دسته: مقالات

روانشناسی مثبت گرا ۰

روانشناسی مثبت گرا و نظریه های مربوط به آن

روانشناسی مثبت گرا را در روان راهنما بخوانید پیشینه روانشناسی مثبت گرا رمز پیروزی این است که یاد بگیریم  از نیروهای رنج و لذت به سود خود استفاده کنیم.آنتونی رابینز روانشناسی مثبت گرا در سال...

علت دروغگویی مردم از نظر روانشناسی ۰

علت دروغگویی مردم از نظر روانشناسی چیست ؟

علت دروغگویی را در روان راهنما مطالعه کنید چرا مردم دروغ می‌گویند؟ (علت دروغگویی) به گفته گیل سالتز، روان‌پزشک بیمارستان نیویورک، نکته جالب این است که به کودکان یاد داده می‌شود تا برای محافظت...

انسان‌های مجازی یا شخصیتهای مجازی ، بیماران جدید روانشناسان ۰

انسان‌های مجازی یا شخصیتهای مجازی ، بیماران جدید روانشناسان

انسان‌های مجازی یا شخصیتهای مجازی را در روان راهنما بخوانید انسان‌های مجازی ، بیماران جدید روانشناسان انسان‌های مجازی می‌توانند با روانشناس از طریق صفحه‌نمایش رایانه تعامل داشته باشند و به طور واقعی علائم بیمار...