پرسشنامه سبکهای عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس(GDMS)

پرسشنامه سبکهای عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس (۱۹۹۵) مشتمل بر ۲۵ سوال با طیف لیکرت می باشد. به منظور سنجش هر یک از سبک های تصمیم گیری در این پرسشنامه ۵ سوال اختصاص داده شده است. دامنه نمرات در این پرسشنامه از ۲۵ تا ۱۲۵ است. روایی پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری مدیران در خارج از کشور توسط اسکات و بروس (۱۹۹۵) محاسبه گردید و روایی آن را بسیار بالا گزارش کردند و ضریب پایایی آن را برای هر یک از زیر مقیاس ها با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه نموده که در جدول زیر قابل مشاهده است.

پرسشنامه

ردیف سوالات هرگز بندرت گاهی بیشتر اوقات همیشه
۱ در هنگام تصمیم گیری به بینش فردی (شهود درونی) خود توجه می کنم.
۲ بدون نظر خواهی از دیگران قادرم تصمیمات را اتخاذ کنم.
۳ در هنگام تصمیم گیری این که احساس کنم تصمیم درست است برایم مهم تر است از این که حتما دلیل منطقی برای درست بودن آن داشت باشم..
۴ برای اطمینان از این که حقایق درستی در اختیار دارم قبل از تصمیم گیری قادرم تمامی منابع اطلاعاتی خود را دوباره بررسی کنم.
۵ در تصمیم گیری های مهم بر اساس آنچه که دیگران می گویند عمل می کنم.
۶ از تصمیم گیری های طفره می روم، چرا که فکر کردن راجع به آنها مضطربم می کند.
۷ همه تصمیمات را می توان با یک روش کاملا منطقی و نظام مند اتخاذ نمود.
۸ در هنگام تصمیم گیری کاری را انجام می دهم که در همان لحظه آنی فکر می کنم درست است.
۹ به صورت فی البداهه تصمیم گیری می کنم.
۱۰ زمانی که با تصمیمات مهم مواجه می شوم دوست دارم کسی را داشته باشم که مرا در مسیر صحیح هدایت کند.
۱۱ در تصمیم گیری های اضطراری (فوری)من، نیازمند تفکر کاملا دقیق است.
۱۲ در هنگام تصمیم گیری به احساسات و عکس العمل های درونی خود اعتماد می کنم.
۱۳ در هنگام تصمیم گیری می توانم به تنهایی تمامی گزینه های مختلف را شناسایی و بررسی کنم.
۱۴ از اتخاذ تصمیمات مهم خودداری می کنم مگر این که اجباری در این زمینه وجود داشته باشد.
۱۵ بدون پیش زمینه قبلی تصمیم گیری می کنم.
۱۶ در هنگام تصمیم گیری بر قوه ادراک درونی خود تکیه می کنم.
۱۷ تصمیماتی را اتخاذ می کنم که احساس می کنم درست هستند.
۱۸ در هنگام تصمیم گیری به کمک دیگران نیاز دارم.
۱۹ تا آنجا که امکان پذیر باشد تصمیم گیری را به تعویق می اندازم.
۲۰ تصمیمات را بدون پیش زمینه قبلی و در همان لحظه مواجه شدن با مشکلات اتخاذ می کنم.
۲۱ از اتخاذ تصمیمات مهم طفره می روم.
۲۲ احساس می کنم بدون حمایت دیگران نمی توانم تصمیم گیری کنم.
۲۳ تصمیمات مهم را در آخرین لحضات اتخاذ می کنم.
۲۴ در هنگام تصمیم گیری سریعاً تصمیم خود را اتخاذ می کنم.
۲۵ در شرایط بحرانی و مبهم کاملا بر مبنای منطق (به صورت عقلایی) تصمیم گیری می نمایم.

پایایی و روایی مقیاس سبکهای عمومی تصمیم گیری

ضریب پایایی پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری محاسبه شده  توسط اسکات و بروس

مقیاس سبک عقلانی سبک شهودی سبک وابستگی سبک آنی سبک اجتنابی
ضریب آلفا ۸۵/۰ ۸۴/۰ ۸۶/۰ ۹۴/۰ ۸۷/۰

شیوه نمره گذاری پرسشنامه سبکهای عمومی تصمیم گیری

نمره گذاری پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری بر اساس یک مقیاس ۵ درجه ای انجام می گیرد؛ که امتیاز هر یک به ترتیب ذیل است:

هرگز = ۱، بندرت = ۲، گاهی = ۳، بیشتر = ۴، همیشه = ۵

بنابراین بیشترین امتیاز این پرسشنامه ۱۲۵ و کمترین امتیاز آن ۲۵ می باشد.

تفسیر نتایج

سبک های عقلایی  (Rationa): سوالات  ۴، ۷، ۱۱، ۱۳ و ۲۵

سبک های شهودی(Intuitive) : سوالات ۱، ۳، ۱۲، ۱۶ و ۱۷

سبک های وابستگی (Dependent): سوالات ۲، ۵، ۱۰، ۱۸ و ۲۲

سبک های آنی (Spontaneous): سوالات ۸، ۹، ۱۵، ۲۰ و ۲۴

سبک های اجتنابی (Avoidant): سوالات ۶،  ۱۴، ۱۹، ۲۱ و ۲۳

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *