پرسشنامه شناسایی ارتباطات

پرسشنامه شناسایی ارتباطات

نحوه تکمیل : موقعیت کاری خود را در نظر بگیرید و به موارد ذیل پاسخ دهید .

آیتم های پرسشنامه شناسایی ارتباطات

 

۱ . من فکر می کنم ارتباطاتم با زیردستانم :
باعث کاهش اعتبارم گردیده است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ باعث افزایش اعتبارم گردیده است
مبهم و غیر صریح است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ صریح و دقیق است
نا روشن است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ روشن و واضح است
بیشتر سئوالات بی جواب می ماند ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ بیشتر سئوالات جواب داده می شود
نا موثر است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ موثر است
ناشایسته است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ شایسته است
فاقد بهره وری است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ دارای بهره وری است
نایج مورد نظرم به دست نمی آید ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ نتایجی که می خواهم به دست می آورم
احساس بر انگیز نیست ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ احساس بر انگیز است
یک تصویر منفی از من ایجاد می کند ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ یک تصویر مثبت از من ایجاد می کند
بد است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ خوب است
ناشیانه است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ماهرانه است
روابط تیره ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ روابط دوستانه
جنبه خود پاداش دهی ندارد ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ جنبه خود پاداش دهی دارد
دست پاچه می شوم ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ دست پاچه نمی شوم
——– کل امتیازات
۲ . من فکر می کنم ، ارتباطاتم با مافوق هایم :
باعث کاهش اعتبارم گردیده است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ باعث افزایش اعتبارم گردیده است
مبهم و غیر صریح است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ صریح و روشن است
نا روشن است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ روشن و واضح است
بیشتر سئوالات بی جواب می ماند ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ بیشتر سئوالات جواب داده می شود
نا موثر است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ موثر است
ناشایسته است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ شایسته است
فاقد بهره وری است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ دارای بهره وری است
نتایج مورد نظرم به دست نمی آید ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ نتایجی که می خواهم به دست می آورم
احساس بر انگیز نیست ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ احساس بر انگیز است
یک تصویر منفی از من ایجاد می کند ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ یک تصویر مثبت از من ایجاد می کند
بد است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ خوب است
ناشیانه است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ماهرانه است
روابط تیره ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ روابط دوستانه
جنبه خود پاداش دهی ندارد ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ جنبه خود پاداش دهی دارد
دست پاچه می شوم ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ دست پاچه نمی شوم
——– کل امتیازات
۳ . من فکر می کنم ارتباطاتم را همکارانم :
باعث کاهش اعتبارم گردیده است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ باعث افزایش اعتبارم گردیده است
مبهم و غیر صریح است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ صریح و روشن است
نا روشن است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ روشن و واضح است
بیشتر سئوالات بی جواب می ماند ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ بیشتر سئوالات جواب داده می شود
نا موثر است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ موثر است
ناشایسته است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ شایسته است
فاقد بهره وری است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ دارای بهره وری است
نتایج مورد نظرم به دست نمی آید ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ نتایجی که می خواهم به دست می آورم
احساس بر انگیز نیست ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ احساس بر انگیز است
یک تصویر منفی از من ایجاد می کند ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ یک تصویر مثبت از من ایجاد می کند
بد است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ خوب است
ناشیانه است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ماهرانه است
روابط تیره ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ روابط دوستانه
جنبه خود پاداش دهی ندارد ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ جنبه خود پاداش دهی دارد
دست پاچه می شوم ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ دست پاچه نمی شوم
——– کل امتیازات

 

نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج پرسشنامه شناسایی ارتباطات

امتیاز هر سئوال را جمع ببندید و در جای مناسب خود ثبت کنید .

الف) اگر امتیازات کل شما از هر سئوال بین ۳۶-۱۵ باشد ، شما از نظر ارتباطی فردی بسیار نا موثر هستید .

ب) اگر امتیازات کل شما از هر سئوال بین ۳۷ تا ۵۸  باشد ، نظر ازتباطی یک فرد نا موثر هستید .

ج) اگر امتیازات کل شما از هر سئوال ۸۱ و بیشتر از آن باشد ، شما در برقراری ارتباط با دیگران بسیار اثر بخش و کارا هستید .

 

روایی و پایایی پرسشنامه شناسایی ارتباطات

در پایان نامه مشرفی (۱۳۹۱) جهت روایی صوری پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، پرسشنامه در بین تعدادی از اساتید توزیع و تایید شد و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده، پرسشنامه در نمونه آماری توزیع شد.

همچنین پایائی پرسشنامه شناسایی ارتباطات یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه شناسایی ارتباطات برابر با ۸۱/۰ بدست آمد که بیانگر پایایی خوب این ابزار می باشد.

منبع: مشرفی، لطیف، (۱۳۹۱)، بررسی رابطه توانایی برقراری ارتباط موثر کارکنان اداره برق ملکان با بهروی منابع انسانی، پایان نامه کارشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی.

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *