مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان توسط لاجرکا

مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان توسط لاجرکا (۱۹۹۹) ابداع شده است که شامل ۱۸ گویه است و از سه زیر مقیاس، ترس از ارزیابی منفی، اجتناب اجتماعی و اندوه درموقعیت­های جدید، اجتناب  اجتماعی و اندوه عمومی تشکیل شده است. سازندگان، با استفاده از تحلیل عامل، سه عامل را مورد شناسایی قراردادند. ترس از ارزیابی منفی توسط همسالان، بعد اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیت­های جدید، بعد اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی

روایی و پایایی مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان

استوار و همکاران(۱۳۸۲) ساختار سه عاملی این مقیاس را روی نمونه­ای از نوجوانان ایرانی مورد تأیید قرار دادند و روایی آن را مطلوب گزارش کردند و ضریب پایایی این مقیاس را به روش بازآزمایی با فواصل زمانی از یک تاچهار هفته ۸۸/۰ به دست آورده­اند. علاوه بر این میزان همسانی درونی مقیاس را با استفاده از ضریب آلفا برای زیر مقیاس­های ترس از ارزیابی منفی، اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیت­های جدید و اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی به ترتیب: ۸۴/۰، ۷۴/۰، ۷۷/۰ گزارش کرده­اند.

نمره  گذاری مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان

مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان به صورت مدرج پنج درجه­ای(از کاملاً شبیه من = ۵تا کاملاً متفاوت  از من = ۱) می­باشد. نمره­های بالا در این مقیاس حاکی از اضطراب بالاتر است. خواجه و همکاران(۱۳۹۰) در پژوهش خود به منظور محاسبه پایایی، از روش آلفای کرونباخ استفاده کردند که برای مؤلفه ترس از ارزیابی منفی ضریب آلفای۸۶/۰، مؤلفه اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیت­هایی جدید ضریب آلفای ۷۰/۰، و بعد اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی ضریب آلفای ۵۸/۰ را گزارش نمودند.

 آیتمهای مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان

خواهشمند است با دقت سؤالات زیر را خوانده و مطابق با راهنما به آنها پاسخ دهید:

(۵) کاملاً شبیه من (۴) تا حدودی شبیه من

(۳) نظری ندارم(۲) متفاوت از من (۱) کاملاً متفاوت از من

عبارات   ۱  ۲  ۳    ۴  ۵
۱- از انجام ‌دادن کارها در مقابل دیگران نگران می‌شوم.
۲- اگر دیگران با من شوخی کنند، نگران می‌شوم.
۳- زمانی که با افراد ناآشنا روبرو می‌شوم، خجالت می‌کشم.
۴- من تنها با افرادی صحبت می‌کنم که آنان را خوب بشناسم.
۵- احساس می‌کنم که دیگران پشت سرم حرف می‌زنند.
۶- اینکه دیگران درباره‌ام چه فکری می‌کنند نگرانم می‌کند.
۷- از اینکه مرا دوست نداشته باشند، می‌ترسم.
۸- زمانی که با افراد ناآَشنا صحبت می‌کنم، عصبی می‌شوم.
۹- اینکه دیگران درباره‌ام چه می‌گویند، نگرانم می‌کند.
۱۰- زمانی که با افراد غریبه ملاقات می‌کنم، عصبی می‌شوم.
۱۱- اگر دیگران مرا دوست نداشته باشند، نگران می‌شوم.
۱۲- احساس می‌کنم که دیگران مرا مسخره می‌کنند.
۱۳- نگرانم از اینکه اگر وارد بحث شوم، دیگران مرا نپذیرند.
۱۴– از اینکه دیگران دعوتم را برای همکاری نپذیرند، می‌ترسم.
۱۵- زمانی که در میان مردم هستم، عصبی می‌شوم.
۱۶- از صحبت‌کردن حتی با دوستانم، خجالت می‌کشم.
۱۷- برای من مشکل است از دیگران بخواهم کاری با من انجام دهند.
۱۸- نگرانم از اینکه اگر وارد بحث شوم، دیگران مرا نپذیرند.

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


bookh این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *