روان شناسی سایت

هوش هيجانی ۰

هوش هیجانی

هوش هیجانی تاریخچه هوش هیجانی ازمنظر تاریخی هیجان همیشه از جایگاهی در پس شناخت برخوردار بوده است .بسیاری از فلاسفه وروانشناسان هیجان وشناخت را واجد اهداف متضادی تلقی می کردند ۰(برای مثال گیل مر ،شؤن۱۹۴۰به...

کتاب کارآفرینی ۰

کتاب کارآفرینی : فصل اول کتاب ابزار سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان ایرانی

کتاب کارآفرینی: فصل اول کتاب ابزار سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان ایرانی ماهیت و اهمیت کارآفرینی نوشته دکتر کردنائیج و همکاران برای تهیه نسچه چاپی (کاغذی) این کتاب به انتشارات دانشگاه تربیت مدرس مراجعه نمایید...

آزمون هوش ریون بزرگسالان ۰

آزمون هوش ریون بزرگسالان

آزمون هوش ریون بزرگسالان راهنمای اجرای آزمون ماتریس های پیشرونده ریون وسایل آزمایش کتابچه های ازمون و پاسخنامه به تعداد لازم و یک کتابچه وپاسخنامه برای آزماینده. ۲- طرزنشستن آزمودنی ها ازمودنیها باید به اندازه...