دنبال می کنند، دوست دارند موقعیت ها را تحت کنترل داشته باشند، می خواهند منجر به وقوع اتفاقات مهم شوند و تلاش می کنند آسیب پذیری خود را پنهان کنند.

آشنایی بیشتر با تیپ هشت از نه تیپ شخصیتی اناگرام

تیپ شخصیتی دسته هشت انیاگرام به دنبال کنترل، عدالت و اجتناب از احساس آسیب پذیری یا ضعف هستند. نماد این تیپ شخصیتی کوه است که حاکی از سرسختی و اغلب غیرقابل حرکت بودن، قدرت و به سختی قابل نفوذ بودن است.
تیپ های شخصیتی هشت اناگرام با ویژگی های جسوری، بی پروایی، مطمئن و مستقل هستند، و تمایل دارند افراد و رویدادهای اطراف خویش را حفظ و کنترل کنند و تعهد عمیقی نسبت به حقیقت، عدالت و برابری یا انصاف دارند. بسیاری از این افراد در برخی موارد افراطی هستند، به ویژه زمانی که احساس اضطراب یا آسیب پذیری می کنند. از آنجایی که به شدت ترجیح می دهند این روی خود را به دیگران نشان ندهند، لذا تیپ شخصیتی هشتم اینیاگرام، با درک چنین احساساتی به عنوان علامت ضعف -از طریق مشارکت افراطی به انواع شکل ها- آن روی زودشکن خود را با این کارها می پوشانند: فعالیت بیش از اندازه، ورزش بیش از اندازه کم یا زیاد، تغذیه نامنظم یا ناسالم و سایر اشکال مصرف بیش از حد مانند خرید بی وقفه یا خرید آیتم هایی- اغلب گران- که واقعا احتیاجی به آن ندارند.
تیپ های شخصتی هشت ایناگرام می خواهند نیازها و خواسته های خود را برآورده کنند، آن ها می خواهند سریع کارهای بزرگی انجام دهند، خیلی دوست دارند کوه ها را جابجا کنند، و بسیاری از آن ها حتی وقتی کوتاه سخن می گویند نقش پررنگی دارند. این افراد همچنین می توانند تا حدودی متفاوت از دیگران ظاهر شوند.
برخی از تیپ های شخصیتی هشت آستانه خستگی پایینی دارند و تقریبا می توانند در هر موقعیتی زنده بمانند و کنترل را موقعیت را به دست گیرند؛ برخی دیگر جنگجویان اجتماعی و محافظانی افراطی هستند؛ و برخی از آن ها به شدت احساساتی اند، به طور خارق العاده ای پرشور و شوق هستند و لذت می برند پیشگام باشند.
سبک بین فردی تیپ شخصیتی دسته هشتم، جسورانه است و آن ها از تنظیم صدا و رفتار غیرکلامی برای تاثیر و اثرگذاری استفاده می کنند. برای مثال ممکن است از صدای خشن، تماس چشمی مستقیم و و نزدیکتر شدن به دیگران برای متهم ساختن استفاده کنند، یا ممکن است از صدای ملایم تر، تماس چشمی صمیمانه و لبخندی بر چهره استفاده کنند تا مهربان، مهمان نواز یا غیرتهدید کننده ظاهر شوند.
در حالی که همگی می توانند خیلی به راستگویی و پیگیری عدالت ارزش دهیم، بخواهیم کارهای بزرگ انجام دهیم و با ضعیف ظاهر نشدن مساله داریم، اما جستجوی کنترل، عدالت و اجتناب از آسیب پذیری انگیزه و محرک اصلی تیپ های شخصیتی هشت به شمار می رود.

نقاط قوت و ضعف

پویا و مستقل هستند و حامی درماندگان اما در شرایط ناسالم با انجام دادن کار تا دیر وقت و رانندگی بیش از حد، غرق در تمایلات و اعتیاد به فعالیت شوند. کینه توزی و قلدری نیز از دیگر نقاط ضعف آنهاست.

نه تیپ شخصیتی اناگرام  : تیپ نه انیاگرام

تیپ های شخصیتی نه اینیاگرام به دنبال صلح، هارمونی و توجه متقابل مثبت هستند، و کشمکش، تنش، نیازها و اراده ضعیف را دوست ندارند.

نه تیپ شخصیتی اناگرام

آشنایی بیشتر با تیپ نهم از نه تیپ شخصیتی اناگرام

تیپ های شخصیتی نه انیاگرام به دنبال هماهنگی و راحتی و اجتناب از تنش و کشمکش هستند. نماد تیپ شخصیتی دسته نه، ین و یانگ است، یعنی تلاش می کنند ایده ها، نیروهای مغایر را سازگار کنند تا بدین روش تمامی دیدگاه ها را در نظر بگیرند.
تیپ های شخصیتی نه اناگرام با ویژگی آسوده، آسان گیر و پذیرا چندین دیدگاه را درک می کنند و معمولا تسهیل گران عالی به شمار می روند. آنها ایده های دیگران را استنتاج می کنند بنابراین آن ایده ها به گوش همه می رسند. در حالی که آن ها به هارمونی ارزش می دهند، به دنبال روش های راحت ایجاد ارتباط هستند، و اغلب میانجی گران ماهری بین کشمکش دیگران هستند، به همین دلیل بسیاری از این افراد وقتی که کنترل کشمکش به آن ها محول می شود به شدت احساس ناراحتی می کنند به ویژه زمانی که نسبت به کسی احساس خشم دارند. در نتیجه تیپ های شخصیتی دسته نه، جلوی خود را از انجام هر کاری می گیرند، چرا که ممکن است کشمکش یا ناهماهنگی به وجود آید. همچنین آن ها مانع از آگاهی خود به ناراحتیشان می شوند و آن افکار یا اولویت هایی را که منجر به ناراحتی و عدم توافق می شوند، بیان نمی کنند؛ و توجه خود را به جای آن که روی خواسته ها و اولویت های خودشان متمرکز کنند، صرف مشارکت در فعالیت هایی می کنند که با آنها راحت هستند. به عنوان مثال تیپ های شخصیتی نه ممکن است برخی از کارهای زیر را انجام دهند: تماشای چندین ساعته تلویزیون، کانال های تلویزیون را مرتب بالا پایین کردن؛ هنگامی که پروژه ای را در محل کار یا خانه باید به سرانجام برسانند نسبت به آن بی خیال هستند؛ برای اجتناب از کاری که باید انجام دهند دوره های طولانی را به خرید یا قدم زنی می روند، یا وقتی با کسی مکالمه ای دشوار دارند یا کاری را باید انجام دهند که دوست ندارند، به جای آن ظرف ها را می شویند.
در حالی که تیپ های شخصیتی نه در اینیاگرام در بیرون بی خیال ظاهر می شوند، اما بسیاری از آنها تا حدودی تنش داخلی دارند و همواره همانطور که بی خیال به نظر می رسند، نیستند. علاوه برآن، برخی از این افراد می خواهند صرفا از طریق تحقق نیازهای فیزیکی خویش، احساس راحتی خود را هم برآورده کنند. برای مثال نیاز به تغذیه، استراحت وخواب، ویا خواندن. برخی از تیپ های شخصیتی دسته نهم، با اضافه کاری خود را در بین نیازهای گروه غرق می کنند، که باعث فراموشی نیازهای خودشان می شود؛ و برخی دیگر از این افراد، احساس راحتی خود را در ترکیب کامل با سایر افراد مهم می یابند که احساس نیاز به راحتی خود را در طی این فرایند از دست می دهند.
سبک بین فردی تیپ شخصیتی نه، سازگار، نسبتا بدون جسارت و غیرتهاجمی است و اغلب این افراد می توانند به سادگی با دیگران در مورد انواع موضوعات صحبت کنند. برای مثال آنها سر تکان می دهند یا “اه”، “ها” می گویند که این کارشان نشان نمی دهد با حرف طرف مقابل موافق هستند، بلکه بدان معناست که حرف گفته شده را شنیده است. آن ها بجای آنکه مستقیم و بی پروا عمل کنند با مهربانی وشوخی به طور مستقیم خود را بروز می دهند تا روابط مثبتی را ایجاد و حفظ کنند و از ناسازگاری بالقوه بین خود و دیگران بکاهند.
در حالی که همه می توانیم سازگاری و خوش برخوردی را ترجیح دهیم، اما جستجوی هماهنگی، راحتی و اجتناب از کشمکش انگیزه و محرک اصلی تیپ شخصیتی دسته نه است.

نقاط ضعف و قوت

در برخی اوقات ممکن است دمدمی مزاج شوند و منفعل شوند و گاهی از زندگی خود غافل میشوند.

نه تیپ شخصیتی اناگرام

توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *