اختلال افسردگی مشخص دیگر بر اساس راهنمای تشخیص آماری اختلالات روانی

اختلال افسردگی مشخص دیگردر مورد جلوه­ هایی به کار برده می­شود که در آنها نشانه­ های مخصوص اختلال افسردگی که ناراحتی یا اختلال قابل ملاحظه بالینی در عملکرد اجتماعی، شغلی، یا زمینه ­های مهم دیگر عملکرد ایجاد می ­کنند غالب باشند، اما ملاک ­های کامل را برای هیچ یک از اختلالات در طبقه تشخیصی اختلالات افسردگی برآورده نکنند. طبقه اختلال افسردگی مشخص دیگر در موقعیت ­هایی به کار برده می­ شود که متخصص بالینی تصمیم بگیرد دلیل خاص را برای اینکه جلوه، ملاک ­های هیچ اختلال افسردگی مشخص را برآورده نمی­کند انتقال دهد. این با ثبت کردن « اختلال افسردگی مشخص دیگر» و به دنبال آن دلیل خاص انجام می­ شود (مثل «دوره افسردگی کوتاه­ مدت»).

نمونه­ هایی از جلوه­ هایی که می­توان با استفاده از عنوان «مشخص دیگر» تعیین کرد که به قرار زیر هستند:

افسردگی کوتاه مدت عودکننده. وجود همزمان خلق افسرده و حداقل چهار نشانه دیگر افسردگی به مدت ۲ تا ۱۳ روز حداقل ماهی یک بار (نامرتبط با چرخه قاعدگی) برای مدت ۱۲ ماه متوالی در فردی که جلوه بالینی او هرگز ملاک­های افسردگی دیگر یا اختلال دوقطبی را برآورده نکرده است و در حال حاضر ملاک­های فعال یا باقیمانده هیچ اختلال روان­پریشی را برآورده نمی­کند.

دوره افسردگی کوتاه مدت (۱۳-۴ روز). عاطفه افسرده و حداقل چهار نشانه از هشت نشانه دیگر برای دوره افسردگی اساسی که با ناراحتی یا اختلال قابل ملاحظه بالینی ارتباط دارند و بیش از ۴ روز، اما کمتر از ۱۴ روز در فردی ادامه دارند که جلوه بالینی او هرگز ملاک­ های هیچ اختلال افسردگی دیگر یا اختلال دوقطبی را برآورده نکرده است، در حال حاضر ملاک­ های فعال یا باقیمانده هیچ اختلال روان­پریشی، و ملاک­ های افسردگی کوتاه­ مدت عودکننده را برآورده نمی ­کند.

دوره افسردگی با نشانه ­های ناکافی. عاطفه افسرده و حداقل یکی از هشت نشانه دیگر دوره افسردگی اساسی که با ناراحتی یا اختلال قابل ملاحظه بالینی ارتباط دارد و به مدت حداقل ۲ هفته در فردی ادامه می ­یابد که جلوه بالینی او هرگز ملاک­ های هیچ اختلال افسردگی یا اختلال دوقطبی را برآورده نکرده است و در حال حاضر ملاک­ های فعال یا باقیمانده هیچ اختلال روان­پریشی، و ملاک­های نشانه ­های مختلط اختلال اضطرابی و افسردگی را برآورده نمی­کند.

bookh این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *