کتاب نظریه های نوپیاژه ای رشد شناختی دانلود رایگان

کتاب نظریه های نوپیاژه ای رشد شناختی

Neo-Piagetian Theories of Cognitive Development: Implications and Applications for Education

در پی انتقادات وارد شده به نظریه شناختی پیاژه، گروهی از شاگردان و هواداران نظریه وی به منظور رفع جنبه های آسیب پذیر آن براساس پژوهش های تجربی تغییراتی را به وجود آوردند. نظریه پردازان نو پیاژه ای اصول نظریه پردازش اطلاعات را با نظریه های مبتنی بر ساخت گرایی در هم آمیختند، در طول بیش از ۲۵ سالی که از فعالیت نظریه پردازان نو پیاژه ای می گذرد، تلاش آنان به چند موضوع توجه شده است.
۱) حفظ جنبه های اصلی نظریه سنتی پیاژه ۲) تدوین و گسترش جنبه هایی که اکتشاف بیشتر نیاز داشتند. ۳) تغییر جنبه هایی از نظریه پیاژه به منظور همساز ساختن آنها با پژوهش های تجربی جدید.
در حالی که نظریه پردازان نو پیاژه ای در شماری از جنبه های با یکدیگر هم رای نیستند، تا حدی به این سبب که هر یک دیدگاهی متفاوت دارند، در برخی نتیجه گیری ها هم رای اند نخستین نافذ اندیشه در نظریه پیاژه را می توان لئوسیمون ویچ ویگوتسکی از اندیشمندان روس که هم عصر با پیاژه بوده دانست و نیز می توان به پاسکوال لئون که نیم دوره های پیاژه را به عنوان یک مرحله معرفی نمود و نیز میخائیل کومونز و کورت فیشر که هر کدام برای دوران پس از عملیات صوری مراحلی را پیشنهاد داده اند. نظریه پردازان نو پیاژه ای حداقل در مورد حفظ پنج اصل مندرج در نظریه پیاژه هم رایند:
۱- نخست آنکه به ساخت گرایی شناختی باور دارند به طوری که پیاژه ، ویگوتسکی ، بروند را می توان پایه گذاران تئوری ساخت گرایی دانست آنها در این زمینه بر طرح  داده ها و مراحل پیاژه ای و ویژگی های سازمان بخش متمرکز شده اند.

۲- آنها به ماهیت فعال یادگیرندگان اذعان داشته و معتقدند که ساختارهای شناختی از طریق فعالیت یادگیرندگان خلق می شوند یعنی یادگیرندگان به نحو فعال آگاهی های خود را می سازند و آنها را سازمان می دهند نه اینکه فقط کلمه به کلمه اطلاعات مندرج در آن داده ها را همانند دستگاه های ضبط صوت یا تصویر به حافظه بسپارند.
۳- توجه آنها به اینکه شناخت یک جریان پویاست. و دستیابی به ساختارشناختی و سازمان دهی آنها معلول رابطه متقابل استعدادهای ذهنی فرد و تاثیرات محیط خارج در طی فرایند چرخش آگاهی ها به طور روز افزون پیچیدگی می یابد. آنها میزان پیچیدگی روزافزون را برحسب سطوح یا مراحل کیفی متفاوت در شناخت، دسته بندی می کنند، اگرچه ممکن است آنها در مورد ویژگی های این سطوح هم رای نباشند.
۴- سطوح پیچیده تر و انتزاعی تر شناخت بر پایه و در اثر تغییر شکل سطوح پایین تر و ساده تر آگاهی و فهم ساخته می شوند.
۵ -این تبدیل ها یا سطوح مربوط به کیفیت شناخت یادگیرندگان، در اغلب موارد با ترتیبی جهان شمول رخ می دهد. و همچنین این تغییرات با سن افراد رابطه دارند، اما این موضوع بدین منظور نیست که کیفیت شناخت در سطوح یادگیری توسط سن افراد تعیین می شود.
پژوهشگران زبادی تحقیقات پیاژه را، به منظور تایید و عمیق تر کردن نظریه او یا نقد آن، دنبال کرده اند. اما اصولی که نظریه پردازان نو پیاژه ای تغییر داده اند عبارتند از: ۱- تداوم رشد شناختی تا بزرگسالی با عنوان تفکر پس از عملیات صوری (اوایل بزرگسالی تا حدود ۳۰ سالگی)  ۲- به رسمیت شناختن نقش بنیانی حمایت در بافت و نوع میدانی که رشد در آن رخ می دهد.  ۳- تبیین ماهیت فردی در حیطه شناختی

پست مرتبط با کتاب نظریه های نوپیاژه ای : کتاب زبان و تفکر کودک نوشته ژان پیاژه

فهرست مطالب کتاب نظریه های نوپیاژه ای

Part I General principles of cognitive organization and change and implications for education

۱ Cognitive development in educational contexts: implications of skill theory

Thomas R.Bidell and Kurt W.Fischer

۲ Modes of learning, forms of knowing, and ways of schooling

John B.Biggs

۳ The role of central conceptual structures in the development of children’s scientific and mathematical thought

Robbie Case

۴ Social organization of cognitive development:internalization and externalization of constraint systems

Jaan Valsiner

۵ Structural systems in developing cognition, science, and education

Andreas Demetriou, Jan-Eric Gustafsson, Anastasia Efklides, and Maria Platsidou

Part II Inducing cognitive change

۶ Problems and issues in intervention studies

Michael Shayer

۷ Training, cognitive change, and individual differences

Anastasia Efklides, Andreas Demetriou, and Jan-Eric Gustafsson

۸ Improving operational abilities in children: results of a large-scale experiment

Benö Csapó

۹ Training scientific reasoning in children and adolescents: a critical commentary and quantitative integration

Luc Goossens

Part III Applications in specific domains

۱۰ Value and limitations of analogues in teaching  mathematics

Graeme S.Halford and Gillian M.Boulton-Leivis

۱۱ Developing thinking abilities in arithmetic class Lauren B.Resnick, Victoria Bill, and Sharon Lesgold

۱۲ Causal theories, reasoning strategies, and conflict resolution by experts and novices in Newtonian mechanics

J .Ignacio Pozo and Mario Carretero

۱۳ Cognitive prerequisites of reading and spelling: a longitudinal approach

Wolfgang Schneider and Jan Carol Näslund

Concluding chapter

۱۴ Returning to school: review and discussion

John B.Biggs

دانلود رایگان کتاب نظریه های نوپیاژه ای رشد شناختی

دانلود رایگان کتاب نظریه های نوپیاژه ای رشد شناختی

 مقالات متنوع روانشناسی در روان راهنما
با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود کارگاه ، کتاب ، ویدئوهای آموزشی ، پاورپوینت و نرم افزار


 

توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *