پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس

پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس

هرمنس (۱۹۷۰) بر مبنای  دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی بیشتر پژوهشهای مربوط به موضوع  نیاز به پیشرفت پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس را ساخته است.

هرمنس برای نوشتن سئوالات پرسشنامه انگیزش پیشرفت ده ویژگی که افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا را از افراد با انگیزه پیشرفت پائین، متمایز می کند و از بررسی  تحقیقات قبلی بدست آورده است، به عنوان مبنا و راهنما برای انتخاب سئوالات برگزیده است. ابتدا وی ۹۲ سئوال را برای پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس تهیه کرد، و در نهایت بر اساس ضریب اعتبار تعداد سئوالها را کاهش داده است.

ده ویژگی که افراد دارای نیاز به پیشرفت بالا را از افراد با نیاز به پیشرفت پائین متمایز می کند و به عنوان مبنایی برای نوشتن سئوالات پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس استفاده شده دارای ویژگی های زیر است.

ویژگیهای افراد دارای انگیزه پیشرفت در پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس

۱- سطح آرزوی بالا   ۲- انگیزه قوی برای تحرک به سوی بالا    ۳- مقاومت طولانی در مواجهه با تکالیف با سطح دشواری متوسط    ۴- تمایل به اعمال تلاش مجدد در انجام تکالیف نیمه تمام   ۵- ادراک پویا از زمان یعنی احساس اینکه امور سریع روی می دهد   ۶- آینده نگری  ۷- توجه به ملاک شایستگی و لیاقت در انتخاب دوست یا همکار   ۸- بازشناسی از طریق عملکرد خوب در کار   ۹- کاری را به خوبی انجام  دادن   ۱۰- رفتار ریسک کردن پائین ( لازم به ذکر است که پرسشنامه ۳۹ سوالی هیچ سوالی را در رابطه با این ویژگی آخر ندارد.

نمره گذاری پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس

سئوالات پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس به صورت ۳۹ جمله ناتمام بیان شده  و به دنبال هر جمله ناتمام چند گزینه داده شده است.به این گزینه ها برحسب  اینکه شدت انگیزه پیشرفت از زیاد به کم یا کم به زیاد باشد نمره تعلق می گیرد.

نمره گذاری سوالها با توجه به ویژگیهای نه گانه که سوالات بر اساس آنها نوشته شده عبارت است از، سئوالات ۱ ، ۴ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ ، ۲۰ ، ۲۷ و ۲۸ به صورت الف (۱) – ب (۲) – ج (۳) – د (۴) و سوالات ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴ ، ۲۵ ، ۲۶ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۱ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷ ، ۳۸ و ۳۹ به صورت الف (۴) – ب (۳) – ج (۲) – د (۱)  نمره گذاری می شود.  نمرات بالایی که از مجموع سئوالات بدست می آید  نشان دهنده وجود انگیزه پیشرفت بالا و نمرات  پائین بیانگر انگیزه پیشرفت  پائین است.

 آیتمهای پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس

۱- کار کردن چیزی است که …

۱) اصلا دوست ندارم آن را انجام دهم                           ۲) دوست ندارم آن را انجام دهم

۳) دوست دارم آن را انجام دهم                                    ۴) خیلی زیاد دوست دارم آن را انجام دهم

 

۲- در دانشگاه فکر میکنند که من فردی…

۱) بسیار سخت کوش هستم                                         ۲) نسبتا سخت کوش هستم

۳) نسبتا راحت طلب هستم                                          ۴) خیلی راحت طلب هستم

 

۳- دیگران فکر می کنند که من …

۱) خیلی سخت کوش هستم                                          ۲) نسبتا سخت کوش هستم

۳) کمی سخت کوش هستم                                           ۴) اصلا سخت کوش نیستم

 

۴- اگر خود را از خیلی قبل برای انجام یک تکلیف مهم آماده کنیم این کار …

۱) کاملا بی معناست                                                 ۲) نسبتا بی معناست

۳) قبول واقعیت است                                                ۴) برای موفقیت ضروری است

 

۵- توقعی که از خودم موقع کارکردن دارم…

۱) خیلی بالا است                                                     ۲) نسبتا بالاست

۳) نسبتا پائین است                                                   ۴) خیلی پائین است

 

۶- هنگامی که استاد در کلاس درس می دهد…

۱) تمام وجودم را به کار می گیرم تا تصور خوبی به استاد بدهم.

۲) معمولا به درسهایی که گفته می شود توجه زیادی می کنم.

۳) افکار من به سوی امور دیگر منحرف می شود

۴) بیشتر به اموری  که مربوط به دانشگاه نیست علاقه مند می شوم.

 

۷- مقدار کاری که انجام می دهم…

۱) خیلی بیشتر از تصمیمی است که قصد انجام آن را داشته ام

۲) بیشتر از تصمیمی است که قصد انجام آن را داشته ام

۳) کمتر از تصمیمی است که قصد انجام آن را داشته ام

۴) خیلی کمتر از تصمیمی است که قصد انجام آن را داشته ام

 

۸- هر گاه کارهایم را خوب انجام نداده و به هدفم نرسیده باشم…

۱) برای رسیدن به هدف نهایت کوشش خود را می کنم

۲) برای رسیدن به هدف یک بار دیگر تلاش می کنم

۳) مایلم که از آن صرف نظر کنم

۴) معمولا از آن صرف نظر می کنم

 

۹- به نظر من داشتن پشتکار در دانشگاه …

۱) خیلی بی اهمیت است                                            ۲) نسبتا بی اهمیت است

۳) با اهمیت است                                                    ۴) خیلی با اهمیت است

 

۱۰- شروع کردن به انجام تکالیف دانشگاه در منزل …

۱) تلاش خیلی زیاد لازم دارد                                      ۲) تلاش زیاد لازم دارد

۳) تلاش کم لازم دارد                                               ۴) تلاش خیلی کم لازم دارد

 

۱۱- هنگامی که در دوره های پائین تر بودم معیارو انتظاراتی که با توجه به میزان مطالعه ام از خود داشتم…

۱) خیلی بالا بود                                                      ۲) متوسط بود

۳) پایین بود                                                           ۴) خیلی پایین بود

 

۱۲- اگر در انجام کارهایم مرا به تماشای تلویزیون یا گوش دادن به رادیو فرا بخوانند بعد از آن…

۱) همیشه بلافاصله سر کارم بر می گردم

۲) توقف کوتاهی می کنم و بعد به کارم بر می گردم

۳) همیشه قبل از شروع مجدد کار، کمی منتظر می مانم

۴) برگشتن مجدد به کار را خیلی دشوار می بینم

 

۱۳- کاری را که انجام دادن آن مستلزم احساس مسئولیت زیادی باشد…

۱) خیلی دوست دارم

۲) چنانچه پول خوبی بابت آن بپردازند انجام می دهم

۳) فکر می کنم نتوانم انجام دهم

۴) دوست ندارم

 

۱۴) آن زندگی که اصلا نیازی به کار کردن نداشته باشد از نظر من …

۱) خیلی خوشایند است                                              ۲) خوشایند است

۳) ناخوشایند است                                                    ۴) خیلی ناخوشایند است

 

۱۵- وقتی در دوره های پایین تر بودم، فکر می کردم رسیدن به موفقیتهای بالا در جامعه ( مقام و موقعیتی را کسب کردن)…

۱) اصلا اهمیتی ندارد                                               ۲) کم اهمیت دارد

۳) زیاد اهمیت دارد                                                  ۴) خیلی زیاد اهمیت دارد

 

۱۶- وقتی در برابر انجام کار یا مشکلی روبرو می شوم…

۱) خیلی سریع از انجام دادن آن صرف نظر می کنم

۲) سریع از انجام دادن آن صرف نظر می کنم

۳) تلاش می کنم از انجام آن صرف نظر نکنم

۴) معمولا آن را به انجام می رسانم

 

۱۷- به طور کلی…

۱) خیلی  زیاد آینده نگر هستم                                      ۲) زیاد آینده نگر هستم

۳) کمی آینده نگر هستم                                              ۴) اصلا آینده نگر نیستم

 

۱۸- به نظر من دانشجویانی که خیلی زیاد مطالعه می کنند…

۱) افراد خیلی خوبی هستند                                         ۲) افراد خوبی هستند

۳) افراد خوبی نیستند                                                ۴) اصلا افراد خوبی نیستند

 

۱۹- در دانشگاه کسانی را که به موفقیتهای بسیار بالا نائل شده اند…

۱) خیلی زیاد تحسین می کنم                                       ۲) زیاد تحسین می کنم

۳) کمی تحسین می کنم                                              ۴) اصلا تحسین نمی کنم

 

۲۰- برای استفاده از لذت ها و تفریحات زندگی…

۱) اصلا وقت ندارم                                                  ۲) کمی وقت دارم

۳) معمولا بقدر کافی وقت دارم                                    ۴) همیشه وقت دارم

 

۲۱- من فردی …

۱) خیلی مشغول هستم                                               ۲) نسبتا مشغول هستم

۳) کمی مشغول هستم                                                ۴) اصلا مشغول نیستم

 

۲۲- بدون اینکه خسته شوم می توانم برای…

۱) مدت زمان خیلی زیاد روی امر خاصی کار کنم

۲) مدت زمان زیادروی  امر خاصی کار کنم

۳) مدت زمان کوتاه روی امر خاصی کار کنم

۴) مدت زمان خیلی کوتاه روی امر خاصی کار می کنم

 

۲۳- وقتی در دوره های پایین تر بودم برقراری رابطه خوب با استادانم…

۱) خیلی زیاد مورد قدردانی قرار می گرفت

۲) مورد قدردانی قرار می گرفت

۳) به نظرم مهم نبود

۴) به نظر می رسید کاملا بی اهمیت باشد

 

۲۴- پسران شغل پدر خود را به عنوان مدیر یک موسسه دنبال می کنند زیرا …

۱) مایلند فعالیت موسسه را توسعه بخشند.

۲) از این نظر که پدرانشان مدیر است خوشبخت هستند.

۳) می توانند نظرات جدید خود را به عمل  درآورند.

۴) این آسانترین راه برای بدست آوردن پول است.

 

۲۵- وقتی در دوره های پایین تر بودم دلم می خواست…

۱) آدم خیلی مهمی باشم                                             ۲) آدم مهمی باشم

۳) آدم نسبتا مهمی باشم                                             ۴) آدم معمولی باشم

 

۲۶- نظم دادن به امور را …

۱) خیلی زیاد دوست دارم                                          ۲) دوست دارم

۳) زیاد دوست ندارم                                                ۴) اصلا دوست ندارم

 

۲۷- زمانی که کاری را شروع می کنم…

۱) هرگز آن را تا رسیدن به یک نتیجه موفقیت آمیز ادامه نمی دهم

۲) خیلی کم آن را تا رسیدن به یک نتیجه موفقیت آمیز ادامه می دهم

۳) گاهی آن را تا رسیدن به یک نتیجه موفقیت آمیز ادامه می دهم

۴) همیشه آن را  تا رسیدن به یک نتیجه موفقیت آمیز ادامه می دهم

 

۲۸- من …

۱) بیشتر مواقع خسته هستم                                        ۲) اغلب خسته هستم

۳) خیلی کم خسته هستم                                             ۴) هرگز خسته نیستم

 

۲۹- خرید کردن کاری است که آن را …

۱) خیلی زیاد دوست دارم                                          ۲) دوست دارم

۳) دوست ندارم                                                      ۴) اصلا دوست ندارم

 

۳۰- بیشتر اوقات این احساس را دارم که …

۱) حتما به موفقیتهای چشمگیری دست پیدا می کنم

۲) احتمالا به موفقیتهای قابل توجهی می رسم

۳) به دست آوردن موفقیت در زندگی برایم دشوار است

۴) امکان ندارد بتوانم به موفقیت چندانی دست پیدا کنم

 

۳۱- به نظر من یک شغل خوب، شغلی است که …

۱) اشتیاق زیادی برای طی کردن مدارج بالاتر در انسان ایجاد کند

۲) حقوق و درآمد مناسبی برای فعالیتهای دیگر زندگی دارد

۳) به فعالیت و تواناییهای زیادی احتیاج ندارد

۴) وظایف آن کاملا مشخص است و از انسان انتظار زیادی ندارد

 

۳۲- وقتی کاری را به انجام می رسانم…

۱) دوست دارم بلافاصله از نتیجه آن آگاهی پیدا کنم               ۲) اطلاع از نتیجه آن برایم جالب است

۳) تمایل چندانی به دانستن نتیجه آن ندارم                          ۴) نتیجه آن برایم مهم نیست

 

۳۳- احساس می کنم فرصت هایی در شرایط کنونی زندگی وجود دارد که …

۱) می تواند موفقیتهای بسیار خوبی برای انسان ایجاد کند           ۳) استفاده از آن خیلی دشوار است

۲) شاید بتوان استفاده مفیدی  از آن به عمل آورد                     ۴) به هیچ وجه ارزش تلف کردن وقت و فکر کردن ندارد

۳۴- به نظر می رسد تلاش و کوشش اکثر افراد…

۱) کمتر از حدی است که توان آن را دارند

۲) می تواند بیشتر از چیزی که اکنون هست باشد

۳) در حد توان آنهاست

۴) بسیار بیشتر از توان عادی آنهاست

 

۳۵- در زندگی همه افراد، کسانی وجود دارند که …

۱) الگوی کاملا مناسبی برای آینده آنان  به حساب می آیند

۲) می توان تا اندازه ای از آنان الگوبرداری کرد

۳) به ندرت می توان آنها را سرمشق قرار داد

۴) مشاهده آنان انسان را نسبت به آینده خود ناامید می کنند

 

۳۶- بیشتر اوقات احساس می کنم…

۱) می توانم کارهایی را که دوست دارم به بهترین نحو انجام دهم

۲) تنها برخی از کارهای خود را با موفقیت انجام دهم

۳) در انجام کارهای خود با مشکل روبرو هستم

۴) هرگز نمی توانم آنچه را که مایلم به درستی انجام دهم

 

۳۷- معتقدم بسیاری از افراد با شرایط گوناگونی  که دارند…

۱) قابل احترام و دارای ارزشهای فراوانی هستند

۲)به هر حال قابلیتها و ارزشهایی دارند

۳) به ندرت می توان برای آنها ارزش و احترام قائل شد

۴) دارای احترام و ارزش نیستند.

 

۳۸- برای کسب  موفقیت در زندگی…

۱) می توان از کوچکترین فرصتها و موقعیتها  استفاده کرد         ۳) به سختی می توان فرصت های مناسبی فراهم آورد

۲) نیاز به موقعیتهای خاصی وجود دارد                               ۴) اکثر موقعیتهای مناسب از دست رفته است

 

۳۹- معتقدم در زندگی هر کسی…

۱) چیزهایی وجود دارد که می توان کاملا به آنها افتخار کرد

۲) احتمالا مایه افتخار و مباهاتی وجود دارد

۳) به سختی می توان  چیز قابل افتخاری مشاهده کرد

۴) چیز قابل افتخار و مباهاتی وجود ندارد

 

پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس
با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *