آزمون حافظه وکسلر

آزمون حافظه وکسلر

جنبه هــای گوناگــون حافظــه در زندگی روزانه ی ما اهمیت فراوانی دارند. بیش تر یادگیری های ما از طریق شنیدن تحقق می پذیــرد و عــلاوه بــر آن، حافظــه ی معنایــی و به ویــژه تداعی هــای کلامی در نزد مــا جای خاصی دارنــد.

از طرف دیگر، بسیار دیده می شود که نزد برخی افــراد، حافظــه ی بینایی کم تر از ســایر جنبه هــای حافظــه صدمــه می بیند، به گونــه ای که آن ها نام اماکن و اشــخاص را ســخت تر از چهره ی دوستان یا وضعپدیده هــا به خاطر می آورنــد.

در پاره ای از گزارش های بالینی، روان پزشــکان یامؤسســات ذی نفع، از جملــه مدارس، ازروان شناســان انتظار دارنــد که قضاوت جامع تری از وضع حافظه  مراجع خودارائه کنند و در صورت امکان، وجود نقص ابعــاد مختلف حافظــه  فرد را گزارش کند (بهرامی، ۱۳۷۷).

شکوه های مربوط به حافظه به طور گسترده ای در میان مراجعان شایع است. این شکوه ها با افسردگی، اضطراب، اسکیزوفرنی، آسیب های سر، ضربه، ناتوانی های یادگیری و قرار گرفتن در معرض سموم عصب گرا مرتبط است، علاوه بر آن جامعه  فزاینده سالمندان نیز سبب شده است که تمیز ضعف حافظه ی بهنجار از تظاهرات اولیه ی زوال عقل به گونه ای فزاینده اهمیت پیدا کند.

یک تشخیص افتراقی مهم تمیز میان زوال عقل کاذب ناشی از افسردگی و بیماری آلزایمر است که مقیاس حافظه وکسلر می تواند اطلاعات جامعی در رابطه با این گونه تشخیص ها در اختیار متخصصان بالینی قرار دهد.

آزمون حافظه وکسلر که به عنوان یک مقیاس عینی برای ارزیابی حافظه بکار برده می شود نتیجه ده سال تحقیق و بررسی در زمینه حافظه عملی، ساده و فوری بوده و اطلاعاتی را باری تفکیک اختلالات عضوی و کنشی حافظه بدست می دهد.
مزایای استفاده از این مقیاس که به طور متوسط ۵۱ دقیقه بطول می انجامد عبارتند از:

۱- استاندارد شده در حد رضایت است.

۲-به تفاوت حافظه درسنین مختلف توجه گردیده است.
-۳ بهره حافظه ای – (MQ) که بدست می دهد تا حدودی با بهره هوشی آزمودنی قابل مقایسه است.

با آزمون حافظه وکسلر  بطور کلی می توان:

۱- یادگیری و بخاطر آوری فوری
۲- تمرکز و توجه
۳- جهت یابی و بخاط آوری حافظه طولانی مدت را بدست آورد.

مقیاس حافظه و کسلر (فرم الف) شامل ۷ آزمون فرعی:
۱- آگاهی شخصی در مورد مسائل روزمره و شخصی

۲- آگاهی نسبت به زمان و مکان (جهت یابی)

۳ -کنترل ذهنی

۴- حافظه منطقی

۵ تکرار ارقام روبجلو و معکوس

۶ -حافظه بینایی
۷ -یادگیری تداعیها می باشد.

دانلود آزمون حافظه وکسلر

دانلود

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *