پرسشنامه انگیزش ریاضی

پرسشنامه انگیزش ریاضی

مقیاس های پرسشنامه انگیزش ریاضی

مقیاس علاقه به ریاضی

ردیف سؤالات خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم اصلاٌ
۱ درس ریاضی تا چه حد برای شما شیرین و جالب است؟
۲ به نظر شما ریاضی چقدر در زندگی شما کاربرد دارد؟
۳ به چه اندازه از درس ریاضی بیشتر از درس‌های دیگر خوشتان می‌آید؟
۴ ساعات درس ریاضی به چه اندازه برای شما خسته کننده است؟
۵ چقدر دوست دارید در آینده معلم ریاضی شوید؟
۶ چقدر از نشستن در کلاس ریاضی لذت می‌برید؟
۷ به چه اندازه دوست دارید درس ریاضی را از درس‌های مدرسه حذف کنند؟
۸ به نظر شما مطالب درس زیاضی به چه اندازه تکراری و خسته کننده است؟
۹ چقدر سعی می‌کنید مورد تشویق معلم قرار بگیرید؟
۱۰ چقدر دوست دارید کتاب‌های دیگر ریاضی را برای مطالعه در اختیار داشته باشید؟

 

مقیاس عزت نفس ریاضی             

 

ردیف سؤالات اصلاٌ موافق نیستم کمی موافقم موافقم کاملا موافقم
۱ ریاضی را بیشتر دوست خواهم داشت اگر خیلی سخت نباشد.
۲ اگر چه در ریاضی خیلی خوب کار میکنم، اما با وجود این ریاضی یرای من مشکل‌تر است  تا برای دوستم.
۳ هیچ کس در تمامی رشته‌ها نمی‌تواند خوب باشد، خوب من هم در ریاضی خوب نیستم و استعداد آن را ندارم.
۴ گاهی اوقات که یک قسمت از ریاضی را متوجه نمی‌شوم، می‌دانم که هرگز آن را نخواهم فهمید.
۵ ریاضی از درس‌های مورد علاقه من نیست.

 

مقیاس انگیزش درونی

 

ردیف سؤالات اصلا موافق نیستم کمی موافقم موافقم کاملاً موافقم
۱ از یادگیری ریاضی لذت می‌برم
۲ من ریاضی را دوست دارم
۳ ریاضی خسته‌ کننده است

 

پرسشنامه انگیزش ریاضی دانش‌آموزان

    شامل ۱۸ ماده و ۳ خرده مقیاس که شامل «علاقه به ریاضی»، «عزت نفس ریاضی» و «انگیزش درونی» می‌باشد. در پرسشنامه انگیزش ریاضی کم‌ترین نمره ۱۸ و بیشترین نمره ۸۲ است. ماده‌های ۱ تا ۱۰ مربوط به خرده ‌مقیاس علاقه به ریاضی است که توسط نعمتی (۱۳۸۸) با عنوان «عوامل مؤثر بر میزان علاقمندی دانش‌آموزان در درس ریاضی» تدوین شده است. در خرده مقیاس علاقه به ریاضی کم‌ترین نمره ۱۰ و بیشترین نمره ۵۰ است. ماده‌های ۱۱ تا ۱۵ مربوط به خرده‌ مقیاس عزت‌ نفس ریاضی و ماده‌های ۱۶ تا ۱۸ مربوط به خرده‌ مقیاس انگیزش درونی می‌باشند که از مقاله کورتر[۱] (۲۰۰۵) با عنوان «انگیزش، استقلال و عملکرد ریاضی» گرفته شده است. در خرده مقیاس‌های انگیزش درونی و عزت نفس ریاضی از یک مقیاس لیکرت ۴ درجه‌ای استفاده می‌شود.

روایی پرسشنامه انگیزش ریاضی

 روایی پرسشنامه علاقه به ریاضی در مقاله نعمتی (۱۳۸۸) و همچنین روایی پرسشنامه‌های عزت نفس ریاضی و انگیزش درونی در پژوهش کورتر (۲۰۰۵) خوب گزارش شده‌اند. در این پژوهش به منظور تعیین روایی پرسشنامه انگیزش ریاضی، از روش تحلیل عامل تأییدی[۲] با استفاده از تحلیل ساختارهای گشتاوری[۳] (AMOS) روی ماده‌های این پرسشنامه انجام گردید. جدول ۱ شاخص‌های نیکویی برازش پرسشنامه انگیزش ریاضی را نشان می‌دهد.

 

جدول ۱. شاخص‌های نیکویی برازش تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه انگیزش ریاضی

                       شاخص مقدار استاندارد مقدار شاخص در تحقیق
آزمون نیکویی برازش مجذور کای معنادار نباشد ۵۲۳/۳۳۵
درجه آزادی ……….. ۱۳۲
نسبت مجذور کای به درجه آزادی( ) کم‌تر از ۲ عالی، بین ۲ و ۵ خوب و بزرگتر از ۵ برازندگی ضعیف ۵۴۲/۲
شاخص برازش تطبیقی (GFI) بین صفر و یک، باید برابر یا بزرگتر از ۹/۰ باشد. ۸۲۷/۰
شاخص برازش افزایشی (IFI) بین صفر و یک، باید برابر یا بزرگتر از ۹/۰ باشد. ۸۱۷/۰
ریشه میانگین مجذورات خطای تقریب (RMSEA) کم‌تر از ۰۸/۰ ۰۹۳/۰
شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته (AGFI) بین صفر و یک، باید برابر یا بزرگتر از ۹/۰ باشد. ۷۷۶/۰
شاخص برازش تطبیقی (CFI) بین ص(NFI فر و یک، باید بزرگتر از ۹/۰ باشد. ۸۱۴/۰
شاخص برازندگی هنجارشده (NFI) بین صفر و یک، باید بزرگتر از ۹/۰ باشد. ۷۳۱/۰

*اقتباس از : مسعودی (۱۳۹۱)

 

اندازه‌های برازش مربوط به تحلیل عامل تأییدی مربوط به پرسشنامه انگیزش ریاضی در جدول ۱ نشان می‌دهد که مقادیر مجذور خی (c۲ ) برابر است با ۵۲۳/۳۳۵ ، نسبت مجذور کای به درجه آزادی  ( ) برابر است با ۵۴۲/۲، شاخص برازش تطبیقی (GFI) برابر است با ۸۲۷/۰، شاخص برازش افزایشی (IFI) برابر است با ۸۱۷/۰، ریشه میانگین مجذورات خطای تقریب (RMSEA) برابر است با ۰۹۳/۰، شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته (AGFI) برابر است با ۷۷۶/۰، شاخص برازش تطبیقی (CFI) برابر است با ۸۱۴/۰، شاخص برازندگی هنجار شده (برابر است با ۷۳۱/۰ می‌باشند که به ملاک‌های برازندگی نزدیک است.

 

پایایی خرده مقیاس‌های پرسشنامه انگیزش ریاضی

 ضریب همسانی درونی پرسشنامه علاقه به ریاضی در مقاله نعمتی (۱۳۸۸)، ۸۷/۰ گزارش شده است. در پژوهش حاضر به منظور سنجش پایایی خرده مقیاس علاقه به ریاضی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب ۷۴/۰ حاصل گردید. ضریب همسانی درونی خرده مقیاس انگیزش درونی در تیمز (۱۹۹۹)، ۷۸/۰ گزارش شده است. در پژوهش حاضر، به منظور سنجش ضریب پایایی خرده مقیاس انگیزش درونی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب ۷۱/۰ حاصل شد. ضریب همسانی درونی خرده مقیاس عزت نفس ریاضی در تیمز (۱۹۹۹)، ۸۶/۰ گزارش شده است. در پژوهش حاضر، به منظور سنجش ضریب پایایی خرده مقیاس عزت نفس ریاضی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب ۸۳/۰ حاصل گردید و نشان دهنده‌ی همسانی درونی بالای این آزمون است.

 

[۱] Corter

[۲] Confirmatory factor Analysis

[۳]Analysis of Moment Structures (AMOS)

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

۳ پاسخ‌ها

 1. مجتبی گفت:

  با سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما
  با توجه به رفرنس و عنوانی که بابت پرسشنامه دادید من هرچقدر سرچ کردم با اشکال مختلف، متاسفاته نتونستم مقاله اصلی رو پیدا کنم اگر امکانش هست برای داشتن این مقاله کمکم کنید
  مقاله کورتر (۲۰۰۵) با عنوان «انگیزش، استقلال و عملکرد ریاضی»

 2. مهدی گفت:

  سلام
  منابع اصلیش کجاست که بخواهیم بهش استناد کنیم؟تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *