برچسب گذاری توسط: اختلالات کودک

اختلال نافرمانی مقابله جویانه ۱

اختلال نافرمانی مقابله جویانه (اختلال نافرمانی و لجبازی در DSM5 )

اختلال نافرمانی مقابله جویانه (Oppositional defiant disorder) O.D.D  به معنای اختلال دفاعی مقابله ای است و والدین کودک یا نوجوانی که اغلب خشمگین و تحریک پذیر است، برای هرچیزی جر و بحث راه می اندازد،...

بی‌اختیاری مدفوع ۰

بی‌اختیاری مدفوع بر اساس راهنمای آماری تشخیص اختلالات روانی

بی‌اختیاری مدفوع مهم‌ترین ویژگی بی‌اختیاری مدفوع، دفع مکرر مدفوع در محل‌های نامناسب (مانند درون لباس، اتاق و غیره) است. این کار اغلب به صورت غیرارادی رخ می‌دهد، ولی گاه چه بسا عمدی باشد. این...

اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده ۰

اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده در راهنمای آماری تشخیصی اختلالات روانی

اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده Disinhibited Social Engagement Disorder ملاکهای تشخیص اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده در DSM5 A. الگوی رفتاری که به موجب آن کودک بطور فعال به بزرگسال ناآشنا نزدیک می شود...

بیش فعالی ۰

بیش فعالی : اختلال کم توجهی بیش‌فعالی (ADHD) در راهنمای تشخیصی اختلالات

بیش فعالی یا به طور دقیق تر اختلال کمبود توجه بیش‌فعالی چیست؟ اختلال کمبود توجه بیش‌فعالی یا اختلال کم توجهی بیش‌فعالی (ADHD) یک اختلال روان‌پزشکی است که کودکان پیش‌دبستانی، کودکان، نوجوانان و بزرگ‌سالان سراسر...