زنان : خلاصه کتاب رازهایی درباره زنان

زنان چگونه موجوداتی هستند ؟

 

فصل اول رازهایی درباره زنان : برای زن ها عشق بر همه چیز مقدم است

عشق ورزیدن ، فداکاری کردن و محترم شمردن روابط صمیمی و نزدیک طبعیت ذاتی زنان است . دنیای زنان دنیای عشق است منظور این نیست که زن ها خود آگاهانه اتخاب کرده اند که عشق مهمترین اولویت زندگانی شان باشد بلکه عشق فی الواقع مهمترین اولویت زندگانی زنان می باشد و ازقبل تصمیم نگرفته اند که دل وجان شان بر مرد زتدگی شان متمرکز باشد بلکه طبیعتا وذاتا این طور هستند و تصمیم نگرفته اند که عشق مهمتر باشد

اگر دو دایره فرض کنیم که یکی متعلق به زن ودیگری متعلق به مرد در دایره متعلق به زن ۹ دهم آن تمرکز بر عشق، زندگی خانوادگی و روابط او با همسر خود و دردایره مرد تنها یک دهم آن متعلق به عشق و۹ دهم آن متعلق به تمرکز بر واولویت او بر روی کار ، شغل ، علایق ،پروژه ها  واین تصویری است از میزان درونگرایی زنان . البته این عشق فقط شامل عشق به همسر نیست بلکه رسیدگی به فرزندان هم عشق محسوب می شود

تجربه عشق برای زنان و مردان متفاوت است به طوری که برای اغلب زنان عشق واقغیتی بی انقطاع و ممتد است و توجهی مستمر و مداوم که هیچ گاه ناپدید نمی شود وحتی مواقعی که مشغول کار یا انجام وظایف هستیم که ظاهرا هیچ گونه ارتباطی با عشق ندارد – از طرفی دیگر برای اغلب مردان عشق کلاسه شده وتفکیک شده است . گویی دیداری است با بخشی از وجودشان آن هم گهگاهی  وبا تعیین قبلی

زنان نیاز دارند به وضعیت احساس تغییر وضعیت بدهند بلکه همیشه یا اکثر اوقات از پیش در آن هستند،چه ابراز کنند و چه ابراز نکنند ولی در مردان برعکس می باشد مردها می بایست عامدانه و به طرز ارادی به این مد درایند .

توصیه به مردان : هنگامی که زن سعی در برقراری ارتباط احساسی با شما داردفممکن است متوجه نباشد که شما در اتاق عشق ذهنی خود نیستید که بهتر است مردان با ملایمت به اطلاع او برسانید که در اتاق دیگری از ذهنتان هستید

تفاوت های زنان و مردان در ارتباط با عشق ناشی از ارزش ها متفاوت است .احساس ارزش شخصی زن به این بستگی دارد که چقدر در عشق ورزیدن و ارتباط بر قرارکردن موفق بوده اید  درحالی که در مردان احساس ارزشمند بودن به میزان موفقیت ها و دست یابی انها بستگی دارد که این تفاوت ناشی از دلایل اجتماعی وفرهنگی است

گاهی مواقع زنان عدم توجه وتمرکز مردان را به دوست نداشتن همسرانشان نسبت می دهند

آنچه زنان دوست دارند مردها بدانند : داشتن قلبی اکنده و مهربان یک نعمت است ، نه یک مصیبت. عشق ورزیدن با تمام وجود و از خود گذشتگی یک هدیه است نه یک اشتباه . عشق را در اولویت قرار دادن نمودی است از هویت زنانه نه یک نقطه ضعف

فصل دوم رازهایی درباره زنان : زن ها توان افرینش دارند

زن ها عاشق افرینش هستند زن ها دوست دارند که زیبایی ارتباط وعشق بیافرینند. همگامی که زن ها این کار مهم را انجام می دهند حس عمیقی از رضایت ، هدفمندی و موفقیت را در خودتجربه می کنند

زنها عاشق برنامه ریزی هستند زیرا با این کار امکان آن را می یابند خلا های زمانی را با عشق فشور حرارت وخلاقیت پر کنند در حای که مردان عمق لذت و هیجانی را که زنان از برنامه ریزی برای روابط صمیمی شان تجربه می کنند حس نمی کنند از نظر مردان برنامه ریزی  یک فعالیت احساسی یا عاطفی به گونه ای نیست که برای زنان هست برنامه ریزی برای مرد ها به صورتی است که اگر کاری را طبق برنامه انجام دهد فقط یک مورد از کارهای فهرست شده روزانه ای است که انجام داده است و سپس به سراغ کار بعدی می رود ودر حالی که برای زنان برنامه ریزی کاری است برخاسته از عشق

زنان توانایی بالقوه هرچیزی را می توانند درک کنند و دوست دارند آن را بالفعل کنند. شوق وگرایش  زن ها در بهبود بخشیدن به شرایط از ویژگی زنان می باشد و ریشه در طبیعت زنان دارد

هنگامی که زنان می خواهند چیزی را اصلاح کند حال چه درمحیط و چه درروابط اش به این معنا نیست  که آن را تائید نمی کند یا ان را مردود واشتباه میداند بلکه به آن معناست که امکان بهبود و اصلاح کردن را در آن شناسایی کرده است

شدت و قوت نیروی حیاتی که در مقاصد ، نیات ، یا رفتار های یک زن نهفته است ممکن است اشتباها توسط مردان ” مهاجم، متخاصم، سلطه گر و کنترل گر ” به نظر آید و گرایش زن به آفرینش و اصلاح گری از جانب مردان کنترل کردن تعبیر شود

توصیه به مردان : هنگامی که زنان پیشنهاد یا برنامه خاصی برای رابطه تان دارند سعی بر کنترل شما ندارند او تنها می خواهد کمک کند و عشق و خوشحالی بیشتری میان شما بیافرینند

سوء تعبییر مرد ها از خلاقیت زنانه را تلاش از جانب او برای مغلوب کردن مرد تلقی می کنند و عمق وشدت احساسات او برای آنها معنای معنای تحکم و ریاست طلبی دارد

خلاقیت زنانه گاهی اوقات به ضرر زنان تمام می شود به خصوص زمانی که درباره روابطشان  بی دلیل دچار اضطراب، نگرانی، ناامنی وترس می شوند

 

فصل سوم رازهایی درباره زنان: ارتباط زنان با زمان ارتباط مقدسی است

به منظور شناخت کامل طبعیت زن نخست باید رابطه او را با زمان درک کنیم. درک زن از زمان،افکار و هکچنین تصمیم گیری های او درباره زمان در واقع گویای رازهایی درباره ذهن،فکر و قلب زن ها است در واقع مسائل و موضوعات مربوط به زمان همواره در مرکزیت زندگی عشقی قراردارد

اختلافات و برخورد های ودرگیری ها همگی به زمان مربوط است

۱ – اختلافات مربوط به (دادن) زمان      ۲ – اختلافات مربوط به فراموش کردن زمان

۳ – اختلافات بر سر نشمردن زمان       ۴ – اختلافات مربوط به برنامه ریزی و مدیریت زمان

۵ – اختلاف بر سر بزرگداشت و جشن گرفتن

زنان از این رو حساب زمان رادارند که می خواهند مفید کمک کار باشند ، نه به این دلیل که می خواهند مردان را کنترل کنند

 بعضی از جلوه ها ونمود های ویژه رفتارزنان در ارتباط با زمان

۱ – زنان به طرزی طبیعی زمان سنج هستند ( الف : زن ها حساب کارهایی رابادقت نگه می دارند که مرد ها دوست ندارند به آنها در این باره یاد آوری شود ب: زن ها همیشه حساب دقیق قول های همسرشان  را دارند  ج : زن ها حساب زمان ها ومناسبتهای رمانتیک را همیشه دارند د : زن ها نسبت به ریتم ها و الگو های گذشت زمان خود اگاه هستند )

۲ – احساس و ادراک زن ها از زمان مردان متفاوت است (زمان برای مرد ها آب می رود در حالی که برای زنان کش می رود ” مقدار زمانی که از حادثه بخصوصی گذشته مردان غافل می شوند درحالی که برای زنان آخرین زمانی با همسرانشان صحبت کرده اند را بیاد دارند ” )

۳ – زنان چرخه زمان را باجشن گرفتن مناسبت های ویژه گرامی می دارند (یکی ازراه هایی که زنان با آن خوشبختی ورشد نهال عشق و ازدواجشان را گرامی می دارند)

۴ – زنان تقدس زمان را با جشن گرفتن چرخه های روزانه نیز جشن می گیرند (زنان با قداست روز ها در مؤانست کامل هستند و دوست دارند گذر آو همچنین چرخه هایش را گرامی بدارند . به همین دلیل سلام ها و خداحافظ برایزنان اهمیت ویژه دارد)

 

فصل چهارم رازهایی درباره زنان : زن ها به احساس امنیت نیاز دارند

یکی از اساسی ترین نیاز های زن ها در روابط صمیمی شان این است که احساس امنیت کنند . منظور امنیت جانی یا فیزیکی و جهانی نیست بلکه بیشتر امنیت احساسی وعاطفی می باشد احساس عمیق ودرونی از این که رابطه شان محکم واستوار وماندگار بماند واین که همسرشان در عشق خود جدی وثابت قدم باشد زنان نیز متعهد وپای بند این امنیت عاطفی کلید گشایش دل وجان زن محسوب می شود.

یکی از رازهای ناگفته زنان این می باشد که زنان هرچقدرهم که باسواد، آزاد، مستقل ومتکی باشند . باز بخشی از روح و روان شان در حال نبرد وسرکله زدن با احساس امنیت است.

 

احساس ناامنی زنان از این احساس زائیده می شود که درجامعه مرد ها بیشتر زمینه تسلط دارند این ناامنی زنان ریشه تاریخی دارد که اجداد مونث آنها به منظور بقا و حفظ حیات خود کاملا متکی مردان بودند وتنها مردان تامین کننده غذا بودند و مردها در جنگ ها شرکت می کردند واین مردها بودند که آن ها را در مقابل حملات حیوانات و تمهیدات انسانی محافظت می کردند ومنحصرا به معنای واقعی کلمه به مرد ها متکی بودند

زنان نیاز به تائید از جانب همسرانشان دارند واگر تائید دریافت نکند احساس ناامنی می کنند زنان نیاز دارند احساس امنیت داشته باشند تا بتوانند در روابط صمیمی خود آرامش و اعتماد به نفس داشته باشند وبسیاری از خواسته های زنان از مردان درواقع تلاشی هست برای احساس امنیت

بسیاری از رفتار های ناخوشایند زنان ریشه دراحساس ناامنی آنها دارد احساس ناامنی زنان را ” پرتوقع ، وابسته تر، وحسود تر ” میکند هرچه زنی احساس ناامنی بیشتری داشته باشد به انچه در او تولید احساس امنیت مجدد بکند نیازمند تر خواهند شد.

احساس ناامنی زنان به محض دریافت اندکی عشق، محبت، توجه وآسودگی خاطر از بین می رود در این اوقات اندکی تلاشی ازجانب مردمعمولا بسیارموثر واقع می شود زیرا از بدتر شدن اوضاع جلوگیری می کند

مواردیکه زنان احساس امنیت می کنند عبارتند از (۱ – زنان هنگامی که نامزد/ همسشان برایشان وقت می گذارد ۲ – زنان هنگامی که مردی را به دنیای درون خود راه می دهند ۳ – زمانی که زنان مردی آنان رااز عشق خود مطمئن سازید )

 

فصل پنجم رازهایی درباره زنان : زن ها دوست دارند ارتباط وپیوند را احساس کنند

منظورازارتباط داشتن ومرتبط بودن تجربه ی صمیمی وپل زدن میان ادراک وتجربه خود وادراک وتجربه ی دیگران است

آفرینش وایجاد لحظاتی صمیمی به انواع وانحاء مختلف از طبعیت زنان است که متصل شوند بی آن که به آن بیاندیشند برای زنان برقرای ارتباط چیزی مثل نفس کشیدن محسوب می شود. اصولا زنان این طور با دنیای اطراف خود ارتباط برقرارمی کنند این درحای است که مردها تا انجا که می توانند از برقرای تماس وارتباط خودداری می کنند و این طبعیت آنهاست که مستقل ترو خود مختارتر باشند

اعتماد به نفس و خود باوری زن حول قابلیت و توانایی اودر حفظ مناسبات وروابط اش شکل می گیرد. برای بسیاری از زن ها ازدست دادن یا گسستگی رابطه تنها ازدست دادن یک رابطه نیست بلکه چیزی است به معنای ازدست دادن یک رابطه نیست بلکه چیزی است به معنای از دست دادن کامل خویشتن است

زنان صمیمیت را با مردی می خواهند که دوستش دارند، زیرا آنان این امکان را می دهند که آرامش خاطر داشته باشند ودل وجان خود را به روی او بگشایند

برای بسیاری از مردها پیوند به معنای همان صمیمیت است هنگامی که مردها می خواهند به کسی احساس نزدیکی کنند راه های برقراری پیوند را امتحان می کنند زمانی که مرد ها میشنوند زنان از ارتباط وصمیمیت صحبت می کنند، فکرمی کنند مقصود ومنظور آنها پیونداست اما منظور زنان ازارتباط درواقع نزدیکی، احساس، عاطفی است و نه چیزدیگر.

ارتباط واقعی تنها باهم بودن وهمراهی وهمکاری یا برقراری پیوند نیست بلکه معنایی به مراتب وسیع تر ازتنها بودن درکنار یک فرد را دارد. ارتباط مستلزم چیزی بیشتر  ازمجاورت است ” ارتباط مستلزم صمیمیت است ”

کلمات پلی هستند میان مکنونات درونی یک مرد وقلب زنی که دوستش دارد کلمات آفریننده ی صمیمیت آنی اند. پنهان کردن اطلاعات یا احساسات از نامزد/ همسران هرگز بی ضرر نیست و باعث قطع ارتباط وصمیمیت ونزدیکی میان آنان می شوند

 

فصل ششم رازهایی درباره زنان : زنان نیاز دارند ارزشمند بودن را احساس کنند

زن ها نیاز دارند احساس ارزشمند بودن کنند و از شما مردها بشنوند که نقش مهمی را در زندگی شما ایفا می کنند. برای یک زن ارزشمند بودن به این معناست که مردی حضور او را در زندگی اش ارزشمند بداند و بگوید که حضور او در زندگی اش مسلماً نقش مهمی را ایفا کرده است و اینکه بدون او قطعاً کمبود چیزی را احساس خواهد کرد.

چهار راز در باره ی احساس ارزشمند بودن زن ها

۱ –  به او نشان دهید که خوشحالی او اولویت اول شما می باشد  ۲ – به او نشان دهید که به زندگی اش علاقه مند هستید ۳ – به او نشان دهید که به او نیاز دارید و این که برای نظرات و افکار او نیز ارزش قائل هستید ۴ – به او نشان دهید که هرگز برایتان عادی نشده است

چنان چه مرد برای زن ارزش وقدر ومنزلت قائل باشد،زن احساس امنیت خواهد کرد. چرا که دراین صورت احتمال اینکه بخواهد با آن زن بماند، بیشتر خواهد شد . لذا زن نهایت تلاش خود راخواهد کرد که قدر ومنزلت خودرادر چشمان مرد بالاتر ببرد بدیم معنا که تلاش خواهد کردم مادر بهتر /اشپز بهتر وخیاط بهتری باشد  وبه هر طریقی که میتواند اورا خوشحال کند

یکی از راه هایی که معمولاً زن ها برای ورود به رازهای درونی مرد به کار می برند، پرسیدن این سؤال از اوست که « چه احساسی در باره ی آن داری؟»« به چه چیزی فکر می کنی؟» . بیشتر مردها از این قبیل سؤالات بیزارند بیزارند. زیرا این سؤالات مرد را تحت فشار می گذارند که فوراً جواب دهد و ازطرفی نیز این سؤالات، سؤالاتی گیج کننده ومبهم هستند

مردها دوست دارندقوی ، مستقل وخودکفا ظاهر شوند واین فکر که به نامزد/ همسر خود نیازمند هستند میتواندبرایشان ناراحت کننده باشد ونتیجه این می شود که ممکن است گاهی اوقات البته به طرزی ناخوداگاه به او نشان ندهند که آنقدر هم به او نیاز ندارند

زمانی که زن می داندنامزد/همسرشان روزهای سختی راپشت سر میگذاردیادرناحیه ای خاص از زندگانی خود باچالش یادشواری هایی دست به گریبان است امادر عین حال اززن زندگی خود تقاضای همراهی، کمک یا حمایت نمی کنند،احساس بی ارزش بودن میکند گویی که همسرش یانامزد او اعتماد واطمینان کافی به او ندارد وفکر نمی کند که زنش اصولاچیزی باارزش یا موثری برای ارائه دادن داشته باشد

مواردی که زن احساس ارزشمندی وبی ارزشی می کند

۱ : توجه نکردن مردان به آنچه برای زنان می گذرد ۲: تشکر وقدردانی نکردن کلامی ۳ : نبود همکاری وکارگروهی از جانب مرد ۴ : نشان دادن اینکه مردان به زنان نیاز ندارند ۵ :  در اولویت قرار ندادن زنان ۶ : بی احترامی ۷ :  علاقمند نبودن به زندگانی

 

فصل هفتم رازهایی درباره زنان : هفت باور نادرست مردها درباره زنان

باورهای نادرست، نادرست هستند.باورهای نادرست معمولاً سوءبرداشت هاو یا سوءتعبیرهایی هستندکه خصوصیات رفتاری منفی را تعمیم داده آن را به کل یک گروه در اینجا مردها  نسبت می دهند. هنگامی که مردی با زنی رابطه دارد که به طرزی خودآگاه یا ناخودآگاه به یکی از باورهای نادرست فوق اعتقاد دارد، خود را درگیرنبردی بی امان با او می بیند تا در برابر کلیشه ای که هیچگونه ارتباطی با او ندارد، از خود دفاع کند

درک زنان و عشق واقعی به آن ها به این معناست که آن ها را همان گونه که هستند، ببینید.نه آن گونه که از ما به تصویر کشیده یا نقل کرده اند. صرف نظر از این که چقدر هم تلاش کنید که کلی گویی ها و کلیشه هایی را که درباره ی هر دو جنس زن و مرد رایج شده اند بر روی عقاید، باورها واحساسات شما نسبت به جنس مخالف تأثیر نگذارند

۱ – زنان سیری ناپذیرند                                  ۲ –  حفظ و نگهداری آن ها مشکل است

۳ – زن ها می خواهند مردها را کنترل کنند             ۴ – زن ها حسود هستند

۵ – زن ها زیاده از حد احساساتی هستند                 ۶ – زن هایی که قوی و توانا هستند نیازی به توجه و مراقبت ندارند                                     ۷ – زن ها آزادی مرد را مختل می کنن

باور غلط ( ۱):زن ها سیری ناپذیرند : « ؟ هرگز نمی شود زن ها را خوشحال و راضی کرد، پس اصلاً چرا خودمان را اذیت کنیم »

مردها از باور غلط (۱) به عنوان بهانه ای برای ناموجه جلوه دادن و بی اعتبار دانستن نظرات و بازتابی های ما و رو به رو نشدن با کاستی های خودشان استفاده می کنند

باور غلط ( ۲)حفظ و نگهداری زن ها مشکل است : حفظ زن ها خیلی کار می برد واقعاً آدم را خسته می کند / زن ها خیلی سفت و سخت و پرتوقع هستند

مردها از این باور غلط به عنوان بهانه ای برای کار نکردن بر روی رابطه استفاده می کنند .. زنی که حفظ و نگهداری او مشکل است، زنی است که متعهد و پای بند عشق است

باور غلط (۳) زن ها می خواهند مردها را کنترل کنند : محال است زن ها نسبت به چیزی بی خیال شوند.آنقدر به آدم گیر می دهند تا سرانجام کاری را که می خواهند، برای شان انجام دهید

مردها بدینوسیله احساسات و کرده های خود را پنهان می کنند / مردها بدین شکل احساس می کنند که همه ی کارها را خودشان به تنهایی انجام داده اند

باور غلط ( ۴)زن ها حسود هستند : زن ها خیلی حسود هستند.انگار می خواهند مردها را تصاحب کنند / همه ی زن هایی که می شناسم از این وحشت دارند که روزی کسی مرد زندگی شان را از آن ها بدزدد

مردها احساس می کنند که زن ها نسبت به آن ها بی اعتماد هستند. هر گاه مردها به غلط رفتار حمایتگرانه را با حسودی اشتباه می گیرند احساس می کنند که نامزد / همسرشان به آن ها بی اعتماد است، لذا به آن ها بر می خورد و عصبانی می شوند.اما در واقع واکنش زن ها در این گونه مواقع هیچ گونه ارتباطی با اعتماد یا بی اعتمادی نسبت به مردها ندارد بلکه در واقع اشاره به موقعیتی ناخوشایند، مضر یا احیاناً تهدید آمیز دارد

باور غلط ( ۵) زنان زیادی احساساتی هستند : زن ها خیلی نازک نارنجی و زودرنج هستند با کوچکترین چیزی از هم می پاشند / زندگی با زن ها مثل یک ملودرام احساساتی است

مردها از باور غلط ( ۵) به عنوان بهانه ای برای نادیده گرفتن یا کم اهمیت جلوه دادن احساسات زن ها استفاده می کنند .. مردها از این باور غلط به عنوان روشی برای لاپوشانی احساس ضعف خود استفاده می کنند

بیشتر زن ها زیادی احساساتی نیستند.بلکه فقط احساساتی هستند!مردها هم همینطور.اما نمی توانند به راحتی احساسات خود را نشان دهند یا ابراز کنند.حقیقت آن است که مردها به همین دلیل زن ها را بسیار دوست دارند

باور غلط ( ۶)زن های قوی نیازی به توجه و مراقبت ندارند : زن هایی که خیلی قوی و مستقل و موفق هستند نیازی به مردها ندارند و بهتر است که تنها زندگی کنند / او خیلی قوی است.از پس هر چیز برمی آید

مردها از باور غلط ( ۶)به عنوان بهانه ای برای سرباز زدن از مسئولیت، حمایت احساسی و عاطفی از ما استفاده می کنند

باور غلط ( ۷)زن ها آزادی مرد را مختل می کنند : همین که ازدواج کنی پاهایت در غل و زنجیر می روند / زن ها دوست دارند چنان مرد را کنترل کنند که هر گونه تفکر مستقلی را از او سلب کنند

مردها از این باور غلط به عنوان بهانه ای برای تعهد ندادن استفاده می کنند

هفت مانترا برای غلبه برهفت باور غلط

در متافیزیک اصل و قاعده ای وجود دارد که می گوید برای کنترل ذهنی و ایجاد واقعیت مطلوب، باید افکار منفی خود را با افکار مثبت جایگزین کرد به عنوان مثال به جای این که بگویید : (من نمی توانم موفق شوم) بگویید (من تمامی امکانات و شرایطی را که برای رسیدن به موفقیت لازم است)

واژه ” مانترا ” واژه ای از زبان سانسکریت بوده به معنای واژه یا عبارتی است که روح کسی را که آن را تکرار کند بالا می برد و ارتقا می بخشد.بسیار مفیدخواهد بودچنانچه هربار که این باورهای غلط درذهن مان جاری میشوند مانتراهای زیر را در ذهن خود تکرار ومرور کنیم

او واقعاً متعهد است همه چیز بهترین باشد

او واقعاً متعهد و پای بند عشق مان است و می خواهد که رابطه مان موفق باشد

او می خواهد نقش مثبتی در زندگی من ایفا کند، زیرا مرا واقعاً دوست دارد

او واقعاً متعهد است از رابطه مان مراقبت و مواظبت کند

او قلبی مهربان و گشاده دارد .

گرچه او قوی و مستقل است، اما همچنان به توجه، حمایت و پشتیبانی من نیاز دارد

او متعهد ایجاد رابطه ای فوق العاده ومطلوب است و می خواهد همواره با من مربوط و مرتبط باشد

 

فصل هشتم رازهایی درباره زنان : کاری نکنید که زن عاقل و سر به راه خود را به یک دیوانه ی زنجیری بدل کنید

بیشتر مردها قصد ندارند عمداً زنی را که دوستش دارند، ناراحت کنند و عکس العمل های ناخوشایندی را در او رقم بزنند اما متأسفانه این همان اتفاقی است که همیشه می افتد.بدین معنا که بی آنکه متوجه باشند، نامزد/همسر خود را دیوانه می کنند

چنانچه می خواهید دل نامزد/همسر خود را شاد کنید .این لیست به شما نشان می دهد که چنانچه خواهان آنید تا بهترین احساسات را در زن زندگی خود تولید کنید و روابطی هماهنگ، متفاهم و ارضا کننده داشته باشید، باید از چه کارهایی برحذر باشید

۲ – در مقابل او شورش کنید ۱ – با او حرف نزنید
۴ –  با زن های دیگر معاشرت کنید ۳ – هرگز به او آسایش خاطر و آرامش خیال ندهید
۶ –  ز او انتقاد کنید ۵ – از او فاصله بگیرید
۸ –  فراموشکار باشید و کارها را به تعویق اندازید ۷ –  مبهم، ناواضح و دو پهلو صحبت کنید
۱۰ –  از افکار و احساسات خود چیزی به او نگویید ۹ –  به او بی توجهی نشان دهید
۱۱ –  به صحبت هایش گوش نکنید و نیازهایش را نادیده بگیرید

 

 

مردها اغلب درخواست زن ها مبتنی بر آسایش خاطر، احساس امنیت و عشق را با سرزنش و انتقاد اشتباه می گیرند

بیشتر مرد ها اغلب درخواست زن مبتنی بر تسلی خاطر و آرامش خیال رابا اجبار برای حل و فصل مشکلات اشتباه می گیرند . بنابرین هرگاه ناراحت باشید نامزد / همسرتان احساس می کندباید راه حلی را پیدا کنید. لذا فکر و ذهن او به حالت « راه حل یابی » تغییر وضعیت می دهد

مردها به طرزی ناخودآگاه احساس گناه می کنند که مسئول درد ورنج نامزد/همسرشان هستند.لذا از دست او عصبانی می شوند

هرگاه به دنبال آرامش و آسایش خاطر به شما روی می آوریم و شما با سردی، بی تفاوتی، دوری یا عصبانیت به ما پاسخ میدهید، احساس میکنیم ناراحتی ما برای شما اهمیتی ندارد و شما دیگر دوستمان ندارید تا از ما حمایت کنید

 

فصل نهم رازهایی درباره زنان :  چگونه درخارج از اتاق خواب نیز معشوق مطلوبی باشیم؟

این فصل به این موضوع پرداخته است که چگونه چنان نگاهی را بر چهره ی زنی بنشانیم.  این فصل در این باره است که چگونه قلب زنی را سیراب سازیم و نگذاریم درعطش عشق بسوزد.  این فصل درباره ی این است که چگونه معشوقی واقعی باشیم آن هم به معنای واقعی کلمه، نه تنها در بستر بلکه در بیرون اتاق خواب نیز، جایی که عشق حقیقی معنا پیدا می کند

عشق نیروی وصف ناپذیری است که ما را در عمیق ترین لایه های وجودی مان سیراب می کند.عشق جان، دل و حتی جسم ما را غذا می دهد.با عشق است که می شکفیم و سیراب می شویم. بدون آن در عطش عشق می سوزیم

سیراب کردن دل و جان نامزد/همسرتان یکی از مهم ترین مهارت هایی است که باید در روابط خود بیاموزید.هنگامی که قلب همسرانتان / نامزدتان  را سیراب می سازید آنها را شکوفا و بالنده می کنید  هنگامی که مهر و توجه خود را از قلب همسرتان دریغ می کنید، عشق و شور و حرارت را در انها می خشکانید

به نشانه های هشدار که حاکی از آن هستند که نامزد/همسرتان بیش از اندازه کار می کند، بیش از اندازه می بخشد و از خود مایه می گذارد،و درعوض چیزی دریافت نمی کند و  به عبارتی تشنه ی محبت است توجه کنید.

نشانه های هشدار حااکی از تشنه ی محبت بودن زنها

۱ – تحریک پذبری ۲ – عصبی وزود رنج بودن ۳ – پرتوقع بودن ۴ – خستگی مزمن ۵ – کم اشتهایی و پرخوری ۶ – افسردگی ۷ – مشغولیت های افراطی ۸ – سرد مزاجی وبی تفاوتی جنسیتی ۹ – سردی احساسی وعاطفی ۱۰ – مصرف الکل یا موادمخدر

توصیه های ارئه شده برای نشانه های بالا : ۱ – اوضاع واحوالش را بپرسید وجویا شوید ۲ – از او بپرسید چه کاری ازدستتان ساخته است

سه عنصر سازنده اکسیر عشق : ” توجه – محبت – تشکر وقدر دانی ”

توجه : یکی از موثرترین روش های سیراب کرد قلب زن زندگی و تولید احساس محبوبیت دراوست

محبت : هرگاه به همسر خود محبت جسمانی می کنید قلب اورا عمیقا سیراب می سازید

تشکر وقدردانی: چگونه باید تشکرو قدردانی کرد؟ ۱ – به زنان بگویید از چه چیز ما خوشتان می اید ۲ – به زنان بگویید کدامیک از کارهایی راکه برای شما وخانواده مان انجام می دهیم دوست دارید وبرای آن ازما تشکر می کنید ۳ – برای همسرتان بگویید که چه چیزی از ماررا تحسین وبه آن افتخار می کنید ۴ – به همسرتان بگویید که به واسطه چه چیز ما ،احساس غرور می کنید

آنچه موجب پژمردگی ومردن عشق می شود : ۱ – نگهداشتن وبیرون ریختن احساسات ۲ – انتقاد ونکوهش ۳ – بدیهی پنداشتن همسر / نامزدتان ۴ – تنهایی طلبی – تک روی ۵ – جمع شدن انزجاروعصبانیت ۶ – پس کشیدن، دوری گرفتن ۷ – زیاد کارکردن ۸ – سرزنش کردن ودیگران را مسئول دانستن

آنچه موجب شکوفایی وبالندگی میشود : ابراز وبیان افکارواحساسات – تعریف وتمجید وتحسین – باهم بودن – تشکر وقدردانی – نزدیکی و صمیمیت

هفت سرمایه گذاری کوچک برای برداشت سود های کلان در ارتباط با همسرتان : ۱ – به مناسبت های مختلف به همسرتان کارت تبریک بدهید ۲ – برای همسرتان یادداشت بگذارید ۳ – در میان روز ، به همسرتان تلفن بزنید ۴ – با همسرتان به خرید بروید ۵ –  برای بودن با همسرتان برنامه ریزی کنید ۶ – نزد دیگران از همسرتان تعریف کنید ۷ – همسرتان را غافلگیر و متعجب کنید

فصل دهم رازهایی درباره زنان : راز هایی درباره روش ها وسبک های ارتباطی زن ها

راز ( ۱ ) : زنان عاشق حرف زدن و صحبت کردن هستند .زیرا حرف زدن تولید کننده ارتباط است

راز ( ۲ ) زنان باصدای بلند فکر می کنند وبا صدای بلند نیز احساس می کنند

راز ( ۳ ) زن ها همواره باذکر جزئیات همه چیز را بیان می کنند

راز ( ۴ ) زن ها از صحبت کردن و حرف زدن بعنوان روشی برای تخلیه تنش های خود استفاده می کنند

راز ( ۵ ) زن ها همیشه نگرانی و ناراحتی خود را کمتر از انچه براستی هست نشان میدهند

 

برخی از دلایل اینکه چرا مردها به همان طریقی که زنان از صحبت کردن لذت می برند ار آن لذت نمیبرند

۱ – مکالمه وگفتگو بدون یک هدف مشخص یا ازپیش تعیین شده ، مرد ها را آزار می دهد زیرااحساس مفید بودن و موثر بودن نمی کنند

۲ – مردها دوست ندارند کاری را انجام دهند که درآن احساس تسلط و مهارت لازم نمی کنند

۳ – مرده فرایند تفکر را درونی کرده وتنها نتیجه نهایی آنرا اعلام می کنند

 

فصل یازدهم رازهایی درباره زنان : ده عادت ارتباطی مردها که زن هارا عصبی می کند

۱ – مردانی که مبهم صحبت می کند و کار هایشان پر از ابهام است (اسرار آمیز)

۲ – مردهایی که از بحث در مورد مسائل اجتناب می کنند (لغزنده)

۳ – مردانی که ساکت و عبوس هستند (نامرئی)

۴ – مردانی که خواسته هایشان را مطرح نمی کنند (مرموز)

۵ – مردانی که احساساتشان را فرومی نشانند وناگهان منفجر می شوند (آتشفشان)

۶ – مردانی که در میان بحث اتاق را ترک میکنند (گریز پا)

۷ – مردانی که زیاد دستور می دهند (فرمان فرما)

۸ – مردانی که احساسات همسرانشان را مورد تمسخر قرارمی دهند (نیش و کنایه زن)

۹ – مردانی که برای مواجه نشدن با مسائل ناخوشایند به دروغ متوسل میشوند (مرغه)

۱۰ – مردانی که بدتین شرایط را پیش بینی می کنندواز خود واکنش نشان می دهند (ترقه)

 

فصل دوازدهم رازهایی درباره زنان : آنچه زنها از شنیدن آن بیزارند وآنچه دوست دارند بشنوند

 

آنچه زن ها از شنیدن آنها بیزارند

۱ – آنچه مردان می گویند تا احساسات زنان را کم اهمیت جلوه دهند (آروم باش – سخت نگیر- به اعصابت مسلط باش – داری دوباره جوش می اری داری از کوره در میری- یه نفس عمیق بکش – )

۲ – انچه مردان می گویندتا ازصحبت کردن برقراری ارتباط با همسرشان سر باز زنند (دوست ندارم درباره آن صحبت کنمچقدر دیگه می خواهی ادامه بدی؟ – دیگر تحملش را ندارم – دوباره شروع شد- این دفعه چیه )

۳ – آنچه مردها می گویند تا مکالمه وگفتگو را با متوقف کنند (باشه مثل همیشه حق با توست – اصلا بابا فراموشش کن – خودم درستش می کنم )

۴ – آنچه مردان می گویند تا خود را متعهد وپای بند چیزی نکنند وبتوانند آزاد باشند ( نمی تونم ایقدر جلو جلو فکر کنم – یه کاریش می کنیم – چرا که نه؟ – من هم همینطور)

۵ – پتک های کلامی ( تو منو به یاد نامزد قبلی ام می ندازی – یه خورده چاق شده ای – داری عین مادرت میشی – )  مسئولیت گفتن این جملات با خودتان است

۶ – بد ترین پتک ( سکوت )

 

آنچه زن ها شنیدن آن را دوست دارند

(دوستت دارم – عاشقت هستم تو خیلی برای من خوبی – برای …ازتو تشکر می کنم – امروز چطور بود؟ به چه چیزی نیاز داری؟ – برای …منو ببخش –  دوست دارم  بیشتر با تو باشم  – دلم برات تنگ شده – بیا باهم به خرید برویم بگذار خونه رو برات تمییز کنم )

 

آنچه زن ها دوست دارند مردها در باره روابط جنسی بدانند

 

رازهای جنسی در مورد زنان

 

۱ – زنها نیاز دارند ابتدا فکرو قلبشان آماده شود

 

۲ – زنان برای تمایل به رابطه نیاز به آرامش دارند

 

۳ – زنان دوست دارند فریفته شوند

 

۴ – زنها ازشتاب وعجله بیزارند

  

 

عوامل سرد مزاجی در زنان

 

۲ – مردها خیلی خشن اند

 

۱مردها با بدن زنها آشنا نیستند

 

۴ – مردانی که زیاد به ظاهر زن اهمیت میدهند

 

۳ – مردانی که بهداشت شخصی ضعیفی ذارند

 

۶ – مردانی که روابط اجتماعی خوبی ندارند

 

۵ – مردانی که عادت شخصی نامطلوبی دارند

 

۷ – مردانی که همسرانشان رادوست ندارند

 

 

مطالب مرتبط با رازهایی درباره زنان

دانلود کتاب رازهایی درباره زنان

توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *