نقاشی آدمک رنگی

نقاشی آدمک رنگی

مراحل تفسیر نقاشی آدمک رنگی :

الف-بررسی جنبه های کلی

ب-بررسی جنبه های تحلیلی نقاشی

الف-بررسی جنبه های کلی نقاشی آدمک رنگی

       محل ترسیم آدمک
       ابعاد آدمک و نسبت ها
       خطوط ترسیمی
       موضع آدمک و قرینه سازی
       حالت و حرکت
       رنگ
       شخصیت دهی به آدمک
       حالت صورت
       پیرامون آدم

ب-بررسی جنبه های تحلیلی نقاشی آدمک رنگی

·        سر
·        صورت
·        تنه
·        اعضا
·        لباس ها

۱- محل ترسیم نقاشی آدمک رنگی

جدول زیر را مشابه صفحه کاغذ نقاشی در نظر بگیرید که به ۹ قسمت تقسیم شده و قرار داشتن آدمک در هر قسمت میتواند معنای خاصی داشته باشد

خیالبافی- بی قیدی – گریز از واقعیت – برانگیختگی گستردگی زندگی تخیلی

قلمرو ارزش های آرمانی

رویاپردازی – کمرویی – تفکر – محدودیت عمل
آینده – پدر – برون گرایی کنونی – واقعی گذشته – مادر – درونگرایی
گرایش به اکتسابات عینی عینی نگری

قلمرو کشاننده های ناهوشیار

نیاز به ایمنی جسمانی

ترس

درخوخزیدگی ego یا کنار کشیدن خود – تمایل به ناپدید شدن

ابعاد و نسبت های نقاشی آدمک رنگی

آدمک بزرگ= اعتماد به نفس، احساس ایمنی و گاهی فقدان بازداری و مهار خود

آدمک کوچک= درخودخزیدگی من، کمرویی، ترس ، اغلب در نواحی خارج از مرکز

 خطوط ترسیمی

خطوط پررنگ و ضخیم = نشانگر شهوت گرایی و تمایل به لذات جسمانی ولی اگر تا حد پاره کردن کاغذ پیش رود، نشانگر پرخاشگری و نارضایتی است.

خطوط کمرنگ =نشان دهده حساسیت، ملایمت، ظرافت بوده و گاهی نیز اعتماد به نفس و تردید آزمودنی را نشان میدهد.

گاهی فشار وارده در نواحی مختلف ترسیم متفاوت بوده بیانگر ناحیه ای است که تعارض را در کودک برمی انگیزد

خطوط استوار و مستقیم = حاکی از اعتماد به نفس، مصمم بودن و تاثیر ناپذیری

خطوط منقطع = تاثیر پذیری، مردد بودن، کمالجو بودن

نقطه گذاری = نشان دهنده وجود مادری عصبی و بهانه جو و از دید برخی مولفان نشان دهنده مقابله با احساس گناهکاری ناشی از استمنا یا بی اختیاری ادرار است.

خطوط موازی و سایه ها و چهارخانه ها = در افراد مضطرب

رنگ خاکستری = نشانه افسردگی

خطوط شکسته و زاویه دار = چابکی، خشم، ناآرامی، مردانگی و نیرو

خطوط انحنا دار = ملامت – مسالمت – زنانگی – خوددوستداری – نرمش

حلقه هایی که دور یک محور چرخیده اند = عدم روانگسیختگی

خطوط راست = آرامش-وقار-بی انعطافی

خطوط سرازیر =بدبینی-افسردگی-خستگی-مرگ

خطوط سربالا=شادی-زندگی-انفجار احساسات حاد

تاکید بر خط عمودی مرکزی =کوشش کودک برای حفظ تعادل عاطفی ناپایدار

تاکید برخط افقی = شدت نیازهای ارتباطی

خط خطی کردن و پاک کردن های مکرر = نامصمم بودن-نارضایتی از خود-احساس کوچک بودن

لکه ها و سیاه کردن =احساس گنهکاری

نقاشی کثیف و درهم ریخته = کودکی که در مرحله مقعدی تثبیت شده است

وضوح، نظم و دقت در جزئیات = کودکی که در مرحله مقعدی تثبیت شده است – گرایش وسواسی – درجه تکامل نقاشی – ناشی از حسن نیت کودک – گاهی برای جلب رضات و توجه آزمایشگر

بایستی به رابطه کودک و آزمایشگر توجه کرد چون اگر رابطه خوب باشد کودک تمایل به کامل کردن دارد و اگر خوب نباشد تمایل به سرهم بندی خواهد داشت

 موضع آدمک و قرینه سازی

قرینه سازی اعضای بدن از هشت سالگی در دختران و از ۹ سالگی در پسران در حد ۷۰% مشاهده میشود.

عدم تقارن بارز=نشانه اختلالات عاطفی و عصب شناختی

 حالت و حرکت

نیم رخ کشیدن بیشتر متوجه کودکان ۱۱ و ۱۲ ساله است

-حالت کلی نقاشی آدمک رنگی

وضع بدنی بدون تحرک و بی انعطاف = عدم ارضای نیازهای غریزی، وقفه

درصورتی که وضع بدنی توام با استحکام و استواری و تعادل خوب نباشد، مبین اضطراب کودک از افتادن یا پرت شدن است.

موضع بازوها

ترسیم افقی بازوها = تنش نسبت به محیط و نیاز به عمل

ترسیم بازوها بطرف بالا به شکل هفت فارسی = احساش شدید و انفجارآمیز مانند شادی یا کمک طلبی

ترسیم بازوها به شکل پایین به شکل هشت فارسی = معمول ترین حالت

ترسیم عمودی و چشیده به بدن = نیز به مهار خود و فاصله گیری از دیگران

ترسیم انحنا یا زاویه دار بودن (آرنج) = ترسیمی پیشرفته و نشان دهنده حرکت

موضع ساق ها

درحالت طبیعی خطوط آنها با هم موازی بوده و خطوط داخلی یا موازی اند یا زاویه حاده نشان میدهند.

پاهای چسبیده به هم = بازداری و ترس

پاهای فاصله دار = اعتماد به نفس

حرکت :  

حرکت در نقاشی میتواند بیانگر درون نگری، غنای زندگی درونی و امکان خلاقیت باشد و میتواند به صورت زیر باشد”

.۱مایل بودن تنه یا وضعیت خاص بازوها و تنه وساق

.۲موضع متفاوت اعضای قرینه ای

.۳متصل کردن اشیایی به دست یا قرار دادن  آنها در مجاورت پاها به طوری که حرکت آدمک را القا کند مثل عصا، توپ

رنگ

در این آزمون از هفت رنگ قرمز، ابی، سبز، زرد، بنفش، قهوه ای و سیاه استفاده میشود

کودکان کم سن تا حدود ۵سالگی بندرت از رنگ های یکسره استفاده میکنند. آنها پیرامون آدمک را مستقیما با مدادهای رنگی میکشند و مسلما این شیوه نشانه غلبه جنبه عاطفی بر جنبه تعقلی است.

از حد ۶ سالگی استفاده از مداد سیاه برای ترسیم خطوط پیرامون شکل آغاز میگردد. استفاده از مداد سیاه و غلبه شکل بر رنگ،برتری فکر تعقلی بر برانگیختگی های عاطفی را نشان میدهد. پس به کار بردن مداد رنگی برای ترسیم خطوط پیرامونی شکل میتواند از سن هفت سالگی به بعد به منزله نشانه ای از تاخیر آشکار روانی تلقی میگردد.

رنگهای ملایم، مبین عواطفی غنی وظریف اند که کودک به علت کمرویی توانایی بینا انها را ندارد در حالی که رنگهای زنده و تند در کودکانی دیده میشوند که واجد عواطفی شدید و گسترده اند.

بیان معانی رنگها  در حد یک نشانه است نه یک قانون

قرمز

عمل، مردانگی، نیرومندی،

امیال و کشاننده ها،

خشم، گاهی پرخاشگری

آبی

حساسیت، دریافت پذیری، هیجان خواهی، درونی سازی. رنگی زنانه است که صلح، آرامش، سکون و در حد افراطی فعل پذیری و تسلیم را نشان میدهد.

بنفش

ترکیبی از آبی و قرمز،

معرف جمع اضداد.

دارای معانی عرفانی نیز هست

در حالت افراطی نشانه اضطراب

زرد

نور، شادی، خوش بینی، میل به مشارکت یا گرایش عمیق به پیشرفت.

سبز

نیاز به جلب توجه، میل به محبوبیت، گرایش به مبادله و ارتباط، معرف اراده در سطح و عمل

پرتقالی

ترکیبی از قرمز و زرد و خصوصیات انها

بلوطی

قرمز تیره و کدر است که حرکت خلاق، نیروی حیاتی و فعال خود را از دست داده و حسی نگری، غلبه نیازهای ابتدایی و تجسس ایمنی و جسمانی را برجسته میسازد.

قهوه ای تیره و کدر

با رمزگرایی مقعدی مرتبط است و معمولا به هنگام یادگیری نظافت توسط کودکان مورد استفاده میگیرد. این نوع استفاده تا سن ۶ سالگی است. غلبه این رنگ در سنین بالاتر نشان دهنده واپس روی است.

صورتی

قرمز ملایم، صلح، تعادل، توازن، عاطفه ای فاقد هوای نفس و پرخاشگری

سیاه

به منزله نفی رنگ، اضطراب، غمگینی، مرگ، ناامیدی

خاکستری یا دودی

یک رنگ خنثی است و چیزی را در سطح عمل یا احساس، بیان نمیکند.

استفاده افراطی از آن نشان دهنده مشکل در بیان احساسات است. ولی باید آنرا در چند نقاشی کودک بررسی کرد.

غلبه رنگ های گرم ( قرمز، پرتقالی، صورتی، زرد) منعکس کننده گرایش به برونگردی، جست و جوی تماس و مبادله است،

بکار بستن رنگ های سرد ( آبی-سبز-خاکستری-سیاه) گرایش به درونگردی، فاصله جویی یا کمرویی را نشان میدهد.

فقدان رنگ در نقاشی، مبین خلا عاطفی یا ناتوانی در برونریزی عواطف است.

گستردگی نواحی سفید نقاشی نشان دهنده

  • اهمیت زندگی درونی،
  • گرایش به خیال پردازی
  • مشکلات فرد در تسلط بر واقعیت
  • نگفتنی ها یا ممنوعیات.

 شخصیت دهی به آدمک

سن آدمک

جنس

هویت

سن آدمک : از دیدگاه اغلب مولفان، سن آدمک ترسیم شده با سن کودک مطابقت دارد.

ادراک زمان  – فهم دستورالعمل – بلوغ روانی

اگر با نقاشی مواجه شویم که معرف یک نوزاد است، این نشانه واپس روی در فرد است

و اگر یک شخص مسن را بکشد میتواند نشانه وابستگی استثنائی به یک فرد مسن یا نشانه تشدید فاصله بین نسل ها به علت بازخورد سرد و فاصله دار والدین است.

جنس آدمک : متمایز کردن جنس آدمک در کودکان کم سن بسیار مشکل است ولی در کودکان بالای ۹ سال میتوان آنرا با توجه به صفات جنسی ثانوی، نوع لباس و یا وجود برخی اشیای دیگر مشخص کرد. حال اگر جنس آدمک از ۹ سالگی نامشخص باشد، میتوان فرض کرد که مشکلی وجود دارد.

هویت آدمک : یعنی این که آدمک دقیقا معرف شخص معینی باشد ( مثل سرباز، باغبان و…). هویت در سنین بالا شکل میگیرد و درسنین پایین تر در اثر خیالبافی کودک است. گرایش به مشخص کردن هویت در کودکان باهوش تر، بیشتر دیده میشود. برخی پسران در سنین راهنمایی با ترسیم کاریکاتور به آدمک خود هویت می بخشند.

بطور کلی، ترسیم هویت با استفاده از آدمک میتواند نشان دهنده ego  ایده آل در کودک باشد. بطورمثال:

ترسیم آدمک سیاه پوست توسط کودک سفید پوست = احساس گناه

ماهی گیر = خلق ملایم که در عین حال میتواند برای به چنگ آوردن آن چه که میخواهد، صبر و زیرکی نشان دهد.

راهزن یا سرباز = تجلی پرخاشگری مستقیم تر و کم و بیش اجتماعی شده

دلقک = شادی کاذبی که اضطراب کاذب را جبران میکند.

 حالت صورت

حالت آدمک نشان دهنده بازخورد های عمیق و احساسات خاص نقاش است

 پیرامون آدم

وجود عوامل پیرامونی با افزایش سن کاهش می یابند

عوامل پیرامونی که توسط کودکان کم سن تر ترسیم میشوند

یا جنبه تزئینی دارند

یا آنکه کودک با کشیدن خطوطی که معنای خاصی ندارند صفحه را پر میکند و یا این که میخواهد از ترس خلاء، انزوا و یا به منظور جلب توجه آزمونگر، صفحه را پر کند.

در صورتی که این ویژگی از سن ۱۰ سالگی به بعد مشاهده شود، میتوان آنرا نشانه ناایمنی و وجود زندگی خیالبافانه فراگیر تلقی کرد.

۶ سال به بالا عناصر را میتوان تعبیر رمز نمود

مطالب مرتبط با نقاشی آدمک رنگی

نقاشی کودکان : معنی نقاشی کودکان چیست ؟

دانلود نمونه های واقعی تفسیر نقاشی خانواده بر اساس مدل کرمن

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *